Ubezpieczenie samochodu, którego nie jesteśmy właścicielem – czy jest możliwe?

Nie zawsze kierowca, który prowadzi auto, jest jego właścicielem. Wiele osób korzysta z samochodu firmowego, auta rodziców lub małżonka. Kto w takiej sytuacji powinien opłacać ubezpieczenie OC?

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że w Polsce jest zarejestrowanych ok. 23,4 mln aut osobowych. Nie oznacza to jednak, że każdym pojazdem porusza się jego właściciel.

Sprawdzamy, czy użytkowanie samochodu umożliwia nabycie ubezpieczenia OC oraz kto może zdecydować się na zakup dodatkowej polisy AC.

Czy ubezpieczenie auta zawsze jest obowiązkowe?

Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku jasno określają, kto jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia samochodu. Ubezpieczenie OC powinien nabyć każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w naszym kraju. Brak polisy może skutkować wysoką karą za brak ubezpieczenia, którą nakłada UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). To oznacza, że nawet auto, którym nie jeździmy, bo np. od dłuższego czasu stoi zepsute pod naszym domem, musi być ubezpieczone.

Kto powinien płacić za OC – właściciel czy użytkownik?

Ubezpieczenie OC powinien nabyć właściciel/posiadacz pojazdu. Choć samochód może być użytkowany przez kogoś innego, np. naszych krewnych, nie możemy przerzucić na nich obowiązku ubezpieczania auta. Oczywiście, właściciel może dogadać się z użytkownikiem pojazdu w kwestii finansowej, ale i tak samodzielnie powinien zająć się kontaktem z ubezpieczycielem oraz zawarciem i podpisaniem umowy OC.

Jeśli przykładowo z samochodu korzysta dorosłe dziecko, które wyjechało na studia do innego miasta, obowiązek ubezpieczenia wciąż spoczywa na rodzicu, który musi pamiętać o terminie zakończenia umowy oraz uregulowaniu płatności.

Uwaga! Właściciel/posiadacz samochodu może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu wykupi polisę OC. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga jednak w takim przypadku dostarczenia pisemnego oświadczenia.

Czy ubezpieczającym może być inna osoba niż właściciel?

Właścicielem samochodu niekoniecznie musi być jedna osoba. Często auto posiada także współwłaściciela. Czy w takim przypadku, do zakupu OC jest zobowiązany wyłącznie główny posiadacz pojazdu? Nie. Prawo do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia ma każdy z właścicieli pojazdu.

Zdarza się również tak, że właściciel pojazdu umiera, a auto trafia do rąk spadkobiercy. Wówczas obowiązek ubezpieczenia spada na spadkobiercę.

Należy pamiętać o tym, że OC nie kończy się wraz z dniem śmierci właściciela pojazdu. Jeśli spadkobiercy/spadkobierca, czyli samoistni posiadacze samochodu zaniedbują obowiązek ubezpieczenia, UFG nałoży na nich karę finansową w kwocie nawet 5600 złotych (w 2021r. w przypadku braku polisy przez więcej niż 14 dni.)

A co w sytuacji, gdy samochód firmowy jest użytkowany przez pracowników? Wówczas ubezpieczenie pojazdu jest obowiązkiem właściciela, czyli przedsiębiorstwa, do którego należy auto.

Kiedy można ubezpieczyć auto osoby trzeciej?

Życie pisze często swoje własne scenariusze i potrafi wiele sytuacji mocno skomplikować. Może zdarzyć się na przykład tak, że właścicielem auta jest osoba, która z powodów zdrowotnych nie jest w stanie zająć się zakupem ubezpieczenia samochodu. Co więcej, nie może ona nawet upoważnić osoby trzeciej do załatwienia za nią spraw związanych z zakupem polisy.

W takiej sytuacji niezwykle ważne jest skontaktowanie się z dotychczasowym ubezpieczycielem. Jeśli np. umowa OC całoroczna właśnie dobiega końca, wystarczy opłacenie polisy przedłużonej automatycznie. Jeżeli jednak mamy do czynienia z OC zbywcy pojazdu lub krótkoterminowym OC, konieczne będzie wykupienie nowej polisy (takie umowy nie przedłużają się automatycznie).

Użytkownik samochodu, ze względu na zaistniałe wyjątkowe okoliczności, może więc wykupić polisę OC. Zasady zawierania umowy mogą być wówczas zależne od wybranej firmy ubezpieczeniowej.

Czy to, kto ubezpiecza auto ma wpływ na cenę OC?

Tak, cena polisy jest uwarunkowana nie tylko modelem samochodu, jego rocznikiem, przebiegiem czy pojemnością silnika. Na koszt OC wpływ mają również dane dotyczące właściciela lub głównego użytkownika auta. Towarzystwo interesować będzie głównie wiek kierowcy pojazdu, jego staż za kierownicą oraz historia ubezpieczenia. Z reguły, im młodszy kierowca, tym wyższą składkę ubezpieczeniową będzie on opłacać.

Na cenę polisy OC wpływ ma również miejsce zamieszkania właściciela pojazdu (np. to czy mieszka w dużym, czy w małym mieście), stan cywilny, a czasami nawet wykonywany zawód.

Czy ubezpieczenie AC może wykupić inna osoba?

Nieobowiązkowe ubezpieczenie AC (autocasco) również jest ochroną, którą może nabyć wyłącznie właściciel pojazdu. Jeśli jego użytkownikiem na stałe jest inna osoba niż właściciel i jest ona zainteresowana zakupem polisy autocasco – powinna porozumieć się w tej sprawie z właścicielem.

Ochrona AC jest dla wielu kierowców niezwykle ważna – może chronić na wypadek szkód, które powstały z naszej winy, jak również zabezpieczyć samochód na wypadek kradzieży. Ubezpieczenie autocasco może być zatem świetnym uzupełnieniem standardowej ochrony OC.

Czy NNW jest również przypisane do samochodu?

Polisa NNW ochroną obejmuje z reguły wszystkich pasażerów oraz kierowcę (czasami tylko kierowcę), bez względu na to, czy jest on właścicielem pojazdu. Jednak zakupu takiego ubezpieczenia może dokonać tylko posiadacz auta.

Przypomnijmy, polisa komunikacyjna NNW chroni na wypadek doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku. Dojść do niego może nie tylko podczas jazdy, ale również, gdy wsiadamy lub wysiadamy z samochodu, podczas rozładunku pojazdu lub naprawiania samochodu w trasie.

W sytuacji, gdy kierowca nie jest właścicielem samochodu, a zależy mu na zakupie NNW, powinien w tej sprawie skontaktować się z właścicielem pojazdu. Posiadacz auta może go upoważnić na piśmie do zawarcia umowy i podjęcia decyzji co do zakresu ochrony.

Czy za brak OC odpowiada wyłącznie właściciel pojazdu?

Użytkujesz samochód, który jest własnością innej osoby? Sprawdź dokładnie, czy jest on ubezpieczony. Jeśli nie, pamiętaj, że takim pojazdem nie możesz wyjechać na drogę! Choć za sam brak polisy nie grozi Ci kara finansowa od UFG, to narażasz się na poważne konsekwencje po spowodowaniu kolizji czy wypadku.

Zgodnie z prawem, kierowca nieubezpieczonego pojazdu odpowiada za skutki spowodowanej szkody solidarnie z właścicielem auta. UFG wypłaci wprawdzie poszkodowanym należne odszkodowanie, ale później zwróci się do sprawcy szkody oraz posiadacza samochodu o zwrot wypłaconej kwoty. Świadczenia z OC sięgają niejednokrotnie setek tysięcy złotych. Nie warto więc narażać się na tak poważne problemy.

Jeśli na stałe korzystasz z samochodu należącego do Twojego rodzica czy innej osoby trzeciej, przypomnij właścicielowi o terminie obowiązywania umowy OC. Postaraj się także zniwelować koszty obowiązkowego ubezpieczenia do minimum i zaproponuj mu porównanie ofert w naszej porównywarce ubezpieczeń. Dzięki kalkulatorowi OC i AC znajdziesz najtańszą na rynku polisę OC, w zaledwie kilka minut.

Ubezpieczenie auta przez inną osobę niż właściciel – to warto wiedzieć:

  • Każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC.
  • Polisę OC może nabyć osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
  • Użytkownik samochodu może nabyć ubezpieczenie OC, jeśli otrzyma upoważnienie od właściciela auta.
  • Tylko w wyjątkowych sytuacjach towarzystwo zgadza się na zawarcie umowy OC z osobą nie będącą prawnym posiadaczem samochodu (np. podczas poważnej choroby właściciela).
  • Brak ubezpieczenia OC skutkuje nałożeniem na właściciela/posiadacza pojazdu lub jego spadkobiercę/spadkobierców wysokiej kary finansowej.
Ilona Walczak
[Głosów: 1 Średnia: 5]