Piotr Nowik

Piotr Nowik | 10 października 2022

Czy ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej jest obowiązkowe?

scrolldown Samochód na drodze z przyczepką

Zgodnie z informacją prasową przygotowaną przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2021 roku zarejestrowano w Polsce aż 52 587 lekkich przyczep samochodowych. Czy ich rejestracja jest konieczna i czy należy je osobno ubezpieczyć?

Ubezpieczenie przyczepki samochodowej – co warto wiedzieć?

 • Zgodnie z polskim prawem przyczepa samochodowa jest pojazdem, a zatem musi być zarejestrowana i ubezpieczona.
 • Koszt rejestracji przyczepy wynosi 121,5 zł.
 • Za OC przyczepy zapłacisz od kilkudziesięciu do ok. 150 zł.
 • Jeżdżąc nieubezpieczoną przyczepą, narażasz się na mandat drogowy, wysoką karę od UFG oraz konieczność zapłacenia za wszystkie spowodowane przez nią szkody z własnej kieszeni.

Należy pamiętać, że dzień zarejestrowania przyczepki to równocześnie ostatni dzień na wykupienie OC. Jeśli tego nie zrobimy, to musimy liczyć się ze sporymi karami za brak ubezpieczenia OC. Już za jeden dzień zwłoki grozi kara od UFG w wysokości 200 zł. Ponad cztery dni to już 500 zł, a powyżej 14 dni – 1000 zł.

Jak definiuje przyczepę samochodową polskie prawo?

Zanim przejdziemy do nurtujących Cię pytań, spróbujmy zdefiniować przyczepę samochodową. Czym jest w świetle polskiego prawa?

W art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym można znaleźć następującą definicję:

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem

Stanowisko to potwierdza również ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie ze znajdującą się w niej definicją pojazdów mechanicznych, przyczepa samochodowa należy do nich na równi z samochodem, ciągnikiem rolniczym czy motorowerem.

Można wysnuć z tego jednoznaczny wniosek: przyczepa jest pojazdem. To, że nie jest ona w stanie uczestniczyć w ruchu drogowym samodzielnie, czyli bez innego pojazdu, nie ma tu żadnego znaczenia.

Czy przyczepa musi mieć własne OC?

Skoro przyczepa jest pojazdem, jej właściciel podlega dwóm wymaganym prawnie obowiązkom: musi ją zarejestrować i ubezpieczyć. I nie, OC samochodu nie jest wystarczające podczas poruszania się zespołem złożonym z takich pojazdów. Dlaczego? Obejmuje tylko sytuacje, w przypadku których przyczepa:

 • była złączona z autem,
 • odłączyła się od auta, ale w momencie zdarzenia wciąż się toczyła.

W innych przypadkach szkoda nie zostanie pokryta z polisy OC samochodu. Zatem jeśli nie ubezpieczysz przyczepy osobno, zapłacisz za wszystko z własnej kieszeni.

Kiedy zadziała OC przyczepki?

Warto wiedzieć, że nie każda szkoda wyrządzona przyczepką będzie jednak pokrywana z jej ubezpieczenia. Zgodnie z art. 37.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniem OC przyczepy objęte są szkody spowodowane przyczepą, która:

 • w chwili zdarzenia nie była złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym;
 • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć;
 • była ręcznie przestawiana, np. pchana lub ciągnięta z jednego miejsca w drugie.

To oznacza, że jeśli przyczepa jest złączona z samochodem lub właśnie się od niego odłączyła i w takich okolicznościach spowodowała kolizję, to wówczas szkoda będzie pokrywana z polisy OC samochodu, który ją ciągnął.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się dwóm przykładom.

Przykład 1:

Pan Tomasz pojechał na zakupy do sklepu budowlanego zespołem pojazdów złożonym z samochodu i lekkiej przyczepy samochodowej. Podczas parkowania zahaczył przyczepą o auto stojące na sąsiednim miejscu parkingowym. Jako że jego pojazdy były ze sobą połączone podczas zdarzenia, szkoda zostanie pokryta z OC samochodu.

Przykład 2:

 Pani Natalia zostawiła przyczepę samochodową przed swoim domem, a samochód zaparkowała w garażu. Na skutek silnego wiatru przyczepa przesunęła się i z impetem uderzyła w ogrodzenie sąsiada, poważnie je uszkadzając. W tej sytuacji szkoda zostanie zlikwidowana z OC przyczepki, gdyż ta stoczyła się bez udziału samochodu.

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc kupić polisę OC dla przyczepy?

Zanim wykupisz OC dla nowej przyczepy samochodowej, musisz ją zarejestrować. Ale najpierw konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Jakich?

W przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg wymagane jest przeprowadzenie badania technicznego. Upewnij się również, że samochód, który zamierzasz używać z przyczepą, jest do tego przystosowany. Po pierwsze, powinien mieć hak holowniczy. Po drugie, waga zespołu pojazdów (auto + przyczepa) musi mieścić się w normach wyznaczonych w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Potrzebne informacje znajdziesz w polach:

 • O1 (jeśli przyczepa ma hamulec) lub O2 (jeśli go nie ma) – jest to rzeczywista masa całkowita wszystkich elementów zespołu pojazdów, czyli suma wagi samochodu, znajdujących się w nim osób i rzeczy oraz przyczepy wraz z ładunkiem;
 • F3 – tu jest określona dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów.

Aby móc połączyć samochód z przyczepką, jego dopuszczalna masa całkowita musi być o 1,33 raza większa niż dopuszczalna masa całkowita przyczepki.

Jak zarejestrować przyczepkę auta?

Niezależnie od tego, czy przyczepa była już wcześniej zarejestrowana na poprzedniego właściciela, czy też rejestrujesz ją po raz pierwszy, musisz udać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Należy dostarczyć do niego:

Do wniosku o rejestrację przyczepy należy dołączyć:

 • wypełniony wniosek o rejestrację przyczepy,
 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT, umowę kupna sprzedaży pojazdu),
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji. Uwaga! w przypadku nowej, zarówno przyczepki lekkiej (do 750 kg) jak i przyczepki ciężkiej (powyżej 750 kg) posiadającej świadectwo homologacji nie jest wymagane badanie techniczne.

Ile kosztuje zarejestrowanie przyczepki samochodowej?

Łączny koszt rejestracji przyczepki samochodowej to 121,50 zł. Składa się na to:

 • Dowód rejestracyjny – 54 zł
 • Tablice rejestracyjne – 40 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Nalepka legalizacyjna – 12,50 zł
 • Opłata ewidencyjna – 1,50 zł

Gdzie i jak ubezpieczyć przyczepkę auta?

Sprawa zakupu OC dla przyczepki jest trochę trudniejsza niż w przypadku polisy OC samochodu, ale takie ubezpieczenie w ofercie ma większość towarzystw ubezpieczeniowych. By je poznać, najlepiej jednak skontaktować się z konkretnym ubezpieczycielem.

Wówczas zostaniemy zapytani nie tylko o dane przyczepki, ale również o dane jej właściciela. Wówczas należy mieć przygotowane takie informacje jak:

 • typ przyczepy,
 • rok produkcji oraz data pierwszej rejestracji,
 • numer rejestracyjny
 • użytkowanie za granicą
 • imię, nazwisko oraz PESEL właściciela,
 • data wydania prawa jazdy właściciela,
 • miejsca zamieszkania,
 • historia ubezpieczenia.

Ile kosztuje OC przyczepki samochodowej?

W porównaniu do ceny OC, ubezpieczenie przyczepki jest stosunkowo niewielkim wydatkiem. Średni koszt jego zakupu może się wahać od 50 do 150 zł. Na wysokość ceny polisy przyczepy wpływają przede wszystkim dwa czynniki:

 • całkowita masa dopuszczalna – OC dla lekkiej przyczepy (DMC do 750 kg) będzie tańsze niż dla tej cięższej,
 • wiek przyczepy – im młodsza, tym mniej będzie Cię kosztować zakup ubezpieczenia.

DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita, to wyrażona w kilogramach waga danego pojazdu wraz z ładunkiem. Nie należy jej mylić z dopuszczalną ładownością, czyli maksymalną wagą ładunku, który można przewozić przyczepą. DMC to suma dopuszczalnej ładowności oraz masy samej przyczepy – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń w najtaniejuagenta.pl.

Dwie z tych wartości znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym przyczepy w następujących polach:

 • dopuszczalna masa całkowita – F1,
 • masa własna – G.

Dopuszczalną ładowność obliczysz samodzielnie, odejmując wartość z pola G od tej z pola F2.

Niektóre towarzystwa mogą też zwracać uwagę na wiek i miejsce zamieszkania właściciela przyczepy, jednak nie jest to częstą praktyką. W efekcie różnice w cenach tego produktu dla młodych i doświadczonych kierowców albo są niewielkie, albo w ogóle nie występują.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC przyczepki?

Podobnie jak w przypadku każdego innego pojazdu mechanicznego, spoczywa na Tobie obowiązek ubezpieczenia przyczepki najpóźniej w dniu jej rejestracji. Jeśli tego nie robisz, musisz liczyć się z konsekwencjami w postaci kary nałożonej przez UFG. W 2022 roku jej wysokość wynosi:

Liczba dniSamochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazdy (w tym przyczepka samochodowa)
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
4-14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

Kara od UFG to jednak nie wszystko. Jeśli brak OC wykryje funkcjonariusz policji podczas kontroli drogowej, otrzymasz również mandat drogowy. Jeszcze cięższe konsekwencje czekają Cię, gdy spowodujesz wypadek drogowy bez ważnego OC. W takiej sytuacji UFG co prawda pokryje roszczenia poszkodowanych osób, ale jednocześnie będzie wymagać od Ciebie pokrycia całej tej kwoty na mocy regresu ubezpieczeniowego.

Czy ubezpieczenie przyczepy pojazdu daje zniżki na OC?

Ubezpieczenie przyczepki to także jeden z „trików” na zbieranie zniżek do polisy OC innych pojazdów. Każdy ubezpieczający pojazd zaczyna bowiem ubezpieczanie z czystą kartą, czyli bez zniżek, a wówczas pierwsze ubezpieczenie samochodu kosztuje nawet kilka tysięcy złotych.

W jaki sposób zakup polisy dla przyczepy może poprawić sytuację niedoświadczonego kierowcy? Jej cena jest niska i zazwyczaj niezależna od wieku właściciela lub współwłaściciela. Jednocześnie część towarzystw respektuje długość posiadania tego ubezpieczenia i zebrane w ramach niego zniżki przy zakupie polisy dla samochodu. Efekt? Szybsze pożegnanie się z wysokimi stawkami OC.

Jak już wspomnieliśmy, sposób ten nie zadziała u wszystkich ubezpieczycieli. Sprawdzi się m.in. w przypadku takich towarzystw, jak Generali, Proama, Uniqa czy You Can Drive.

Czy do OC przyczepki auta można dokupić autocasco, ASS i NNW?

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem przyczepki, ale chroni ono tylko osoby trzecie, którym przyczepka wyrządzi szkodę, a nie jej właściciela. Właściciel przyczepki będzie miał zapewnioną ochronę (w przypadku awarii, kradzieży, czy własnego uszczerbku na zdrowiu) dopiero w przypadku wykupienia Autocasco, Assistance, czy NNW.

Takie polisy oferują głównie większe towarzystwa ubezpieczeniowe, a cena np. AC wynosi ok. 200 – 300 zł. Należy jednak pamiętać, by przed zakupem dokładnie sprawdzić zakres danego ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC przyczepki samochodowej

 1. Na jaki okres kupuje się OC dla przyczepy samochodowej?

  Na rok – tak jak w przypadku samochodu osobowego czy ciężarowego.
 2. Czy trzeba pamiętać o zakupie nowej polisy po upłynięciu roku od zakupu?

  Nie. Ubezpieczenie OC przyczepy samochodowej przedłuża się samoczynnie na kolejny rok po wygaśnięciu poprzedniej umowy.
 3. Co się stanie, jeśli moja nieubezpieczona przyczepa spowoduje szkodę?

  UFG pokryje roszczenia osób trzecich powstałe na skutek tego zdarzenia. Jednocześnie zwróci się do Ciebie z żądaniem zwrócenia poniesionych kosztów. Pozwala na to tzw. regres ubezpieczeniowy.
Piotr Nowik
[Głosów: 2 Średnia: 5]