Piotr Nowik

Piotr Nowik | 30 czerwca 2019

Wniosek o rejestrację auta – jak go poprawnie przygotować?

scrolldown rejestracja samochodu wniosek

Zarejestrowanie pojazdu w Polsce nie jest bardzo skomplikowane, ale lista formalności do najkrótszych nie należy. A wydłuża się jeszcze bardziej, gdy kupujemy auto sprowadzone z zagranicy. Przez całą procedurę poprowadzimy Was krok po kroku.

Co warto wiedzieć? 

 • Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni.
 • Rejestracja wiąże się z opłatami, których potwierdzenie uiszczenia należy dołączyć do dokumentów.
 • Niezbędne dokumenty (spis znajduje się powyżej) należy złożyć we właściwym wydziale komunikacji.
 • Należy pamiętać, że zarejestrowany pojazd nie może pozostać nawet jeden dzień bez ubezpieczenia OC.

Rejestrujemy samochód kupiony w Polsce

Na przerejestrowanie pojazdu mamy 30 dni, a przez ten czas możemy jeździć na „starym” dowodzie rejestracyjnym. Zupełnie inaczej ma się sprawa z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Polisę powinniśmy otrzymać od sprzedawcy pojazdu, ale koniecznie sprawdźmy do kiedy jest ważna, ponieważ auto nie może zostać bez obowiązkowego ubezpieczenia choćby przez jeden dzień, nawet jeśli w ogóle nie wyjeżdża z garażu! Jeśli więc OC wygaśnie, to obowiązkowo należy zakupić nową polisę.

Opłaty za rejestrację samochodu

Pojazd na ogół rejestruje jego właściciel, ale może zrobić to także osoba, która posiada pisemne pełnomocnictwo właściciela, jednak będzie wiązało się to z dodatkową opłatą (17 zł).

Aby zarejestrować samochód, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela auta. Może to być starostwo powiatowe lub urząd miasta (jeśli mieszka się w mieście na prawach powiatu), a w przypadku Warszawy – urząd dzielnicy.

Zanim jednak złożymy dokumenty, to czeka nas wizyta w kasie urzędu, gdzie rejestrujemy pojazd (opłat można dokonać też przelewem). Musimy zapłacić za:

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 85 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • kartę pojazdu – 75 zł
 • opłatę ewidencyjną – 0,50 zł
 • tablice rejestracyjne – 80 zł (w przypadku motocykla – 40 zł, motorowera – 30zł, a za tzw. tablice indywidualne kosztują 1000 zł)

Uwaga! Nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych (czyli również za nie płacić), jeśli pojazd jest zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chce go zarejestrować nowy właściciel.

Obowiązkowe dokumenty do zarejestrowania samochodu

Potwierdzenia wniesienia powyższych opłat są dopiero jednym z dokumentów, które będziemy musieli przedstawić urzędnikowi. By zarejestrować samochód, należy ze sobą posiadać:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (można go pobrać z internetu lub wziąć z urzędu),
 • dokument stwierdzający nabycie auta (np. umowę kupna – sprzedaży samochodu lub faktura VAT),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (nie są potrzebne, jeśli pojazd zarejestrowany jest w tym samym starostwie lub urzędzie miasta),
 • potwierdzenia dokonania wszystkich opłat,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • dowód rejestracyjny.

UWAGA! Dowód musi zawierać wpis o ważnym badaniu technicznym pojazdu. Jeśli badanie techniczne auta nie jest ważne, to wówczas trzeba udać się do stacji kontroli pojazdów, sprawdzić samochód i złożyć w urzędzie zaświadczenie o pozytywnym wyniku badaniu technicznego.

Wszystkie dokumenty najlepiej złożyć osobiście, ale można je również wysłać pocztą. Niektóre urzędy umożliwiają też zrobienie tego przez internet.

Podczas pierwszej wizyty nasz samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. W tym czasie powinniśmy otrzymać już zwykły dowód rejestracyjny, a jeśli tak się nie stanie, to należy udać się do urzędu o wydłużenie czasowej rejestracji.

Rejestrujemy samochód sprowadzony z zagranicy

Tłumaczenie, akcyza, ew. recykling

Trochę więcej zachodu czeka nas w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej. Przede wszystkim wszystkie potrzebne dokumenty będziemy musieli przetłumaczyć na język polski (przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, z państwa z którego pojazd został sprowadzony), a to wiąże się zarówno z czasem, jak i opłatami (średnio płaci się ok. 80-120 zł za stronę).

Akcyza za samochód

Podczas rejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy, będziemy również musieli przedstawić dokumenty dotyczące akcyzy. Może to być:

 • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
 • dokument, który potwierdzi brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce.

Opłata akcyzowa na pewno będzie na nas ciążyła, gdy będziemy sprowadzali pojazd na własną rękę. Jaki jest jej koszt? 3,1 proc. wartości samochodu (jeżeli pojemność silnika wynosi do 2000 cm3) lub 18,6% (jeżeli pojemność silnika wynosi powyżej 2000 cm3).

Opłaty Recyklingowa za Auto

Może się również okazać, że będziemy musieli uiścić opłatę recyklingową. Kiedy należy to zrobić? Jeśli rejestrujemy pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. Jeśli zakupione przez nas auto spełnia te kryteria, wówczas przed wizytą w urzędzie należy wnieść „opłatę recyklingową” w kwocie 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr konta: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014).

Opłata recyklingowa dotyczy samochodów osobowych (do 9 osób), samochodów ciężarowych do 3,5 tony i motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e. Wnosi ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:

 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy i która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna, która kupiła auto za granicą.

Niezbędne dokumenty do zarejestrowania auta

Reasumując, do zarejestrowania samochodu z zagranicy należy posiadać:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument stwierdzający nabycie auta (np. umowa kupna – sprzedaży auta lub faktura VAT),
 • kartę pojazdu (jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz sprowadzasz go z powrotem do Polski),
 • dokument, który potwierdzi pozytywny wynik badania technicznego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli pojazd je posiada),
 • potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu ( jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy),
 • dokument dotyczący akcyzy.

Sprowadzamy auto bez tablic rejestracyjnych

Może się również okazać, że sprowadzony pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych i przyjechał do Polski na lawecie. Wówczas w urzędzie będziemy musieli wystąpić o tablice tymczasowe, a do wniosku dołączyć przetłumaczony dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.

Z kolei w przypadku sprowadzania pojazdu spoza Unii Europejskiej trzeba również przedstawić dowód odprawy celnej, który należy wziąć z urzędu celnego.

Ubezpieczenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jeśli pojazd jeszcze nie był rejestrowany w Polsce, wówczas można go ubezpieczyć na 30 dni po to, by dopełnić formalności z rejestracją. Należy jednak pamiętać, że ta polisa nie przedłuży się automatycznie, więc po jej wygaśnięciu trzeba kupić już polisę roczną, by ani jeden dzień nie pozostać bez OC, ponieważ wiąże się to z dużymi karami.

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]