Czym jest i jak działa ubezpieczenie komunikacyjne?

Jesteś młodym kierowcą, który planuje kupić pierwsze auto? Z pewnością wiesz, że samochód trzeba ubezpieczyć. Jednak OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to nie wszystko. Jeżeli chcesz się zorientować w dostępnych produktach, zapoznaj się z poniższym artykułem – znajdziesz w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Brak wykupionej polisy OC może skutkować wysoką karą, natomiast brak dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych będzie odczuwalny przy szkodzie lub awarii pojazdu. W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć się na różne okoliczności i czy warto łączyć różne ryzyka w pakiet ubezpieczeń? W odpowiedzi na te pytania pomaga znajomość ubezpieczeń komunikacyjnych.

Co to jest  ubezpieczenie komunikacyjne?

Jak wskazuje nazwa, ubezpieczenie komunikacyjne jest związane z ruchem lądowym pojazdów – nie tylko samochodów osobowych. Ubezpieczenia komunikacyjne są nabywane przez właścicieli m.in. motocykli, pojazdów wolnobieżnych i wspomnianych samochodów – osobowych, dostawczych i ciężarowych. Co zapewnia posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego? Polisy chronią m.in. przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody osobowe i rzeczowe. Inaczej mówiąc, dzięki posiadaniu OC, AC czy assistance kierowca nie musi płacić np. za naprawę auta, które uszkodził lub za holowanie w razie awarii.

Podział ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • obowiązkowe ubezpieczenie, czyli ubezpieczenie OC – zakres ochrony, na jaką może liczyć właściciel pojazdu, wynika wprost z ustawy;
 • dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne – najpopularniejsze to AC, NNW i assistance, ale właściciele pojazdów mogą też wykupić ubezpieczenie opon, szyb czy nawet oklejenia auta.

Czym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

OC jest obowiązkowe na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Zgodnie z tą ustawą każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce musi wykupić OC komunikacyjne. Jednocześnie jest to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, o którym muszą pamiętać kierowcy.

Ubezpieczenie OC jest ważne nie tylko w Polsce. Jeżeli wybierzesz się np. do Niemiec czy Szwecji, to tam również możesz korzystać z OC. Ale uwaga – w niektórych krajach potrzebne jest potwierdzenie zakupu OC. To tzw. Zielona Karta. Otrzymasz ją od swojego ubezpieczyciela.

Co daje ubezpieczenie OC?

To nie przypadek, że ubezpieczenie OC samochodu czy motocykla jest obowiązkowe. Kierowca, który spowoduje kolizję lub wypadek, ma obowiązek pokryć szkody. Od tej ogólnej zasady jest jednak wyjątek – gdy sprawca ma OC, nie musi ponosić kosztów. Dlaczego? Rachunki za naprawę auta czy wydatki na leczenie osoby poszkodowanej pokryje firma ubezpieczeniowa, w której sprawca wykupił ubezpieczenie.

Jaką maksymalną kwotę ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym? W 2024 r. sumy gwarancyjne wynoszą:

 • 5 210 000 euro – gdy dojdzie do wypadku i są ranni lub gdy poszkodowany zmarł;
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu, np. gdy efektem kolizji jest uszkodzony pojazd i ogrodzenie.

Czy wiesz, że szkoda wcale nie musi powstać w czasie ruchu pojazdu? Stąd też ubezpieczenie samochodu OC działa również podczas zatrzymania lub postoju pojazdu.

Kiedy nie można liczyć na OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma swoje ograniczenia – firma ubezpieczeniowa nie zawsze pokryje koszty, mimo że dojdzie do szkody. Co ważne, ubezpieczyciel nie ma w tym zakresie decyzyjności – wyłączenia odpowiedzialności wynikają ze wspomnianej wyżej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a ich katalog jest zamknięty. Przykłady? Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody:

 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach – wyjątkiem jest sytuacja, w której odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz pojazdu mechanicznego innego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie choćby gotówki i biżuterii.

Czym jest ciągłość ubezpieczenia OC?

W ubezpieczeniu OC musi zostać zachowana ciągłość – co do zasady pojazd musi być ubezpieczony przez cały okres użytkowania. Przerwa w ubezpieczeniu będzie skutkowała karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Ponadto, gdy wydarzy się szkoda z udziałem nieubezpieczonego samochodu, to jego właściciel odpowiada za nią finansowo – musi wówczas z własnej kieszeni zwrócić UFG odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu.

Ciągłość ubezpieczenia OC nie dotyczy m.in. właścicieli pojazdów zabytkowych. To jeden z kilku wyjątków przewidzianych w przepisach. Większość właścicieli pojazdów musi posiadać ubezpieczenie auta przez cały rok.

Kary za brak OC 2024 (okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.)

Brak OC w styczniu - czerwcu 2024Samochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł

Kary za brak OC 2024 (okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.)

Brak OC w lipcu - grudniu 2024Samochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

Co wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC co do zasady jest nabywane na 12 miesięcy. Dlatego też okres, na jaki kupuje się polisę, nie ma wpływu na jej cenę. A co na nią wpływa? Czynniki, które decydują o cenie OC, zależą zarówno od samochodu, jak i właściciela pojazdu.

Czynniki dotyczące samochodu:

Czynniki dotyczące kierowcy:

Na najtańsze polisy OC mogą liczyć starsi kierowcy bez szkód w ostatnich latach oraz z długą historią ubezpieczania pojazdu. Samochody, których OC wychodzi najtaniej to te, które mają mniejsze silniki. Najdroższymi markami do ubezpieczania są BMW i Audi.

Czym jest ubezpieczenie autocasco?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC to nie wszystko – wraz z obowiązkową polisą możesz kupić ubezpieczenie AC, czyli autocasco. Co to za produkt? Autocasco chroni pojazd od uszkodzeń oraz kradzieży. W ramach AC możesz naprawić samochód, który uszkodzisz z własnej winy (np. powodując kolizję) lub gdy samochód zostanie uszkodzony przez nieznanego sprawcę (np. jeżeli dojdzie do szkody parkingowej). Autocasco warto wykupić, gdy posiadasz samochód o wysokiej wartości. Polisa AC jest także dla tych, którzy nie chcą płacić za naprawę auta w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie AC?

Wykupując polisę AC, musisz zwrócić uwagę na zakres ochrony. Ponieważ jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, to każdy ubezpieczyciel oferuje ten produkt na innych zasadach. Kluczowe przy wyborze polisy są następujące kwestie:

 • wariant serwisowy lub kosztorysowy – od tego zależy czy zlikwidujesz szkodę w serwisie bezgotówkowo, czy na własną rękę po otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy;
 • zniesienie amortyzacji części – warto wykupić tę klauzulę, ponieważ wtedy ubezpieczyciel nie potrąci kwoty za zużycie części;
 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia – dzięki tej klauzuli przy kolejnej szkodzie w tym samym roku ubezpieczyciel nie pomniejszy sumy ubezpieczenia;
 • udziały własne – dzięki polisie bez zastosowania udziałów własnych w razie szkody nie trzeba dokładać do naprawy z własnej kieszeni;
 • franszyza redukcyjna – działa podobnie do udziałów własnych, ponieważ przy zastosowaniu franszyzy redukcyjnej musisz liczyć się z dopłatą do naprawy pojazdu;
 • stała suma ubezpieczenia – jeżeli wykupisz tę klauzulę, suma ubezpieczenia nie zmniejszy się w trakcie roku polisowego.

Nie potrzebujesz szerokiej ochrony? W ofertach firm ubezpieczeniowych dostępne są ubezpieczenia AC o ograniczonym zakresie – to tzw. mini AC. Dzięki takiej polisie otrzymasz odszkodowanie wówczas, gdy samochód zostanie zniszczony np. przez żywioły.

Jakie ograniczenia ma ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC – podobnie jak ubezpieczenie OC – ma swoje ograniczenia. Wyłączenia każda firma ubezpieczeniowa wskazuje w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Z tym dokumentem każdy klient powinien zapoznać się jeszcze przed zakupem polisy – aby uniknąć nieporozumień i rozczarowania, gdy będzie trzeba skorzystać z pomocy ubezpieczyciela. Najczęściej powtarzające się wyłączenia w OWU to:

 • szkody eksploatacyjne – standardem jest, że firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów napraw szkód wynikających z normalnego użytkowania auta;
 • szkody spowodowane przez osobę, która nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu;
 • szkody w wyposażeniu, które nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową – przykładem mogą być dodatkowe foteliki dla dzieci (najczęściej ochroną objęty jest tylko jeden).

Czym jest ubezpieczenie assistance?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych często jest sprzedawane w pakiecie wraz z assistance. Co to za ubezpieczenie komunikacyjne? Assistance zapewnia ubezpieczonemu pomoc w sytuacjach losowych. W podstawowej wersji ubezpieczenie assistance oferuje pomoc, gdy dojdzie do awarii, kolizji lub wypadku. Jeżeli ubezpieczony oczekuje szerszej ochrony, może ją otrzymać w obszarach: podróże, zdrowie czy dom.

Przykładowe rodzaje ubezpieczeń assistance:

 • assistance komunikacyjne – kierowca może liczyć na holowanie po awarii, dostarczenie benzyny czy pojazd zastępczy, gdy jego auto okaże się niesprawne;
 • assistance w podróży – gdyby problemy pojawiły się podczas dalszego wyjazdu, to ubezpieczyciel zorganizuje transport, pomoc medyczną lub zapewni nocleg;
 • assistance prawne – ubezpieczony może otrzymać telefoniczną poradę prawną lub wzory różnych umów, w tym choćby kupna-sprzedaży auta.

Jakie wybrać assistance komunikacyjne?

Assistance może oferować pomoc po awarii, kradzieży lub wypadku. Jeżeli chcesz skorzystać z tego ubezpieczenia, w pierwszej kolejności upewnij się, kiedy możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela. To jednak nie wszystko. W przypadku tego ubezpieczenia standardem są limity, np. limit kilometrów holowania czy limit dni, przez które ubezpieczyciel będzie opłacał samochód zastępczy. Na tę kwestię również trzeba zwrócić uwagę.

Przykład: Anna od lat spędza każdy urlop we Włoszech. Nie zawsze jednak wybiera połączenie lotnicze – dużo częściej decyduje się na podróż samochodem. Ponieważ trasa z Krakowa do Florencji ma 1321 km, Anna zawsze kupuje ubezpieczenie assistance, w ramach którego możliwe jest holowanie na odległość min. 1000 km.

Dla osób podróżujących za granicę istotne są ograniczenia terytorialne. Najczęściej z pomocy można skorzystać, wyjeżdżając do innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Jednak wsparcie w Rosji, Ukrainie czy na Białorusi nie jest już takie oczywiste. Dodatkowo niektóre świadczenia mogą być niedostępne poza granicami Polski.

Wyłączenia w assistance – na co uważać?

Aby ubezpieczenie samochodu można było uznać za kompleksowe i przydatne, kierowca musi mieć świadomość wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Występują one również w przypadku assistance. Lista wyłączeń znajduje się w OWU, a zatem między różnymi ofertami w tym zakresie mogą występować istotne różnice. Czego firmy ubezpieczeniowe nie obejmują ochroną? Oto kilka przykładów:

 • zdarzenia, do których doszło z powodu zaniedbań eksploatacyjnych;
 • koszty usług, które nie zostały uzgodnione z ubezpieczycielem;
 • mandaty, opłaty drogowe czy opłaty celne.

Co to jest ubezpieczenie NNW?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona, jakiej udziela ubezpieczyciel, polega na wypłacie odszkodowania po wypadku ubezpieczonym samochodem w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polisa może chronić zarówno kierowców, jak i pasażerów. Może, ponieważ to klient decyduje, kto będzie objęty ochroną. Niektóre wersje tego produktu zapewniają finansowe wsparcie wyłącznie kierowcy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków można kupić z sumą ubezpieczenia w przedziale proponowanym przez firmę ubezpieczeniową. Zasada jest prosta: im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa wypłata odszkodowania w razie zdarzenia. Sumy zaczynają się od 5000 zł, a mogą wynosić nawet 100 000 zł lub więcej. Warto zwrócić na to uwagę przy zakupie tego ubezpieczenia komunikacyjnego. Główna suma jest wypłacana w wypadku śmierci, natomiast odszkodowanie za poszczególne urazy jest wypłacane zgodnie z procentową tabelą uszczerbków.

Co daje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Ubezpieczenie NNW to konkretna pomoc finansowa po nieszczęśliwym wypadku. Kiedy wypłacane są pieniądze? Gdy wynikiem wypadku jest:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaca procent sumy ubezpieczenia;
 • niezdolność do pracy – niekiedy powrót do pracy po wypadku wymaga uprzedniej rehabilitacji, a wówczas poszkodowany może liczyć na finansowe wsparcie;
 • uciążliwe leczenie – pieniądze z polisy NNW są wypłacane również wówczas, gdy kierowcę czeka np. operacja.

Najczęściej w ramach ubezpieczenia NNW można liczyć również na zwrot kosztów leczenia czy zakup produktów ortopedycznych, np. kul.

Jakie są popularne wyłączenia w NNW?

Z ubezpieczenia NNW nie można otrzymać zadośćuczynienia za doznany ból. Ubezpieczyciel nie wypłaci też pieniędzy za cierpienie fizyczne. Standardem w OWU jest zapis, zgodnie z którym firma ubezpieczeniowa nie wypłaci świadczeń za zniszczone rzeczy. Wyłączeń, a także ograniczeń, może być więcej – niezbędna jest lektura OWU wybranej polisy NNW.

Gdzie kupić optymalne ubezpieczenie komunikacyjne?

OC komunikacyjne można kupić zarówno w placówce ubezpieczyciela, jak i przez internet. Dzięki porównywarkom internetowym możesz zaoszczędzić, ponieważ w jednym miejscu sprawdzisz oferty wielu ubezpieczycieli i wybierzesz najkorzystniejszą polisę. Jest to także oszczędność czasu, ponieważ nie musisz stać w kolejkach w biurach ubezpieczycieli. Dodatkowo ubezpieczenie możesz kupić o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Przykład: Tomasz to 45-letni właściciel 2-letniego samochodu – Mazdy 6 z silnikiem o pojemności 2488 cm3. Mężczyzna słusznie zakłada, że przyda mu się ubezpieczenie AC. Dodatkowo chce kupić NNW. Najmniejszy priorytet ma ubezpieczenie assistance – kierowca zakłada, że nowe, zadbane auto nie powinno ulec awarii. Ile zapłaci za ubezpieczenie OC, AC i NNW?

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
2611,00 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna   Kradzież   Kosztorys   UW: 0 zł   Awaria   Holowanie do 200 km  
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
2847,00 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna   Kradzież   Warsztat   UW: 0 zł   Awaria   Holowanie do 200 km  
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
2908,00 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna   Kradzież   Kosztorys   UW: 500 zł   Awaria   Holowanie do 75 km  
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
2953,00 zł
Dodatkowo: Opony   Bagaż   RankoPomoc Prawna   Kradzież   Kosztorys   UW: 500 zł   Awaria   Holowanie do 500 km  
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
3199,00 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna   Kradzież   Warsztat   UW: 500 zł   Awaria   Holowanie do 275 km  
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
4456,00 zł
Dodatkowo: Stała suma ubezpieczenia   RankoPomoc Prawna   Kradzież   Warsztat ASO   UW: 0 zł   Awaria   Holowanie do 275 km  
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
7010,00 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna   Kradzież   Kosztorys   UW: 10%   Awaria   Holowanie do 100 km  
Trasti
2611,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Kradzież Kosztorys UW: 0 zł Awaria Holowanie do 200 km
Trasti
2847,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Kradzież Warsztat UW: 0 zł Awaria Holowanie do 200 km
Uniqa
2908,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Kradzież Kosztorys UW: 500 zł Awaria Holowanie do 75 km
Link4
2953,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony Bagaż RankoPomoc Prawna Kradzież Kosztorys UW: 500 zł Awaria Holowanie do 500 km
Uniqa
3199,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Kradzież Warsztat UW: 500 zł Awaria Holowanie do 275 km
Uniqa
4456,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Stała suma ubezpieczenia RankoPomoc Prawna Kradzież Warsztat ASO UW: 0 zł Awaria Holowanie do 275 km
TUZ TUW
7010,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Kradzież Kosztorys UW: 10% Awaria Holowanie do 100 km

Źródła

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie komunikacyjne – co warto wiedzieć?

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu to OC – musi je wykupić każdy właściciel auta.
 2. Ubezpieczenia komunikacyjne to także ubezpieczenia dobrowolne, które kierowcy mogą wykupić wedle własnego uznania.
 3. Składka za OC zależy od wielu czynników, które są związane z samym kierowcą, ale także z samochodem.
 4. Przy wykupieniu większej liczby ryzyk można liczyć na zniżkę pakietową. Zaoszczędzić można też, kupując polisy przez internet.
 5. Zakres OC jest taki sam w każdej firmie ubezpieczeniowej. Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne różnią się warunkami ochrony – należy je sprawdzić przed zawarciem umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie komunikacyjne

 1. Czy OC przedłuża się automatycznie?

  Tak. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych OC komunikacyjne przedłuża się automatycznie na kolejny rok, gdy kierowca nie złoży wypowiedzenia umowy co najmniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem. Wyjątki to polisa OC zbywcy pojazdu oraz brak opłaty składki w terminie.
 2. Czy OC i AC warto kupić w pakiecie?

  Na pewno bardziej się to opłaca, jednak nie ma takiego obowiązku. Można wykupić OC, a potem w trakcie umowy dokupić dodatkową, oddzielną polisę AC. Podobnie rzecz ma się z assistance i ubezpieczeniem NNW.
 3. Czy można wykupić samodzielne assistance?

  Jest to możliwe. Jednak często warto wykupić assistance łącznie z polisą OC. Można także nabyć krótkoterminowe assistance (np. tylko na wakacje). Assistance na tydzień czy miesiąc również można kupić przez internet – to duża oszczędność czasu.
 4. Jakie kary grożą za brak OC?

  Jeżeli nie dopełnisz obowiązku posiadania polisy OC, UFG może nałożyć na Ciebie karę. Stawki za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu są wysokie – od 1 lipca 2024 r. właściciel samochodu osobowego może zapłacić nawet 8600 zł (gdy przerwa w OC wynosi powyżej 14 dni).
Michalina Miotk
[Głosów: 2 Średnia: 5]