biuro@najtaniejuagenta.pl (22) 270 00 00

Ubezpieczenie NNW samochodu

Cena ubezpieczenia OC z NNW

Ubezpieczenie NNW to jeden z najpopularniejszych dodatków do OC. Cena NNW nie jest wysoka, a pomoc, jaką można uzyskać po wypadku, jest bardzo przydatna. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie NNW i co obejmuje zakres polisy?

Obrażenia po wypadku często są poważne – konieczna jest długa rehabilitacja. W tej sytuacji dodatkowe pieniądze bardzo się przydają. Ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia dodatkowe środki. Otrzymać może je nie tylko kierowca, ale również pasażerowie, którzy podróżowali wraz z nim feralnego dnia.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem (podobnie jak AC i assistance), które gwarantuje odszkodowanie po wypadku. Jest to dodatkowe świadczenie – obok odszkodowania, jakie poszkodowany może otrzymać z OC sprawcy. Co więcej, prawo do odszkodowania z polisy NNW przysługuje też sprawcy wypadku.

Niekiedy kierowcy nie wiedzą, że mogą kupić kilka ubezpieczeń NNW. Gdyby doszło do wypadku, to odszkodowanie zostanie wypłacone ze wszystkich polis. Do tego dochodzi możliwość uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku. To nie wszystko, bo dodatkowe środki może zapewnić polisa na życie  – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert porównywarki najtaniejuagenta.pl.

Gdzie można kupić najtaniej NNW komunikacyjne?

NNW komunikacyjne to ubezpieczenie często sprzedawane w pakiecie z OC. Ten dodatkowy, sprzedawany w atrakcyjnych cenach produkt ubezpieczeniowy, może stanowić nieocenioną pomoc w czasie rekonwalescencji. Ofert OC i NNW warto szukać w internetowej porównywarce. Wpisując dane tylko raz, można poznać propozycje wielu ubezpieczycieli. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Ubezpieczenie OC ma stały zakres ochrony, który został zdefiniowany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku NNW jest inaczej – każda firma samodzielnie określa, jakie warunki muszą zaistnieć, aby uruchomiona została wypłata środków. Ale to nie wszystkie różnice – NNW nie ma stałej sumy ubezpieczenia. Najczęściej wysokość sumy ubezpieczenia określa klient, czyli kierowca.

Przykład: Mariusz z Lublina w przeszłości miał wypadek komunikacyjny. Od tamtej pory kupuje zawsze pakiet ubezpieczeń – OC i NNW. Ile zapłaci on za ubezpieczenie Skody Fabii z rocznika 2014 wyposażonej w silnik o pojemności 1198 cm3?

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
562,00 zł* rata od 536,25zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
568,00 zł* rata od 536,25zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
583,00 zł* rata od 536,25zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
639,00 zł* rata od 536,25zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
657,15 zł* rata od 536,25zł
mtu24.pl
562,00 zł* rata od 536.25
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
568,00 zł* rata od 536.25
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
583,00 zł* rata od 536.25
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
639,00 zł* rata od 536.25
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
657,15 zł* rata od 536.25
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 25.04.2024 r. dla 56-letniego mężczyzny z Lublina z 8-letnią historią w OC. Samochód: Skoda Fabia z 2014 (silnik o pojemności 1198 cm3)

W tym przypadku wybór najtańszej oferty wcale nie jest optymalny – suma ubezpieczenia jest niska. Dopłacając zaledwie 6 zł, kierowca z przykładu może wykupić NNW z sumą ubezpieczenia wynoszącą aż 50 000 zł.

UbezpieczycielOsoby objęte ochronąWysokość sumy ubezpieczenia NNWCena roczna
KierowcaPasażerowie
mtu24.pl15 000 zł562 zł
Trasti50 000 zł568 zł
Benefia10 000 zł583 zł
Balcia10 000 zł639 zł
BeesafeKierowca 50 000 zł
Pasażerowie 10 000 zł
657,15 zł
Kalkulacja z 25.04.2024 r. dla 56-letniego kierowcy z Lublina z 8-letnią historią ubezpieczeniową

Co może obejmować ubezpieczenie NNW?

Zakres NNW jest dokładnie opisany w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Większość firm oferuje podobne świadczenia. Zgodnie z OWU różnych firm ubezpieczeniowych środki z polisy są wypłacane, gdy skutkiem wypadku jest:

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu. Firma ubezpieczeniowa wypłaca jednorazowe odszkodowanie – zgodnie z tabelą uszczerbków zawartą w OWU lub na podstawie orzeczenia lekarza. Jest to odpowiedni procent z całej sumy ubezpieczenia.
 • Śmierć poszkodowanego. W przypadku śmierci ubezpieczyciel wypłaca 100% sumy ubezpieczenia z polisy. Środki trafiają do bliskich poszkodowanego.
 • Pobyt w szpitalu. Gdyby konieczna była hospitalizacja poszkodowanego, to ubezpieczyciel z polisy NNW wypłaci świadczenie w procentowo ustalonej wysokości za każdy dzień spędzony w szpitalu.
 • Leczenie i rehabilitacja. Z ubezpieczenia NNW mogą zostać pokryte różne koszty związane z powrotem poszkodowanego do zdrowia. Przykładowo ubezpieczyciel może pokryć koszty transportu, leczenia, rehabilitacji i środków pomocniczych.

Część firm ubezpieczeniowych idzie o krok dalej. Przykładowo PZU w ramach ubezpieczenia NNW zapewnia przeszkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych – kwota przeznaczona na ten cel wynosi do 10 proc. sumy ubezpieczenia. Warta z kolei proponuje rozszerzenie ochrony o pakiet Bezpieczna Rodzina, w ramach którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty nawet 300 000 zł, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku i kierowca zginął w wypadku komunikacyjnym.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę nie tylko tuż po wypadku. W wielu OWU można znaleźć zapis, zgodnie z którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w ciągu 2 lat od daty zdarzenia.

Jak wygląda kwestia sum NNW komunikacyjnego u różnych ubezpieczycieli?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach wiele zróżnicowanych produktów – każdy kierowca, bez względu na zasobność portfela, może zapewnić sobie dodatkowe wsparcie. Ile wynoszą sumy ubezpieczenia? Z poniższego zestawienia wynika, że od 5000 zł do 100 000 zł. Najczęściej ubezpieczyciele podają zakres, w ramach którego kierowca może wybrać sumę odpowiadającą jego potrzebom.

Sumy ubezpieczenia NNW w wybranych firmach ubezpieczeniowych:

 • Compensa. U tego ubezpieczyciela można wybrać sumę ubezpieczenia od 10 000 zł do 100 000 zł. Zaletą jest możliwość dokupienia rozszerzenia, w ramach którego ubezpieczyciel zwiększa pięciokrotnie sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.
 • Generali. Firma proponuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne w dwóch wariantach – NNW w Pojeździe i NNW Kierowcy. W pierwszym wariancie suma ubezpieczenia ma zakres od 3000 zł do 100 000 zł, a w drugim jest stała i wynosi 100 000 zł.
 • PZU. Według informacji zaprezentowanych na stronie internetowej firmy suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 100 000 zł dla jednej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

Jakie znaczenie ma suma ubezpieczenia NNW?

Suma ubezpieczenia jest kluczowym czynnikiem podczas wyboru NNW. Im większa suma ubezpieczenia, tym lepiej, ponieważ ubezpieczony otrzyma wyższe świadczenie. Właśnie dlatego warto zwracać uwagę na ten parametr – porównywanie ofert się opłaca. Często jest tak, że tańsze ubezpieczenie NNW ma niską sumę. Niską, czyli nieadekwatną do potrzeb kierowcy i podróżujących z nim pasażerów – taka polisa nie zapewni optymalnego wsparcia finansowego w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przykład: Agnieszka wraz z OC kupiła ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł. Kilka miesięcy później przytrafił się jej wypadek, w wyniku którego doznała złamania 10 żeber. Zgodnie z tabelą uszczerbków ubezpieczyciel dokonał wypłaty – kobieta otrzymała 10% sumy ubezpieczenia, czyli 5 000 zł. Teraz Agnieszka żałuje, że nie zapoznała się dokładniej z warunkami, na jakich ubezpieczyciel zapewniał ochronę ubezpieczeniową – liczyła na więcej.

Kiedy działa NNW komunikacyjne?

NNW komunikacyjne – jak wskazuje nazwa – zapewnia ochronę podczas podróży pojazdem. Ale nie tylko. Kierowca i pasażerowie mogą doznać uszczerbku na zdrowiu też w innych sytuacjach. I właśnie dlatego NNW zapewnia wypłatę odszkodowania również wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie podczas:

 • wysiadania i wsiadania do samochodu;
 • naprawy samochodu na trasie;
 • załadunku i rozładunku pojazdu.

Potrzebujesz kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej – uważasz, że NNW komunikacyjne to nie wszystko? W niektórych firmach ubezpieczeniowych możesz wykupić rozszerzenie, dzięki któremu polisa będzie działać również poza pojazdem – w domu, pracy czy szkole.

Kiedy odszkodowanie z NNW nie zostanie wypłacone?

Jak każda polisa, także ubezpieczenie NNW samochodu ma wyłączenia. Są one bardzo podobne do innych wyłączeń w ryzykach dobrowolnych. Na podstawie dokumentu OWU przygotowanego przez firmę Wiener można wskazać kilka sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • powstałe w związku z działaniem ubezpieczonego po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • powstałe podczas udziału m.in. w zawodach, rajdach i jazdach treningowych;
 • powstałe podczas poruszania się pojazdu po terenie lotniska;
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego np. samobójstwa.

Jak można przeczytać w OWU NNW firmy Wiener, ten ubezpieczyciel nie dokona wypłaty odszkodowania, jeżeli ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony takich pasów nie musi używać.

Czy ubezpieczenie NNW trzeba kupić na cały rok?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można kupić na okres 12 miesięcy wraz z polisą OC. Standardowo właśnie na taki okres polisa jest sprzedawana. Ale kierowca może zdecydować, że wykupi jedynie OC, a po pewnym czasie uznać, że przydałoby mu się też ubezpieczenie NNW. Co wówczas? 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zawarcie umowy na czas określony do końca umowy obowiązkowego OC. Aby jednak poznać szczegółowe warunki, trzeba skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela. Taka oferta nie musi być przy tym korzystna cenowo – może się okazać, że roczna składka byłaby tańsza.

Od czego zależy cena ubezpieczenia NNW?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków mogą być poważne. Stąd też zakup ubezpieczenia NNW może być dobrym pomysłem. Ale czy wiesz, od czego zależy wysokość składki? Z odpowiedzią przychodzą firmy ubezpieczeniowe – Generali wskazuje, że ustala składkę ubezpieczeniową w oparciu o następujące czynniki:

 • wysokość sumy ubezpieczenia – im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym więcej zapłaci klient;
 • rodzaj pojazdu – dla ubezpieczycieli znaczenie ma to, jakim pojazdem porusza się ubezpieczony;
 • inne czynniki – według Generali są one uzależnione od indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak powinien postępować ubezpieczony w razie zajścia wypadku?

Każdy ubezpieczyciel może wyznaczyć odmienne zasady postępowania w razie wypadku. Są jednak pewne czynności, które należy wykonać niezależnie od tego, u którego ubezpieczyciela polisa została wykupiona – należy:

 • słuchać zaleceń lekarza oraz poddać się odpowiednim badaniom;
 • poinformować policję o doznanych obrażeniach, oczywiście o ile stan zdrowia na to pozwala;
 • zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego i przekazać wszelkie wymagane informacje.

Jeżeli wypadek okaże się śmiertelny, roszczenie zgłasza osoba uposażona przez zmarłego. Konieczne będzie przekazanie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu.

Kiedy i jak zgłosić szkodę z NNW komunikacyjnego?

Szkodę najlepiej zgłosić niezwłocznie – większość firm wymaga zgłoszenia zdarzenia w ciągu kilku lub kilkunastu kolejnych dni. Instrukcję postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku można znaleźć w OWU. Warto się z nią zapoznać, ponieważ standardem jest zapis, zgodnie z którym firma ubezpieczeniowa może zmniejszyć świadczenie, gdy zgłoszenie w późniejszym terminie uniemożliwi jej wyjaśnienie, jak doszło do wypadku.

Przykład: W OWU NNW Link4 można przeczytać, że firma ubezpieczeniowa musi zostać poinformowana o wypadku nie później niż w ciągu 14 dni. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, gdzie doszło do wypadku – w Polsce czy za granicą. Gdyby klient umyślnie nie poinformował firmy o zdarzeniu, zastrzega ona sobie prawo zmniejszyć świadczenie.

Źródła

OWU NNW Compensa, OWU NNW Generali, OWU NNW PZU, OWU NNW Wiener

Ubezpieczenie NNW – co warto wiedzieć?

 1. NNW to odrębne od OC ubezpieczenie, które po wypadku może stanowić finansowe wsparcie – otrzymane świadczenie może pomóc w powrocie do zdrowia.
 2. Przy zakupie NNW należy sprawdzić zakres i sumę ubezpieczenia.
 3. NNW komunikacyjne działa w czasie podróży pojazdem, ale także podczas wsiadania, wysiadania, rozładunku, załadunku oraz naprawy pojazdu na trasie.
 4. NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym – kierowca może, ale nie musi go nabywać. Oznacza to, że kierowca sam musi zdecydować o opłacalności posiadania NNW.
 5. Ubezpieczenie NNW chroni wszystkich podróżujących autem – wykupić można ubezpieczenie NNW kierowcy i ubezpieczenie NNW pasażerów.
[Głosów: 4 Średnia: 5]

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW

 1. Czy NNW można wykupić oddzielnie od OC?

  W niektórych firmach ubezpieczeniowych jest taka możliwość, w innych ubezpieczenie NNW można kupić wyłącznie wraz z OC lub AC. Jeżeli nie chcesz przepłacać i ograniczać się do kilku ofert, najlepiej będzie kupić NNW wraz z całorocznym OC.
 2. Czy NNW jest dostępne tylko dla kierowców samochodów osobowych?

  NNW może wykupić właściciel każdego pojazdu – samochodu osobowego, skutera, motocykla czy zabytkowego kampera. Ubezpieczenie NNW przydaje się zwłaszcza motocyklistom – w razie wypadku drogowego są oni szczególnie narażeni na obrażenia.
 3. Czy polisa NNW zadziała, gdy w samochodzie będzie więcej osób niż powinno?

  Gdy zdarzy się wypadek i poszkodowanych zostanie 6 osób, a miejsc w samochodzie jest 5, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania. Może też być tak, że ubezpieczyciel wyliczy wysokość świadczeń dla każdej osoby w oparciu o stosunek łącznej sumy ubezpieczenia do liczby faktycznie przewożonych osób.
 4. Czy NNW samochodu działa także w domu?

  NNW komunikacyjne dotyczy tylko zdarzeń związanych z samochodem. Aby NNW obejmowało ochroną zdarzenia, do których doszło w domu, trzeba wykupić dodatkową polisę NNW lub polisę na życie z większą liczbą świadczeń.
 5. Czy NNW komunikacyjne trzeba wypowiedzieć?

  NNW na samochód jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dlatego nie trzeba go wypowiadać. Jeżeli nie chcesz już kontynuować polisy NNW, to wystarczy, że nie kupisz jej na kolejny okres. Ubezpieczyciel może przesłać propozycję odnowienia polisy NNW razem z OC, jednak możesz opłacić tylko obowiązkowe ubezpieczenie.
scrolldown
760 000

Kierowców kupiło tanie OC/AC w naszej porównywarce.

77%

Użytkowników porównywarki znajduje tańsze OC/AC dzięki porównaniu cen.

200+

Doradców w razie pytań, czeka na Ciebie pod telefonem.