Szkoda całkowita

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy uszkodzenie samochodu jest tak duże, iż przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody uznano za ekonomicznie nieuzasadnione.

Orzeczenie szkody całkowitej zależy od rodzaju ubezpieczenia, z którego wnioskujemy o odszkodowanie:

  • z OC – gdy pojazd jest całkowicie zniszczony (koszt naprawy przekracza 100% wartości auta sprzed wypadku) lub jego naprawa jest niemożliwa,
  • AC – gdy koszt naprawy przekracza procentową wartość pojazdu, określoną w umowie. Zwykle jest to 70% wartości rynkowej auta (na dzień wystąpienia szkody).
[Głosów: 1 Średnia: 5]