Ilona Walczak

Ilona Walczak | 5 marca 2021

Jak napisać upoważnienie do ubezpieczenia i rejestracji auta?

scrolldown Mężczyzna pisze upoważnienie do rejestracji pojazdu

Zakupionego samochodu nie musisz samodzielnie rejestrować czy ubezpieczać – może Ci w tym pomóc choćby bliska Ci osoba. Zobacz, jak napisać upoważnienie. Sprawdzamy też, czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Upoważnienie do rejestracji samochodu – co warto wiedzieć?

 • Rejestracji auta należy dokonać w ciągu 30 dni po jego zakupie. Można to zrobić przez pełnomocnika.
 • Aby upoważnić bliską osobę do rejestracji auta, wystarczy napisać jej upoważnienie.
 • Pełnomocnik może zostać upoważniony także do odebrania dowodu rejestracyjnego i zakupu OC.
 • Upoważnienie bliskiej osoby do załatwienia spraw w wydziale komunikacji nie podlega opłacie.
 • Pełnomocnik może zakupić ubezpieczenie OC dla auta przez internet – umożliwia to porównywarka ubezpieczeń.

Na rejestrację samochodu masz 30 dni. Jeżeli wiesz, że nie zdążysz z formalnościami, skorzystaj z pomocy bliskiej Ci osoby (np. partnera bądź rodzica) lub profesjonalnego pełnomocnika. W przeciwnym razie grozi Ci kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Z kolei opłata karna za brak ubezpieczenia dla auta osobowego w 2021 r. wynosi nawet 5600 zł. Wysokie kary finansowe to główny powód, aby nie zwlekać.

Jak napisać upoważnienie do rejestracji samochodu?

Jeżeli chcesz upoważnić bliską Ci osobę, nie potrzebujesz pełnomocnictwa notarialnego – upoważnienie możesz napisać samodzielnie lub pobrać wzór upoważnienia do rejestracji samochodu i go wypełnić. Zdecydowałeś, że upoważnienie napiszesz samemu? W treści tego dokumentu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • dane (osobowe, adresy zamieszkania i numery PESEL) Twoje oraz osoby przez Ciebie upoważnionej,
 • stopień pokrewieństwa,
 • dokładne wskazanie, do czego upoważniasz wskazaną osobę – w tym przypadku do rejestracji pojazdu,
 • dane dotyczące auta.

Upoważnienie musisz podpisać odręcznie – w przeciwnym razie pełnomocnik nie będzie mógł się nim posługiwać.

Szczególnie często z upoważnienia korzystają współwłaściciele samochodów. Co do zasady przy rejestracji auta powinien być obecny każdy z jego współwłaścicieli. Wystarczy jednak, aby współwłaściciele między sobą wytypowali osobę, która załatwi sprawy w wydziale komunikacji. Gdy dostanie ona upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli, będzie mogła samodzielnie zarejestrować samochód.

Jak napisać upoważnienie do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego?

Taki dokument stworzysz analogicznie jak upoważnienie do rejestracji samochodu. Musisz jedynie pamiętać, aby zmienić cel upoważnienia – w tym przypadku będzie to upoważnienie do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli ta sama osoba dokona w Twoim imieniu rejestracji auta i odbierze stały dowód rejestracyjny, nie musisz przygotowywać dwóch pełnomocnictw – wystarczy jedno, w którym wymienisz obie te czynności.

Z upoważnienia możesz skorzystać też przy innych okazjach, np. wymianie dowodu rejestracyjnego czy wyrejestrowaniu auta. Za każdym razem wystarczy jedynie podać czynności, do jakich wykonania upoważniasz wskazaną osobę.

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu

Nie tylko upoważnienie – co jeszcze zabrać do wydziału komunikacji?

Upoważnienie to tylko jeden z kilku dokumentów, które należy przedłożyć w wydziale komunikacji. Lista załączników do wniosku o rejestrację pojazdu zależy od stanu prawnego samochodu – czy jest on nowy, sprowadzony z zagranicy, czy też już zarejestrowany w Polsce.

Lista dokumentów wymaganych przy rejestracji samochodu

Lista dokumentówSamochód używanySamochód sprowadzony z UE lub spoza UESamochód nowy
Dowód własności auta
Zaświadczenie z badania technicznego – jeżeli nie ma go w dowodzie
Polisa OC
Potwierdzenie dokonania opłat
Dotychczasowe tablice rejestracyjneJeżeli są, jeżeli nie – oświadczenie
Karta pojazdu – jeżeli jest
Dowód rejestracyjny
Dowód odprawy celnej / dokumenty dot. akcyzy
Świadectwo homologacji

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji samochodu?

To zależy od tego, kogo zamierzasz upoważniać do rejestracji samochodu. Jeżeli sprawę w wydziale komunikacji będzie załatwiać:

 • spokrewniona z Tobą osoba, np. partner, brat lub siostra – za upoważnienie nie musisz nic płacić,
 • profesjonalny pełnomocnik, np. radca prawny – opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy urzędu, który jest właściwy terytorialnie dla wydziału komunikacji, który pełnomocnictwo otrzyma.

W drugim przypadku potwierdzenie wpłaty dołącz do składanego pełnomocnictwa.

Czy pełnomocnik może zarejestrować samochód przez internet?

Tak, chociaż nie zawsze – jest to możliwe, gdy wydział komunikacji dysponuje elektroniczną skrzynką podawczą systemu pojazd i kierowca. Taką skrzynką dysponuje np. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Oznacza to, że mieszkańcy Koszalina mogą samodzielnie (lub przez pełnomocnika) złożyć drogą elektroniczną wniosek o rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu. Jak to zrobić?

Aby osoba upoważniona przez Ciebie mogła złożyć wniosek o rejestrację samochodu, poza upoważnieniem będzie potrzebowała również profilu zaufanego. Następnie musi ona:

 • założyć konto na stronie www.esp.pwpw.pl,
 • wybrać województwo i urząd oraz wskazać, czego będzie dotyczyć wniosek (rejestracja pojazdu),
 • wypełnić kolejne pola dotyczące danych osobowych i danych samochodu, który ma zostać zarejestrowany,
 • dołączyć skany wniosków, załączników i pełnomocnictwa – każdy dokument należy opisać (wystarczy wybrać oznaczenie z listy),
 • podpisać wniosek przy pomocy profilu zaufanego – jest to równoznaczne z jego wysłaniem.

Alternatywą dla rejestracji samochodu w urzędzie czy online jest przesłanie kompletu dokumentów (wraz z tablicami rejestracyjnymi, jeżeli są one wymagane) pocztą. Taki wniosek również zostanie rozpatrzony przez urzędników.

Jak napisać upoważnienie do zapłaty akcyzy za samochód?

Z reguły sprowadzenie samochodu z zagranicy oznacza konieczność opłacenia akcyzy w ciągu 30 dni od powstania obowiązku podatkowego. Przed uiszczeniem wyliczonej kwoty, powinieneś jeszcze złożyć deklarację AKC-U/S – na to masz 14 dni, licząc od powstania obowiązku podatkowego. Do załatwienia formalności w urzędzie skarbowym również możesz upoważnić inną osobę.

Aby upoważnić małżonka czy rodzica, będziesz musiał wypełnić formularz PPS-1 (2) – pełnomocnictwo szczególne. Druk znajdziesz na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. W polu „E” – zakres pełnomocnictwa szczególnego wpisz np. „Formalności związane z podatkiem akcyzowym – dotyczy samochodu (marka, model) o numerze VIN (numer)”.

Deklarację AKC-U/S upoważniona przez Ciebie osoba może złożyć przez internet. Służy do tego strona www.puesc.gov.pl. Po przesłaniu dokumentów należy jeszcze sprawdzić, czy dotarło UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Jak napisać upoważnienie do zakupu ubezpieczenia OC samochodu?

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek. Jeżeli upoważniona przez Ciebie osoba zamierza kupić polisę u agenta ubezpieczeniowego, pisemne upoważnienie może się jej przydać. Jak je napisać? Upoważnienie może wyglądać podobnie do upoważnienia do rejestracji samochodu – wystarczy tylko, że wskażesz właściwy cel upoważnienia, czyli zakup polis.

Z reguły agenci proszą o okazanie dokumentów, z których spisują dane osobowe klienta. W ten sposób mogą sprawdzić, czy osoba zainteresowana zakupem OC jest właścicielem auta. Jeżeli osoba przez Ciebie upoważniona będzie dysponować pisemnym pełnomocnictwem, to najpewniej agent wykona kopię tego dokumentu i dołączy ją do umowy.

Czy pełnomocnik może kupić ubezpieczenie OC auta przez internet?

Tak, może to zrobić poprzez naszą stronę internetową. Wystarczy, że upoważniona przez Ciebie osoba wypełni formularz – znajdują się w nim pytania dotyczące pojazdu i kierowcy (lub kierowców), który z niego korzysta. Przed zawarciem umowy poprosimy ją o podanie swoich danych – jako osoby zawierającej umowę i zobowiązanej do opłaty składki. Nabycie ubezpieczenia OC przez internet jest wygodniejsze – w tym przypadku osobie upoważnionej nie będziesz musiał wystawiać pisemnego pełnomocnictwa.

Zakup zarówno ubezpieczenia OC, jak i ubezpieczeń dodatkowych (AC, NNW, assistance) w całości odbywa się przez internet. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy są przesyłane na podany na etapie zakupu polisy adres mailowy.

Ilona Walczak
[Głosów: 0 Średnia: 0]