Piotr Nowik

Piotr Nowik | 24 stycznia 2021

Przepisania ubezpieczenia OC na inną osobę – kiedy do tego dochodzi?

scrolldown Mężczyzna przepisuje OC po zakupie auta

Dokumenty podpisane, pieniądze zapłacone, kluczyki przekazane i już można cieszyć… STOP! A co z ubezpieczeniem? Po zmianie właściciela samochodu, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni zainteresować się polisą ubezpieczeniową pojazdu. Po co? Już wyjaśniamy.

Przepisanie Ubezpieczenia OC – co trzeba o nim wiedzieć?

1. Polisa OC jest przypisana do samochodu, więc przy sprzedaży auta przechodzi ze sprzedającego na kupującego.
2. Sprzedający pojazd ma 14 dni na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że samochód zmienił właściciela.
3. Kupujący może kontynuować polisę lub ją wypowiedzieć i ubezpieczyć pojazd w innych towarzystwie.
4. W przypadku kontynuowania polisy, należy pamiętać, że składka może ulec rekalkulacji.
5. Polisa zbywcy NIE przedłuża się automatycznie na kolejny rok!

Dla jasności – OC zawsze przypisane jest do samochodu, a nie do jego właściciela, więc kupując auto, kupujemy go w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem. Polisa „podąża” za autem automatycznie, ale to nie oznacza, że zarówno kupujący, jak i sprzedający nie powinni się nią zainteresować.

Przede wszystkim należy upewnić się, czy samochód na pewno jest ubezpieczony. Dowodem posiadania OC jest dokument potwierdzenia zawarcia polisy, ale jeśli chcemy mieć całkowitą pewność, wówczas ubezpieczenie trzeba sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód?

Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu kluczyków i wszystkich niezbędnych dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa i karta pojazdu, jeśli była wydana), sprzedający samochód o transakcji musi jeszcze powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinien to zrobić poprzez przedstawienie kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu wraz z danymi kupującego. W przypadku osoby fizycznej są to: imię i nazwisko imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL nabywcy; a w przypadku firmy: nazwa, adres siedziby i numer REGON.

Na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu, sprzedający ma 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, może spodziewać się, że ubezpieczyciel prześle mu informację o warunkach ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, a następnie wezwie do opłacenia składki.

Przeczytaj poradnik: Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC – jak uniknąć problemów?

Czy kupujący auto musi przepisać ubezpieczenie OC na siebie?

Kupujący obowiązków w sumie nie ma żadnych, co nie oznacza, że powinien zupełnie odpuścić sprawę ubezpieczenia zakupionego samochodu. Dla własnego spokoju i we własnym interesie powinien on skontaktować się z towarzystwem, w którym ubezpieczony jest jego nowy pojazd, a powodów tego jest kilka:

1. Dowie się, czy poprzedni właściciel na pewno opłacił całą składkę, a nie tylko jedną ratę, ponieważ w przypadku tego drugiego rozwiązania, zobowiązanie zapłaty przechodzi na obecnego posiadacza pojazdu.

2. Upewni się, że polisa została przepisana. Jak opisaliśmy powyżej – ten obowiązek spoczywa na sprzedającym, ale może on go jednak nie dopełnić.

3. Zapyta o rekalkulację składki. Na cenę OC wpływ ma nie tylko pojazd, ale też historia ubezpieczeniowa właściciela. Teraz jednak on się zmienił, więc towarzystwo ubezpieczeniowe stawkę też może zmienić i dokonać tzw. rekalkulacji. Lepiej o to dopytać, by nie zostać zaskoczonym konsekwencjami finansowymi.

4. Ewentualnie wypowie ubezpieczenie, jeśli okaże się, że obecna polisa lub rekalkulacja jest dla niego niekorzystna.

Od czego zależy rekalkulacja składki po przepisaniu OC?

Rekalkulacja to nic innego jak zmiana wysokości opłaty za polisę z powodu zmiany właściciela pojazdu. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład: 40-letni pan Michał jest inżynierem, ma dwoje dzieci, prawo jazdy od 20 lat i od 10 lat ubezpiecza swojego Forda, którym nie spowodował jeszcze żadnej szkody. Pan Michał postanowił jednak rozstać się ze swoim ukochanym autem, które sprzedał 18-letniemu Grzegorzowi. Grzegorz ciągle chodzi do szkoły, dopiero zdał prawo jazdy i jeszcze nigdy nie ubezpieczał samochodu. Ford został oczywiście sprzedany wraz z polisą, która była ważna jeszcze kilka miesięcy.

Zdziwienie Grzegorza było jednak spore, gdy pewnego dnia otrzymał rekalkulację składki, na podstawie której musiał dopłacić do polisy kilkaset złotych. Powód? Jego historia ubezpieczenia była zupełnie inna niż pana Michała, więc i składka została zmieniona, oczywiście na niekorzyść pana Grzegorza.

Od czego zależy więc wysokość składki? Na cenę OC wpływa m.in:

Jeśli dane dotyczące kierowcy zdecydowanie różnią się między sprzedającym a kupującym (jak w przypadku pana Michała i pana Grzegorza), wówczas można spodziewać się rekalkulacji składki.

Czy warto wypowiedzieć polisę OC?

Każdy nowy właściciel pojazdu ma prawo wypowiedzieć polisę zakupioną wraz z samochodem i ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie. Tylko czy to się opłaca?

By się o tym przekonać, należy skontaktować się z obecnym towarzystwem i zapytać o rekalkulację, a jej wynik porównać z ofertami dostępnymi na rynku. Jeśli okaże się, że znajdziemy tańszą polisę (i w dodatku na rok, a nie tylko okres pozostający do zakończenia umowy zbywcy), warto zastanowić się nad wypowiedzeniem OC.

Należy jednak pamiętać, by w przypadku zmiany ubezpieczyciela, samochód miał ciągłość ubezpieczenia (bez polisy OC nie może zostać ani jeden dzień!), ponieważ grożą za to poważne kary finansowe.

Jest jeszcze jeden argument, który przepowiada za wypowiedzeniem polisy zbywcy, czyli przejętej wraz z samochodem. W przypadku korzystania z tej „starej” polisy, nowemu posiadaczowi pojazdu nie naliczają się zniżki za bezszkodową jazdę. Jeśli więc kierowcy zależy na zbieraniu zniżek, powinien zakupić nową polisę.

Jak zrezygnować z przepisania OC (wypowiedzieć OC zbywcy pojazdu)?

Gdy już znaleźliśmy tańsze ubezpieczenie i podjęliśmy decyzję o zmianie towarzystwa, wówczas należy wypowiedzieć polisę zbywcy. Jak to zrobić? Do towarzystwa ubezpieczeniowego należy przesłać (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) wypowiedzenie, które będzie zawierało:

  • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
  • dane osobowe i adres aktualnego oraz poprzedniego właściciela auta,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer polisy,
  • podstawę prawną, czyli art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Przepisanie ubezpieczenia OC na nabywcę auta – o czym trzeba pamiętać?

Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostawienie polisy zbywcy, musimy pamiętać, że – w odróżnieniu od większości polis – nie przydłuży się ona automatycznie, a to oznacza, że sami musimy pilnować dnia jej wygaśnięcia, bo w przeciwnym wypadku czekają nas bardzo wysokie kary.

Dlatego warto znacznie wcześniej zacząć rozglądać się za nową polisą, szczególnie że wówczas ceny powinny być bardziej atrakcyjne. Poza tym będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, by przeanalizować wszystkie oferty.

Najszybciej i najwięcej propozycji otrzymamy dzięki internetowym kalkulatorom ubezpieczeń. Wprowadzenie danych zajmuje tam co najwyżej 5 minut, a kolejnych parę sekund trwa wygenerowanie wielu ofert dla danego pojazdu oraz jego właściciela.

Można także pojedynczo szukać propozycji cen w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, ale jest to znacznie bardziej pracochłonne, a ceny często nie są konkurencyjne do ofert z kalkulatorów internetowych.

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]