Wypowiedzenie OC w Aviva

Kwestia wypowiedzenia umowy OC zawartej z Aviva nie jest skomplikowana. Wystarczy wypełnić krótki wniosek, podpisać i wysłać go do towarzystwa w odpowiednim terminie. Wyjaśniamy, jak i kiedy można to zrobić.

Towarzystwo Aviva, na swojej stronie internetowej (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-samochodu-czeste-pytania/) podaje dokładne informacje dotyczące rozwiązania umowy i udostępnia odpowiedni wzór wypowiedzenia (https://www.aviva.pl/content/dam/aviva-public/pl/dokumenty/majatek/samochod/Wzor_wypowiedzenia_OC.pdf)

Jak wypełnić wniosek?

Na druku wystarczy wpisać:

 • imię i nazwisko właściciela pojazdu (oraz współwłaściciela/współwłaścicieli, jeśli są),
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu,
 • numer polisy.

Drugi i przedostatni krok to wskazanie powodu wypowiedzenia ubezpieczenia OC (zaznaczamy i wypełniamy właściwe oświadczenie).

Oto przykłady dla każdego z nich:

Przypadek 1 – Zakończenie umowy całorocznej (zaznacz pierwszą kratkę na wypowiedzeniu Aviva)

Pamiętaj, że umowa OC która obowiązywała przez 12 miesięcy i zawarłeś ją osobiście (nie jest to polisa zbywcy) przedłuża się automatycznie. Jeśli więc zamierzasz zrezygnować z usług Aviva, najpóźniej dzień przed wygaśnięciem umowy prześlij do towarzystwa wypowiedzenie. Jeśli tego nie zrobisz, polisa zostanie wznowiona na kolejny rok. Wówczas również możesz związać się z innym towarzystwem, ale do czasu wypowiedzenia umowy Aviva, będziesz musiał płacić za dwie polisy.

Uwaga! Możesz wypowiedzieć tylko umowę, która przedłużyła się automatycznie (nowo zawartej wypowiedzieć się nie da).

Jeżeli chcesz wypowiedzieć całoroczną umowę OC z Aviva z dniem wygaśnięcia polisy i zapobiec jej automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, w dokumencie wypowiedzenia OC powołujesz się na art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętaj, że Twoje auto nie może pozostać ani jednego dnia bez ochrony OC! Czyli po wypowiedzeniu umowy Aviva musisz znaleźć inne towarzystwo, które zapewni Ci ciągłość ubezpieczenia.

Przypadek 2 – Wypowiedzenie podwójnego OC (zaznacz drugą kratkę na wypowiedzeniu)

Przykład:

Pan Janek polisę OC w Aviva miał ważną do 31 grudnia, ale jej nie wypowiedział, więc od 1 stycznia została przedłużona automatycznie. Tyle że od 1 stycznia podpisał też umowę OC z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, a to oznacza, że od tego dnia posiada dwie polisy. W tej sytuacji, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, może zrezygnować z tej automatycznie przedłużonej.

W wypowiedzeniu OC wystarczy powołać się na art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wpisać dzień wypowiedzenia umowy Aviva oraz wskazać nowego ubezpieczyciela i okres trwania z nim umowy.

Przypadek 3 – Zmiana ubezpieczyciela po kupnie samochodu (trzecia kratka na wypowiedzeniu)

Jeżeli kupiłeś samochód i chcesz zmienić ubezpieczyciela, masz do tego prawo od dnia zakupu aż do końca obowiązywania polisy. W wypowiedzeniu OC powołujesz się na art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz zaznaczasz dzień, z którym chcesz, aby umowa przestała obowiązywać.

Przypadek 4 – Wypowiedzenie umowy zawartej na odległość (czwarta kratka na wypowiedzeniu)

Przykład:

Pan Wojciech kupił polisę w Aviva przez internet. Po kilku dniach się jednak rozmyślił i chciał z niej zrezygnować. Ponieważ umowa została zawarta na odległość, miał do tego pełne prawo.

W przypadku zakupu OC przez internet, telefon lub korespondencyjnie, klient towarzystwa ma 30 dni na odstąpienie od umowy. Wówczas powołuje się na art. 33 ust. 8 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zaznacza dzień, z którym wypowiada umowę.

Jak złożyć wypowiedzenie?

Po wybraniu powodu rezygnacji z polisy OC i zaznaczeniu odpowiedniej kratki, pozostaje nam już tylko własnoręcznie podpisać dokument wypowiedzenia i dostarczyć go do Aviva. W jaki sposób?

Opcje są trzy, ale najlepiej i najszybciej będzie, jeśli zrobimy to drogą mailową.

 • Aby wypowiedzieć umowę mailem, należy wysłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku na adres kontakt@aviva.pl
 • Aby wypowiedzieć umowę pocztowo, należy wysłać dokument na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 • Można również wypowiedzieć umowę, składając wniosek w jednej z placówek Aviva.

Wypowiedzenie OC w Aviva. To warto wiedzieć:

 • Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC w Aviva, wypełnij wniosek udostępniony przez to towarzystwo na jego stronie internetowej lub skorzystaj z innego wzoru wypowiedzenia, dostępnego w Internecie. Wypowiedzenie OC możesz również przygotować samodzielnie, podając odpowiednie informacje (imię, nazwisko i adres właściciela oraz współwłaścicieli (jeśli są), numer rejestracyjny i markę pojazdu, numer polisy i powód rozwiązania umowy;
 • Całoroczna umowa OC pojazdu odnawia się automatycznie (nie dotyczy polis zbywcy), więc jeśli chcemy z niej zrezygnować, musimy ją wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem obowiązywania;
 • Umowę możemy wypowiedzieć także w przypadku:

– nabycia auta z polisą OC,

– posiadania tzw. podwójnej polisy

– 30 dni od daty jej zakupu, jeśli umowa została zawarta na odległość tj. telefonicznie, korespondencyjnie lub przez internet.

 • Wypowiedzenie OC w Aviva można składać: mailowo, za pomocą tradycyjnej poczty lub w dowolnej placówce Aviva.
Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]