Rekalkulacja składki OC – czym jest i kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma do niej prawo?

Z pojęciem rekalkulacji zetknęli się kierowcy, którzy kupili samochód i ubezpieczyciel zbywcy wezwał ich do zapłaty. Sprawdzimy, kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe mogą rekalkulować składkę i czy jest możliwość, aby od tego odstąpić.

Ubezpieczyciel może zrekalkulować składkę, jeśli zmieniły istotne kwestie wpływające na ocenę ryzyka np. zmiana właściciela lub zmiana parametrów samochodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma też prawo żądać dopłaty składki, gdy przy zawieraniu polisy zostały podane nieprawdziwe informacje.

Co to jest rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja jest zmianą wysokości składki podyktowaną przeniesieniem własności lub nowymi parametrami samochodu. Zakład ubezpieczeń może rościć sobie prawo do egzekwowania składki biorąc pod uwagę nowe okoliczności oraz czas do końca polisy. Rekalkulacja jest zgodna z kodeksem cywilnym, ponieważ w trakcie umowy zaistniały nowe okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka.

Do rekalkulacji OC składki na ogół dochodzi, gdy:

 • samochód zmienia właściciela (dotyczy OC);
 • przy zawieraniu polisy zostały podane nieprawdziwe informacje (dotyczy OC i AC).

Kiedy ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki?

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest uprawnione do przeprowadzenia rekalkulacji składki w trzech sytuacjach. Poniżej je opiszemy. Czasem można nie zgodzić się na rekalkulację, ale w innych przypadkach nie ma innego wyjścia jak tylko opłacić wymaganą dodatkową składkę.

Zmiana właściciela auta

Najczęściej do rekalkulacji składki OC dochodzi po zakupie samochodu. Zmienia się właściciel, a więc zmienia się ryzyko ubezpieczeniowe i towarzystwo może żądać dopłaty składki. Gdy zbywca pojazdu to starszy doświadczony kierowca i sprzeda auto młodemu właścicielowi, najprawdopodobniej towarzystwo dokona rekalkulacji.

Przykład: Pan Wiesław ma 40 lat, mieszka w niewielkim miasteczku, samochód ubezpiecza od 6 lat, jeździ bezszkodowo i posiada dwoje małych dzieci. W większości towarzystw posiada maksymalne zniżki, więc cena polisy to ok. 570 zł.

Pan Wiesław sprzedał samochód 22-letniemu panu Tomkowi z Wrocławia, który nie jest doświadczonym kierowcą i w historii ma dopiero rok ubezpieczania pojazdu. Co prawda do tej pory nie wyrządził żadnej szkody, ale mimo to jego polisa kosztuje blisko cztery razy więcej niż pana Wiesława, bo ok. 2 tys. złotych.

W sytuacji, gdy pan Wiesław sprzeda auto panu Tomkowi, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki OC. Wyliczy wówczas cenę polisy dla pana Tomka i każe dopłacić różnicę, uwzględniając oczywiście czas, który pozostał do końca umowy ubezpieczenia.

Taka rekalkulacja działa też w drugą stronę. Gdyby to Tomek sprzedawał samochód panu Wiesławowi, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może przeliczyć składkę i obniżyć ją, a różnicę zwrócić panu Wiesławowi.

Uwaga! Może się okazać, że rekalkulację od towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymasz dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od zakupu pojazdu i „przejęciu” polisy, ale wówczas będziesz musiał uregulować opłaty za okres od dnia nabycia samochodu. Dlatego na ogół lepiej samemu poprosić ubezpieczyciela o przeliczenie składki ubezpieczeniowej. Wówczas nie czekasz na pismo z wezwaniem do dopłaty (lub na to, czy pieniądze zostaną zwrócone), które może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie, tylko na własne życzenie otrzymujesz jasną informację od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dzięki temu możesz porównać proponowane warunki z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych i w razie znalezienia lepszej polisy, wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ubezpieczycielowi.

Błędne dane kierowcy

Do rekalkulacji składki OC może dojść także wtedy, gdy podczas zawierania umowy ubezpieczenia OC zostały podane (świadomie lub nie) błędne dane dotyczące kierowców.

Najczęściej jest to zatajenie faktu, że samochód prowadzi również mniej doświadczona osoba (np. rodzice nie informują, że za kierownicą będzie siadał regularnie także nastoletni syn). Wówczas w razie spowodowania szkody przez mniej doświadczonego kierowcę odszkodowanie oczywiście zostanie wypłacone, ale składka zostanie przeliczona i zapewne podniesiona.

Przykład: Pan Adrian kupił samochód dla swojego syna Rafała. Ze względu na młody wiek nie dopisywał go jako współwłaściciela z powodu wysokości składki OC. Przy zawieraniu polisy zataił fakt, że głównym użytkownikiem będzie syn i zapłacił 540 zł za OC. Jednak syn spowodował szkodę OC i towarzystwo dowiedziało się, że samochodu używał młody kierowca. Zrekalkulowało składkę i do dopłaty pan Adrian miał 314 zł.

Podanie fałszywych danych

Może się także zdarzyć, że właściciel pojazdu przy ubezpieczaniu poda błędne dane, które kształtują cenę OC, aby mieć korzystniejszą składkę. Jeżeli towarzystwo dowie się o kłamstwie ma prawo do rekalkulacji składki zgodnie ze stanem faktycznym auta. Kierowca może np. zataić fakt posiadania instalacji gazowej w samochodzie, co zazwyczaj podnosi cenę ubezpieczenia OC (także ubezpieczenia AC). Towarzystwa mają dostęp do CEPiK-u i mogą to zweryfikować. Można podać także błędny adres zamieszkania, aby oszczędzić na składce OC np. podać adres mniejszej miejscowości, a nie większego miasta, gdzie zarejestrowany jest samochód oraz użytkowany. Gdy towarzystwo zweryfikuje te informacje, może wystąpić o dopłatę składki OC.

Przykład: Pan Sebastian przeliczał składkę OC w kalkulatorze ubezpieczeń. Zauważył, że przy zaznaczeniu stanu faktycznego swojego samochodu, czyli benzyna+gaz składka wzrasta o 42 zł. Postanowił zaznaczyć tylko benzynę i zapłacić mniej. Po zawarciu polisy otrzymał od ubezpieczyciela pismo o dopłatę 42 zł, ponieważ zweryfikowano rodzaj paliwa w pojeździe. Pan Sebastian musiał dopłacić składkę. Warto więc podawać prawdziwe informacje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Czy rekalkulacja składki OC jest obowiązkowa?

Jeśli dotknie cię niekorzystna rekalkulacja składki OC, to możesz się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, złożyć reklamację. Niestety, szanse powodzenia są niewielkie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego. Należy jednak pamiętać, że nieuregulowanie należności może zakończyć się wciągnięciem do rejestru dłużników.

Dlatego w przypadku zakupu samochodu używanego warto od razu wystąpić o rekalkulację składki OC, a nie czekać na ruch ubezpieczyciela. Wówczas możesz spokojnie przeanalizować inne oferty, by wiedzieć, czy obecna umowa jest dla ciebie korzystna. Jeśli nie, to najlepiej wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową z innym ubezpieczycielem.

Co zrobić, jeśli rekalkulacja składki się nie opłaca?

W przypadku, gdy kupiłeś samochód i OC zbywcy zostało na ciebie przeliczone, a do dopłaty masz sporą kwotę, masz prawo wypowiedzieć polisę poprzedniego właściciela auta. Nie ma określonego terminu na wypowiedzenie. Możesz to zrobić w każdym momencie po zakupie auta. Pamiętaj, abyś od dnia złożenia wypowiedzenia wykupił nową polisę, aby ochrona ubezpieczeniowa była ciągła i nie została odnotowała przerwa w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, co grozi karą finansową.

Gdy otrzymałeś pismo z rekalkulacją składki i dopiero po kilku dniach wypowiesz polisę i zawrzesz nową, to towarzystwo ma prawo przeliczyć składkę od momentu zakupu do dnia wypowiedzenia za wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej– wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń w najtaniejuagenta.pl.

Warto wiedzieć, że młody kierowca, który może otrzymać nawet kilka tysięcy złotych rekalkulacji składki, a zawierając nową polisę OC będzie już zbierał zniżki za bezszkodową jazdę.

Sprawdźmy na przykładzie pani Marty, która kupiła Seata Leona z 2015 roku, 1.6, diesel. Pani Marta ma 28 lat i nigdy nie ubezpieczała samochodu. Otrzymała polisę poprzedniego właściciela auta, ale ubezpieczyciel przesłał jej pismo z rekalkulacją składki. Musiałaby dopłacić 912 zł, aby korzystać z polisy przez 5 miesięcy. Pani Marta postanowiła poszukać swojej polisy w porównywarce ubezpieczeń. Dzięki temu miała tańszą polisę za 654 zł i na cały rok.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 25-latki z Mielca?
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
654,00 zł*
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
748,00 zł*
You Can Drive
OC
AC
Assistance
NNW
814,00 zł*
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
918,00 zł*
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
1069,00 zł*
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
1229,00 zł*
Ile kosztuje OC dla 25-latki z Mielca?
Link4
654,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
748,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
You Can Drive
814,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
918,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
1069,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
1229,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 21.08.2023 r.

Czy można otrzymać zwrot nadpłaty składki OC po rekalkulacji?

Zwrot składki jest zdecydowanie rzadziej spotykaną sytuacją niż dopłata po rekalkulacji. Jednak nie jest wykluczona. Gdy doświadczony kierowca kupuje auto od młodego, ryzyko wystąpienia szkody zmniejsza się i ubezpieczyciel powinien zwrócić składkę nowemu właścicielowi samochodu. Zgodnie z przepisami zwrot składki należy się nowemu właścicielowi. Często, gdy historia ubezpieczenia między nowym i poprzednim właścicielem jest podobna, towarzystwo nie rekalkuluje składki, a nowy właściciel może z polisy korzystać do końca okresu ochrony.

Czy można odwołać się na koniec umowy po niekorzystnej rekalkulacji składki?

W sytuacji, gdy dowiadujesz się o rekalkulacji składki pod koniec umowy ubezpieczenia, niewiele można zrobić. Trzeba zapłacić za czas ochrony, którą świadczyło towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie da się wypowiedzieć polisy wstecz oraz zawrzeć innej polisy z wcześniejszą datą. Nie można także powołać się na żadne przepisy, że towarzystwo nie powiadomiło cię wcześniej o zmianie składki.

Jedynym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Jednak rzadko zdarza się pozytywne rozpatrzenie. Ostatnim krokiem jest skierowanie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Warto więc od razu po zakupie pojazdu zgłosić się do ubezpieczyciela z zapytaniem czy będzie rekalkulacja składki OC. Wtedy od razu będziesz mógł zdecydować czy chcesz opłacić i korzystać z polisy zbywcy czy wypowiesz ją i zawrzesz inną w korzystniejszej cenie.

Rekalkulacja składki OC – co warto wiedzieć?

 1. Do rekalkulacji składki na ogół dochodzi, gdy samochód zmienia właściciela lub podano nieprawdziwe informacje podczas zawierania umowy.
 2. Rekalkulacja może wiązać się z dopłatą, ale również ze zwrotem pieniędzy.
 3. Każdy ubezpieczający może sam wystąpić o rekalkulację.
 4. W przypadku niekorzystnej rekalkulacji składki po zakupie pojazdu, można poszukać lepszej oferty, wypowiedzieć umowę obecnemu ubezpieczycielowi i podpisać nową z innym towarzystwem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rekalkulację składki OC i AC

 1. Jak wypowiedzieć polisę OC zbywcy pojazdu?

  Wypowiedzenie polisy możesz złożyć w placówce ubezpieczyciela, wysłać pocztą tradycyjną lub mejlem w dowolnym etapie trwania polisy. Ważne, aby w dokumencie znalazła się podstawa prawna, czyli trzeba powołać się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie zapomnij także podpisać własnoręcznie dokumentu.
 2. Czy rekalkulacja składki OC może przynieść zwrot składki dla klienta?

  Może, jednak w przypadku polis po zbywcy nie zdarza się to często. Zazwyczaj do końca trwania ochrony nie pozostaje dużo czasu lub historie ubezpieczenia są podobne i ubezpieczyciel nie decyduje się na zwrot.
 3. Czy ubezpieczyciele zawsze stosują rekalkulację?

  Nie. Są towarzystwa, które w ogóle nie przeliczają składki OC po zbywcy. Są to m.in. PZU i Warta. O tym, czy składka zostanie zrekalkulowana zdecyduje ubezpieczyciel .
 4. Czy będzie trzeba dopłacać do polisy, gdy szkodę spowoduje młody właściciel, który nie był uwzględniony w polisie?

  Tak. Gdy zataiłeś informację o użytkowaniu przez młodego właściciela, a spowoduje on szkodę, będzie trzeba dopłacić do polisy OC. Towarzystwo przeliczy ponownie składkę, uwzględniając młodego użytkownika. Nie masz możliwości rozwiązania polisy OC, ponieważ jest ona zawarta na rok i nie ma możliwości jej skrócenia oprócz sprzedaży lub złomowania auta.
 5. Czy jest określony termin, jaki ma towarzystwo na przeprowadzenie rekalkulacji składki?

  Nie. Ubezpieczyciel może rekalkulować składkę od razu po zmianie właściciela, a może także w późniejszym terminie. Jednak najczęściej robi to po otrzymaniu informacji o przeniesieniu własności. Warto więc od razu dopilnować formalności i wiedzieć jak wygląda status płatności za polisę.
 6. Czy podczas trwania polisy ubezpieczyciel może zmienić składkę w polisie i żądać dopłaty?

  Tak, tylko w przypadku, gdy zaistnieją sytuacje, które wpłyną na ryzyko ubezpieczenia np., gdy z pojazdu będzie korzystał młodszy użytkownik. Jeśli chcesz uniknąć rekalkulacji OC, jeżeli podałeś prawdziwe dane przy zawieraniu umowy i nic się nie zmieniło, ubezpieczyciel nie może zmienić składki z dnia umowy.
 7. Co, w sytuacji, gdy nie uregulujesz rekalkulacji składki?

  Jeżeli w wyniku ponownego przeliczenia składki otrzymasz wezwanie do zapłaty i nie uregulujesz należności, ubezpieczyciel naliczy odsetki, a potem może skierować sprawę do firmy windykacyjnej i komornika. Jeśli będzie jeszcze czas na rezygnację i zawarcie nowej polisy, to ubezpieczyciel przeliczy składkę do dnia wypowiedzenia i trzeba będzie opłacić mniejszą kwotę.
 8. Czym jest rekalkulacja?

  To ponowne przeliczenie składki ubezpieczeniowej OC bądź AC po zmianie właściciela lub innych zmianach mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
 9. Jak często może być przeprowadzana rekalkulacja?

  W sprawie rekalkulacji składki nie ma żadnego limitu. Ponowne przeliczenie ceny polisy zostaje przeprowadzone zawsze wtedy, gdy zmienia się ryzyko ubezpieczeniowe. Jeżeli podczas jednego roku polisowego będzie kilka zmian własności, to ubezpieczyciel przeliczy składkę dla każdego właściciela.
 10. Czy ubezpieczony może wnioskować do ubezpieczyciela o rekalkulację składki OC?

  Tak. W sytuacji, gdy zmienia się stan pojazdu lub dane odnośnie właściciela, można wnioskować do ubezpieczyciela o zmianę składki np. po zmianie własności, po zmianie miejsca zamieszkania czy dodaniu nowych użytkowników.
 11. Czy muszę opłacić rekalkulację, chociaż nie jest korzystna?

  W sytuacji zmiany własności możesz wypowiedzieć OC zbywcy, gdy nie będzie dla ciebie korzystne. Jednak, gdy rekalkulacja dotyczy np. zmiany miejsca zamieszkania, a polisę zawarłeś sam na cały rok, nie ma możliwości odstąpienia. Wtedy musisz zapłacić, inaczej firma ubezpieczeniowa skieruje sprawę do windykacji.
Patrycja Purzycka
[Głosów: 9 Średnia: 3.7]