Ilona Walczak

Ilona Walczak | 23 grudnia 2022

Umowa Kupna Sprzedaży Auta – 2023 Wzór PDF DOC

scrolldown umowa kupna sprzedaży samochodu wzór

Co miesiąc na rynku wtórnym samochodów zostaje wystawionych około 200 000 aut. To oznacza, że setki tysięcy sprzedawców i kupujących zastanawiają się, jak prawidłowo sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu. Co musi zawierać umowa, żeby miała moc prawną? Na co uważać z perspektywy zbywcy i nabywcy pojazdu? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule, do którego przeczytania zapraszamy.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co warto wiedzieć?

 • Umowa kupna sprzedaży samochodu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Teoretycznie można sporządzić ją ustnie, ale zaleca się zachowanie formy pisemnej, aby łatwo załatwić formalności związane z przerejestrowaniem auta, a w razie sporu przedstawić ją w sądzie.
 • Umowa musi zawierać podstawowe dane osobowe sprzedawcy i kupującego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) i samochodu (marka, model, rok produkcji, nr VIN i rejestracyjny), cenę i oświadczenia obu stron.
 • Po zakupie samochodu trzeba zapłacić podatek PCC (jeśli wartość auta była wyższa niż 1 000 zł) i przerejestrować go w Wydziale Komunikacji.
 • Po sprzedaży auta należy zgłosić ten fakt do Wydziału Komunikacji i w towarzystwie, w którym była wykupiona polisa OC.
 • Kupując samochód z ważnym OC, można zachować tę umowę do końca jej trwania (nie odnowi się ona automatycznie) lub w każdej chwili wypowiedzieć i zawrzeć nową, w tym samym lub innym towarzystwie.

Co to jest umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność auta i wydać pojazd kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić za to ustaloną cenę. Reguluje ją art. 535 Kodeksu cywilnego. Warto dodać, że nazwa „umowa kupna sprzedaży” występuję tylko w mowie potocznej, przepisy nazywają ten rodzaj umowy po prostu „umową sprzedaży”.

Choć prawo nie zabrania zawierania umowy-kupna sprzedaży ustnie, zdecydowanie rekomenduję zachowanie formy pisemnej. Zwłaszcza że umowa w formie papierowej potrzebna jest, aby załatwić różne formalności związane z zakupem auta, np. do Wydziału Komunikacji, aby przerejestrować pojazd. Ponadto, gdy dojdzie do sporu na linii sprzedawca-kupiec łatwiej jest udowodnić rację, podpierając się pismem – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce najtaniejuagenta.pl.

Jak spisać umowę kupna sprzedaży samochodu?

Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla zbywcy samochodu (sprzedawcy) a drugi dla kupującego. Można ją napisać całkowicie odręcznie lub, w wygodniejszej opcji, pobrać wzór umowy na dysk, wypełnić go na komputerze i wydrukować w dwóch egzemplarzach.

Uwaga – decydując się na to drugie rozwiązanie, koniecznie trzeba pamiętać, aby podpisy sprzedawcy i kupującego były odręczne tj. wykonane długopisem!

Poniżej można pobrać aktualny wzór umowy kupna sprzedaży samochodu w formatach .pdt, .docx i .odt

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży-samochodu .pdf (wielkość pliku: 82 KB)

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży-samochodu .docx (wielkość pliku: 10 KB)

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży-samochodu .odt (wielkość pliku: 9 KB)

Przed spisaniem umowy należy zebrać następujące informacje:

 • Dane stron umowy (tj. sprzedawcy i kupującego): imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, rodzaj i nr dokumentu tożsamości.
 • Dane przedmiotu umowy (samochodu): marka, model, rok produkcji, nr VIN i rejestracyjny, nr silnika i przebieg. Jako że polisa przynależy do samochodu, warto wskazać nr ubezpieczenia OC. Kupujący powinien zweryfikować osobiście, czy dane podane w umowie, zgadzają się z tymi w dokumentacji!

Warunki umowy: cena, termin i forma zapłaty (przelew/gotówka), termin wydania samochodu.

wzór umowy kupna sprzedaży auta - strona 1

Jak spisać umowę kupna sprzedaży ze współwłaścicielem?

Samochód, jak każda ruchomość, może mieć jednego właściciela lub dwóch (lub więcej) współwłaścicieli. 

Zdarzają się zatem transakcje, w których sprzedawany pojazd ma:

 • jednego właściciela, a kupujących jest kilku,
 • kilku współwłaścicieli, a kupujący jest jeden,
 • kilku współwłaścicieli i kupujących też jest kilku.

Zasadniczo umowa z kilkoma współwłaścicielami różni się od zwykłej umowy kupna-sprzedażu auta tylko komparycją, tj. wstępną częścią, w której podaje się dane stron. Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli lub kupujących jest kilku, to trzeba wpisać dane wszystkich tych osób. Wszystkie także muszą podpisać odręcznie się w odpowiedniej części umowy jako sprzedawca lub kupujący.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

W umowie kupna sprzedaży samochodu muszą się znaleźć:

 • Dane sprzedawcy (sprzedawców) i kupującego (kupujących): imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.
 • Dane pojazdu: marka, model, produkcji, nr VIN, nr rejestracyjny, przebieg.
 • Cena, za jaką samochód jest sprzedawany.
 • Informacja o wadach i usterkach technicznych (jeśli takowe są).
 • Lista załączników.
 • Inne istotne informacje z punktu widzenia sprzedawcy i kupującego (np. plan spłat ratalnych, jeśli sprzedawca i kupujący umówią się na taką formę płatności).

Jak w każdej umowie, także w umowie sprzedaży samochodu należy wpisać datę jej zawarcia i miejscowość. 

Umowa powinna zawierać także oświadczenie sprzedawcy, że auto jest jego własnością i nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił kupującego. Z kolei kupujący powinien potwierdzić oświadczeniem, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu

W ramach zabezpieczenia obu stron dobrze jest dodać informację, że  w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakie są obowiązki nabywcy pojazdu?

Jeśli cena zakupu samochodu przekraczała 1 000 zł, kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek trzeba uiścić w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli od zawarcia umowy. Opłata wynosi 2% wartości umowy i wpłaca się ją na konto urzędu skarbowego. Po opłaceniu podatku należy złożyć jeszcze deklarację PCC-3 do US.

W drugiej kolejności nabywca powinien przerejestrować samochód w Wydziale Komunikacji na swoje dane. Jest na to 30 dni od kupna auta. Jeżeli nabywców jest kilku (tzn. pojazd ma więcej niż jednego właściciela), wszyscy muszą udać się do Wydziału Komunikacji, aby dopełnić formalności lub upoważnić jedną osobą, która wystąpi w ich imieniu. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.

Co prawda nie jest to obowiązek nabywcy, ale leży w jego interesie, zastanowić się co zrobić z umową OC samochodu. Po zakupie pojazdu można:

 • kontynuować polisę zbywcy (czyli tę zawartą przez poprzedniego właściciela),
 • wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową.

OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres, ale wygasa w dniu przewidzianym umową. Rodzi to niebezpieczeństwo, że samochód zostanie bez ochrony, gdy nowy właściciel po prostu zapomni, że umowa dobiegła końca. A kary naliczane są już od pierwszego dnia braku polisy i są bardzo wysokie.

Przykład:

Ponadto, przy pozostaniu przy polisie zbywcy, towarzystwo ma prawo rekalkulować składkę, tj. przeliczyć ją wg danych nowego właściciela. Jeśli poprzedni był długoletnim kierowcą z uzbieranymi zniżkami, a nowy właściciel jest młodym, niedoświadczonym kierowcą, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie musiał dopłacić do składki OC. Dlatego często korzystniej wychodzi wypowiedzieć starą umowę i zawrzeć nową, a przynajmniej niezobowiązująco porównać ceny w kalkulatorze.

Joanna w styczniu 2022 r. kupiła samochód z OC ważnym do 30 czerwca 2022 r. Postanowiła zachować tę polisę, a w czerwcu zacząć rozglądać się za nową. Niestety z biegiem czasu zapomniała o sprawie. 1 lipca polisa wygasła i Joanna jeździła od tej chwili bez ważnego OC. We wrześniu spowodowała wypadek, w którym poważnie uszkodziła inne auto. Wtedy wyszło na jaw, że jej auto jest nieubezpieczone. Nie dość, że Joanna została ukarana mandatem z UFG w wysokości 6 020 zł (tyle wynosi grzywna za brak OC powyżej 14 dni, w 2023 będą to jeszcze wyższe kwoty), to jeszcze z własnej kieszeni będzie musiała pokryć szkody, które wyrządziła w zdarzeniu.

Jakie są obowiązki zbywcy pojazdu?

Sprzedawca musi poinformować o zbyciu samochodu Wydział Komunikacji i firmę, w której miał wykupione OC. Od dawna istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia samochodu do Wydziału Komunikacji, ale masowo był ignorowany, ponieważ przepisy nie przewidywały żadnych konsekwencji za brak takiego zgłoszenia. W 2020 r. znowelizowano ustawę Prawo o ruchu drogowym i od tego czasu sprzedawca, który nie poinformuje urzędników, że samochód przeszedł w inne ręce, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Firmę ubezpieczeniową o sprzedaży samochodu należy poinformować w ciągu 14 dni, licząc od dnia sprzedaży pojazdu. Niezgłoszenie tego faktu może spowodować, że ubezpieczyciel przypisze szkodę, którą wyrządził nowy właściciel auta na konto sprzedawcy. Co prawda, takie nieporozumienie da się naprostować, ale będzie to wymagało czasu i załatwiania wielu formalności. Lepiej zawczasu zaoszczędzić sobie nerwów i po prostu zgłosić zbycie samochodu w regulaminowym czasie. Zwłaszcza że nic to nie kosztuje i w większości firm można to załatwić jednym e-mailem.

Jakich błędów uniknąć przy sporządzaniu umowy kupna sprzedaży auta?

Umowa kupna sprzedaży musi przedstawić stan faktyczny i prawdziwy. Zdarza się, że tak nie jest. Czasem jest to wynik zwykłej pomyłki, a czasem celowego działania którejś ze stron. Aby uniknąć przykrych konsekwencji (a co najmniej późniejszych wizyt w różnych urzędach), należy merytorycznie zweryfikować umowę i wyjaśnić z drugą stroną, jeśli są jakieś wątpliwości.

Przed podpisaniem umowy obie strony powinny się upewnić, że:

 • ich dane osobowe są poprawnie wpisane (nie ma literówki w nazwisku czy przestawionych cyfr w numerze PESEL),
 • zgadzają się dane pojazdu,
 • zgadza się uzgodniona cena (można ją zapisać także słownie),
 • treść obu egzemplarzy umowy jest identyczna.

O czym dodatkowo powinien pamiętać sprzedawca?

 • Nie zgadzać się na zaniżenie ceny w umowie (kupiec może proponować, że zapłaci cenę uzgodnioną, a żeby w umowie wpisać 1 000 zł, bo do takiej kwoty nie trzeba odprowadzać podatku PCC), ponieważ grozi to oskarżeniem o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
 • Odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszystkie pytania kupującego dotyczące stanu technicznego i prawnego samochodu.
 • Rzetelnie poinformować o wszystkich znanych wadach technicznych pojazdu.
 • Przekazać wszystkie posiadane dokumenty od samochodu (dowód rejestracyjny, polisa OC itd.).

O czym dodatkowo powinien pamiętać kupujący?

 • Upewnić się, że w umowie nie pojawiły się wzmianki o wadach samochodu, o których wcześniej nie został poinformowany.
 • Sprawdzić ważność polisy OC (np. na stronie UFG w zakładce Baza OC i AC -> Sprawdzanie OC).
 • Upewnić się, czy sprzedawca przekazał wszystkie dokumenty od samochodu, które są wymienione jako załączniki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży samochodu

 1. Czy można odstąpić od umowy kupna sprzedaży samochodu?

  Tak, o ile samochód miał wadę fizyczną lub prawną, o której kupujący nie został poinformowany. Może to mieć związek z tym, że auto było powypadkowe, został ustanowiony na nim zastaw lub sprzedała go osoba, która nie miała do tego uprawnień.
 2. Czym różni się zaliczka od zadatku w przedwstępnej umowie kupna sprzedaży samochodu?

  Sprzedawca zwraca zaliczkę, jeśli z jakiejś przyczyny nie dojdzie do sprzedaży samochodu. Natomiast zadatek pozostanie u sprzedawcy, jeśli kupujący zrezygnuje z zakupu.
 3. Czy osoba bez prawa jazdy może kupić samochód?

  Nie ma przeciwwskazań, aby osoba nieposiadająca prawa jazdy kupiła auto, a nawet zarejestrowała je jako właściciel w Wydziale Komunikacji. Może także na swoje nazwisko wykupić dla pojazdu polisę OC.
Ilona Walczak
[Głosów: 5 Średnia: 5]