Zgubione kluczyki lub dokumenty samochodu – jak wpływa na ubezpieczenie AC?

Zgubione kluczyki lub dokumenty pojazdu mogą oznaczać wiele kłopotów. Pierwszą myślą kierowców, którzy stracą kluczyki od samochodu jest zgłoszenie sprawy na policji lub dorobienie nowych, o ile są pewni, że zgubiony komplet nie zostanie wykorzystany do kradzieży. Jednakże takie działanie może być niepełne i skutkować brakiem wypłaty z polisy AC. 

Ubezpieczalnie mają bowiem przygotowane wytyczne, jak powinien postąpić kierowca, który straci klucze od pojazdu. Jeśli sam zgubiłeś kluczyki lub skradziono Ci je, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem. Jeżeli Twoje klucze leżą w miejscu, gdzie je zostawiłeś, także przeczytaj tekst i dowiedz się na zaś, co powinieneś zrobić, kiedy przytrafi Ci się taka sytuacja.

Zgubione kluczyki do samochodu – co robić?

Zgubienie kluczyków od auta to sytuacja, która może spotkać każdego właściciela pojazdu. Niektórzy idą od razu dorobić klucz i uważają sprawę za zamkniętą. Zwłaszcza wtedy, kiedy są pewni, że kluczyki na pewno się zapodziały i nie ma szans, aby wpadły w ręce złodziei. To duży błąd! Nawet jeśli jesteś w 100% przekonany, że samochód nie zostanie skradziony, utratę kluczyków powinieneś zgłosić, gdyż od tego może zależeć Twoje ewentualne odszkodowanie z Autocasco. 

Firma, w której masz wykupione AC, na pewno ma przygotowaną procedurę postępowania na wypadek utraty kluczy (zgubienia, kradzieży, uszkodzenia). Zwykle jest ona opisana w OWU i nakazuje:

 • jak najszybciej poinformować TU o stracie kluczyków (niektóre firmy każą to robić bez zbędnej zwłoki, a inne ustalają limit 1 lub 3 dni),
 • zawiadomić o zdarzeniu policję (to także na ogół trzeba zrobić w ciągu 1 dnia, choć są firmy, takie jak np. UNIQA, które skracają ten czas do 12 godzin),
 • wymienić zamki i inne zabezpieczenia, które można otworzyć lub dezaktywować utraconym kluczem,
 • zabezpieczyć pojazd np. na parkingu strzeżonym lub w garażu do czasu wymiany zamków.

Jeśli którejś czynności nie wykonasz w terminie lub przekroczysz wyznaczony czas, może to być podstawa dla ubezpieczyciela do niewypłacenia polisy z AC. Nawet w przypadku, kiedy kradzież samochodu nie będzie miała żadnego bezpośredniego związku z utratą kluczy.

Zgubione dokumenty pojazdu – co robić?

Z utratą dokumentów sprawa jest nieco prostsza. Zgubienie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu powinieneś zgłosić do Wydziału Komunikacji i poinformować o tym ubezpieczyciela, jeśli zawarł takim wymóg w OWU, ponieważ są TU, które tego nie żądają. Niemniej lepiej skontaktować się z ubezpieczycielem, by uniknąć ewentualnych niejasności.

Jeśli straciłeś prawo jazdy i podejrzewasz, że mogło ona zostać skradzione, koniecznie zgłoś to na policji. Z kolei, jeżeli dokument zgubiłeś lub zniszczyłeś, możesz zrobić zgłoszenie na komisariacie, choć nie ma takiego obowiązku. Pamiętaj jednak, że prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym tożsamości i są firmy np. pożyczkowe, które udzielają na niego kredytów.

Po utracie prawa jazdy (niezależnie czy je zgubisz, zniszczysz czy je ukradną) powinieneś zgłosić się o wtórnik dokumentu. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy możesz pobrać z tej strony https://www.gov.pl/attachment/d87c1645-beac-45c2-9ad0-975459b9dc2f  albo bezpośrednio w urzędzie. Do wypełnionego wniosku załącz aktualne zdjęcie (pamiętaj, że zdjęcie do prawa jazdy musi spełnić określone wymogi) i złóż je w urzędzie miasta, w urzędzie dzielnicy (jeśli mieszkasz w Warszawie) lub w starostwie powiatu, w którym mieszkasz. Cena za wydanie wtórnika to 100,50 zł, a na dokument będziesz czekał do 9 dni. Na stronie www.info-car.pl  sprawdzisz, czy jest on gotowy do odbioru. Wystarczy, że podasz swoje imię, nazwisko i PESEL.

Kiedy należy zgłosić zgubienie kluczyków do samochodu lub dokumentów pojazdu?

Utratę dokumentów lub kluczyków należy zgłosić w terminie przewidzianym w OWU lub po prostu jak najszybciej. To Tobie powinno zależeć na jak najszybszym poinformowaniu ubezpieczyciela, ponieważ do tego czasu, TU będzie zwolnione od odpowiedzialności w przypadku kradzieży.

Kiedy warto walczyć o odszkodowanie z AC po zgubieniu kluczyków?

Kierowca, który utraci kluczyki i nie zgłosi tego firmie ubezpieczeniowej lub zgłosi już po tym, jak auto padnie łupem złodziei, raczej nie otrzyma odszkodowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do kradzieży kluczyków dojdzie w wyniku rozboju.

Przykład:

Jacek zgubił kluczyki na terenie swojej własnej posesji. Wiedział, że niemożliwa jest sytuacja, że zostały one skradzione, a że posiadał drugi klucz, nie zgłosił utraty jednego kompletu i szybko zapomniał o sprawie. Pół roku później Jackowi skradziono samochód podczas zagranicznych wakacji. Mimo że fakt utraty klucz nie miał nic wspólnego z kradzieżą pojazdu, ubezpieczyciel odmówił wypłaty z polisy, ponieważ w OWU jest zapis, że po kradzieży trzeba pokazać wszystkie zadeklarowane wcześniej komplety.

Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela po zgubieniu kluczyków?

Realne szanse na wypłatę odszkodowania po utracie kluczyków (i niezgłoszeniu tego) i kradzieży są niestety niewielkie. Kierowca może się oczywiście odwoływać od decyzji TU, ale raczej nie powinien nastawić się na przyjęcie odwołania.

W lepszej sytuacji są kierowcy, którzy stracą dokumenty od samochodu i zignorują obowiązek poinformowania o tym ubezpieczyciela. Choć często pierwsza decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania jest negatywna, to historia pokazuje, że warto jest się odwoływać w sądzie. Przykładem takiego wygranego kierowcy jest pracownik firmy, któremu z posesji przed siedzibą pracodawcy skradziono samochód z dowodem rejestracyjnym w schowku. TU z początku odmówiło wypłaty polisy uzasadniając to tym, że w OWU jest zapis, że odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa, jeśli w skradzionym samochodzie były dokumenty od samochodu. Poszkodowany odwołał się do sądu i sprawę wygrał (sygn. akt V Csk 217/14).

TU często stosują w OWU zapis, że utrata kluczyków w wyniku rażącego niedbalstwa, zwalnia firmę z odpowiedzialności. Pamiętajmy, że rażące niedbalstwo to coś więcej niż niezachowanie należytej ostrożności. Zatem można za nie uznać np. pozostawienie kluczyków na stole w restauracjii, a nie w kieszeni płaszcza oddanego do szatni. W przypadku, kiedy kierowca nie zgadza się z ubezpieczycielem co do oceny, czy klucze zginęły w wyniku rażącego niedbalstwa, organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd.

Jak zabezpieczyć pojazd, żeby otrzymać odszkodowanie z AC?

Najważniejszą sprawą jest kierowanie się wytycznymi z OWU. Jeśli jest w nich mowa o konieczności poinformowania ubezpieczyciela o utracie kluczyków lub dokumentów, należy się tego trzymać. Firmy, jeśli tylko dowiedzą się o zignorowaniu nawet błahej procedury, będą dążyć do tego, aby nie wypłacić odszkodowania. 

Zapisy w OWU w kontekście zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą i późniejszą wypłatą z polisy najczęściej dotyczą:

 • zadbania, aby zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były zainstalowane i sprawne, ubezpieczyciele zazwyczaj wskazują także na liczbę takich zabezpieczeń, a nawet na konkretne rodzaje,
 • sytuacji, kiedy sprawca kradzieży wszedł w posiadanie kluczyków za zgodą lub wiedzą właściciela – czyli de facto TU musi udowodnić, że klucze i samochód nie zostały skradzione, lecz pożyczone,
 • sytuacji, w której właściciel samochodu dopuści się rażącego niedbalstwa, w wyniku którego straci klucze (chodzi tu o sytuacje takie jak pozostawienie kluczyków na ladzie na stacji benzynowej albo niewymienienie zamków po utracie kluczy),

Pomiędzy rażącym niedbalstwem a opieką nad samochodem w stopniu przyjętym powszechnie za wystarczający, jest dość cienka i płynna granica. Warto przytoczyć ciekawy i kontrowersyjny przypadek, kiedy to sąd uznał, że właściciel pojazdu dopuścił się rażącego niedbalstwa. Sprawa dotyczyła wprawdzie uszkodzenia auta, a nie jego kradzieży, ale sedno jest podobne. Właściciel korzystał z usług zaufanej myjni i powierzył kluczyki od auta jej pracownikowi. Pracownik wyjeżdżał z budynku, uszkodził samochód, a firma odmówiła wypłaty z polis AC, gdyż okazało się, pracownik… nie prawa jazdy. Uzasadnienie TU było takie, że winny jest właściciel, który nie upewnił się, czy pracownik ma uprawnienia do prowadzenia samochodów. Wyrok sądu poparł stronę ubezpieczyciela i potwierdził, że przekazanie kluczyków osobie bez sprawdzania, czy ma ona prawo jazdy jest przykładem rażącego niedbalstwa.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy i zakupem AC?

Podpisując umowę o Autocasco wiele osób robi to bezrefleksyjnie i automatycznie odpowiada na pytania zawarte w formularzu. A takie niewinne z pozoru drobiazgi mogą być przesądzające o wypłacie lub nie z polisy, kiedy dojdzie do kradzieży lub uszkodzenia samochodu. Jednym z takich niuansów jest zadeklarowanie odpowiedniej liczby kluczyków. 

Wyobraźmy sobie sytuacje, że człowiek kupił samochód i otrzymał wraz z nim dwa kluczyki. Skoro dostał dwa klucze, to taką liczbę zadeklarował w ubezpieczalni. Kierowca nie upewnił się jednak, czy oba klucze działają. Po jakiś czasie pojazd skradziono, a właściciel zachował się zgodnie z wytycznymi z OWU, czyli przedstawił w TU zadeklarowaną liczbę kluczy. Firma zorientowała się jednak, że jeden z kluczy nie otwiera samochodu, zatem uznała, że jakby go nie było. Skoro w deklaracji były dwa klucze, a kierowca pokazał tylko jeden, to nie wypełnił obowiązku z OWU. A to już jest podstawa do odmowy wypłaty z polisy.

Które firmy ubezpieczają samochody z jednym kompletem kluczyków?

Liczba kluczy do samochodu nie ma znaczenia przy OC, ale przy Autocasco już tak. Większość firm nie chce ubezpieczać pojazdów z jednym kluczykiem. A posiadanie jednego klucza nie jest ani nielegalne, ani nie zdarza się wcale tak rzadko. Można przecież kupić używane auto, do którego poprzedni właściciel zgubił jeden klucz, więc siłą rzeczy nie przekaże go nam. 

Firmy, które nie sprzedają polisy do aut z jednym kluczem, starają się w ten sposób zabezpieczać przed ewidentnymi wyłudzaczami odszkodowań lub roztrzepanymi kierowcami. W końcu od kierowcy, który od początku deklarował, że ma tylko jeden klucz nie można żądać, żeby po kradzieży pokazał dwa. A TU nie może być wtedy pewne, że kradzież nie była wynikiem zaniedbania polegającego na zostawianiu kluczyka w otwartym aucie.

Istnieje jednak firmy, które ubezpieczają z pojazdy jednym klucze. Należą do nich:

Pamiętaj, żeby nie próbować oszukać towarzystwa pokazując klucze nieoryginalne (dorobione) lub od innego samochodu. TU z łatwością odkryje kłamstwo, a Ciebie może nawet oskarżyć o próbę wyłudzenia polisy. Jeśli posiadasz tylko jeden kluczyk, to jasno stawiaj sprawę i po prostu szukaj takiej firmy, dla której to nie ma znaczenia.

Jak i gdzie kupić ubezpieczenie AC od kradzieży?

TU często mają w swojej ofercie kilka wariantów ubezpieczenia AC. Tańsze rodzaje chronią np. tylko od żywiołów, a dopłacając do składki lub wybierają droższy pakiet, można zabezpieczyć się przed działaniem złodziei. Sprawdziliśmy, ile kosztuje Autocasco od kradzieży u popularnych ubezpieczycieli. Poszukującą polisy jest Dorota, 48-letnia księgowa z Nysy, właścicielka 8-letniej Skody Fabii. Dorota zrezygnowała z drogiego parkingu strzeżonego i zaczęła stawiać samochód na ulicy przed blokiem. Z tego względu zdecydowała się wykupić polisę, dzięki której otrzyma odszkodowanie, jeśli autem zainteresują się złodzieje.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje AC od kradzieży?
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
570,00 zł*
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
627,00 zł*
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
724,00 zł*
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
794,00 zł*
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
880,00 zł*
Ile kosztuje AC od kradzieży?
Link4
570,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
627,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
724,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
794,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
880,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW

* 48-letnia księgowa z Nysy, właścicielka 8-letniej Skody Fabii.

Ile kluczyków zadeklarować przy zakupie AC?

W formularzu podaj liczbę kluczyków zgodną ze stanem faktycznym. Jeśli kupiłeś auto z drugiej ręki, upewnij się najpierw, czy wszystkie kluczyki są oryginalne i czy otwierają samochód. Pamiętaj, żeby informować ubezpieczyciela o każdej zmianie stanu faktycznego, czyli o utracie lub uszkodzeniu klucza. Do czasu przyjęcia zgłoszenia, Twój samochód nie będzie chroniony od kradzieży.

Co warto wiedzieć? – Zgubione kluczyki do samochodu

 • Stratę kluczyków (zgubienie lub kradzież), jak również uszkodzenie należy zawsze zgłosić ubezpieczycielowi. Kierowca, który zignoruje ten obowiązek, a później samochód zostanie skradziony, najprawdopodobniej nie otrzyma wypłaty z AC.
 • Straty dokumentów na ogół nie trzeba zgłaszać do TU, ale najlepiej upewnić się tego w OWU.
 • Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że do kradzieży doszło wskutek rażącego niedbalstwa (polegającego np. na pozostawieniu kluczy w publicznie dostępnym miejscu).
 • Wielu ubezpieczycieli nie chce sprzedawać AC dla pojazdów z jednym kluczykiem. Wśród firm, które nie robią z tego problemu jest Allianz, PZU i Warta. Składka dla takiego samochodu może być droższa niż dla pojazdu z dwoma kompletami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgubione kluczyki do samochodu

 1. Jak można zabezpieczyć się przed utratą kluczyków?

  Jedyna pewna metoda to skrzętnie ich pilnowanie. Ci kierowcy, którzy są zapominalscy i wciąż nie pamiętają, gdzie odłożyli klucze, mogą sobie pomóc przy pomocy lokalizatora. Taki lokalizator przytwierdza się do kluczy i łączy ze smartfonem poprzez aplikację. Po wybraniu stosownej komendy na telefonie, wyświetli się lokalizacja zguby.
 2. Co zrobić, kiedy zgubię jedyny klucz do samochodu?

  Możesz skontaktować się z ASO, które w Twoim imieniu zleci producentowi pojazdu wyrobienie wtórnika. Będziesz musiał oczywiście pokazać dokument potwierdzający, że to Ty jesteś właścicielem samochodu.
 3. Ile kosztuje dorobienie klucza?

  Dorobienie klucza na podstawie zapasowego kosztuje od 100 zł wzwyż. Wyrobienie wtórnika w ASO jest jeszcze droższe, może wynieść nawet ponad 100 zł.
Piotr Nowik
[Głosów: 2 Średnia: 4.5]