Ilona Walczak

Ilona Walczak | 11 grudnia 2022

Jak napisać upoważnienie do ubezpieczenia i rejestracji auta?

scrolldown Upoważnienie do rejestracji samochodu

Na rejestrację samochodu masz 30 dni. Jeżeli wiesz, że nie zdążysz z formalnościami, tu upoważnij i skorzystaj z pomocy bliskiej Ci osoby (np. partnera bądź rodzica) lub profesjonalnego pełnomocnika. W przeciwnym razie grozi Ci kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Z kolei opłata karna za brak ubezpieczenia dla auta osobowego w 2022 r. wynosi nawet 6020 zł. Wysokie kary finansowe to główny powód, aby nie zwlekać.

Upoważnienie do rejestracji samochodu – co warto wiedzieć?

 • Rejestracji auta należy dokonać w ciągu 30 dni po jego zakupie. Można to zrobić przez pełnomocnika.
 • Aby upoważnić bliską osobę do rejestracji auta, wystarczy napisać jej upoważnienie.
 • Pełnomocnik może zostać upoważniony także do odebrania dowodu rejestracyjnego i zakupu OC.
 • Upoważnienie bliskiej osoby do załatwienia spraw w wydziale komunikacji nie podlega opłacie.
 • Pełnomocnik może zakupić ubezpieczenie OC dla auta przez internet – umożliwia to porównywarka ubezpieczeń.

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Przepisy dopuszczają możliwość dokonywania różnych czynności z pomocą przedstawiciela. Jego działania muszą być jednak uwiarygodnione przez odpowiedni dokument. Upoważnienie do rejestracji samochodu to przykład jednego z nich. Poprzez upoważnienie właściciel samochodu zgadza się, aby wskazana w piśmie osoba załatwiła w jego imieniu sprawy związane z zarejestrowaniem samochodu.

Upoważnienie szczególnie przydaje się, kiedy pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Zgodnie z prawem, wszyscy współwłaściciele muszą być obecni przy rejestracji. Jak to w życiu bywa – trudno jest znaleźć jeden dogodny termin dla kilku osób w godzinach pracy urzędów. Wtedy właśnie najlepiej wykorzystać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu.

Kto może zostać pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu?

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność tę nabywa się po ukończeniu 18 lat, więc mówiąc skrótowo – do rejestracji samochodu można upoważnić niemal każdą pełnoletnią osobę. Nie musi to być osoba spokrewniona z właścicielem ani w żaden inny sposób z nim powiązana.

Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli i tylko jeden z nich ma możliwość pójścia do urzędu w przepisowym terminie, może zebrać pełnomocnictwa od pozostałych i w ich imieniu zarejestrować pojazd. Jeżeli wszyscy współwłaściciele nie mogą pojawić się w tym w czasie w Wydziale Komunikacji, wszyscy powinni napisać upoważnienia i oddelegować wybraną osobę trzecią.

Na rynku są firmy zajmujące się rejestracją samochodów dla innych firm i osób fizycznych. Gdy właściciel (lub współwłaściciele) nie ma zaufanej osoby, która w jego imieniu zarejestrowałaby pojazd, może skorzystać z pośrednictwa takiej firmy. Jednak musi się on liczyć z dodatkowym kosztem za wykonanie usługi w wysokości od 100 do 300 zł.

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Koszt upoważnienia do rejestracji samochodu zależy od tego, kim jest dla Ciebie Twój pełnomocnik:

Upoważnienie:

 • jest darmowe, jeśli pełnomocnik należy do Twojej najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek lub dzieci),
 • kosztuje 17 zł dla wszystkich pozostałych osób.

Za pełnomocnictwo można zapłacić bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na konto (nr rachunku powinien się znajdować na stronie Wydziału Komunikacji). W przypadku płatności przelewem, do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji samochodu?

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną. Możesz pobrać druk upoważnienia ze strony internetowej urzędu i wypełnić go lub napisać je samemu. Ważne, żeby w dokumencie znalazły się wszystkie wymagane dane. Standardowy wzór upoważnienia do rejestracji samochodu musi zawierać:

 • datę i miejsca sporządzenia dokumentu,
 • dane pełnomocnika i Twoje jako upoważniającego (imię i nazwisko, adres zameldowania, nr i serię dowodu osobistego i nr PESEL) oraz stopień pokrewieństwa, jeśli Was łączy,
 • opis czynności, do której upoważniasz – w tym przypadku: do rejestracji samochodu,
 • dane rejestrowanego pojazdu (marka i, numer rejestracyjny, nr identyfikacyjny VIN)

Upoważnienie musisz odręcznie podpisać. Jeśli jest kilku współwłaścicieli – każdy musi napisać oddzielne upoważnienie na wzór przedstawionego.

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu

Warto wiedzieć, że w niektórych urzędach istnieje opcja zarejestrowania samochodu przez internet. Taką możliwość daje np. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Jeśli Twój urząd też umożliwia internetową rejestrację, możesz ją również zlecić pełnomocnikowi. Aby ją przeprowadzić, pełnomocnik musi mieć, oprócz Twojego upoważnienia, Profil Zaufany (można się do niego zalogować poprzez bankowość elektroniczną). Następnie pełnomocnik powinien:

 • wejść na stronę https://www.esp.pwpw.pl/  i założyć na niej konto, a następnie zalogować się na nie,
 • wybrać województwo, właściwy urząd i wskazać sprawę, której będzie dotyczył wniosek,
 • wypełnić pola dotyczące danych osobowych i danych pojazdu, który ma zostać zarejestrowany,
 • załączyć skany dokumentów oraz pełnomocnictwa,
 • podpisać wniosek (za pomocą Profilu Zaufanego), co jest równoczesne z jego wysłaniem.

Obecnie w niewielu urzędach funkcjonuje internetowa rejestracja pojazdów, ale miejmy nadzieję, że wraz z postępującą cyfryzacją ich liczba będzie sukcesywnie rosła.

Jakie dokumenty musi zabrać ze sobą pełnomocnik?

Twój pełnomocnik, udając się do urzędu, musi zabrać wraz z upoważnieniem komplet innych dokumentów. Należą do nich:

 • swój dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający nabycie samochodu (umowa, faktura, paragon),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • polisa OC,
 • w przypadku rejestracji samochodu kupionego za granicą: dowód opłacenia akcyzy.

Przy okazji podpowiadamy, że sprawy związane z akcyzą również możesz zlecić pełnomocnikowi. Masz 30 dni na zapłatę podatku akcyzowego, ale wcześniej (w ciągu 14 dni) musisz wypełnić deklarację AKC-U/S i złożyć ją w urzędzie skarbowym. Jeśli chcesz upoważnić do załatwienia formalności w US inną osobę, wypełnij formularz PPS-1 (2) – pełnomocnictwo szczególne. 

W części E-Zakres Pełnomocnictwa Szczególnego, wpisz, że dotyczy ono dopełniania formalności związanych z opłaceniem podatku akcyzowego za auto i podaj jego dane: model, markę, nr VIN i rejestracyjny. Twój pełnomocnik może przesłać druk AKC-U/S online, przez stronę: www.puesc.gov.pl

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Zdecydowana większość właścicieli samochodów zapłaci za rejestrację 180,50 zł. Na tę kwotę składają się:

 • tablice rejestracyjne – 80 zł,
 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • nalepka kontrolna i nalepki legalizacyjne – 31 zł,
 • opłata ewidencyjna – 2 zł.

Kwota ta może być wyższa lub niższa w dwóch przypadkach. 1 100,50 zł zapłacą kierowcy, którzy zażyczą sobie tablice rejestracyjne z własny napisem. Z kolei, jeśli samochód był wcześniej zarejestrowany w tym samym powiecie, nie obowiązku zmiany tablic przy przerejestrowaniu. Jeżeli nowy właściciel skorzysta z tego przywileju, nie poniesie kosztu wymiany tablic i za rejestrację zapłaci niecałe 100 zł.

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu to dokument upoważniający osobę trzecią do zarejestrowania samochodu. Jeśli właściciel chce, aby ta osoba odebrała także dowód rejestracyjny w jego imieniu, musi ją upoważnić do tej czynności. Może napisać oddzielne pełnomocnictwo lub w jednym dokumencie upoważnić wskazaną osobę zarówno do rejestracji, jak i odbioru dowodu. Tak druga opcja jest wygodniejsza i tańsza, ponieważ płaci się wtedy tylko za jedno upoważnienie.

Jeżeli rejestracją i odbiorem dowodu mają zająć się inni pełnomocnicy, nie obejdzie się bez dwóch oddzielnych upoważnień. Oba upoważnienia pisze się w ten sam sposób, tylko wskazuje się inne czynności.

Jak rejestracja pojazdu wpływa na ubezpieczenie OC?

Każdy zarejestrowany samochód musi mieć wykupione ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji. W niektórych Wydziałach Komunikacji trzeba przedstawić polisę do wglądu, a inne tego nie wymagają. Co nie zmienia faktu, że samochód musi być ubezpieczony. 

Jeśli kupiłeś używany samochód, powinien on mieć polisę kupioną przez poprzedniego właściciela (potocznie mówi się na nią OC zbywcy). Możesz ją zachować, ale musisz się liczyć z tym, że ubezpieczalnia przeliczy składkę i może nakazać Ci dopłacić. W takiej sytuacji warto rozważyć wypowiedzenie umowy OC i kupno polisy w innej firmie. Choć zakres ubezpieczenia OC jest w każdej firmie taki sam, ceny polis znaczącą się różnią.

Przykład:

Michał, 23-letni student z Torunia kupił swój pierwszy samochód. Krótko po zakupie otrzymał pismo z TU z informacją, że musi dopłacić niemal 1 200 zł do OC, gdyż poprzedni właściciel był doświadczonym kierowcą z uzbieranymi zniżkami, które Michała nie obowiązują. Michał skorzystał w kalkulatora online i znalazł OC za 800 zł w pakiecie z Assistance i NNW, więc wypowiedział polisę zbywcy i zawarł korzystniejszą umowę z innym towarzystwem.

Ile wynoszą kary za brak ważnego OC w 2022?

Za brak ważnego OC grożą kary, które nakłada UFG. Wysokość kar zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia, więc jeśli ono rośnie, drożeją także mandaty. Od 1. stycznia 2022 r. dla samochodu osobowego wynoszą:

 • 1 200 zł – za brak polisy od 1 do 3 dni,
 •  3 010 zł – za brak polisy od 4 do 14 dni,
 • 6 020 zł – za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni.

Warto wiedzieć, że mandaty nie są nakładane tylko przy okazji kontroli przez drogówkę, ponieważ UFG dysponuje narzędziami informatycznymi, które identyfikują nieubezpieczone samochody. Dlatego przepisowa jazda czy wręcz nieużywane samochodu nie jest gwarancją uniknięcia kary – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

FAQ - najczęściej zadawane pytania przy upoważnieniu do rejestracji samochodu

 1. Czy pełnomocnik może ubezpieczyć samochód w czyimś imieniu?

  Tak. Nie potrzebuje do tego nawet upoważnienia, wystarczy, że w danych do umowy wpisze dane właściciela samochodu.
 2. Czy można oddelegować pełnomocnika do wyrejestrowania samochodu?

  Tak, działa to tej samej zasadzie co pełnomocnictwo do rejestracji i również kosztuje 17 zł.
 3. Gdzie można odwołać się od nałożonej kary za niezarejestrowanie samochodu?

  Odwołanie należy napisać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale złożyć za pośrednictwem urzędu, który nałożył karę (urząd przekaże je do SKO).
Ilona Walczak
[Głosów: 2 Średnia: 5]