Czy można kupić OC samochodu bez dowodu rejestracyjnego?

Chcesz ubezpieczyć pojazd, ale nie masz dowodu rejestracyjnego? W większości przypadków nie będzie to wielki problem. Zdarza się jednak, że brak tego dokumentu pociąga za sobą wiele formalności, a czasem nawet bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Możliwość zakupu polisy OC bez dowodu rejestracyjnego jest zależna od okoliczności, w jakich ten dokument utraciłeś. Jeśli został zgubiony lub zatrzymany, to większych problemów z nabyciem polisy nie powinno być kłopotów. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, gdy kupiłeś pojazd bez dowodu rejestracyjnego. Zobacz, co należy zrobić w obu przypadkach.

Zgubiony lub zatrzymany dowód rejestracyjny auta. Co robić?

Pan Michał w trakcie przeprowadzki zapodział gdzieś dowód rejestracyjny, a za kilka dni musi przedłużyć obowiązkowe ubezpieczenie OC. W podobnej sytuacji znalazła się pani Janina, której dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję z powodu złego stanu technicznego samochodu, a lada dzień kończy jej się polisa. Co w takiej sytuacji mogą zrobić?

Sprawa jest dość prosta i zarówno pan Michał, jak i pani Janina nie powinni natrafić na komplikacje. Przede wszystkim należy pamiętać, by samochód ani jeden dzień nie został bez OC, ponieważ za każdą dobę bez obowiązkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć po kilkaset złotych kary za brak OC.

Żadnego problemu nie mają posiadacze auta, który będzie przez nich ubezpieczany co najmniej po raz drugi, ponieważ taka polisa odnawia się automatycznie. Jeśli więc jej nie wypowiesz, to zostanie ona zawarta na kolejny rok z automatu. Należy jednak pamiętać, że często nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ przed automatycznym przedłużeniem warto rozejrzeć się po rynku ubezpieczeń, bo być może uda nam się znaleźć tańsze i wówczas wypowiedzenie polisy i zmiana ubezpieczyciela będą opłacalne.

Bardziej czujne muszą być osoby, które niedawno kupiły pojazd i do tej pory korzystały z polisy poprzedniego właściciela auta. Należy pamiętać, że nie odnawia się ona automatycznie, więc w tej sytuacji musisz sam podpisać umowę z wybranym ubezpieczycielem.

Jak kupić OC bez dowodu rejestracyjnego samochodu?

Z zakupem polisy OC w przypadku zgubionego lub zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie będzie kłopotu, jeśli tylko znasz kilka niezbędnych informacji o pojeździe. Podczas kupowania OC ubezpieczyciel zapyta pewnie o markę i model samochodu, rok produkcji oraz pojemność i moc silnika.

Wykupienia OC nie oznacza jednak, że dowód rejestracyjny do niczego nie będzie nam już potrzebny. Co prawda od blisko półtora roku nie ma już obowiązku wożenia tego dokumentu w samochodzie, ale będzie on niezbędny np. podczas wyjazdu zagranicznego, czy przy przeprowadzaniu badania technicznego.

Jak wyrobić dowód rejestracyjny pojazdu?

Jak wspomnieliśmy wyżej – dowód traci się na dwa sposoby: można go zgubić (ew. zniszczyć) lub może zostać zatrzymany. W tym pierwszym przypadku należy jak najszybciej wyrobić wtórnik. Robi się to w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Sprawa nie jest skomplikowana, bo wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio w urzędzie) oraz dołączyć do niego:

 • zniszczony dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,
 • kartę pojazdu,
 • zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym,
 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemcy spoza UE powinni okazać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu),
 • dowód opłaty (73,50 zł, jeśli wnosimy równocześnie o wydanie pozwolenia czasowego),
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Gdy starasz się o wtórnik dowodu rejestracyjnego, ale samochód ma dwóch lub więcej właścicieli, wówczas wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z nich.

Czy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny auta?

Dawniej, gdy policjant zauważył jakieś nieprawidłowości w Twoim pojeździe, mógł zatrzymać dowód rejestracyjny w sensie dosłownym. To znaczy odbierał Ci dokument, a Ty musiałeś podjąć kroki, by go odzyskać, ponieważ jazda „bez papierów” była nielegalna.

Obecnie nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego. Czy to znaczy, że policja lub inne służby nie mogą go zatrzymać? Nie mogą tego zrobić fizycznie, bo dokumentu nie musisz mieć przy sobie. Fakt zatrzymania dowodu odnotowuje się jednak online. Tą drogą zostaje poinformowany również Wydział Komunikacji.

Zasada działania jest więc identyczna, z tą różnicą, że nie tracisz „fizycznego dowodu”. Konsekwencje są jednak takie same, ponieważ urząd zostaje od razu powiadomiony, że dokument został zatrzymany, a samochód jest wyłączony z ruchu.

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny samochodu?

Straciłeś dowód rejestracyjny? Sprawdź, co należy zrobić, by go odzyskać.

Co należy zrobić, by odzyskać dowód rejestracyjny pojazdu?

 • Po zatrzymaniu dokumentu przez policję, otrzymasz pokwitowanie, które uprawnia do użytkowania samochodu przez określony czas, ale nie dłuższy niż 7 dni. W ciągu tego tygodnia powinieneś usunąć przyczynę zatrzymania dowodu (np. usterkę techniczną), ponieważ po przekroczeniu 7 dni nie wolno już poruszać się pojazdem po drodze.
 • Pokwitowanie należy zachować do momentu elektronicznego zwrotu dokumentu.
 • Dowód rejestracyjny może zwrócić organ, który go zatrzymał lub organ, który go wydał, po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dokumentu.
 • Jeśli dokument zostanie zatrzymany podczas kontroli drogowej, to o jego zwrot możesz się zwrócić do dowolnej jednostki policji.

Przykład: panu Janowi zatrzymano dowód rejestracyjny online podczas wakacji nad morzem, ale pięć dni później sprawę załatwił już w rodzinnym Lublinie (poprzez odnotowanie w centralnej ewidencji pojazdów).

 • Zwrotu dowodu rejestracyjnego w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał, czyli urzędnik w starostwie/wydziale komunikacji, w którym samochód jest zarejestrowany.

Uwaga! Zwrotu dowodu rejestracyjnego nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W takim przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez właściwy Wydział Komunikacji/Starostwo.

Co, jeśli samochód nie ma dowodu rejestracyjnego?

Znalazłeś idealny samochód, świetnie wyposażony, w odpowiednim kolorze i jeszcze w okazyjnej cenie. Jeśli jednak jego sprzedawca nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu, to nie daj ponieść się euforii, tylko dokładnie zastanów się nad zakupem! Może się bowiem okazać, że pojazd nie pochodzi z legalnego źródła, a wtedy będziesz miał z nim masę kłopotów.

W takiej sytuacji sprzedający często zapewnia, że z autem jest wszystko w porządku, tylko dokument gdzieś się zapodział. Obiecuje go dostarczyć jutro, a w najgorszym wypadku „wystarczy wyrobić wtórnik”. Nawet jeśli mówi prawdę, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji sprawa będzie wnikliwie badana przez urzędników i wcale nie jest powiedziane, że zakończy się pomyślnie.

Dlatego w takiej sytuacji lepiej umówić się ze sprzedającym, że to on ma załatwić wszelkie formalności i dopiero później dobijecie targu.

Lampka powinna nam się zaświecić także w przypadku, gdy samochód, który chcesz kupić, nie ma również polisy OC. Jeśli bowiem auto jest zarejestrowane w Polsce, to obowiązkowo musi być ubezpieczone. A jeśli nie jest, to coś może być nie tak, a wówczas ubezpieczenie takiego pojazdu, i to jeszcze bez dowodu rejestracyjnego, może być niemożliwe.

Uwaga! Czasem sprzedawcy samochodów używanych zamiast dowodu rejestracyjnego dokładają tzw. miękki dowód. Wówczas również musimy zachować czujność, ponieważ ten dokument w 100% nie gwarantuje legalności pochodzenia samochodu, ponieważ jest on wydawany wtedy, gdy urząd sprawdza m.in. czy auto nie pochodzi z kradzieży.

Czy kupować samochód z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego?

Każdy taką kwestię musi rozstrzygnąć sam, ale dla nas odpowiedź jest jednoznaczna – nie! Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko, że samochód nie pochodzi z legalnego źródła. A nawet, jeśli nie jest kradziony, to skompletowanie dokumentów będzie kosztowne.

Wiąże się to bowiem z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego (o ile samochód ma jakąkolwiek dokumentację), poza tym może się okazać, że przedstawione dokumenty zagraniczne nie będą wystarczające dla polskiego urzędu. Z kolei w przypadku utraty, zgubienia, czy kradzieży dowodu rejestracyjnego w innym kraju, będziesz musiał zdobyć wtórnik dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie, które będzie wydane przez urząd z państwa, z którego pochodzi samochód.

Bibliografia:

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002355/O/D20172355.pdf
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002355/O/D20172355.pdf)
• Art. 71. – [Dowód rejestracyjny; pozwolenie czasowe] – Prawo o ruchu drogowym
(https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-71)

Ubezpieczenie OC bez dowodu rejestracyjnego – to warto wiedzieć:

1. Jeśli zgubisz lub zostanie Ci zatrzymany dowód samochodu zarejestrowanego w Polsce (który nie zmienił właściciela), wówczas będziesz miał problem z ubezpieczeniem takiego pojazdu.
2. Jeśli korzystasz z polisy OC poprzedniego właściciela, wówczas należy pamiętać, że nie przedłuży się ona automatycznie.
3. Jeśli sprzedawca nie będzie miał dowodu rejestracyjnego sprzedawanego pojazdu, to może się okazać, że samochód nie pochodzi z legalnego źródła.
4. Brak dowodu rejestracyjnego samochodu sprowadzonego z zagranicy wiąże się z kosztami i wieloma formalnościami podczas wyrabiania dowodu w Polsce.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego:

 1. Czy można ubezpieczyć auto bez dowodu rejestracyjnego?

  Tak w sytuacji, gdy dowód Ci się zgubi lub zniszczy, a Ty ni zdążysz wyrobić nowego przed wygaśnięciem polisy OC. Wystarczy, że znasz dane swojego pojazdu, takie jak numer rejestracyjny czy pojemność silnika. Jeśli kupujesz OC u tego samego ubezpieczyciela lub przedłużasz polisę, brak dowodu nie jest żadną przeszkodą, ponieważ Twoje dane już znajdują się w bazie.
 2. Czy policja może zatrzymać dowód?

  W sensie dosłownym nie, ponieważ już nie ma obowiązku wożenia go ze sobą w samochodzie. Może jednak „zablokować” dowód online, co działa dokładnie tak samo, jak fizyczne odebranie dokumentu. O tym fakcie jest informowany Wydział Komunikacji, dlatego jak najszybciej powinieneś postarać się odzyskać dokument. Nie możesz poruszać się samochodem bez jego ponownego „odblokowania.
 3. Czy warto kupić samochód bez dowodu rejestracyjnego?

  Jest to bardzo ryzykowne. Brak dowodu może (choć nie zawsze tak jest) wskazywać na problemy z samochodem. Może być na przykład kradziony lub wycofany z ruchu. Brak dokumentu nie pozwoli Ci tego sprawdzić na 100%. Ponadto wyrobienie nowego dowodu w niektórych sytuacjach może być bardzo skomplikowane i czasochłonne.
Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]