Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (GAP Insurance) pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania kredytowego np. przy pożyczce samochodowej lub umowie leasingowej, a wysokością otrzymanego odszkodowania ubezpieczeniowego.

Odszkodowanie z GAP wypłaca się po całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu (kradzieży). W takim przypadku właściciel auta otrzymuje wypłatę z dwóch źródeł: z OC sprawcy lub autocasco (AC) oraz z ubezpieczenia GAP.

Przykład:

Pan Adam kupił nowy samochód w kredycie za 150 tys. złotych. Pod koniec trzeciego roku użytkowania stracił auto (szkoda całkowita). Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił z OC 110 tys. złotych odszkodowania (zgodnie z wartością rynkową pojazdu z dnia szkody). Różnica pomiędzy ceną pojazdu z dnia zakupu a kwotą odszkodowania (40 tys. złotych) została pokryta z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu pan Adam spłacił pozostałe raty kredytu, a nadwyżkę wykorzystał na finansowanie nowego pojazdu, o podobnej klasie co utracony.

[Głosów: 14 Średnia: 4.3]