Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej jest obowiązkowe?

Zgodnie z informacją przygotowaną przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2023 roku zarejestrowano w Polsce 40865 nowych lekkich przyczep samochodowych. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, czy rejestracja przyczepki samochodowej jest konieczna? I czy ubezpieczenie OC przyczepy jest obowiązkowe?

Należy pamiętać, że dzień zarejestrowania przyczepki samochodowej to równocześnie ostatni dzień na wykupienie ubezpieczenia OC. Jeśli tego nie zrobimy, to musimy liczyć się ze sporymi karami za brak ubezpieczenia OC. W I półroczu 2024 r. nawet za jeden dzień zwłoki grozi kara od UFG w wysokości 280 zł. Ponad cztery dni to już 710 zł, a powyżej 14 dni – 1410 zł.

Jak definiuje przyczepę samochodową polskie prawo?

Zanim przejdziemy do nurtujących Cię pytań, spróbujmy zdefiniować przyczepę samochodową. Czym jest w świetle polskiego prawa?

W art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym można znaleźć następującą definicję:

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem

Stanowisko to potwierdza również ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie ze znajdującą się w niej definicją pojazdów mechanicznych, przyczepa samochodowa należy do nich na równi z samochodem, ciągnikiem rolniczym czy motorowerem.

Można wysnuć z tego jednoznaczny wniosek: przyczepa jest pojazdem. To, że nie jest ona w stanie uczestniczyć w ruchu drogowym samodzielnie, czyli bez innego pojazdu, nie ma tu żadnego znaczenia.

Czy przyczepa musi mieć własne ubezpieczenie OC?

Skoro przyczepa jest pojazdem, jej właściciel podlega dwóm wymaganym prawnie obowiązkom: musi ją zarejestrować i ubezpieczyć. Co istotne, OC samochodu nie jest wystarczające podczas poruszania się zespołem złożonym z takich pojazdów. Dlaczego? Obejmuje ono tylko sytuacje, w przypadku których przyczepa:

 • była złączona z autem,
 • odłączyła się od auta, ale w momencie zdarzenia wciąż się toczyła.

W innych przypadkach szkoda nie zostanie pokryta z polisy OC samochodu. Zatem jeśli nie ubezpieczysz przyczepy osobno, zapłacisz za szkodę z własnej kieszeni.

Kiedy zadziała ubezpieczenie OC przyczepki?

Warto wiedzieć, że nie każda szkoda wyrządzona przyczepką samochodową będzie jednak pokrywana z jej ubezpieczenia. Zgodnie z art. 37.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniem OC przyczepy objęte są szkody spowodowane przyczepą, która:

 • w chwili zdarzenia nie była złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym;
 • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć;
 • była ręcznie przestawiana, np. pchana lub ciągnięta z jednego miejsca w drugie.

To oznacza, że jeśli przyczepa jest złączona z samochodem lub właśnie się od niego odłączyła i w takich okolicznościach spowodowała kolizję, to wówczas szkoda będzie pokrywana z polisy OC samochodu, który ją ciągnął.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się dwóm przykładom.

Przykład 1:

Pan Tomasz pojechał na zakupy do sklepu budowlanego zespołem pojazdów złożonym z samochodu i lekkiej przyczepy samochodowej. Podczas parkowania zahaczył przyczepą o auto stojące na sąsiednim miejscu parkingowym. Jako że jego pojazdy były ze sobą połączone podczas zdarzenia, szkoda zostanie pokryta z ubezpieczenia OC samochodu.

Przykład 2:

Pani Natalia zostawiła przyczepę samochodową przed swoim domem, a samochód zaparkowała w garażu. Na skutek silnego wiatru przyczepa przesunęła się i z impetem uderzyła w ogrodzenie sąsiada, poważnie je uszkadzając. W tej sytuacji szkoda zostanie zlikwidowana z ubezpieczenia OC przyczepki, gdyż ta stoczyła się bez udziału samochodu.

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc kupić polisę OC dla przyczepy?

Zanim wykupisz ubezpieczenie OC no nową przyczepę samochodową, musisz ją zarejestrować. Ale najpierw konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Jakich?

W przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg wymagane jest przeprowadzenie badania technicznego. Upewnij się również, że samochód, który zamierzasz używać z przyczepą, jest do tego przystosowany. Po pierwsze, powinien mieć hak holowniczy. Po drugie, waga zespołu pojazdów (auto + przyczepa) musi mieścić się w normach wyznaczonych w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Potrzebne informacje znajdziesz w polach:

 • O1 (jeśli przyczepa ma hamulec) lub O2 (jeśli go nie ma) – jest to rzeczywista masa całkowita wszystkich elementów zespołu pojazdów, czyli suma wagi samochodu, znajdujących się w nim osób i rzeczy oraz przyczepy wraz z ładunkiem;
 • F3 – tu jest określona dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów.

Aby móc połączyć samochód z przyczepką, jego dopuszczalna masa całkowita musi być o 1,33 razy większa niż dopuszczalna masa całkowita przyczepki.

Jak zarejestrować przyczepkę auta?

Niezależnie od tego, czy przyczepa była już wcześniej zarejestrowana na poprzedniego właściciela, czy też rejestrujesz ją po raz pierwszy, musisz udać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Do wniosku o rejestrację przyczepy należy dołączyć:

 • wypełniony wniosek o rejestrację przyczepy,
 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT, umowę kupna sprzedaży pojazdu),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji.

Uwaga! w przypadku nowej, zarówno przyczepki lekkiej (do 750 kg) jak i przyczepki ciężkiej (powyżej 750 kg) posiadającej świadectwo homologacji, nie jest wymagane badanie techniczne.

Ile kosztuje rejestracja przyczepki samochodowej w 2024 r.?

Łączny koszt rejestracji przyczepki samochodowej to 120 zł. Składa się na to:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • tablice rejestracyjne – 40 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • nalepka legalizacyjna – 12,50 zł.

Gdzie i jak ubezpieczyć przyczepkę auta?

Sprawa zakupu OC dla przyczepki jest trochę trudniejsza niż w przypadku polisy OC samochodu, ale takie ubezpieczenie w ofercie ma większość towarzystw ubezpieczeniowych. By je poznać, najlepiej jednak skontaktować się z konkretnym ubezpieczycielem. Wówczas zostaniemy zapytani nie tylko o dane ubezpieczanej przyczepki, ale również o dane jej właściciela. Najlepiej mieć przygotowane takie informacje, jak:

 • typ przyczepy,
 • rok produkcji oraz data pierwszej rejestracji,
 • numer rejestracyjny
 • użytkowanie za granicą
 • imię, nazwisko oraz PESEL właściciela,
 • data wydania prawa jazdy właściciela,
 • miejsca zamieszkania,
 • historia ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

W porównaniu do ceny OC, ubezpieczenie przyczepki samochodowej jest stosunkowo niewielkim wydatkiem. Średni koszt jego zakupu może się wahać od 100 do 150 zł. Na wysokość ceny polisy przyczepy wpływają przede wszystkim dwa czynniki:

 • całkowita masa dopuszczalna – ubezpieczenie OC dla lekkiej przyczepy (DMC do 750 kg) będzie tańsze niż dla tej cięższej,
 • wiek przyczepy – im młodsza, tym mniej będzie Cię kosztować zakup ubezpieczenia.

DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita, to wyrażona w kilogramach waga danego pojazdu wraz z ładunkiem. Nie należy jej mylić z dopuszczalną ładownością, czyli maksymalną wagą ładunku, który można przewozić przyczepą. DMC to suma dopuszczalnej ładowności oraz masy samej przyczepy – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń w najtaniejuagenta.pl.

Dwie z tych wartości znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym przyczepy w następujących polach:

 • dopuszczalna masa całkowita – F1,
 • masa własna – G.

Dopuszczalną ładowność obliczysz samodzielnie, odejmując wartość z pola G od tej z pola F2. Niektóre towarzystwa mogą też zwracać uwagę na wiek i miejsce zamieszkania właściciela przyczepy, jednak nie jest to częstą praktyką. W efekcie różnice w cenach tego produktu dla młodych i doświadczonych kierowców albo są niewielkie, albo w ogóle nie występują.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC przyczepki?

Podobnie jak w przypadku każdego innego pojazdu mechanicznego, spoczywa na Tobie obowiązek ubezpieczenia przyczepki najpóźniej w dniu jej rejestracji. Jeśli tego nie robisz, musisz liczyć się z konsekwencjami w postaci kary nałożonej przez UFG, które zalicza przyczepkę samochodową do grupy pozostałych pojazdów. W 2024 r. kary za brak polisy OC wzrosną dwukrotnie. O ile więc może uszczuplić się portfel spóźnialskich właścicieli przyczepek?

W okresie styczeń-czerwiec 2024 r. kara za brak ubezpieczenia OC dla pozostałych pojazdów, czyli m.in. właścicieli przyczepek samochodowych do 3 dni wynosi 280 zł. W przypadku nieubezpieczenia przyczepy od 4 do 14 dni opłata karna wzrasta do 710 zł, a powyżej 14 dni do poziomu 1410 zł.

Brak OCSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1400 zł2090 zł230 zł
Od 4 do 14 dni3490 zł5240 zł580 zł
Powyżej 14 dni6980 zł10 470 zł1160 zł

Natomiast w okresie lipiec-grudzień 2024 r. kary za brak OC dla właścicieli przyczepek samochodowych do 3 dni wzrosną do 290 zł. Nieubezpieczenie przyczepy od 4 do 14 dni uszczupli portfel kierowcy o 720 zł, a powyżej 14 dni o 1430 zł.

Brak OCSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
Od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
Powyżej 14 dni7200 zł10 800 zł1200 zł

Kara od UFG to jednak nie wszystko. Jeśli brak OC wykryje funkcjonariusz policji podczas kontroli drogowej, otrzymasz również mandat drogowy. Jeszcze cięższe konsekwencje czekają Cię, gdy spowodujesz wypadek drogowy bez ważnego OC. W takiej sytuacji UFG co prawda pokryje roszczenia poszkodowanych osób, ale jednocześnie będzie wymagać od Ciebie pokrycia całej tej kwoty na mocy regresu ubezpieczeniowego.

Czy ubezpieczenie OC przyczepy pojazdu daje zniżki na ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie przyczepki to także jeden ze sposobów na zbieranie zniżek do polisy OC innych pojazdów. Każdy ubezpieczający pojazd zaczyna bowiem ubezpieczanie z czystą kartą, czyli bez zniżek, a wówczas pierwsze ubezpieczenie samochodu kosztuje nawet kilka tysięcy złotych.

W jaki sposób zakup polisy dla przyczepy może poprawić sytuację niedoświadczonego kierowcy? Jej cena jest niska i zazwyczaj niezależna od wieku właściciela lub współwłaściciela. Jednocześnie część towarzystw ubezpieczeniowych respektuje długość posiadania tego ubezpieczenia i zebrane w ramach niego zniżki przy zakupie polisy dla samochodu. Efekt? Szybsze pożegnanie się z wysokimi stawkami za polisę OC.

Jak już wspomnieliśmy, sposób ten nie zadziała u wszystkich ubezpieczycieli. Powinien sprawdzić się m.in. w przypadku takich zakładów ubezpieczeń, jak Generali, Proama, Wiener, mtu24.pl, You Can Drive i TUZ Ubezpieczenia.

Czy do OC przyczepki auta można dokupić autocasco, ASS i NNW?

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem przyczepki, ale chroni ono tylko osoby trzecie, którym przyczepka samochodowa wyrządzi szkodę, a nie jej właściciela. Właściciel przyczepki samochodowej będzie miał zapewnioną ochronę (w przypadku awarii, kradzieży, czy własnego uszczerbku na zdrowiu) dopiero w przypadku wykupienia autocasco, assistance, czy NNW.

Takie polisy oferują głównie większe towarzystwa ubezpieczeniowe, a cena np. AC wynosi ok. 200 – 300 zł. Należy jednak pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić zakres danego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przyczepy samochodowej – co warto wiedzieć?

 • Zgodnie z polskim prawem przyczepa samochodowa jest pojazdem, a zatem musi być zarejestrowana i ubezpieczona.
 • Koszt rejestracji przyczepy w 2024 r. wynosi 12o zł.
 • Za OC przyczepy zapłacisz od kilkudziesięciu do ok. 150 zł.
 • Jeżdżąc nieubezpieczoną przyczepą narażasz się na mandat drogowy, wysoką karę od UFG oraz konieczność zapłacenia za wszystkie spowodowane przez nią szkody z własnej kieszeni.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC przyczepki samochodowej

 1. Co się stanie, jeśli moja nieubezpieczona przyczepa spowoduje szkodę?

  UFG pokryje roszczenia osób trzecich powstałe na skutek tego zdarzenia. Jednocześnie zwróci się do Ciebie z żądaniem zwrócenia poniesionych kosztów. Pozwala na to tzw. regres ubezpieczeniowy.
 2. Czy trzeba wymieniać tablice rejestracyjne przyczepy po jej zakupie?

  Nie. Obecnie składając wniosek o rejestrację pojazdu można wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego (w tym tablic). Pod warunkiem, że przyczepka samochodowa była już zarejestrowana na terytorium polski, tablice są czytelne, w dobrym stanie i spełniają warunki unijne. Tablice zgodne z przepisami mają m.in. białe tło, symbol UE w postaci 12 gwiazdek oraz litery „PL”.
 3. Jak długo ważne jest ubezpieczenie OC dla przyczepki samochodowej?

  Ubezpieczenie OC przyczepki samochodowej jest ważne 12 miesięcy. Podobnie, jak ubezpieczenie samochodu osobowego czy motocykla.
 4. Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej przedłuża się automatycznie?

  Tak. OC przyczepy samochodowej, podobnie jak auta osobowego przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Jednak pod warunkiem, że właściciel najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy nie złoży pisemnego wypowiedzenia.
 5. Czy można korzystać z OC poprzedniego właściciela przyczepy samochodowej?

  Tak. Możesz korzystać z OC zbywcy przyczepy samochodowej do czasu wygaśnięcia umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela. Następnie musisz samodzielnie zakupić polisę na kolejny okres, aby zachować ciągłość ubezpieczenia pojazdu. Pamiętaj, że OC zbywcy przyczepy nie przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
 6. Jak ubezpieczyć przyczepkę samochodową?

  Do zakupu ubezpieczenia przyczepy będzie potrzebny dowód rejestracyjny. Polisę najłatwiej kupić w placówce ubezpieczyciela lub u agenta, ponieważ zakup przez internet może być utrudniony.
 7. Czy ubezpieczenie przyczepki daje zniżki?

  Zwykle tak. Większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje zniżki OC wypracowane na ubezpieczeniu przyczepki. Zaliczają się do nich np. PZU, Generali, Proama czy Ergo Hestia.
Piotr Nowik
[Głosów: 5 Średnia: 5]