Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 19 kwietnia 2016

Czym jest szkoda całkowita i szkoda częściowa w OC i AC?

scrolldown czym jest szkoda całkowita?

Hasła szkoda całkowita i szkoda częściowa pojawiają się w ubezpieczeniach komunikacyjnych niemal zawsze. Nie zawsze jednak wiesz co oznaczają dla Ciebie, gdy dojdzie do uszkodzenia auta. Warto, abyś to wiedział…

Czym jest szkoda częściowa i całkowita w OC i AC – Podsumowanie

  • Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie, zniszczenie lub utrata samochodu oraz jego wyposażenia w wyniku zdarzenia drogowego, działania osób trzecich lub sił natury.
  • Szkoda częściowa oznacza, że zniszczenia auta są na tyle niewielkie, iż opłaca się je naprawiać.
  • Szkoda całkowita z AC to takie uszkodzenie pojazdu, którego z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się naprawiać. Najczęściej będą to zniszczenia przekraczające 70% wartości auta.
  • W przypadku polisy OC szkodę całkowitą przyjmuje się, gdy koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu.

Co to jest szkoda komunikacyjna?

Na samym początku trzeba wyjaśnić, czym właściwie dla ubezpieczycieli jest szkoda. Jej definicję znajdziemy w większości OWU, jednak nie zawsze brzmi ona tak samo. Ogólnie przyjmuje się, że szkoda w OC i AC to uszkodzenie, zniszczenie lub utrata samochodu oraz jego wyposażenia standardowego i dodatkowego w wyniku zdarzenia drogowego, działania osób trzecich lub działania sił natury.

Od tego w jak dużym stopniu pojazd zostanie uszkodzony będzie zależeć dalsze postępowanie towarzystwa. Może ono pokryć koszty naprawy lub stwierdzić, że nie opłaca się tego robić (orzeczenie szkody całkowitej). W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odpowiednie odszkodowanie.

Odszkodowanie za szkodę częściową

Jak naprawia się szkodę częściową w AC

Szkoda częściowa to taki rodzaj uszkodzeń samochodu, które z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się naprawić. Tok postępowania z takim autem uzależniony jest od zapisów w umowie AC. W przypadku, gdy wybrałeś opcję „warsztat”, samochód zostanie skierowany do zakładu naprawczego, a jeśli „kosztorys” – musisz skontaktować się z ubezpieczycielem, który umówi Cię na spotkanie z rzeczoznawcą. Przy drobnych szkodach jest także możliwość otrzymania odszkodowania z pominięciem wizyty rzeczoznawcy – po uzgodnieniu wysokości świadczenia bezpośrednio z towarzystwem.

To w jakim stopniu towarzystwo pokryje koszty naprawy z autocasco (AC) zależy od zakresu i zapisu umowy. Określa ona ściśle, czy ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za pełne koszty, czy też tylko za ich część.

Likwidacja szkody częściowej z OC

W przypadku ubezpieczenia OC, likwidacja szkody częściowej wygląda podobnie. Jeżeli Twój samochód zostanie uszkodzony przez innego kierowcę, a jego naprawa będzie opłacalna, ubezpieczyciel w pełni ją pokryje.

Szkoda całkowita w OC i AC

 Orzeczenie szkody całkowitej w AC

Szkoda całkowita w autocasco to uszkodzenia samochodu, których nie opłaca się naprawiać z ekonomicznego punktu widzenia. Towarzystwa najczęściej określają w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) granicę uszkodzeń na poziomie 70% wartości auta. Bardzo poważne zniszczenia: „kasacja” samochodu, a także jego kradzież, będą traktowane przez ubezpieczyciela właśnie jako szkody całkowite.

Stwierdzenie czy naprawa samochodu jest opłacalna, czy też nie, leży w gestii towarzystwa. Nawet jeśli podczas zakupu AC wybrałeś wersję rozliczenia szkody na podstawie kosztorysu, wyznaczony przez towarzystwo rzeczoznawca będzie w stanie określić wielkość uszkodzeń. Jeżeli okaże się, że przekraczają one ustaloną w OWU granicę – stwierdzi szkodę całkowitą.

Gdy wybrałeś opcję naprawy „warsztat”, sprawy mają się nieco inaczej. W chwili zdarzenia nikt nie jest w stanie ustalić na pierwszy rzut oka, czy zniszczenia przekraczają 70% jego wartości. Fakt wypadku zgłoś do ubezpieczyciela od razu, dzwoniąc pod numer, który jest zapisany na potwierdzeniu zawarcia umowy. Po przetransportowaniu pojazdu z miejsca zdarzenia (np. na parking wybranego warsztatu), konieczne będzie umówienie się na wizytę rzeczoznawcy z ramienia towarzystwa. Oceni on w jakim stopniu uszkodzony jest pojazd i czy opłacalna jest w ogóle jego naprawa. Jeśli stwierdzi, że koszt naprawy przekracza ustalone przez ubezpieczyciela granice, zostanie orzeczona szkoda całkowita. Jeśli z kolei ocena specjalisty wykaże, że naprawa uszkodzeń jest opłacalna z ekonomicznego punku widzenia, warsztat będzie mógł rozpocząć pracę.

Wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą będzie uzależniona również od przejęcia wraku przez towarzystwo oraz szczegółowych zapisów umowy. Często nieuszkodzona część auta po wypadku nadaje się do rozłożenia i sprzedania na części, ma więc jakąś wartość. Jeśli ubezpieczyciel odkupuje wrak, wypłacone zostanie pełne odszkodowanie w wysokości wartości auta z dnia szkody lub dnia zawierania umowy (zależy od zapisów umowy AC). Jeżeli nie – wartość wraku wyceniona przez rzeczoznawcę zostanie odliczona od sumy odszkodowania.

Likwidacja szkody całkowitej z ubezpieczenia OC

Aby została orzeczona szkoda całkowita w OC, skala uszkodzeń auta musi tak duża, by ubezpieczyciel uznał jego naprawę za nieopłacalną.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów za szkodę całkowitą w OC przyjmuje się takie uszkodzenia, których koszty naprawy przekraczałyby wartość pojazdu z dnia szkody.

Jednak decyzja co do tego jak odnieść się do konkretnego przypadku zależy od ubezpieczyciela i to on decyduje, czy pojazd może zostać skierowany do naprawy, czy też wypłacone zostanie Ci odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej.

Sprawdź jak po szkodzie zmieni sie Twoja składka OC!

Stefania Stuglik
[Głosów: 7 Średnia: 4.6]