Piotr Nowik

Piotr Nowik | 15 października 2019

Jak dodać współwłaściciela auta i obniżyć cenę polisy OC?

scrolldown współwłaściciel auta a zniżki OC

Żaden sposób nie jest tak skuteczny, aby obniżyć składkę OC, jak dopisanie do polisy doświadczonego kierowcy. Nie jest to skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że może też pociągać za sobą negatywne konsekwencje.

 • Dopisanie współwłaściciela jest szczególnie korzystne dla osób bez zniżek lub ze zwyżkami (młodych kierowców).
 • Najlepiej, by współwłaścicielem została osoba z maksymalną liczbą zniżek. Dzięki temu na OC można zaoszczędzić nawet ponad 1000 złotych.
 • Współwłaściciela można dopisać podczas zakupu pojazdu lub później, poprzez sporządzenie aktu darowizny.
 • W przypadku darowizny musimy pamiętać o zgłoszeniu jej do Urzędu Skarbowego i ew. opłaceniu podatku.
 • Dopisania współwłaściciela należy dokonać w Wydziale Komunikacji do 30 dni od daty podpisania aktu darowizny. Później mamy 14 dni na zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu zmian we własności pojazdu.

Dopisanie współwłaściciela jest korzystne szczególnie w przypadku młodych oraz niedoświadczonych kierowców. Nie mają bowiem oni wypracowanych zniżek i znajdują się w tzw. grupie wysokiego ryzyka. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla takiego właściciela pojazdu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, warto więc zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy doświadczonego współwłaściciela, który pozwoli nam korzystać z jego zniżek.

Doświadczony współwłaściciel a zniżki –  jak to działa?

Młody kierowca często posiada tzw. zwyżki za wiek, więc towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają bardzo wysokie ceny za polisę. Jeśli jednak współwłaścicielem jego pojazdu będzie doświadczony kierowca, który od lat jeździ bezkolizyjnie i posiada 60 proc. zniżek, wówczas ubezpieczeniowe algorytmy wezmą pod uwagę jego historię ubezpieczenia i obniżą wysokość składki.

Przykład: 22-letni Karol z Łodzi kupił swój pierwszy samochód i za ubezpieczenie nabytego Volkswagena musiałby zapłacić 1370 zł. Z pomocą przyszedł mu jednak 62-letni ojciec, który od 10 lat nie spowodował żadnej kolizji i oczywiście posiada pełen pakiet zniżek. Dzięki temu cena ubezpieczenia pojazdu spadła do 660 zł.

Plusy i minusy współwłasności samochodu

Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest fakt, że za ubezpieczenie zapłacimy znacznie mniej. Poza tym, młodemu współwłaścicielowi samochodu z każdym rokiem bezkolizyjnej jazdy naliczają się zniżki.

Minusy? W razie kolizji spowodowanej pojazdem, który ma dwóch współwłaścicieli, obaj tracą część zniżek za bezszkodową jazdę. A to oznacza, że ojciec pana Karola może stracić własne zniżki, wypracowane przez lata, gdy jego syn spowoduje wypadek lub kolizję (autem, którego obaj są współwłaścicielami).

Dodanie współwłaściciela. Jak to zrobić?

Jeśli już zdecydujemy się być współwłaścicielami samochodu, to najlepiej ustalić to przy umowie kupna-sprzedaży samochodu. Wówczas wpisujemy, że auto nabywają dwie osoby i sprawa jest załatwiona. Jeśli jednak chcemy dodać współwłaściciela do naszego samochodu (lub stać się współwłaścicielem czyjegoś) wówczas należy sporządzić akt darowizny, w której właściciel pojazdu przekaże część udziałów w samochodzie na współwłaściciela. Na ogół jest to połowa udziałów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było to np. tylko kilka procent. Co więcej, taki zabieg okaże się korzystny podczas rozliczeń z Urzędem Skarbowym (o tym poniżej).

Jak sporządzić akt darowizny?

Odpowiedni druk można pobrać w Wydziale Komunikacji, sporządzić samemu, albo po prostu pobrać z naszej strony: Wzór Umowy Darowizny – .docx (wielkość pliku: 8 KB). Ważne, żeby akt darowizny zawierał poniższe informacje:

 • dane darczyńcy oraz obdarowanego,
 • dane pojazdu, który jest przedmiotem darowizny,
 • wartość pojazdu,
 • data i miejsce zawarcia umowy darowizny,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu części samochodu,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
 • dokładną datę przekazania pojazdu.

Akt powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, dla każdego z właścicieli.

Urząd Skarbowy – jak zgłosić darowiznę?

Mamy spisany akt darowizny, więc udajemy się z nim do Urzędu Skarbowego, gdzie urzędnik stwierdzi, czy musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tego obowiązku będziemy zwolnieni, jeśli umowa zawarta jest między członkami najbliższej rodziny (wówczas należy wypełnić druk SDZ-2: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/sd/formularze-do-druku-sd/). Należą do niej:

 • żona, mąż,
 • córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,
 • matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Uwaga! Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko darowizn, których wartość przekracza w sumie 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat. I druga rzecz – jeśli chcemy uniknąć podatku z tego tytułu, darowiznę musimy zgłosić w ciągu sześciu miesięcy.

Jeśli osoba obdarowywana ma z nami mniejszy stopień pokrewieństwa lub w ogóle nie jest spokrewniona, wówczas w ciągu miesiąca trzeba zgłosić się do Urzędu Skarbowego, wypełnić druk SD-3 i liczyć się z opłaceniem podatku.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku. W przypadku II grupy podatkowej (dalsza rodzina) to 7276 zł, a w przypadku III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione) – 4902 zł.

Od nadwyżki od tych kwot należy uiścić podatek. W jakiej wysokości?

Podatek dla II grupy podatkowej (dalsza rodzina):

 • nadwyżka do 10278 zł – 7 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka od 10278 do 20556 zł – 719,5 zł + 9 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka powyżej 20556 zł – 1644, 5 zł + 12 proc. podatku od nadwyżki

Podatek dla III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione):

 • nadwyżka do 10 278 zł – 12 proc. od nadwyżki
 • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł – 1233,40 zł i 16 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka więcej niż 20 556 zł – 2877,90 zł i 20 proc. podatku od nadwyżki.

Uwaga! Należy pamiętać, że wartość darowizny to nie całość wartości pojazdu, ale część, którą nam podarowano. Jeśli więc auto warte jest 20 tys. zł, a podarowano nam 50 proc., wówczas do opodatkowania mamy 10 tys. zł. A jeśli podarowano nam tylko 10 proc. pojazdu, wówczas darowizna wynosi 2 tys. zł.

Co ważne – dla towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma znaczenia podział procentowy udziałów współwłaścicieli. Zarówno w przypadku podziału 50 do 50 proc. lub 90 do 10 proc., oferta ubezpieczeniowa będzie taka sama.

Wydział komunikacji – jakie dokumenty przygotować?

Ostatnim miejscem, do którego należy się udać, jest wydział komunikacji. Trzeba się tam zjawić do 30 dni od daty podpisania aktu darowizny.

Należy ze sobą zabrać:

 • dokument potwierdzający przeniesienie części własności (umowa darowizny lub sprzedaży);
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana);
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane);
 • aktualne ubezpieczenie;
 • w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli prowadzi firmę, powinien przynieść KRS lub zaświadczenie z CEiDG (może być wydruk ze strony internetowej).

W Wydziale Komunikacji powinni stawić się obaj współwłaściciele, ale jeśli jeden z nich nie może przyjść, wówczas może udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, czy wnuki, to pełnomocnictwo jest bezpłatne. W innym razie, w urzędzie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Jeśli dostarczymy wszystkie dokumenty, a urzędnik nie będzie miał wobec nich zastrzeżeń, wówczas wpisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego odbędzie się na miejscu, tego samego dnia. Później mamy 14 dni na zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu faktu zmian we własności pojazdu.

Piotr Nowik
[Głosów: 3 Średnia: 4.3]