Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 31 stycznia 2021

Rekalkulacja składki OC i AC – czym jest i kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma do niej prawo?

scrolldown przeliczenie składki

Może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe poprosi Cię o dopłatę do ubezpieczenia lub zwróci pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Kiedy do tego dochodzi i co wtedy zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Rekalkulacja składek ubezpieczenia OC i AC – co warto wiedzieć?

  • Do rekalkulacji składki na ogół dochodzi, gdy samochód zmienia właściciela lub podano nieprawdziwe informacje podczas zawierania umowy;
  • Rekalkulacja może wiązać się z dopłatą, ale również ze zwrotem pieniędzy;
  • Każdy ubezpieczający może sam wystąpić o rekalkulację;
  • W przypadku niekorzystnej rekalkulacji składki po zakupie samochodu, można poszukać lepszej oferty, wypowiedzieć umowę obecnemu ubezpieczycielowi i podpisać nową z innym towarzystwem.

„Rekalkulacja” brzmi może tajemniczo, ale to nic innego jak ponowne przeliczenie składki ubezpieczeniowej. Istnieją bowiem okoliczności, które powodują, że ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy może (ale nie musi) podwyższyć nam opłatę lub – co zdarza się rzadziej – obniżyć składkę.

Do rekalkulacji OC składki na ogół dochodzi, gdy:
– samochód zmienia właściciela (dotyczy OC);
– przy zawieraniu polisy zostały podane nieprawdziwe informacje (dotyczy OC i AC).

Gdy samochód zmienia właściciela – rekalkulacja w OC

Kupujący nabywa pojazd wraz z trwającą polisą OC. Właśnie wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do rekalkulacji składki. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ inna będzie wysokość składki np. dla doświadczonego kierowcy ze zniżkami, a inna dla młodocianego z bardzo ubogą historią ubezpieczenia. Oto przykład:

Pan Wiesław ma 40 lat, mieszka w niewielkim miasteczku, samochód ubezpiecza od 6 lat, jeździ bezszkodowo i posiada dwoje małych dzieci. Jego zniżki wynoszą 60 proc., więc cena polisy to ok. 570 zł.

Pan Wiesław sprzedał samochód 22-letniemu Tomkowi z Wrocławia, który nie jest doświadczonym kierowcą i w historii ma dopiero rok ubezpieczania pojazdu. Co prawda do tej pory nie wyrządził żadnej szkody, ale mimo to jego polisa kosztuje blisko cztery razy więcej niż pana Michała, bo ok. 2 tys. złotych.

W sytuacji, gdy pan Wiesław sprzeda auto Tomkowi, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki. Wyliczy wówczas cenę polisy dla pana Michała i każe dopłacić różnicę, uwzględniając oczywiście czas, który pozostał do końca umowy ubezpieczenia.

Taka rekalkulacja działa też w drugą stronę. Gdyby to Tomek sprzedawał samochód panu Wiesławowi, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może przeliczyć składkę i obniżyć ją, a różnicę zwrócić panu Wiesławowi.

Uwaga! Może się okazać, że rekalkulację od towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymamy dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od zakupu pojazdu i „przejęciu” polisy, ale wówczas będziemy musieli uregulować opłaty za okres od dnia nabycia samochodu. Dlatego na ogół lepiej samemu poprosić ubezpieczyciela o przeliczenie składki. Wówczas nie czekamy na pismo z wezwaniem do dopłaty (lub na to, czy pieniądze zostaną nam zwrócone), które może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie, tylko na własne życzenie otrzymujemy jasną informację od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dzięki temu możemy porównać proponowane warunki z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych i w razie znalezienia lepszej polisy, wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ubezpieczycielowi.

Rekalkulacja składki z powodu nieprawdziwych danych

Do rekalkulacji składki może dojść także wtedy, gdy podczas zawierania umowy ubezpieczenia OC zostały podane (świadomie lub nie) błędne dane dotyczące kierowców.

Najczęściej jest to zatajenie faktu, że samochód prowadzi również mniej doświadczona osoba (np. rodzice nie informują, że za kierownicą będzie siadał regularnie także nastoletni syn). Wówczas w razie spowodowania szkody przez mniej doświadczonego kierowcę odszkodowanie oczywiście zostanie wypłacone, ale składka zostanie przeliczona i zapewne podniesiona.

Rekalkulacja składki AC

Do rekalkulacji dochodzi również w przypadku polisy AC. Wpływ na to ma także podanie błędnych danych dotyczących samochodu, jak np. miejsce jego garażowania czy zawyżenie liczby zabezpieczeń antywłamaniowych.

Ubezpieczający o rekalkulację w przypadku ubezpieczenia AC może wystąpić również wtedy, gdy samochód miał wypadek (wówczas rekalkulacja jest zasadna, bo spada jego wartość) oraz w przypadku odnawiania polisy, bo zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie biorą pod uwagę, że każdego roku spada wartość pojazdu.

Niekorzystna rekalkulacja ubezpieczenia – co robić?

Jeśli rekalkulacja jest dla nas niekorzystna, to możemy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Niestety, szanse powodzenia są niewielkie. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego. Należy jednak pamiętać, że nieuregulowanie należności może zakończyć się wciągnięciem do rejestru dłużników.

Dlatego w przypadku zakupu samochodu używanego warto od razu wystąpić o rekalkulację składki OC, a nie czekać na ruch ubezpieczyciela. Wówczas możemy spokojnie przeanalizować inne oferty, by wiedzieć, czy obecna umowa jest dla nas korzystna. Jeśli nie, to najlepiej wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową z innym ubezpieczycielem.

Stefania Stuglik
[Głosów: 7 Średnia: 3.3]