Ulga rehabilitacyjna na samochód 2024

Osoby z niepełnosprawnością często korzystają z samochodu – dla nich to środek transportu wygodniejszy niż komunikacja miejska. Ponieważ utrzymanie auta wiąże się z konkretnymi wydatkami, to warto wiedzieć, że składając zeznanie roczne za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku, można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód i kogo dotyczy w 2024 roku?

Jednym z tematów, które powracają wraz z początkiem nowego roku, jest roczne rozliczenie z fiskusem. W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy – wypełniając PIT za 2023 rok – mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ponieważ jednak to zagadnienie budzi pewne wątpliwości, poniżej znajdziesz informacje m.in. o rodzaju wydatków, jakie można odliczyć i o limicie dochodów.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedna z przewidzianych w przepisach preferencji podatkowych. Polega ona na odliczeniu w zeznaniu rocznym kwoty przeznaczonej na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i jego utrzymanie. Kwota ta nie zawsze jest nielimitowana, co oznacza, że podatnik nie zawsze odliczy pełną kwotę, którą wydał na auto – szczegóły poniżej. Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód można skorzystać w zeznaniu podatkowym za 2023 rok, które składa się do 30 kwietnia 2024 roku.

Odliczenia poniesionych wydatków dokonuje się od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej;
 • przychodu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna na samochód w 2024 roku?

Ulga rehabilitacyjna na samochód jest dostępna przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością. Ale nie tylko. Ulga przysługuje też osobom mającym na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, np. rodzicom niepełnosprawnego dziecka. Co ważne, w połowie ubiegłego roku katalog osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej został poszerzony. Szerzej o zmianach przeczytasz poniżej.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – osoby z niepełnosprawnością

Nie każda osoba mająca problem z poruszaniem się jest osobą z niepełnosprawnością. W myśl przepisów osoba z niepełnosprawnością musi:

 • posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • otrzymać decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – gdy nie ukończyła 16 lat;
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów sprzed 31 sierpnia 1997 roku.

Ulga rehabilitacyjna na auto – osoby utrzymujące osoby z niepełnosprawnością

Dotychczas ulga rehabilitacyjna na auto była dostępna też dla osoby mającej na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością – współmałżonka, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, rodzica współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia i synową. Od 1 lipca 2023 roku katalog osób, które mają prawo do ulgi, uległ poszerzeniu. W konsekwencji z ulgi mogą też skorzystać dziadkowie i wnukowie, którzy mają na utrzymaniu odpowiednio wnuków i dziadków z niepełnosprawnością.

Mimo że poszerzenie grupy podatników, którzy są uprawnieni do ulgi podatkowej, miało miejsce w połowie 2023 roku, to mogą oni skorzystać z preferencji, rozliczając się za 2023 rok – składając deklarację podatkową do 30 kwietnia 2024 roku.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – kogo obowiązuje i ile wynosi limit dochodów?

Chociaż osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to spełnić trzeba kryterium dochodowe – roczny dochód osoby z niepełnosprawnością nie może przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej. W 2023 roku wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł brutto. To oznacza, że limit za 2023 rok wynosi 19 061,28 zł brutto.

Niektóre świadczenia otrzymywane przez osobę z niepełnosprawnością nie są zaliczane do dochodu – należą do nich:

 • alimenty m.in. na dzieci małoletnie;
 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka;
 • dodatki, np. osłonowy i węglowy;
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej na auto?

Wydatki, które uprawniają do dokonania odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, dzielą się na nielimitowane (odliczyć można całą wydaną kwotę) i limitowane (obowiązuje limit, którego nie można przekroczyć). W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na samochód niektóre wydatki są nielimitowane, inne z kolei limitowe. Nie ma tu jednak miejsca na dowolność, bo kwestię tę precyzują przepisy. Podatnik może:

 • odliczyć całą kwotę przeznaczoną na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odliczyć do ustalonego limitu – za cały 2023 rok wynosi on 2280 zł – wydatki poniesione na utrzymanie auta.

Koszt utrzymania samochodu to nie tylko paliwo, ale również cykliczne badania techniczne czy składka na ubezpieczenie OC. W ramach limitu odliczyć można też wydatki poniesione tytułem naprawy pojazdu.

Dla osób intensywnie użytkujących pojazd kwota 2280 zł może wydawać się niska. Dobra wiadomość jest taka, że na niektórych wydatkach można oszczędzić – przykładem jest OC. Najtańsze OC znajdziesz, korzystając z naszego kalkulatora OC/AC.

Czy należy udokumentować wydatki, chcąc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto?

Osoby uprawnione do ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą zastanawiać się, czy powinny gromadzić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Jest to rekomendowane, bo wglądu do nich może żądać organ podatkowy. Dokumentami, które potwierdzają poniesienie wydatku, są m.in. paragony i faktury. Jednocześnie z broszury dotyczącej ulgi rehabilitacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że nie ma znaczenia, gdzie został poniesiony wydatek – w Polsce czy za granicą.

Dokumenty, które stanowią dowód poniesienia wydatku (np. na utrzymanie pojazdu), powinny zawierać określone informacje – są to:

 • dane identyfikujące sprzedającego i kupującego;
 • rodzaj towaru (usługi);
 • kwota, jaką zapłacił kupujący.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2024 roku skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto?

Wypełniając PIT do 30 kwietnia 2024 roku za rok ubiegły, chcesz uwzględnić ulgę rehabilitacyjną na samochód? Warunki, jakie trzeba spełnić, są następujące:

 1. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością albo osoby posiadającej na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością.
 2. Bycie właścicielem (współwłaścicielem) auta osobowego.
 3. Osiągnięcie dochodu, od którego możliwe będzie odliczenie wydatków (nielimitowanych i limitowych) na samochód.
 4. Poniesienie wydatków na auto.
 5. Spełnienie kryterium dochodowego – w przypadku osób z niepełnosprawnością, które pozostają na utrzymaniu innej osoby.

Podstawa prawna:

 • Art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód należy do preferencji podatkowych.
 • Z ulgi rehabilitacyjnej na auto może skorzystać osoba z niepełnosprawnością i osoba mająca na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością.
 • Osoba mająca na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z ulgi, gdy dochód jej podopiecznego nie przekroczył ustalonego limitu.
 • Odliczyć można całą kwotę poniesioną na przystosowanie auta do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Roczny limit wydatków na utrzymanie samochodu, które można odliczyć, to 2280 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, jeżeli nie prowadzę auta lub nie mam prawa jazdy?

  Tak, prawo jazdy nie jest wymagane. Osoba z niepełnosprawnością nie musi też kierować pojazdem, aby wykorzystać ulgę rehabilitacyjną na samochód. Wymagane jest jednak, aby była ona właścicielem/współwłaścicielem auta.
 2. Czy lekki stopień niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

  Tak, lekki stopień niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Z tej preferencji podatkowej mogą też skorzystać osoby posiadające umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności.
 3. Jaką grupę inwalidzką muszę mieć, aby ulga rehabilitacyjna na samochód była dla mnie dostępna?

  Ulga rehabilitacyjna przysługuje zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością. Z przepisów wynika, że osoba z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Rodzaj grupy inwalidzkiej nie ma zatem znaczenia.
 4. Czy przysługuje mi ulga rehabilitacyjna na samochód, jeżeli korzystam z carsharingu (systemu wspólnego użytkowania aut)?

  Nie. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu. Carsharing to uproszczony najem krótkoterminowy – użytkownik korzysta z auta przez kilka godzin czy dni, ale w tym okresie nie staje się jego właścicielem.
Stefania Stuglik
[Głosów: 2 Średnia: 5]