Ilona Walczak

Ilona Walczak | 23 września 2022

Jak szybko i sprawnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

scrolldown wypowiedzenie umowy OC

Gdy kupisz samochód z ważną polisą OC, nie oznacza, że musisz czekać do wygaśnięcia umowy, aby zawrzeć nową w innym towarzystwie. Prawo daje Ci możliwość wypowiedzenia umowy OC zbywcy. W jakich jeszcze sytuacjach można złożyć wypowiedzenie i co powinien zawierać wniosek? Dowiesz się z tego artykułu.

Wypowiedzenie OC – co warto wiedzieć?

 • Wypowiedzenie OC powinno zawierać nr polisy, dane współwłaścicieli i samochodu oraz powód wypowiedzenia. Pismo muszą odręcznie podpisać wszyscy współwłaściciele pojazdu.
 • W przypadku umów zawartych na 12 miesięcy należy złożyć wypowiedzenie najpóźniej 1 dzień przed końcem umowy, inaczej OC odnowi się automatycznie.
 • Osoba, która kupiła ubezpieczony samochód, może w każdej chwili zrezygnować z dotychczasowej polisy. Jeżeli tego nie zrobi – ochrona będzie obowiązywała do czasu przewidzianego w umowie i nie odnowi się samoistnie.
 • W ciągu 30 dni od zawarcia umowy polisy na odległość (online, telefonicznie) można bez konsekwencji w niej zrezygnować.

Jak wypowiedzieć umowę OC, aby zrezygnować z ubezpieczenia?

Gdy kupisz samochód z ważną polisą OC, nie oznacza, że musisz czekać do wygaśnięcia umowy, aby zawrzeć nową w innym towarzystwie. Prawo daje Ci możliwość wypowiedzenia OC zbywcy. W jakich jeszcze sytuacjach można złożyć wypowiedzenie i co powinien zawierać wniosek? Dowiesz się z tego artykułu.

Podstawa prawna wypowiedzenia OC

Na wypowiedzeniu OC zamieszczasz informację na temat podstawy składania dokumentu. Wszystkie rezygnacje z umów OC opierają się o zapisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i artykule:

 • kupiłeś samochód z polisą po poprzednim właścicielu – art. 31,
 • kończy Ci się umowa, którą zawarłeś rok temu – art. 28,
 • posiadasz dwa OC zawarte na ten sam okres – art. 28a.

Jeśli straciłeś pojazd całkowicie (np. go sprzedałeś, uległ szkodzie całkowitej lub został skradziony), przedstawiasz ubezpieczycielowi na to dowód – odpowiedni dokument, np. poświadczenie wyrejestrowania pojazdu. Nie musisz wtedy wysyłać żadnego wypowiedzenia OC.

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe udostępniają na swoich stronach wnioski o wypowiedzenie polisy, a w innych trzeba samodzielnie skonstruować pismo. Wzorcowe wypowiedzenie polisy, które zaakceptuje każde towarzystwo, powinno zawierać:

 • nr polisy ubezpieczeniowej,
 • dane wszystkich współwłaścicieli samochodu (imiona i nazwiska, numery PESEL, miejsca zamieszkania),
 • nazwę modelu i marki samochodu,
 • nr rejestracyjny auta,
 • podstawę prawną wypowiedzenia (możesz wskazać konkretny artykuł z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych lub napisać własnymi słowami, dlaczego wypowiadasz umowę).

Ważną sprawą jest podpisanie wypowiedzenia przez wszystkich współwłaścicieli odręcznym pismem. Wniosek możesz napisać na komputerze, wydrukować, ale musisz pamiętać, żeby pod pismem podpisać się długopisem. W przypadku wysyłki wypowiedzenia mailem należy najpierw sporządzić je na kartce, podpisać odręcznie, zrobić zdjęcie lub zeskanować i dodać jako załącznik w wiadomości do ubezpieczyciela. Wypowiedzenie, które nie będzie zawierało odręcznego podpisu, zostanie odrzucone przez firmę ubezpieczeniową.

Przykładowa forma pisma wypowiedzenia OC

Aby nie pominąć żadnego szczegółu można zastosować poniższą formułę:

Nazwa i adres ubezpieczyciela                                                                            Miejscowość, data
……………………………………………                                                                             …………………………..

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na podstawie art. (tu wstaw odpowiedni artykuł) ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm), wypowiadam umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzoną polisą ubezpieczeniową o numerze: (tu wpisz numer polisy).

Dane właściciela (lub właścicieli): imię, nazwisko i adres zamieszkania

Dane samochodu: marka, model i numer rejestracyjny

Dokument możesz napisać odręcznie, na komputerze lub też skorzystać ze specjalnego generatora, jak np. www.wypowiadamoc.pl, które pomagają w jego utworzeniu. Bezwzględnie pamiętaj o odręcznym podpisie nie tylko swoim, ale i innych współwłaścicieli pojazdu.

Jak działa generator wypowiedzenia OC?

Generator www.wypowiadamoc.pl w kilku krokach przygotuje za Ciebie pismo z wypowiedzeniem umowy. Jest to prosty formularz online, który należy wypełnić, a następnie – na podstawie wpisanych danych – wygeneruje się gotowy wniosek o wypowiedzenie.

W formularzu musisz podać dane, które są wymagane w każdym wypowiedzeniu OC, czyli dotyczące właściciela samochodu, samego auta i polisy. Oczywiście wszystkie udostępnione informacje są bezpieczne dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Zaletą generatora jest to, że zawiera on zaktualizowane adresy wszystkich firm ubezpieczeniowych. Wystarczy, że wybierzesz listy rozwijanej nazwę firmy, do której kierujesz wypowiedzenie, a adres towarzystwa zaciągnie się automatycznie. Wniosek możesz zapisać na komputerze, a następnie wydrukować, podpisać (nie zapomnij o tym!) i wysłać do ubezpieczyciela.

Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Masz kilka sposobów na wysłanie wypowiedzenia OC. Większość firma przyjmuje wnioski przesłane:

 • Tradycyjną pocztą lub kurierem – jeżeli wysyłasz pocztą, koniecznie wybierz list polecony, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Przez internet – załącz do meila skan lub zdjęcie wypowiedzenia i poproś w treści, aby osoba odbierająca korespondencję mailową, potwierdziła, że otrzymała wiadomość (w niektórych firmach takie potwierdzenia generują się automatycznie).

Adresy do wysyłki znajdziesz na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą na 12 miesięcy?

Jeśli składasz wypowiedzenie OC, musisz pamiętać o dochowaniu terminu. W przypadku wysyłki pisma pocztą lub kurierem liczy się data nadania, a nie dostarczenia do firmy, choć rekomendujemy nie czekać z wysłaniem wniosku do ostatniej chwili.

Gdy obowiązuje Cię umowa polisy zawarta na 12 miesięcy, ostatni dzień na złożenie wniosku przypada na 1 dzień przed końcem umowy. Jeśli przegapisz ten termin, umowa odnowi się automatycznie. Przedłużoną umowę wciąż możesz wypowiedzieć, ale będziesz musiał zapłacić składkę za dni, w których obowiązywała umowa. Musisz także pamiętać, żeby wykupić nowe OC u innego ubezpieczyciela najpóźniej w dniu złożenia wypowiedzenia, aby zachować ciągłość polisy.

Przykład:

Marek podpisał umowę o OC na rok, której data zakończenia przypadała na 31 stycznia 2022. Nie wysłał wniosku o wypowiedzenie OC, a więc polisa przedłużyła się automatycznie. W lutym Marek stwierdził, że chce zmienić firmę, w której ubezpiecza samochód. Jak powinien to zrobić, żeby nie obejmowało go podwójne OC, a jednocześnie nie został całkowicie bez polisy? Marek powinien jak najszybciej znaleźć najtańsze OC, zawrzeć umowę obowiązującą od dnia kolejnego i jeszcze tego samego dnia złożyć wypowiedzenie w poprzedniej firmie.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC po zakupie samochodu?

Jeżeli kupisz samochód, który jest ubezpieczony, masz dwa rozwiązania: możesz zachować polisę zbywcy lub ją wypowiedzieć. Zachowanie dotychczasowej polisy nie zawsze się opłaca, ponieważ firmy rekalkulują składki i mogą Ci nakazać dopłacić, jeżeli poprzedni właściciel miał większe zniżki na ubezpieczenie. Polisę zbywcy możesz wypowiedzieć w każdym dniu jej trwania – nie obowiązują tutaj żadne terminy graniczne.

Powinieneś także wiedzieć, że OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że ostatni dzień obowiązywania polisy to ostatni dzień ochrony. Jeśli przed zakończeniem umowy nie wyrazisz zgody na jej kontynuację lub nie podpiszesz umowy z innym ubezpieczycielem, narazisz się na karę za brak OC. Aby ograniczyć sytuacje, w których samochody zostają bez OC, ponieważ właściciele przegapiają zakończenie umowy, towarzystwa przypominają o tym fakcie na 14 dni wcześniej.

Takie same przepisy jak po zakupie auta, obowiązują przy przeniesieniu prawa własności do samochodu np. w formie darowizny. Tzn. osoba obdarowana musi być świadoma, że składka zostanie rekalkulowana, ma prawo wypowiedzieć OC w każdej chwili, a jeśli tego nie zrobi – polisa nie odnowi się automatycznie – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Jak zrezygnować z OC po sprzedaży samochodu?

Sprzedałeś samochód i chcesz wypowiedzieć umowę o OC? Niestety to nie jest możliwe – wraz z własnością auta umowa o OC przeszła na nowego właściciela i tylko on może zdecydować, co zrobić z nią dalej. Dobra wiadomość jest taka, że ubezpieczyciel zwróci Ci nadpłatę składki – otrzymasz zwrot wyliczony proporcjonalnie za okres od dnia sprzedaży pojazdu do końca umowy.

Sytuacja jest podobna, jeśli płacisz za OC w ratach – raty za okres, kiedy samochód jest w rękach innego właściciela, zostaną anulowane. Aby otrzymać nadpłatę (albo anulowanie nieopłaconych jeszcze rat), musisz powiadomić towarzystwo o sprzedaży auta w ciągu 14 dni.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu?

Rozwiązanie umowy o OC to inne zdarzenie niż jej wypowiedzenie, choć w potocznym języku często używa się tych określeń zamiennie. Sytuacje, w których umowa ulega rozwiązaniu, uregulowane są w art. 33 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z przepisem o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, mówimy gdy:

 • Samochód zostanie wyrejestrowany – jeśli zezłomujesz i wyrejestrujesz auto, umowa zostanie rozwiązana, a Ty otrzymasz zwrot nadpłaconej składki. Musisz o tym powiadomić ubezpieczyciela, dołączając dokumentację poświadczającą wyrejestrowania pojazdu.
 • Nie zarejestrujesz w ciągu 30 dni samochodu, dla którego wykupiłeś polisę – to rzadko spotykana sytuacja, ale czasem się zdarza. Jeśli kupiłeś polisę dla auta, które nie było jeszcze zarejestrowane i w ciągu 30 dni od podpisania umowy o OC nie zarejestrowałeś pojazdu, umowa rozwiąże się z mocy prawa.
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość – umowa rozwiąże się z opływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy.
 • Zarejestrujesz samochód za granicą – gdy wyprowadzisz się do innego kraju i zabierzesz ze sobą auto, musisz wyrejestrować je w Polsce, zarejestrować w tamtejszym urzędzie i poinformować o tym ubezpieczyciela.
 • Odstąpisz od umowy zawartej na odległość – jeżeli zawarłeś umowę o polisę przez internet lub telefon, możesz z niej bez konsekwencji zrezygnować w ciągu 30 dni.

Czy trzeba wypowiedzieć OC po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej?

Kradzież albo szkoda całkowita oznacza utratę pojazdu, a więc samochód należy wyrejestrować i zgłosić ten fakt firmie ubezpieczeniowej. Polisa OC ulegnie samoistnemu rozwiązaniu, ale jeśli chcesz dostać zwrot nadpłaconej składki, powinieneś złożyć dodatkowe oświadczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przed podpisaniem nowej umowy – upewnij się, że nie przepłacisz!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie OC

 1. Jak otrzymam zwrot nadpłaconej składki?

  Na rachunek bankowy, który wskazałeś. Jeśli wcześniej nie podawałeś ubezpieczycielowi żadnego numeru konta, konsultant się z Tobą skontaktuje i dopyta, gdzie przelać nadpłatę.
 2. Czy muszę podawać we wniosku o wypowiedzenie OC, z jaką inną firmą zawarłem umowę?

  Niektóre towarzystwa proszą o wpisanie nazwy nowego ubezpieczyciela, ale jest to informacja dla celów analitycznych firmy. Brak odpowiedzi na to pytanie nie może być podstawą do odrzucenia wypowiedzenia, jeśli wypowiedzenie jest składane przez określone ustawowo przyczyny.
 3. Czy mogę wypowiedzieć OC przez telefon, np. rozmawiając z konsultantem na infolinii?

  Nie, taka forma jest nieskuteczna. Musisz napisać wniosek, podpisać go odręcznie i wysłać mejlem lub pocztą.
Ilona Walczak
[Głosów: 36 Średnia: 4.1]