Brak ubezpieczenia OC a kara w 2024 r. Co grozi za brak OC i jak uniknąć kary? [tabela kar za brak OC]

W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia, od 1 stycznia 2024 r. wzrosły kary za brak OC. Do końca czerwca bieżącego roku maksymalna stawka za nieubezpieczenie pojazdu mechanicznego wynosi 12 730 zł w przypadku samochodów ciężarowych. Sprawdź, czy możesz odwołać się od kary za brak ważnej polisy OC i jak to zrobić!

Kary za brak OC 2024 – dlaczego samochód jest nieubezpieczony?

Dostałeś nieoczekiwane wezwanie do zapłaty kary za brak OC od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)? W takiej sytuacji najpierw warto przeszukać domowe dokumenty i sprawdzić, czy przyczyną otrzymania pisma jest twoje zaniedbanie w zachowaniu ciągłości ubezpieczenia samochodu, czy urzędnicza pomyłka.

Najczęściej przerwy w ubezpieczeniu OC występują po zakupie używanego samochodu. Kierowcy zapominają o odnowieniu polisy przejętej od zbywcy pojazdu, a OC po poprzednim właścicielu nie wznawia się automatycznie na kolejny okres. Podobnie, gdy opłacasz polisę w ratach, ale nie zapłacisz ostatniej z nich. OC krótkoterminowe zakupione na miesiąc (np. przy zakupie auta za granicą) także nie przedłuży się automatycznie.Wówczas – nie ma się co oszukiwać – grzywnę trzeba zapłacić.

Jeśli jednak nie zauważysz żadnych braków w historii ubezpieczania swojego pojazdu, to wina może leżeć po stronie ubezpieczyciela, który nie powiadomił UFG. Niestety, takie błędy także się zdarzają. Na szczęście – jeśli udowodnisz swoją niewinność, to nic ci nie grozi.

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. płaca minimalna wzrasta dwa razy. W okresie od stycznia do czerwca wynosi 4242 zł brutto. Od 1 lipca wzrośnie natomiast do kwoty 4300 zł brutto. Oznacza to znaczne podwyższenie kar dla nieubezpieczonych kierowców.

Od stycznia do czerwca 2024 r. maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni dla właścicieli samochodów osobowych wynosi 8480 zł. Jeszcze głębiej do kieszeni muszą sięgnąć nieubezpieczeni posiadacze ciężarówek (12 730 zł). Z kolei na najniższy wymiar kary mogą liczyć motocykliści (1 410 zł).

Kary za brak OC styczeń-czerwiec 2024

Brak OC w styczniu - czerwcu 2024Samochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł

Kary ponownie wzrosną od 1 lipca. W okresie lipiec-grudzień 2024 r. za brak OC dla samochodu osobowego powyżej 14 dni UFG wystawi mandat w wysokości 8 600 zł. Z kolei właściciel ciężarówki za takie samo zaniedbanie będzie musiał zapłacić 12 900 zł. W porównaniu do posiadaczy aut osobowych i ciężarowych, motocyklista zostanie potraktowany wyjątkowo łagodnie – jego portfel uszczupli się o 1 430 zł.

Kary za brak OC lipiec-grudzień 2024

Brak OC w lipcu - grudniu 2024Samochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

W Polsce co roku podnoszona jest płaca minimalna. W związku z tym, systematycznie wzrastają mandaty nakładane przez UFG. W latach 2021-2024maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni dla właścicieli aut osobowych wzrosła z 5 600 do 8 600 zł, dla samochodów ciężarowych z 8400 do 12 900 zł, a pozostałych pojazdów (jak np. motocykle) z 930 do 1 430 zł.

Maksymalne kary za brak OC 2021-2024

Rodzaj pojazdu20212022styczeń-czerwiec 2023lipiec-grudzień 2023styczeń-czerwiec 2024lipiec-grudzień 2024
Samochód osobowy5600 zł6020 zł6980 zł7200 zł8480 zł8600 zł
Samochód ciężarowy8400 zł9030 zł10470 zł10800 zł12730 zł12900 zł
Pozostałe pojazdy (w tym motocykle)930 zł1000 zł1160 zł1200 zł1410 zł1430 zł
Źródło: UFG (kary za brak OC powyżej 14 dni)

Jak uniknąć kary za brak OC?

W szczególnych i odpowiednio udowodnionych przypadkach dotyczących trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, UFG może odstąpić od egzekwowania należności lub rozłożyć grzywnę na mniejsze i łatwiejsze do spłaty raty.W tym celu należy złożyć do UFG odpowiedni wniosek.

Wnioskować o odstąpienie od wymierzenia kary za brak OC można za pomocą specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Dostarczona dokumentacja zostanie sprawdzona i na jej podstawie UFG podejmie decyzję.

Uwaga! UFG każdy wniosek o umorzenie kary za brak OC lub rozłożenie spłaty na raty rozpatruje indywidualnie. Należy w nim szczegółowo opisać swoją trudną sytuację życiową, np. wskazać ostatniego pracodawcę, datę zarejestrowania w urzędzie pracy oraz członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu, a także podać miesięczny dochód. Ponadto warto zamieścić w nim dokładne informacje o sytuacji mieszkaniowej i miesięcznych wydatkach. Można dołączyć także stosowne załączniki, np. zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy lub zaświadczenie od lekarza o złym stanie zdrowia. Jeśli UFG uzna, że prośba jest uzasadniona, może odstąpić od wymierzania kary za brak OC.

Jak odwołać się od kary za brak OC?

Otrzymałeś niesłuszne wezwanie do zapłacenia kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu? Przedstaw argumenty, które działają na twoją korzyść, np. dokumentację świadczącą o tym, że w danym okresie posiadałeś ważną i opłaconą polisę OC.

Nie możesz znaleźć dokumentu ubezpieczenia? Możesz wystąpić do towarzystwa, w którym zakupiłeś polisę o wystawienie ZOPUK, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, które następnie prześlesz do UFG.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli w okresie, w którym UFG zarzuca Ci brak OC, samochód nie był w twoim posiadaniu (został sprzedany). Wówczas konieczne będzie przestawienie właściwej umowy kupna-sprzedaży auta. Zgubiłeś lub wyrzuciłeś ten dokument? Informację potwierdzającą sprzedaż pojazdu możesz odszukać w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Jeśli to się nie powiedzie, wtedy do UFG możesz wysłać ZOPUK, na którym będzie widnieć informacja o wypowiedzeniu umowy ze względu na sprzedaż pojazdu.

Czy kara za brak OC przedawnia się?

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia przedawnia się w ciągu 3 lat od dokonania kontroli, ale nie później niż po 3 latach od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym kierowca nie wykupił OC. Nie zdarza się to często, ponieważ UFG dość sprawnie dochodzi spłaty kar.

Okres przedawnienia może być przedłużony m.in.:

 • przez działania komornika, który egzekwuje karę,
 • uznanie zobowiązania i przyznanie się do nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia przez kierowcę,
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • postępowanie sądowe dotyczące ustalenia, czy auto posiadało ważną polisę OC.

Jak zapłacić karę z UFG?

Gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty i wiesz, że faktycznie zapomniałeś ubezpieczyć samochód lub nie masz jak uargumentować prośby o umorzenie kary, musisz uiścić opłatę. Termin to 30 dni od otrzymania pisma. Na dostarczonym dokumencie znajdziesz dane do przelewu – numer konta i tytuł płatności. Lepiej nie zwlekaj z opłatą, ponieważ po 30 dniach to Urząd Skarbowy będzie egzekwował należność.

Możesz też przelać środki na następujący nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057(CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Jakie jeszcze są konsekwencje braku polisy OC?

Jeżdżąc bez OC narażasz się na jeszcze większe problemy finansowe niż opłata karna UFG. Jeżeli spowodujesz wypadek lub kolizję nieubezpieczonym samochodem, będziesz musiał z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie dla poszkodowanego.

W 2022 roku UFG prowadził 18 054 spraw regresowych, o łącznej wartości aż 340 mln zł. Średnia wartość jednego regresu, czyli długu nieubezpieczonego sprawcy zdarzenia wobec Funduszu, wyniosła na koniec 2022 r. 18 794 zł. Z kolei najwyższa wartość regresu, jaką będzie musiał zwrócić UFG nieubezpieczony sprawca wypadku, sięga obecnie 2,25 mln zł.

Warto więc pilnować okresu ubezpieczenia. Nawet, gdy składka będzie wysoka, można rozłożyć ją na raty. Wtedy łatwiej opłacić polisę i bezpiecznie poruszać się swoim samochodem.

Czy dostaniesz mandat za brak OC?

Gdy przy policyjnej kontroli okaże się, że nie masz OC, zostanie o tym powiadomione UFG. Otrzymasz także mandat drogowy. Oczywiście, dalsza jazda nieubezpieczonym pojazdem nie będzie możliwa – poniesiesz zatem koszty holowania na policyjny parking i parkowania.

Uwaga! Aktualnie nie ma obowiązku posiadania przy sobie certyfikatu potwierdzającego zawarcie umowy OC. Służby drogowe mają już możliwość sprawdzenia czy pojazd jest ubezpieczony, w systemie CEPiK.

Dlaczego kierowcy mają przerwy w ubezpieczeniu OC?

Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), najczęstsze powody braku polisy OC, to:

 • Brak kontynuacji ubezpieczenia po zakupie samochodu – po zakończeniu polisy zbywcy kierowcy zapominają samodzielnie zakupić ubezpieczenie pojazdu na kolejny okres, a OC po poprzednim właścicielu nie wznawia się automatycznie. W efekcie poruszają się po drogach bez ważnego OC;
 • Mylne przeświadczenie, że pojazd niesprawny nie musi mieć ważnego OC – kierowcy, których samochody nie nadają się do jazdy i nie wyjeżdżają nimi na drogę uważają, że nie muszą mieć ważnej polisy. Jest to błędne myślenie – każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ważne OC, choćby był wrakiem. Tak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Polisa OC musi być ważna do momentu wyrejestrowania auta;
 • Brak wpłaty całości składki, a co za tym idzie brak automatycznego wznowienia – polisy OC wznawiają się automatycznie. Jednak, jeżeli kierowca nie zapłaci choćby jednej z rat, polisa nie przedłuży się ze względu na zaległość finansową.

– Obecnie znacznie częściej niż podczas kontroli drogowej, przerwę ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu wykrywają specjalne algorytmy przeszukując bazę UFG. Następnie błyskawicznie do nieubezpieczonego kierowcy jest wysyłane wezwanie do zapłaty. W efekcie prawdopodobieństwo uniknięcia kary za brak OC jest bardzo mało prawdopodobne – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce najtaniejugenta.pl.

Pamiętaj, że UFG może nałożyć karę tylko za rok, w którym została przeprowadzona kontrola. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa od kilku lat, ale Fundusz wykrył ten fakt dopiero w 2024 r., zapłacisz za przerwę powstałą tylko w tym okresie.

Czy OC może być tańsze niż kara z UFG?

W większości przypadków, OC jest dużo tańsze niż kara z UFG. Nieopłacenie składki nie jest żadną formą oszczędności. Co więcej przynosi gorsze skutki finansowe niż opłata nawet wysokiej składki.

W styczniu 2024 r. średnia składka OC wynosi 564 zł. Jest więc trzykrotnie niższa w porównaniu do najniższej kary za brak OC samochodu osobowego.

Dzięki porównywarce internetowej możesz wybrać najtańszą ofertę i zdecydowanie bardziej się to opłaca niż jeżdżenie bez polisy OC.Oprócz kary za brak polisy, kierowca naraża się także na wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni, a to mogą być bardzo wysokie koszty. Tymczasem w prosty sposób można porównać oferty kilkunastu towarzystw, a następnie kupić polisę OC online bez wychodzenia z domu w kalkulatorze najtaniejuagenta.pl Po dokonaniu płatności umowę ubezpieczenia pojazdu otrzymasz na adres e-mail.

Ile mógłby płacić za OC przeciętny kierowca, który nie ubezpiecza auta?

Z raportu UFG wynika, że najczęściej samochodów nie ubezpieczają kierowcy w wieku 32-43 lata. Sprawdźmy, jak wyglądałyby stawki OC dla przykładowego kierowcy, który ma 38 lat, mieszka w Jeleniej Górze i jest właścicielem Opla Astry 1,6 l z 2014 roku.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ceny OC dla 38-latka z Jeleniej Góry
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
477,00 zł*
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
490,00 zł* rata od 167,50zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
558,00 zł*
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
640,38 zł* rata od 227,44zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
780,00 zł* rata od 451zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
815,77 zł* rata od 481,31zł
Ceny OC dla 38-latka z Jeleniej Góry
Trasti
477,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
490,00 zł* rata od 167.50
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
558,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
640,38 zł* rata od 227.44
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
780,00 zł* rata od 451.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
815,77 zł* rata od 481.31
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 16.01.2024 r., Opel Astra z 2014 r., poj. silnika 1,6 l

Z powyższej kalkulacji wynika, że posiadanie polisy OC jest najlepszym rozwiązaniem. Płatność składki można też podzielić na raty, a więc nawet przy problemach finansowych istnieje wyjście z sytuacji.

Czy OC można rozłożyć na raty?

Tak! Porównywarka najtaniejugenta.pl oferuje zakup polisy z płatnością w całości lub na raty. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które jednorazowo nie są w stanie wydać dużej kwoty na ubezpieczenie pojazdu. W poniższej tabeli przedstawiamy, na ile rat możesz rozłożyć płatność za OC w różnych firmach ubezpieczeniowych.

OC na raty w różnych firmach

UbezpieczycielLiczba rat w OC
Allianz2
Benefia2 lub 4
Euroins2
Beesafe2
Generali 2
Link42 lub 4
Ergo Hestia2
Proama2
Wiener2
You Can Drive2
Uniqa2 lub 4
mtu242
Warta2 lub 4
HDI2 lub 4
Wefox2
Aktualne na 16.01.2024 r.

Bibliografia: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: htt`ps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf Ustawa prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Brak ubezpieczenia OC? Sprawdź, jak odwołać się od kary w 2024 roku! – Co warto wiedzieć

 • Sprawdź, czy na pewno miałeś przerwę w ubezpieczeniu i jesteś zobowiązany do zapłaty kary za brak OC.
 • Poszukaj i wyślij do UFG dokumenty potwierdzające, że w podanym terminie miałeś ważną polisę OC.
 • Jeśli nie masz możliwości opłacenia kary za brak OC w całości, wyślij do UFG wniosek o rozłożenie kwoty na raty.
 • Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, możesz zwrócić się do UFG o odstąpienie od egzekwowania kary.
 • Kary za brak OC w 2024 roku są wyższe niż w roku poprzednim ze względu na wzrost płacy minimalnej.
 • Maksymalna kara za brak OC samochodu ciężarowego wynosi w 2024 r. 12900 zł.
 • OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych.
 • Koszt zakupu OC jest zdecydowanie niższy niż kwota kary z UFG.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za brak OC

 1. Jak się odwołać od kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

  Na stronie UFG można pobrać specjalny wniosek, w którym określisz powody, przez które UFG mogłoby umorzyć karę. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej i potwierdzisz to odpowiednią dokumentacją (np. zaświadczenie lekarskie, postanowienia sądów i komorników, informacje z ośrodka pomocy społecznej), UFG może odstąpić od egzekwowania należności.
 2. Karę za brak OC musi zapłacić właściciel czy kierowca samochodu?

  Kara za brak polisy OC zostaje nałożona tylko na właściciela samochodu. Natomiast, jeżeli doszłoby do wypadku, w którym pojazdem kierowała inna osoba niż właściciel, a samochód nie miałby ważnej polisy, to kierowca i właściciel odpowiadają na równi za wyrządzoną szkodę. UFG wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie, a potem zgłosi się z roszczeniem regresowym do kierowcy i właściciela.
 3. Czy UFG może nałożyć karę za brak ubezpieczenia OC w dniu jego rejestracji?

  Wszystkie pojazdy zarejestrowane w Polsce muszą mieć ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli rejestrujesz nowy pojazd, tego samego dnia musisz wykupić polisę. Jeżeli tego nie zrobisz UFG nałoży na ciebie karę za brak ważnej polisy.
 4. Czy potwierdzenie OC należy wozić ze sobą?

  Do 1 października 2018 roku był taki obowiązek. Za brak tego dokumentu można było zapłacić 50 zł mandatu. Jednak od ponad pięciu lat nie ma obowiązku posiadania przy sobie certyfikatu OC. Policja może sprawdzić ważność polisy w systemie UFG lub w CEPiK-u.
 5. Czy kara za brak OC jest jednorazowa?

  Kara nakładana przez UFG zależy od liczby posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeśli jesteś właścicielem nieubezpieczonego samochodu osobowego i motocykla, to obecnie za brak polisy OC powyżej 14 dni zapłacisz 8480 i 1410 zł, czyli razem 9890 zł.
 6. Co w przypadku braku ubezpieczenia OC?

  Nawet za jeden dzień przerwy w OC, UFG może ukarać cię mandatem. Brak ubezpieczenia pojazdu może zostać wykryty w elektronicznym systemie lub w czasie kontroli drogowej.
 7. Co grozi za brak ciągłości OC?

  Nałożenie grzywny przez UFG. Im dłuższa przerwa w braku OC, tym wyższa kara za brak OC.
 8. Ile czasu można jeździć bez ubezpieczenia OC?

  Przerwa w ubezpieczeniu twojego samochodu nie może trwać nawet jeden dzień. Za takie zaniedbanie możesz zostać ukarany mandatem podczas kontroli drogowej, a UFG naliczy karę za brak OC.
 9. Czy da się uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

  Zwykle nie. Jednak w wyjątkowych sytuacjach na twój pisemny wniosek UFG może rozważyć odstąpienie od kary lub rozłożenie płatności na raty, np. z powodu trudnej sytuacji finansowej.
 10. Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony?

  Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową www.ufg.pl w zakładkę "Sprawdź OC dla pojazdu”, a następnie wpiszesz w wolne pole numer rejestracyjny albo numer VIN pojazdu.
 11. Czy ochrona OC zadziała, jeśli spóźnię się z ratą?

  Jeśli spóźnisz się z zapłatą raty OC, w razie wypadku lub kolizji ochrona ubezpieczeniowa zadziała. Jednak ubezpieczyciel może naliczyć karne odsetki. Gdy nie opłacisz wszystkich rat, umowa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.
Piotr Nowik
[Głosów: 122 Średnia: 4]