Co to jest i jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, o której słyszał każdy właściciel samochodu. Jest ona straszakiem dla kierowców unikających wykupienia OC i dobrym duchem dla osób poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych kierujących. Jednakże nakładanie kar za brak OC i wypłata odszkodowań to tylko dwie z wielu funkcji UFG.

Jakie informacje można znaleźć na stronie UFG?

Strona Internetowa UFG udostępnia dane, które przydadzą się osobom planującym zakup samochodu, kierowcom uczestniczącym w wypadkach itp. Umożliwia ona sprawdzenie ważności polisy dowolnego samochodu, historii własnych szkód itp.

Poniżej znajdują się linki do najważniejszych funkcjonalności w witrynie UFG:

 1. Sprawdzenie OC – to czynność, którą trzeba zawsze wykonać przed zakupem auta lub uczestnicząc w kolizji, której sprawcą był inny kierowca. Aby sprawdzić ważność polisy, wystarczy tylko znać nr rejestracyjny lub VIN pojazdu i wskazać datę w formularzu.

Formularz znajduje się pod adresem: UFG.pl

 • Panel użytkownika umożliwia poznanie statusu wielu spraw związanych z własną osobą. Żeby móc korzystać z panelu, trzeba najpierw się zarejestrować, potwierdzając swoją tożsamość.
  Zalogowany użytkownik w narzędziu zobaczy m.in. takie zakładki:
 • Lista spraw szkodowych.
 • Kary za brak OC – jeśli takowa została nałożona i kierowca się odwołał, to tutaj dowie się, czy UFG rozłożyło ją na raty albo odroczyło płatność.
 • Regresy – czyli roszczenia UFG wobec danego kierowcy.
 • Przebieg ubezpieczeń OC i AC – tutaj można złożyć wniosek o wydanie przez UFG dokumentu przedstawiającego historię ubezpieczeń OC/AC kierowcy. Zaświadczenie jest bezpłatne i dostępne do wyboru w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 • Historia szkód – podobnie jak przebieg ubezpieczeń OC, przez panel można wygenerować historię zgłoszonych szkód.
 • Wielokrotne ubezpieczenie – z tej zakładki użytkownik strony dowie się, czy jego samochód jest ubezpieczony od tych samych ryzyk w kilku towarzystwach.

  Do panelu można się zarejestrować lub zalogować pod linkiem: https://login.ufg.pl/obywatel/logowanie Po udanym zalogowaniu kierowca zobaczy po lewej stronie intuicyjny panel z nawigacją po serwisie.
 • Na stronie UFG można też poznać status sprawy związanej z regresem lub karą OC (np. czy UFG otrzymało wpłatę albo przychyliło się do płatności ratalnej itp.). W tym celu należy kliknąć link: UFG.pl i  podać nr sprawy i hasło – obie te informacje znajdują się w piśmie, które UFG przesłało listem poleconym.

Jakie są najważniejsze informacje o UFG?

Powszechnie wiadomo, że UFG odpowiada za nakładanie kar w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu nie zawarł umowy o ubezpieczenie obowiązkowe. A jakie są inne funkcje tej instytucji?

 1. Wypłaca odszkodowania poszkodowanym, jeśli sprawca wypadku nie miał ważnego OC.
 2. Odpowiada za wypłatę odszkodowań, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość.
 3. Chroni osoby poszkodowane w wypadkach lub kolizjach spowodowanych przez kierowców, których tożsamości nie udało się ustalić (ponieważ np. uciekli z miejsca zdarzenia).
 4. W bazie UFG można bezpłatnie sprawdzić, czy dowolny pojazd ma ważną polisę OC.
 5. UFG wraz ze swoimi odpowiednikami z innych państw współpracują w ramach tzw. Rady Biur. Jest to międzynarodowa instytucja odpowiedzialna m.in. za koordynację wypłat odszkodowań za wypadki i kolizje poza granicami kraju.
 6. UFG weryfikuje za pomocą własnych programów i dostępów do baz, które zarejestrowane pojazdy nie mają ważnego OC. Oznacza to, że UFG może zidentyfikować brak polisy w każdej chwili. Nie musi dojść do kontroli policyjnej lub działań drogówki, aby instytucja ustaliła właściciela samochodu, który nie wykupił OC dla swojego pojazdu.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

UFG jest państwową instytucją powołaną od 1990 r. w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń. Działa ona w oparciu w ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Członkami UFG są firmy, które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC – aktualnie jest to 29 przedsiębiorstw.

Na kogo UFG nakłada kary?

UFG jest upoważniony do karania właścicieli aut, którzy nie wykupią polisy OC dla swoich samochodów. Przypominamy, że OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Auto nie może zostać bez ubezpieczenia nawet na jeden dzień – nie jest ważne, czy stało nieużywane w garażu albo właściciel zapomniał o zakończeniu umowy.

Wysokości kar zależą od okresu, w jakim auto było bez ubezpieczenia i wynoszą:

 • 1 200 zł – za brak polisy od 1 do 3 dni,
 • 3 010 zł – za brak polisy od 4 do 14 dni,
 • 6 020 zł – za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni.

Nie ma jawnych informacji dotyczących tego, czy UFG sprawdza wszystkich kierowców pod kątem wykupienia polisy. Wiadomo tylko, że takie rutynowe kontrole są przeprowadzane. UFG nakłada mandaty za brak polisy wyłącznie w bieżącym roku, nie może karać wstecz.

Przykład:

Wielu kierowców zastanawia się, czy UFG umorzył komuś karę. Zdarza się to, ale niezmiernie rzadko. Jan kupił samochód w listopadzie 2021 r., zrezygnował z polisy zbywcy, ale nie wykupił do dzisiaj nowego OC. Kiedy UFG wykryje, że Jan ma nieubezpieczony samochód, nałoży na niego karę. Mandat będzie dotyczył tylko 2022 r., ale – ze względu na pozostawienie auta bez OC powyżej 14 dni – wyniesie najwyższą możliwą stawkę.

Decyzja o umorzeniu kary nie zależy od osobistej opinii urzędnika rozpatrującego odwołanie, lecz od zapisów w Statusie UFG, które jasno określają sytuacje, kiedy można anulować mandat. Mówią one, że od mandatu można odstąpić, gdy ukarana osoba jest w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, czyli nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności lub życiowej – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Kiedy UFG żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania?

UFG żąda zwrotu odszkodowania (tzw. regresu) od kierowcy-sprawcy wypadku, który poruszał się nieubezpieczonym samochodem. UFG wypłaca wtedy z własnych środków odszkodowanie osobom poszkodowanym, a następnie dochodzi jego zwrotu od sprawcy zdarzenia.

Kiedy UFG wypłaca odszkodowanie?

W sytuacji, kiedy właściciel samochodu postępuje zgodnie z przepisami, tj. wykupuje OC dla auta, a następnie tym pojazdem powoduje wypadek lub kraksę, odszkodowanie dla pokrzywdzonych wypłacane jest z polisy sprawcy. Jednakże w przypadku, gdy kierowca nie ma ważnego OC, straty poszkodowanym rekompensuje UFG. Odszkodowanie może obejmować zarówno szkody materialne (koszt naprawy samochodu), jak i osobowe (koszty leczenia). Następnie UFG domaga się zwrotu kosztów od sprawcy wypadku w ramach regresu.

Co zrobić, kiedy sprawca szkody jest nieznany?

Może się zdarzyć, że sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia, a policji nie da się ustalić jego tożsamości.

Jeżeli nie uda się zidentyfikować sprawcy, UFG wypłaci odszkodowanie za szkody:

 • osobowe,
 • materialne, ale tylko pod warunkiem, że u któregokolwiek z uczestników wypadku doszło do rozstroju zdrowia powyżej 14 dni.

Mówiąc inaczej – jeżeli samochód został uszkodzony, ale żadna z poszkodowanych osób nie odniosła poważnych obrażeń, kierowca musi naprawić pojazd z własnej kieszeni lub z Autocasco.

Żeby zgłosić roszczenie za wypadek, którego sprawcą jest nieznana osoba, trzeba skontaktować się z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Żadna firma nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia. Wybrany ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę, a następnie przekaże dokumentację do UFG. UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania lub podjęcia decyzji odmownej. W uzasadnionych przypadkach ten czas może zostać wydłużony.

Jakie jeszcze są zadania UFG

Najważniejsze zadania UFG związane z właścicielami samochodów to głównie kontrola ważności OC, nakładanie kar w przypadku stwierdzenia braku polisy oraz wypłacanie rekompensat poszkodowanym.

Jednakże działalność UFG nie ogranicza się tylko do spraw dotyczących kierowców. UFG obsługuje także polisy OC rolników. Każdy rolnik ma obowiązek wykupić OC dla siebie i członków swojej rodziny, które chroni od szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. UFG kieruje też Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) zabezpieczającym turystów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Ponadto, w czerwcu 2021 r. w ramach UFG powołano Deweloperski Fundusz Gwarancyjny obejmujący ochroną lokale mieszkalne oferowane przez deweloperów na rynku pierwotnym.

Co zawiera baza UFG?

Baza UFG jest ośrodkiem informacji odpowiedzialnym za zbieranie i udostępnianie wybranych danych ubezpieczeniowych.

Baza zawiera dane o:

Jak się skontaktować z UFG w Warszawie?

Z UFG można skontaktować się na kilka sposobów:

 • polisach OC zawartych od 2004 r.,
 • polisach AC zawartych od 2006 r.,
 • zgłoszonych szkodach,
 • wypłaconych odszkodowaniach.

  UFG pozyskuje informacje od towarzystw ubezpieczeniowych, które mają obowiązek zawiadamiać urząd o zawartych i przedłużanych umowach OC/AC, wypłaconych odszkodowaniach i decyzjach odmowy wypłaty polisy.
 • Listownie pod adresem: UFG, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.
 • Poprzez infolinię: +48 22 53 96 100 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-17).
 • E-mailem: w sprawie opłat za brak OC oplaty@ufg.pl, rekompensat odszkodowania@ufg.pl, regresów regresy@ufg.pl, z pozostałymi sprawami ufg@ufg.pl.

Czy warto zainstalować aplikację UFG na urządzenia mobilne?

Aplikacja UFG nazywa się Na Wypadek i można pobrać ją pod linkiem: UFG.pl

Aplikacja działa na urządzenia z system iOS i Android i zawiera więcej funkcjonalności niż strona UFG. Jej zadaniem je pomoc kierowcom po wypadku, dlatego dostosowana jest do potrzeb, które pojawiają się w takich sytuacji. Aplikacja:

 • umożliwia zawiadomienie policji lub karetki,
 • udostępnia wzór oświadczeń kierowców uczestniczących w wypadku,
 • umożliwia udokumentowanie szkód,
 • pozwala zawiadomić o szkodzie ubezpieczyciela.

Oprócz kwestii związanych z kolizjami i szkodami Na wypadek przyda się także osobom planującym kupno samochodu: w aplikacji można sprawdzić ważność polisy OC dla każdego auta i pobrać wzór umowy sprzedaży. Na wypadek zdecydowanie warto ściągnąć na swój smartfon. Może się zdarzyć, że nie będzie potrzeby, aby z niej skorzystać, ale kiedy taka sytuacja się zdarzy, aplikacja jest bardzo pomocna.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – co warto wiedzieć?

 • UFG zajmuje się identyfikowaniem kierowców, którzy nie wykupili OC dla swoich pojazdów, nakładaniem na nich kar oraz wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanych sprawców lub nieubezpieczonych kierowców.
 • UFG może karać tylko za brak OC w bieżącym roku, nigdy wstecz.
 • W bazie UFG każda osoba może sprawdzić ważność polisy dla dowolnego samochodu.
 • UFG stosuje regres, czyli żąda zwrotu odszkodowania od nieubezpieczonego kierowcy, które UFG wypłacił poszkodowanym w wypadku (kolizji) spowodowanym przez tego kierowcę.

FAQ – najważniejsze pytania o UFG

 1. Kto ponosi karę za brak OC, jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli?

  Wszyscy współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykupienie polisy.
 2. Ile jest czasu na zapłacenie kary za brak OC?

  Od dnia odebrania decyzji o karze kierowca ma 30 dni na jej zapłacenie.
 3. Czy UFG ma wpływ na ceny polis?

  Nie. Ceny OC ustalają towarzystwa w oparciu o własne algorytmy.
Piotr Nowik
[Głosów: 6 Średnia: 4.2]