Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC

Zarówno w dowodzie rejestracyjnym, jak i umowie OC podaje się adres właściciela pojazdu. Jednak w tym zakresie w dokumentach może pojawić się rozbieżność. Co zrobić, gdy widnieje inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC?

Mogłoby się wydać, że inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC to problem, który dotyka jedynie nielicznych kierowców. Nic bardziej mylnego – wystarczy przeprowadzka, aby wystąpiła niezgodność adresu w polisie i dowodzie rejestracyjnym. Co w tej sytuacji? Warto jak najszybciej uporządkować informacje znajdujące się w poszczególnych dokumentach. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

Kiedy występuje inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC?

Do rozbieżności w danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i umowie OC najczęściej dochodzi w dwóch sytuacjach. Pierwsza to przeniesienie własności pojazdu – najczęściej jest to sprzedaż czy darowizna samochodu. Druga ma miejsce po zmianie miejsca zamieszkania. Wyprowadzka z dotychczasowego miejsca zamieszkania wymaga sprostowania informacji w dokumentach. Każdy z wymienionych przypadków wymaga osobnego omówienia.

Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC po sprzedaży samochodu

W momencie zakupu używanego samochodu nabywca powinien otrzymać co najmniej: kluczyki, dowód rejestracyjny i polisę OC. Nowy właściciel auta na złożenie wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego ma 30 dni. Ubezpieczenia OC też nie trzeba kupować od razu. W konsekwencji tuż po zakupie auta przez 30 dni dane w dowodzie rejestracyjnym i umowie OC będą się zgadzać – mimo że zmieni się właściciel (właściciele) pojazdu. Ale nie zawsze tak jest.

Świadomi kierowcy często od razu kupują własne ubezpieczenie OC – wiedzą, że przejęta od zbywcy samochodu polisa i tak się nie odnowi. Wówczas jednak w dowodzie rejestracyjnym widnieje adres poprzedniego, a w polisie adres aktualnego właściciela auta.

Przykład: Aleksander kupił używane auto 13 marca 2024 r. Ubezpieczenie OC było ważne tylko do 15 marca 2024 r. W konsekwencji już po dwóch dniach od zakupu samochodu nowy właściciel pojazdu spotkał się z problemem rozbieżności w dokumentach w zakresie adresu. W dowodzie rejestracyjnym widniały dane osobowe poprzedniego właściciela.

Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC po zmianie adresu zamieszkania

Również zmiana miejsca zamieszkania powoduje, że między danymi w dowodzie rejestracyjnym i polisie OC może powstać rozbieżność. Jak wówczas postępować? Należy:

 • wystąpić o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego – w miejscu aktualnego zamieszkania;
 • poinformować o zmianie miejsca zamieszkania firmę ubezpieczeniową.

Ciekawostką może być, że kierowca, który zmienił adres zamieszkania, nie musi wymieniać dowodu osobistego. Po zmianie przepisów nie jest to już konieczne. Niestety, analogiczne rozwiązanie nie zostało przewidziane dla właścicieli samochodów.

Adres w dowodzie rejestracyjnym – adres zameldowania czy adres zamieszkania?

Właściciel pojazdu w dowodzie rejestracyjnym powinien posiadać adres zamieszkania – a nie adres zameldowania. Zasada ta wynika wprost z ustawy Prawo o ruchu drogowym – rejestracji auta dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Takie rozwiązanie to duże ułatwienie dla osób, które mieszkają np. w Warszawie czy Gdańsku, a meldunek mają w mniejszej miejscowości.

Gdy adres zamieszkania i adres zameldowania się nie pokrywa, właściciel auta może do wniosku o rejestrację samochodu dołączyć dodatkowy dokument – może to być:

 • oświadczenie o miejscu zamieszkania – takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • kopia umowy najmu mieszkania;
 • kopia rocznego zeznania podatkowego – PIT-37.

Jaki adres podać do umowy ubezpieczenia OC?

W umowie ubezpieczenia OC – podobnie jak w dowodzie rejestracyjnym – powinien znaleźć się adres zamieszkania. Z perspektywy firmy ubezpieczeniowej adres zamieszkania jest ważniejszy niż adres zameldowania – auto użytkowane jest w miejscu zamieszkania. Ale niekiedy firma ubezpieczeniowa może pytać również o adres zameldowania. Wówczas w umowie mogą pojawić się dwa adresy.

Ponieważ pojazd należy zarejestrować w miejscu zamieszkania, a firmy ubezpieczeniowe również wymagają podania adresu zamieszkania, te dane w dowodzie rejestracyjnym i umowie ubezpieczenia OC powinny być identyczne.

Chcesz kupić ubezpieczenie OC za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie internetowej kalkulatora? Ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie mają wspólnej polityki, gdy mowa o adresie zamieszkania, to na etapie wypełniania formularza możesz zaznaczyć, że Twój adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania.

Dlaczego podanie adresu zameldowania podczas zakupu OC to błąd?

Kierowcy, którzy są zameldowani w małych miejscowościach, ale mieszkają w dużych miastach, mogą w prosty sposób obniżyć wysokość składki OC – wystarczy, że wskażą właśnie adres zameldowania jako adres zamieszkania. Takie zachowanie jest jednak problematyczne – kierowca może spodziewać się przykrych konsekwencji. O czym mowa?

Jeżeli dojdzie do kolizji czy wypadku, a firma ubezpieczeniowa skrupulatnie zbada sprawę, to ustali ona, że kierowca na co dzień porusza się po innej miejscowości niż ta, którą zadeklarował. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nadal wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ale zażąda dopłaty do składki OC.

Czy o zmianie miejsca zamieszkania należy poinformować ubezpieczyciela?

Zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą konieczność zmiany dowodu rejestracyjnego. W konsekwencji w tym dokumencie i umowie ubezpieczenia OC będą widnieć dwa różne adresy. I właśnie dlatego ubezpieczyciela należy poinformować o zmianie miejsca zamieszkania – umowa zostanie skorygowana. Nie zawsze oznacza to jednak konieczność podpisania aneksu do umowy – czasem ubezpieczyciel ogranicza się do wzmianki w swoim systemie.

Zmiana miejsca zamieszkania może wiązać się z dopłatą. Ryzyko ubezpieczeniowe wzrasta, gdy kierowca przeprowadza się z małej miejscowości do dużego miasta. Gęstość dróg i liczba samochodów – to dwa czynniki, które w tej sytuacji ulegają zmianie, a od których zależy prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji czy wypadku. Dobra wiadomość jest jednak taka, że najczęściej firmy ubezpieczeniowe nie żądają dopłaty – mimo wzrostu ryzyka.

Korzystasz nie tylko z ubezpieczenia OC, ale również polis dodatkowych – AC, NNW czy assistance? Zwróć uwagę na to, czy firma ubezpieczeniowa nie wymaga poinformowania o zmianie danych adresowych w OWU. Taki zapis to standard.

Jak adres zamieszkania wpływa na wysokość składki ubezpieczenia?

Adres zamieszkania to jeden z czynników, który ma wpływ na wysokość składki OC. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma świadomość tego, że w dużych miastach do zdarzeń drogowych (kolizji, wypadków) dochodzi dużo częściej niż w małych miejscowościach. To też powoduje, że kierowcy z Gdańska, Warszawy, Poznania czy Łodzi płacą więcej niż mieszkańcy Zawiercia, Wejherowa czy Piaseczna.

Przykład: Pan Paweł ma 37 lat i jest mieszkańcem Wejherowa. Aktualnie użytkuje Renault Lagunę z rocznika 2014 r. z silnikiem o pojemności 1997 cm3. Ponieważ ma dopiero 5-letnią historię ubezpieczeniową, poszukuje wyłącznie OC. Najtańsza polisa będzie go kosztować 570,74 zł.

Gdyby mężczyzna był mieszkańcem większego miasta – w tym przypadku Poznania – to zapłaciłby więcej. Ten sam ubezpieczyciel uznałby, że ryzyko ubezpieczeniowe wzrosło i zaproponowałby zakup ubezpieczenia OC wraz z assistance za 645,64 zł.

Jak zaktualizować dane w dowodzie rejestracyjnym?

Aby zaktualizować dane w dowodzie rejestracyjnym, trzeba złożyć kompletny wniosek w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Kompletny, czyli zawierający wymagane załączniki.

 • aktualny dowód rejestracyjny – jeżeli o wydanie dowodu rejestracyjnego wnosi nowy właściciel auta, przedstawić powinien on dokument otrzymany od sprzedawcy;
 • polisa ubezpieczeniowa – do wglądu;
 • potwierdzenie uregulowania opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo – jeżeli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika lub auto jest własnością co najmniej dwóch osób i nie każda z nich stawi się w urzędzie;
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty) – do wglądu.

Zmiana adresu w dowodzie rejestracyjnym wymaga wydrukowania nowego dokumentu. W konsekwencji właściciel pojazdu musi uzbroić się w cierpliwość – na nowy dowód rejestracyjny trzeba poczekać 30 dni, a niekiedy okres ten może wydłużyć się o dodatkowe 14 dni.

Źródła

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Co warto wiedzieć o innym adresie w dowodzie rejestracyjnym i OC?

 1. W dowodzie rejestracyjnym umieszcza się adres zamieszkania – rejestracji auta dokonuje wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.
 2. Firmy ubezpieczeniowe zawsze pytają o adres zamieszkania (użytkowania) pojazdu. Niektóre dodatkowo są zainteresowane adresem zameldowania kierowcy.
 3. W dowodzie rejestracyjnym i umowie ubezpieczenia OC powinien znajdować się taki sam adres – adres zamieszkania (a nie zameldowania).
 4. Do rozbieżności w zakresie adresu w dowodzie rejestracyjnym i polisie OC najczęściej dochodzi w związku ze sprzedażą auta lub zmianą miejsca zamieszkania.
 5. Wymiana dowodu rejestracyjnego jest odpłatna – kosztuje 54 zł. Na nowy dowód rejestracyjny trzeba poczekać 30 dni, a w wyjątkowych sytuacjach dłużej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC

 1. W jakich sytuacjach konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego?

  Sprzedaż pojazdu nie jest jedynym przypadkiem, gdy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego – również po montażu instalacji gazowej właściciel samochodu musi zgłosić się do wydziału komunikacji. Wymiana dowodu nie będzie jednak konieczna, gdy kierowca zamontuje hak holowniczy.
 2. Dlaczego ubezpieczyciele rzadko kiedy dokonują rekalkulacji składki po zmianie adresu zamieszkania?

  Firmy ubezpieczeniowe zapoznając się z opisem zmian dokonanych w dowodzie rejestracyjnym, rzadko kiedy wzywają właściciela pojazdu do dokonania dopłaty, nawet gdy ryzyko ubezpieczeniowe wzrasta. Powód jest prosty – w ten sposób ubezpieczyciel mógłby zniechęcić do skorzystania ze swojej oferty w kolejnym roku.
 3. Dlaczego właściciel auta musi okazać dokument potwierdzający zakup OC, chcąc zmienić adres zamieszkania w dowodzie rejestracyjnym?

  Ma to związek z konstrukcją przepisów – po polskich drogach mogą poruszać się wyłącznie ubezpieczone samochody. Rozsądne wydaje się zatem, aby urzędnicy zajmujący się rejestracją pojazdów sprawdzali, czy właściciel auta wykupił OC. Jeżeli kierowca nie okaże polisy, auto zostanie zarejestrowane, ale o sprawie zostanie powiadomiony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 4. Kto wprowadza zmiany w dowodzie rejestracyjnym?

  Zmiany w dowodzie rejestracyjnym może wprowadzić jedynie ten urząd, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli kierowca potrzebuje nowego dowodu rejestracyjnego, musi udać się do urzędu właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]