Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel potrąci z przyznanego odszkodowania. Wysokość franszyzy redukcyjnej jest ustalana i zapisywana w umowie ubezpieczenia. Jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty, świadczenie nie zostanie wypłacane.

Przykład:

franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, a wysokość szkody 1200 zł – ubezpieczyciel wypłaci 700 zł;

franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, a wysokość szkody 400 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Obecnie pod pojęciem franszyzy redukcyjnej kryje się także pojęcie udziału własnego. Może więc ona być wyrażona procentowo. Poprzednio franszyza redukcyjna była określana wyłącznie kwotowo, natomiast udział własny wskazywał na procentowy udział ubezpieczonego w szkodzie. Dziś możemy spotkać się nawet z „łączonym” zapisem w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mówiącym np. o udziale w szkodzie w wys. 10% sumy ubezpieczenia, ale nie mniejszym niż 1000 zł.

[Głosów: 1 Średnia: 5]