Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 22 lutego 2021

Jak szybko i sprawnie wypowiedzieć umowę OC, aby zrezygnować z ubezpieczenia?

scrolldown wypowiedzenie umowy OC

Chcesz wypowiedzieć umowę OC u obecnego ubezpieczyciela? To bardzo prosta sprawa. Musisz pamiętać jedynie o kilku kwestiach.

Jak szybko i sprawnie wypowiedzieć umowę OC – Podsumowanie

 • Na wypowiedzenie zamieść wszystkie najważniejsze dane odnośnie właściciela samochodu oraz samego pojazdu.
 • Wybierz odpowiednią podstawę prawną.
 • Wypowiedzenie prześlij w wyznaczonym terminie tradycyjną pocztą, faksem lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.
 • Nie zapomnij złożyć odręcznego podpisu na wypowiedzeniu. Bez niego dokument jest nieważny.

Dane na wypowiedzeniu OC

Ważne jest to, jakie informacje będą zawarte na wypowiedzeniu. Musisz bezwzględnie pamiętać o podaniu:

 • swojego imienia i nazwiska (jeśli są inni właściciele, to ich również dopisujesz),
 • twojego adresu zamieszkania (współwłaścicieli też),
 • marki samochodu i i modelu auta,
 • numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • numeru polisy ubezpieczeniowej,
 • podstawy prawnej (o tym poniżej),
 • odręcznego podpisu wszystkich właścicieli auta.

W lewym górnym rogu kartki piszesz nazwę i adres ubezpieczyciela, ale nie jest to konieczne.

Własnoręczny podpis jest z kolei czymś, o czym nie możesz zapomnieć, ponieważ bez tego cały dokument będzie nieważny.

Podstawa prawna wypowiedzenia OC

Na wypowiedzeniu OC zamieszczasz informację na temat podstawy składania dokumentu. Wszystkie rezygnacje z umów OC opierają się o zapisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i artykule:

 • kupiłeś samochód z polisą po poprzednim właścicielu – art. 31,
 • kończy Ci się umowa, którą zawarłeś rok temu – art. 28,
 • posiadasz dwa OC zawarte na ten sam okres – art. 28a.

Jeśli straciłeś pojazd całkowicie (np. go sprzedałeś, uległ szkodzie całkowitej lub został skradziony), przedstawiasz ubezpieczycielowi na to dowód – odpowiedni dokument, np. poświadczenie wyrejestrowania pojazdu. Nie musisz wtedy wysyłać żadnego wypowiedzenia OC.

Przykładowa forma pisma wypowiedzenia OC

Aby nie pominąć żadnego szczegółu można zastosować poniższą formułę:

Nazwa i adres ubezpieczyciela                                                                            Miejscowość, data
……………………………………………                                                                             …………………………..

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na podstawie art. (tu wstaw odpowiedni artykuł) ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm), wypowiadam umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzoną polisą ubezpieczeniową o numerze: (tu wpisz numer polisy).

Dane właściciela (lub właścicieli): imię, nazwisko i adres zamieszkania

Dane samochodu: marka, model i numer rejestracyjny

Dokument możesz napisać odręcznie, na komputerze lub też skorzystać ze specjalnych stron internetowych, np. wypowiadamoc.pl, które pomagają w jego utworzeniu. Bezwzględnie pamiętaj o odręcznym podpisie nie tylko swoim, ale i innych współwłaścicieli pojazdu.

Termin i sposób wysłania wypowiedzenia OC

Aby skutecznie wypowiedzieć OC wyślij dokument do towarzystwa ubezpieczeniowego we właściwym terminie. W zależności od tego, z jakiego powodu chcesz rozwiązać umowę, terminy będą różne:

 • polisa kupiona w zeszłym roku – najpóźniej na 1 dzień przez końcem okresu na jaki została zawarta;
 • ubezpieczenie po poprzednim właścicielu – w dowolnym momencie trwania umowy;
 • podwójne OC – możliwie jak najszybciej po zauważeniu tego faktu. UWAGA! Można wypowiedzieć jedynie polisę, która przedłużyła się automatycznie na kolejny rok.

Sposobów na wysłanie wypowiedzenia jest kilka, ale są one uzależnione od konkretnego towarzystwa. Można jednak wyznaczyć trzy drogi, z których skorzystasz zawsze:

 • tradycyjna poczta – istotna będzie data stempla na przesyłce,
 • fax – numer znajdziesz na stronie towarzystwa,
 • agent ubezpieczyciela – należy odwiedzić agenta, przekazać mu wypowiedzenie i poprosić o wydanie potwierdzenia (koniecznie z datą złożenia pisma!).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów ubezpieczyciele proponują dodatkowo możliwość wypowiedzenia umowy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej (e-mail) – do towarzystwa trzeba przesłać skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu,
 • telefonicznie – niektóre towarzystwa dają możliwość złożenia wypowiedzenia podczas rozmowy telefonicznej (Uwaga! upewnij się w czasie rozmowy z konsultantem, że nie ma potrzeby pisemnego potwierdzenia takiej deklaracji),
 • e-konto – w niektórych towarzystwach klient zakłada indywidualne konto, za którego pośrednictwem załatwia wszelkie sprawy związane ze swoją polisą.

Przed podpisaniem nowej umowy – upewnij się, że nie przepłacisz!

Stefania Stuglik
[Głosów: 35 Średnia: 4.1]