Czy AC przechodzi na nowego właściciela? Co z AC po sprzedaży auta?

Sprzedaż samochodu wiąże się z przekazaniem nabywcy nie tylko kluczyków, ale również potwierdzenia zakupu polisy OC. A co z ubezpieczeniem AC? Czy AC przechodzi na nowego właściciela pojazdu? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Ubezpieczenie AC pozwala użytkować samochód bez ryzyka – w razie jego kradzieży czy uszkodzenia firma ubezpieczeniowa pokryje szkody. W przypadku przekazania prawa własności pojazdu (sprzedania auta), występuje kwestia nie tylko OC, ale czasem również AC – zwłaszcza gdy samochód opuścił fabrykę w ciągu kilku ostatnich lat. I właśnie dlatego warto wiedzieć, kiedy przekazanie autocasco jest możliwe.

Co dzieje się z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu?

Różnice między polisą OC i ubezpieczeniem AC widoczne są nie tylko w zakresie ochrony zapewnianej przez te produkty, ale również procedury przekazania ich nowemu właścicielowi auta. Nabywca używanego samochodu przejmuje ubezpieczenie OC kupione przez poprzedniego właściciela auta, ale ubezpieczenie AC wygasa – umowa AC zostaje rozwiązana. To ogólna zasada, od której przewidziany został jednak wyjątek – przeczytasz o nim poniżej.

Przykład: W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Auto Casco Link4 można przeczytać: „Umowa rozwiązuje się i ochrona ubezpieczeniowa kończy się zawsze, jeśli wystąpi przynajmniej jedno z poniższych zdarzeń: (…) przeniesienie własności pojazdu”.

Czy sprzedający może otrzymać niewykorzystaną część składki AC?

Zwrot składki AC po sprzedaży samochodu jest możliwy. Trzeba jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nie oddają pieniędzy automatycznie – zbywca musi poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana niewykorzystana część składki ubezpieczeniowej. Ustalenie kwoty zwrotu leży po stronie firmy ubezpieczeniowej, chociaż były klient może oczywiście sprawdzić poprawność wyliczeń.

Z poinformowaniem firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu nie warto zwlekać. Dlaczego? Oto dwa główne powody:

 • w ciągu 14 dni zbywca pojazdu musi poinformować ubezpieczyciela, z którym podpisał umowę ubezpieczenia OC, o przeprowadzonej transakcji – autocasco najczęściej jest nabywane wraz z OC, a zatem formalności najlepiej załatwić tuż po sprzedaży;
 • jeżeli firma ubezpieczeniowa nie pozyska informacji o sprzedaży samochodu, a ubezpieczenie AC zostało zakupione na raty, to przypomni o konieczności zapłaty kolejnej raty – można tego uniknąć, zgłaszając sprzedaż np. następnego dnia po podpisaniu umowy sprzedaży.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o zwrot składki AC?

Wzór wniosku o zwrot składki AC można znaleźć na stronach internetowych ubezpieczycieli, takie pismo można też przygotować samodzielnie. Nie jest to zadanie szczególnie skomplikowane, gdyż wniosek powinien zawierać jedynie kilka podstawowych informacji umożliwiających identyfikację klienta i zgłoszonego przez niego do ubezpieczenia pojazdu. Wniosek o zwrot składki AC powinien zawierać:

 • dane osobowe zbywcy pojazdu;
 • dane firmy ubezpieczeniowej, do której kierowany jest wniosek;
 • dane pojazdu, który był objęty ochroną ubezpieczeniową;
 • dane polisy AC – seria i numer;
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota zwrotu składki.

Wnioskodawca powinien podpisać wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży pojazdu.

Wniosek o zwrot AC za niewykorzystany okres ochrony można złożyć na kilka sposobów, np. elektronicznie – formularze znajdują się na stronach internetowych poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Zwolennicy tradycyjnych form kontaktu mogą wysłać pismo na adres ubezpieczyciela.

Dlaczego na przekazanie AC potrzebna jest zgoda ubezpieczyciela?

Firma ubezpieczeniowa może zgodzić się na kontynuację ochrony ubezpieczeniowej – mimo zmiany właściciela. To jednak wymaga podjęcia rozmów z firmą ubezpieczeniową jeszcze przed podpisaniem umowy sprzedaży auta – trzeba uzyskać jej zgodę. Powodem jest konieczność ponownej oceny ryzyka – ubezpieczyciel musi sprawdzić, czy nowy właściciel auta nie powinien dopłacić do składki ubezpieczeniowej.

Przykład: W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Auto AC PZU można przeczytać: „W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia wymaga zgody PZU”.

Jak przekazać ubezpieczenie AC nowemu właścicielowi auta?

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wyraziło zgodę na przekazanie ubezpieczenia AC, to procedura jest prosta – wystarczy jedynie przekazać nabywcy polisę (umowę zakupu autocasco). Ubezpieczyciel będzie też oczekiwał dostarczenia potwierdzenia sprzedaży pojazdu – może to zrobić zbywca lub nabywca pojazdu. Nowy właściciel auta powinien też skontaktować się z ubezpieczycielem, aby odebrać potwierdzenie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej.

Aby przekazać ubezpieczenie AC nowemu właścicielowi auta, należy:

 1. Skontaktować się z ubezpieczycielem przed sprzedażą samochodu
 2. Przekazać dane kupującego – aby ubezpieczyciel mógł dokonać oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 3. Dostarczyć dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu – może to zrobić zarówna nabywca, jak i sprzedający
 4. Odebrać pisemne potwierdzenie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia – to zadanie nabywcy

Ważności ubezpieczenia AC, inaczej niż polisy OC, nie można sprawdzić poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Stąd też dokumentacja od firmy ubezpieczeniowej jest ważna – to jedyne potwierdzenie dla nowego właściciela samochodu, że korzysta on z ochrony zapewnianej przez autocasco.

Przenosząc prawa z umowy ubezpieczenia AC na nabywcę pojazdu, warto upewnić się co do terminów. Przykładowo InterRisk wymaga, aby zbywca lub nabywca auta poinformował tę firmę o fakcie sprzedaży pojazdu – dostarczyć należy umowę sprzedaży.

Z czym może wiązać się przekazanie AC nowemu właścicielowi?

Gdy polisa AC przechodzi na nowego właściciela pojazdu, pojawić może się kwestia dopłaty do już opłaconej składki ubezpieczeniowej. Kwota dopłaty może być z kolei wysoka, w konsekwencji czego opcja przeniesienia prawa do korzystania z AC okaże się nieopłacalna. Najczęściej ma to miejsce, gdy nabywca pojazdu ma krótszą historię ubezpieczenia niż zbywca.

Strony transakcji kupna-sprzedaży pojazdu muszą też liczyć się z dodatkowymi formalnościami – konieczny będzie kontakt z firmą ubezpieczeniową. Po pierwsze, trzeba będzie ustalić, czy przeniesienie AC na nowego właściciela auta w ogóle będzie możliwe. Po drugie, jeżeli ubezpieczyciel wyrazi zgodę, należy od niego uzyskać pisemne potwierdzenie.

Czy każdy ubezpieczyciel pozwala przenieść AC na nowego właściciela?

Jak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, polisę OC zawsze przekazuje się nowemu właścicielowi pojazdu. W przypadku ubezpieczenia AC jest inaczej – zasady określa firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczyciel może zastrzec w OWU, że nie dopuszcza możliwości przeniesienia praw z polisy autocasco na nowego właściciela auta. Ale to zdarza się rzadko.

Aby sprawdzić, czy ubezpieczenie AC przechodzi w danej firmie na nowego właściciela pojazdu, należy:

 • zapoznać się z OWU – to dokument, który każdy ubezpieczyciel udostępnia na swojej stronie internetowej;
 • skontaktować się z firmą ubezpieczeniową – gdy w OWU znajduje się zapis, z którego wynika, że strony transakcji muszą uzyskać zgodę ubezpieczyciela na przepisanie AC i istnieje konieczność przeprowadzenia rekalkulacji składki.

Kiedy przeniesienie AC na nowego właściciela nie jest możliwe?

Firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku zgodzić się na przejście umowy autocasco na nowego właściciela pojazdu. To, czy do takiego przeniesienia dojdzie, zależy zarówno od polityki ubezpieczyciela, jak i oceny ryzyka. Przykład? Ubezpieczyciel może nie zgodzić się na przekazanie praw z umowy AC młodemu, niedoświadczonemu kierowcy, który nie ma historii ubezpieczeniowej. Analogiczne stanowisko firma ubezpieczeniowa może przedstawić, gdy kierowca ma wprawdzie doświadczenie, ale w przeszłości z AC zlikwidował wiele szkód.

Chociaż może zdarzyć się, że firma ubezpieczeniowa nie wyrazi zgody na przekazanie autocasco, to w praktyce takie sytuacje zdarzają się rzadko. Dużo częściej ubezpieczyciele postrzegają taki scenariusz jako okazję do zdobycia kolejnego klienta, który być może zdecyduje się skorzystać z jego usług w kolejnym roku.

Gdzie kupić dobre ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie samochodu AC można kupić w każdej firmie, która ma w ofercie OC komunikacyjne. Nabywcy używanych pojazdów mają kilka możliwości – mogą:

 • przejąć ubezpieczenie AC (wraz z OC) – po uzyskaniu zgody firmy ubezpieczeniowej i ewentualnej dopłacie do składki;
 • przejąć jedynie ubezpieczenie OC i następnie spróbować dokupić ubezpieczenie AC u ubezpieczyciela, który zapewnia obowiązkową ochronę – umowa AC będzie trwała do końca umowy OC;
 • wypowiedzieć umowę OC i kupić pakiet ubezpieczeń – wówczas wybór jest szeroki, a zakupu można dokonać online.

Ostatnie rozwiązanie pozwala też do minimum ograniczyć formalności – nie trzeba kontaktować się z firmą ubezpieczeniową jeszcze przed zakupem auta. To jednak nie wszystko. Gdy nowy właściciel pojazdu kupi ubezpieczenie OC na rok, polisa automatycznie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy, a nie – jak ma to miejsce w przypadku przejętego ubezpieczenia – wygaśnie z dniem wskazanym w treści umowy. To duże ułatwienie, które pozwala uchronić się przed karą za brak OC.

Źródła

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • OWU Auto Casco Link4, OWU Auto AC PZU, OWU Autocasco Komfort Warta

Co warto wiedzieć o tym, czy AC przechodzi na nowego właściciela auta?

 1. Ubezpieczenie AC – inaczej niż OC – nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu, a umowa wygasa z momentem sprzedaży auta.
 2. Jeżeli nabywca chce, aby ubezpieczenie autocasco przeszło na niego jako nowego właściciela auta, musi wcześniej uzgodnić to z firmą ubezpieczeniową.
 3. Przepisywanie ubezpieczenia AC na nabywcę pojazdu praktykują m.in. firmy: Benefia, InterRisk, Link4, PZU i Warta.
 4. Przejście ubezpieczenia AC na nowego właściciela pojazdu najczęściej wiąże się z przeliczeniem składki ubezpieczeniowej.
 5. Nowy właściciel samochodu musi otrzymać od firmy ubezpieczeniowej potwierdzenie przeniesienia praw z umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, czy AC przechodzi na nowego właściciela samochodu

 1. Jak obliczyć zwrot składki AC?

  To bardzo proste, a obliczenia najlepiej przedstawić na przykładzie. Jeżeli poprzedni właściciel auta korzystał z ochrony ubezpieczeniowej przez 50 dni, to firmie ubezpieczeniowej należy się opłata za 50 dni. Gdyby składka za cały rok kosztowała 401,50 zł (1,10 zł za dzień ochrony), to firmie ubezpieczeniowej należałoby się 55 zł. Pozostałą kwotę (346,50 zł) powinna zwrócić.
 2. Czy nabywcy można przekazać również inne ubezpieczenia?

  Owszem. Za zgodą firmy ubezpieczeniowej nabywcy samochodu można przekazać prawa z wszystkich dobrowolnych umów ubezpieczenia. Należą do nich AC, a także NNW, assistance, ubezpieczenie szyb i ubezpieczenie opon. W każdym przypadku procedura jest też podobna – w pierwszej kolejności trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem.
 3. Jak ubiegać się o zwrot składki AC?

  Jeżeli ubezpieczenie autocasco nie przeszło na nowego właściciela pojazdu, to wystarczy złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzoną transakcję, np. umowę sprzedaży samochodu.
 4. Czy zgoda ubezpieczyciela na przekazanie AC zawsze jest wymagana?

  Co do zasady uzyskanie zgody na przekazanie AC zawsze jest konieczne. Niektóre firmy ubezpieczeniowe – jak choćby Warta – wskazują, że taka zgoda nie jest potrzebna, gdy prawo własności pojazdu przechodzi na dotychczasowego użytkownika, o ile użytkownik ten był ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.
 5. Czy możliwe jest przekazanie AC leasingobiorcy po zakończeniu umowy?

  Tak, firmy ubezpieczeniowe wyrażają zgodę na przeniesienie praw z umowy, gdy leasingobiorca stał się właścicielem pojazdu. Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku kredytu. Za każdym razem konieczny będzie jednak kontakt z firmą ubezpieczeniową – należy omówić kwestię ewentualnej dopłaty do składki ubezpieczeniowej.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]