Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która posiada co najmniej średnie wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana. Konieczne będzie przejść odpowiednich szkoleń, zdanie egzaminu przeprowadzanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz otrzymanie licencji uprawniającej do wykonywania czynności agencyjnych.
Podarowanie samochodu osobie spokrewnionej to najczęstszy sposób na uniknięcie kosztów, związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Aby jednak nie płacić podatku, należy spełnić pewne wymagania i dotrzymać określonych terminów. Podpowiadamy, jak podarować samochód członkowi rodziny, by uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Czy masz zamiar kupić auto, albo właśnie chcesz sprzedać dotychczasowy samochód? Jeśli nie wiesz, jak spisać poprawnie umowę kupna sprzedaży pojazdy, to tutaj znajdziesz gotowy wzór. Zarówno zakup czy też sprzedaż auta to poważna decyzja, ale samo sporządzenie umowy wcale nie musi wiązać się ze stresem. Poniżej informujemy na co należy zwrócić uwagę oraz przedstawiamy … więcej...
Jeśli nie chcemy lub nie możemy już korzystać z samochodu, to nie można go tak po prostu odstawić lub porzucić. Auto należy wyrejestrować. Dopiero wtedy zostaniemy zwolnieni z ustawowego obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.
Na początku 2019 roku towarzystwo Gothaer stało się częścią Vienna Insurance Group. Efektem zmian właścicielskich jest nowa nazwa i logo. Obecnie firma oferuje swoje produkty pod szyldem Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Gothaer) już prawie od 30 lat obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów indywidualnych oraz biznesowych, w każdym … więcej...