compensa
[Głosów:13    Średnia:4.1/5]

Towarzystwo Compensa działa na polskim rynku od 1990 roku i należy austriackiej grupy Vienna Insurance Group. Ubezpieczyciel zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów oferując im polisy komunikacyjne, mieszkaniowe, ochrony mienia i odpowiedzialności cywilnej.

OC w Compensie

Polisa OC jest oferowana w towarzystwie Compensa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej zapisem ubezpieczenie OC jest zabezpieczeniem finansowym kierowcy chronionego pojazdu, który spowodował na drodze wypadek lub kolizję.

W razie wypadku, fakt ten najlepiej jak najszybciej zgłosić do ubezpieczyciela. Cała procedura związana z likwidacją szkody dostępna jest na stronie http://najtaniejuagenta.pl/odszkodowanie-po-wypadku/.

AC – Compensa

W towarzystwie Compensa właściciel pojazdu ma do wyboru dwa rodzaje ubezpieczenia autocasco:

AC mini

oferowane jest dla kierowców powyżej 28 roku życia, posiadających 60% zniżki z OC, których samochód jest starszy niż 10 lat. Zakres ubezpieczenia jest niewielki i obejmuje jedynie zdarzenia które jednocześnie spełniają dwa warunki: do uszkodzenia auta doszło w wyniku wypadku drogowego, kierowca pojazdu jest sprawcą szkody, zdarzenie miało miejsce w Polsce. Polisa obejmuje zarówno całkowitą stratę pojazdu, jak i jedynie uszkodzenie częściowe.

AC

W zależności od rodzaju pojazdu dostępne są dwa rodzaje ubezpieczenia autocasco:

 • AC BAZA – dla samochodów osobowych oraz przyczep lekkich
 • AC MOC – dla pozostałych pojazdów

Ochroną ubezpieczenia objęte są wszystkie zdarzenia, niezależne od woli właściciela pojazdu, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie samochodu, które nie zostały wyłączone w OWU. Compensa nie precyzuje dokładnie okoliczności powstania szkody, a jedynie zastrzega, że w pewnych określonych przypadkach będzie mogła odmówić wypłaty odszkodowania.

Naprawy uszkodzonego samochodu odbywa się na podstawie jednego z dwóch wariantów:

 • kosztorysowego
  uszkodzenia są rozliczane przez likwidatora szkody z ramienia ubezpieczyciela, który sporządza odpowiednie przeliczenie kosztów naprawy w oparciu o bazy Eurotax oraz Audatex, średnie stawki warsztatów naprawczych w okolicy miejsca zarejestrowania pojazdu oraz ceny części zamiennych. Po zaakceptowaniu kosztorysu właścicieli auta zostaje wypłacone odszkodowanie;

 • serwisowego
  rozliczenie naprawy odbywa się na podstawie faktur i rachunków, które zostaną wystawione przez warsztat naprawczy;

ASS w TU Compensa

Pomoc assistance oferowana jest w towarzystwie Compensa w 5 wariantach:

 • Baza,
 • Standard,
 • Komfort,
 • Komfort Plus,
 • Lux

Dzięki temu każdy właściciel pojazdu może lepiej dopasować zakres pomocy do swoich oczekiwań i potrzeb. W zależności od rodzaju wybranej ochrony Ubezpieczony może liczyć m.in. na holowanie do najbliższego warsztatu lub wskazanego prze siebie miejsca, holowania pojazdu osoby poszkodowanej, naprawy na miejscu zdarzenia, pomocy na autostradzie, pojazd zastępczy, czy też dowóz paliwa.

NNW Compensa

Ubezpieczenie które zapewnia dodatkową ochronę dla kierowcy oraz pasażerów danego pojazdu na wypadek doznania przez nich urazu na skutek:

 • zdarzenia drogowego (np. wypadku)
 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • załadunku i rozładunku auta,
 • postoju oraz naprawy auta na trasie podróży
 • upadku pojazdu, jego pożaru lub wybuchu.

 

Wysokość wypłaconego odszkodowania zależy przede wszystkim od rodzaju uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Do wyboru są następujące SU:

 • 10 000 zł
 • 15 000 zł

lub

 • od 20 000 do 100 000, jako wielokrotność kwoty 10 000 zł.

W zależności od rodzaju urazu i na podstawie tabeli procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacana będzie odpowiednia suma zadośćuczynienia.

Porównaj OC w 19 TU w 6 minut!

Wypowiedzenie umowy

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w towarzystwie Compensa należy w pierwszej kolejności pobrać wzór tego rodzaju pisma, który dostępny jest np. na stronie wypowiadamoc.pl, następnie wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać do ubezpieczyciela:

 • tradycyjną pocztą, na adres korespondencyjny
 • w formie skanu lub zdjęcia, jako załącznik wiadomości e-mail

Koniecznie trzeba pamiętać, że wypowiedzenie umowy musi zostać wysłane do towarzystwa najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta umowa odpowiedzialności cywilnej.

Dane kontaktowe:

Adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Skrzynka e-mail: korespondencja@compensa.pl

Nr telefon: 22 501 61 00

Stefania Stuglik

Oblicz składki przez internet lub zadzwoń do mnie!

(22) 270 00 00