Reasekuracja

Reasekuracja stanowi umowę, na mocy której zakład ubezpieczeń (cedent) odstępuje część lub całość ryzyka ubezpieczeniowego (bądź grupy ryzyk) innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi).

Celem reasekuracji jest zabezpieczenie przed stratą finansową, przekraczającą fundusze własne zakładu ubezpieczeń. Reasekuracja pozwala min. na rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i przyjęcie do ubezpieczenia większych ryzyk. Jest ona istotna szczególnie dla małych zakładów ubezpieczeń, które posiadają ograniczone środki własne.

W praktyce każdy zakład ubezpieczeń może posiadać kilku lub kilkunastu reasekuratorów. Dla ubezpieczonych ich ilość nie ma znaczenia – nie wpływa to na obowiązek wypłaty odszkodowania ani na jego wysokość. Samo istnienie reasekuracji ma jednak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ubezpieczonych. Dzięki niej, nawet bardzo duża kwota odszkodowania nie stanowi zagrożenia dla płatnika, ponieważ zostanie odpowiednio podzielona i pokryta z kilku źródeł (przez kilku reasekuratorów).

[Głosów: 1 Średnia: 5]