Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel może potrącić z przyznanego odszkodowania. Jej wysokość jest zawsze ustalana i zapisywana w umowie ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty, świadczenie nie zostanie wypłacone. Co jeszcze trzeba wiedzieć o franszyzie redukcyjnej?

Franszyza redukcyjna to wartość ustalana w warunkach ubezpieczenia. Jeśli Twoja polisa przewiduje ją w wysokości 500 zł, to oznacza, że w przypadku szkody wycenionej na mniejszą kwotę, nie otrzymasz odszkodowania. A jeśli jej likwidacja będzie droższa? Wówczas wypłacone środki zostaną pomniejszone o 500 zł.

Być może zastanawiasz się, w jakim celu kupować polisę na takich warunkach. Odpowiedź jest prosta – ponieważ jej składka będzie niższa.

Czym jest franszyza redukcyjna?

Franszyza (nie można mylić jej z franczyzą) redukcyjna często bywa nazywana udziałem własnym w odszkodowaniu. Jest to kwota, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub zostanie ono o nią pomniejszone.

Przykład:

 • franszyza redukcyjna wynosi 400 zł, a wysokość szkody 1100 zł – ubezpieczyciel wypłaci 700 zł;

 • franszyza redukcyjna wynosi 600 zł, a wysokość szkody 450 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Informacje na temat wysokości franszyzy redukcyjnej zawsze można znaleźć w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest o niej wzmianka także w samej polisie. O wysokości franszyzy redukcyjnej najczęściej decyduje ubezpieczający, czyli właściciel ubezpieczanego przedmiotu (na przykład samochodu osobowego). Może to zrobić podczas zawierania umowy z ubezpieczycielem.

Jest to korzystne dlatego, że wybór franszyzy na wyższym poziomie skutkuje zmniejszeniem wysokości składki. Trzeba jednak mieć świadomość, że w ten sposób zwiększa się udział własny w odszkodowaniu.

Zdarzają się przypadki, że ubezpieczający nie ma wpływu na wysokość franszyzy redukcyjnej, ponieważ ustalił ją ubezpieczyciel. Co więcej, uzależnia on od tego zawarcie umowy ubezpieczenia. Taka polityka ma na celu ograniczenie ewentualnych nadużyć przy likwidacji szkód.

W praktyce wygląda to w następujący sposób.

Pan Robert ma ubezpieczenie z franszyzą redukcyjną na poziomie 300 zł. Miał stłuczkę, a powstała szkoda została wyceniona na 1000 zł. Ubezpieczyciel, uwzględniając franszyzę redukcyjną, wypłacił panu Robertowi 700 zł (1000 – 300 = 700).

Jeśli pan Robert spowodowałby szkodę o wartości mniejszej niż 300 zł, np. 250 zł, ubezpieczyciel całkowicie odmówiłby wypłaty odszkodowania.

Franszyza redukcyjna a udział własny

Jeszcze nie tak dawno pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego były rozumiane jako odmienne mechanizmy. Wysokość franszyzy redukcyjnej zawsze była wskazywana jako kwota np. 800 zł, a udział własny podawano w procentach, jako np. 15%. Obecnie obie nazwy są wykorzystywane zamiennie, a pod pojęciem franszyzy redukcyjnej kryje się także pojęcie udziału własnego.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można znaleźć zapisy, że udział własny w szkodzie wynosi np. 20%, ale nie mniej niż 600 zł.

Wysokość franszyzy – jak się ją określa?

Wysokość franszyzy może być określana na różne sposoby. Zobacz, jak najczęściej się ją ustala.

 • kwotowo, np. 800 zł – w przypadku szkody o wartości 5 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 800 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 4200 zł odszkodowania;

 • procentowo, np. 10% wysokości należnego odszkodowania – w przypadku szkody o wartości 5 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 4500 zł;

 • kwotowo i procentowo, np. 10%, ale nie mniej niż 600 zł – w przypadku szkody o wartości 5 000 zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 600 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 4400 zł.

Warto dokładnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi franszyzy redukcyjnej. Ważne, aby mieć świadomość, w jaki sposób odbędzie się likwidacja szkody. Jeśli skusisz się niższą składką, a nie przeczytasz dokładnie warunków wypłaty odszkodowania, w razie szkody może Cię czekać niemiła niespodzianka.

Franszyza redukcyjna i integralna – różnice

Klienci kupujący dodatkowe polisy, na przykład AC, mogą również spotkać się pojęciem franszyzy integralnej. Czym różni się ona od redukcyjnej?

Franszyza integralna to forma ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, na mocy którego firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody nieprzekraczające kwoty ustalonej w umowie. Jeżeli natomiast szkoda przekracza wartość franszyzy integralnej, zakład ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości.

Główna różnica polega więc na tym, że w przypadku franszyzy redukcyjnej, kwota odszkodowania zawsze jest pomniejszania o ustaloną kwotę (np. 5000 zł minus 500 zł franszyzy redukcyjnej daje 4500 zł wypłaty dla klienta). Z kolei we franszyzie integralnej odszkodowanie jest wypłacane albo w całości, albo wcale, jeśli szkoda jest zbyt mała.

Zastosowanie franszyzy integralnej jest korzystne zarówno dla firmy ubezpieczeniowej, jak i jej klienta. Ubezpieczyciel nie musi likwidować drobnych szkód – na przykład zarysowania na parkingu. Z kolei klient ma szansę zlikwidować niewielkie usterki na własną rękę, nie tracąc w ten sposób wypracowanych zniżek.

Przykład:

Pan Kazimierz nabył samochód. Aby zapewnić sobie pełną ochronę, wykupił pakiet ubezpieczeń obejmujący również AC. Miesiąc później, podczas wyjazdu z garażu, uszkodził lusterko. Szkoda została wyceniona na 200 zł. Ponieważ zgodnie z umową ubezpieczenia AC ubezpieczyciel nie likwiduje szkód poniżej kwoty 300 zł, pan Kazimierz wymienił lusterko na własny koszt.

Zapis o stosowaniu franszyzy integralnej można znaleźć w OWU wielu polis. Warto zwracać na to uwagę.

Czy warto decydować się na ubezpieczenie z franszyzą?

Na pozór zapis o franszyzie redukcyjnej lub integralnej jest niekorzystny dla klienta. Oznacza bowiem, że w razie szkody otrzyma on niższe odszkodowanie lub nie zostanie ono wypłacone wcale (jeśli mowa o franszyzie integralnej).

Warto jednak zwrócić uwagę na zalety takiego rozwiązania. Przede wszystkim takie polisy mają niższe składki. Można zatem zaoszczędzić. To, ile zapłacisz za ubezpieczenie, zależy od polityki danej firmy ubezpieczeniowej i konkretnej oferty. Te przewidujące franszyzę są jednak z założenia tańsze.

Kolejną korzyścią jest to, że nie utracisz wypracowanych zniżek w razie wystąpienia niewielkich szkód – urwania lusterka, zarysowania na parkingu czy lekkiego wgniecenia karoserii. Ich likwidacja z AC wiąże się z podniesieniem stawki w kolejnych ubezpieczeniach. Może się więc okazać, że samodzielna naprawa drobnych usterek będzie tańsza niż korzystanie z odszkodowania wiążącego się z utratą przyszłych bonusów.

Podstawowa zasada jest taka, aby zawsze dokładnie czytać zapisy w OWU oraz konsultować się z agentem (osobiście lub online), jeśli coś nie jest jasne. Dzięki temu podejmiesz świadomą decyzję i będziesz dokładnie wiedzieć, na jakie odszkodowanie i w jakich warunkach możesz liczyć.

Bibliografia:

• Podatek od franszyzy redukcyjnej – https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika-szczegoly-zgloszenia?application=115379,
• Czym jest franszyza redukcyjna i franszyza integralna? – https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-majatkowe/298831,Czym-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna.html.

Podsumowanie

 • Franszyza redukcyjna może być rozumiana jako udział własny w odszkodowaniu.
 • Informacje na jej temat zawsze znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 • Najczęściej o wysokości franszyzy redukcyjnej może decydować ubezpieczający, czyli właściciel pojazdu. Im jest wyższa, tym niższa jest składka polisy.
 • Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określana kwotowo (np. 200 zł) lub procentowo (np. 10% sumy odszkodowania).

Podsumowanie

• Franszyza redukcyjna może być rozumiana jako udział własny w odszkodowaniu.
• Informacje na jej temat zawsze znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
• Najczęściej o wysokości franszyzy redukcyjnej może decydować ubezpieczający, czyli właściciel pojazdu. Im jest wyższa, tym niższa jest składka polisy.
• Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określana kwotowo (np. 200 zł) lub procentowo (np. 10% sumy odszkodowania).

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o franszyzę redukcyjną:

 1. Czy franszyza redukcyjna i udział własny w odszkodowaniu to to samo?

  Obecnie tak – oba pojęcia mogą być używane zamiennie. Każde z nich może być wyrażone procentowo, kwotowo lub łączyć ze sobą obie metody wyliczania stawki.
 2. Czym się różni franszyza redukcyjna od integralnej?

  Franszyza redukcyjna skutkuje tym, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone poniżej danej kwoty lub zostanie o nią pomniejszone. Natomiast integralna powoduje, że klient otrzyma całą sumę lub nie otrzyma jej wcale, jeśli wartość szkody nie osiągnie danego poziomu.
 3. Czy warto kupić polisę z franszyzą?

  To indywidualna decyzja, jednak często jest to korzystne Przede wszystkim można liczyć na niższą składkę. Ponadto nie traci się zniżek w przypadku drobnych szkód.
[Głosów: 2 Średnia: 5]