Katarzyna Wadowska

Katarzyna Wadowska | 26 października 2023

Wniosek o rejestrację auta – jak go poprawnie przygotować?

scrolldown rejestracja samochodu wniosek

Zarejestrowanie pojazdu w Polsce nie jest bardzo skomplikowane, ale lista formalności do najkrótszych nie należy. A wydłuża się jeszcze bardziej, gdy kupujesz auto sprowadzone z zagranicy. Przez całą procedurę poprowadzimy Was krok po kroku.

Wniosek o rejestrację – co warto wiedzieć?

 • Na zgłoszenie o nabyciu pojazdu nowy właściciel ma 30 dni.
 • Nie ma wymogu przerejestrowania pojazdu w określonym czasie.
 • Rejestracja pojazdu wiąże się z opłatami, których potwierdzenie uiszczenia należy dołączyć do dokumentów.
 • Niezbędne dokumenty (spis znajduje się powyżej) należy złożyć we właściwym wydziale komunikacji.
 • Należy pamiętać, że zarejestrowany pojazd nie może pozostać nawet jeden dzień bez ubezpieczenia OC.

Rejestracja samochodu kupionego w Polsce

Na przerejestrowanie pojazdu masz 30 dni, a przez ten czas możesz jeździć na „starym” dowodzie rejestracyjnym. Zupełnie inaczej ma się sprawa z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Polisę powinieneś otrzymać od sprzedawcy pojazdu, ale koniecznie sprawdźmy do kiedy jest ważna, ponieważ auto nie może zostać bez obowiązkowego ubezpieczenia choćby przez jeden dzień, nawet jeśli w ogóle nie wyjeżdża z garażu! Jeśli więc OC wygaśnie, to obowiązkowo należy zakupić nową polisę.

Opłaty za rejestrację samochodu

Pojazd na ogół rejestruje jego właściciel, ale może zrobić to także osoba, która posiada pisemne pełnomocnictwo właściciela, jednak będzie wiązało się to z dodatkową opłatą (17 zł).

Aby zarejestrować samochód, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela auta. Może to być starostwo powiatowe lub urząd miasta (jeśli mieszka się w mieście na prawach powiatu), a w przypadku Warszawy – urząd dzielnicy.

Zanim jednak złożysz dokumenty, to czeka Cię wizyta w kasie urzędu, gdzie rejestrujesz pojazd (opłat można dokonać też przelewem). Musisz zapłacić za:

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 66,50 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • kartę pojazdu – 75 zł
 • opłatę ewidencyjną – 0,50 zł
 • tablice rejestracyjne – 80 zł (w przypadku motocykla – 40 zł, motoroweru – 30zł, a za tzw. tablice indywidualne kosztują 1000 zł)

Łączny koszt rejestracji pojazdu (bez tablic indywidualnych i karty pojazdu) wynosi 160 zł.

Przerejestrowanie pojazdu w 2023 roku – co się zmieniło?

Od początku 2022 r. aktualne są nowe stawki za rejestrację samochodu. To wynik nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i wchodzących w życie (w różnych terminach) przepisów. Są one bardziej przyjazne kieszeni kierowców.

Co dokładnie się zmieniło w latach 2022 – 2023? Ile obecnie kosztuje rejestracja pojazdu?

Od 31 stycznia 2022 r.

 • Można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (dotyczy to aut na polskich tablicach rejestracyjnych, zgodnych z normami unijnymi), nawet jeśli pojazd był zarejestrowany w innym mieście, powiecie, a nawet województwie;
 • Jest dostępna możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

Od 4 września 2022 r.

Nie ma już obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na przednią szybę. Rejestracja pojazdu nie wymaga obecnie:

 • dołączania do wniosku o rejestrację karty pojazdu,
 • umieszczania nalepki kontrolnej na przedniej szybie nowo zakupionego pojazdu,
 • wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej dla samochodu, który już się ma.

Od 1 lipca 2023 roku podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu, nie trzeba wnosić opłaty ewidencyjnej (0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją).

Obowiązkowe dokumenty do zarejestrowania samochodu

Potwierdzenia wniesienia powyższych opłat są dopiero jednym z dokumentów, które będziesz musiał przedstawić urzędnikowi. By zarejestrować samochód, należy ze sobą mieć:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (można go pobrać z internetu lub wziąć z urzędu),
 • dokument stwierdzający nabycie auta (np. umowę kupna – sprzedaży samochodu, umowa darowizny, lub faktura VAT),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (nie są potrzebne, jeśli pojazd zarejestrowany jest w tym samym starostwie lub urzędzie miasta),
 • potwierdzenia dokonania wszystkich opłat,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

UWAGA! Dowód musi zawierać wpis o ważnym badaniu technicznym pojazdu. Jeśli badanie techniczne auta nie jest ważne, to wówczas trzeba udać się do stacji kontroli pojazdów, sprawdzić samochód i złożyć w urzędzie zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Wszystkie dokumenty najlepiej złożyć osobiście, ale można je również wysłać pocztą. Niektóre urzędy umożliwiają też zrobienie tego przez internet.

Podczas pierwszej wizyty nasz samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. W tym czasie powinieneś otrzymać już zwykły dowód rejestracyjny, a jeśli tak się nie stanie, to należy udać się do urzędu o wydłużenie czasowej rejestracji.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu?

Podstawowym dokumentem, który pozwala przejść procedurę, jest wniosek o rejestrację pojazdu. Bez względu na to, z jakiej strony go pobierzesz, jego wypełnienie nie jest trudne ani skomplikowane i z pewnością każdy bez trudu poradzi sobie z tym zadaniem. Wystarczy, że podasz swoje dane osobowe, wskażesz pojazd, który chcesz zarejestrować oraz opiszesz wszystkie załączniki, które składasz wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Jakie dokładnie informacje muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację samochodu?

Podstawowymi danymi umożliwiającymi rejestrację pojazdu są poniższe informacje.

 • Miejscowość i data,
 • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela oraz adres właściciela

Jeśli wniosek o rejestrację pojazdu składa przedsiębiorstwo wielozakładowe lub gdy samochód został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, podaje się dane podmiotu oraz właściciela pojazdu.

 • nr PESEL lub REGON/data urodzenia

Numer REGON trzeba podać, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, natomiast datę urodzenia wpisują jedynie cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

 • Nazwa organu rejestrującego i miejscowość jego funkcjonowania
 • Dane pojazdu
 1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie
 2. marka, typ, model
 3. rok produkcji numer VIN/nr nadwozia, podwozia lub ramy
 4. dotychczasowy numer rejestracyjny.

Dodatkowo, jeśli jest to wymagane, można podać poniższe dane.

dzień sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE. Robi się to tylko wówczas, gdy auto nie jest nowe oraz zostało sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dotyczy to samochodów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce, a datą ich sprowadzenia jest termin po dniu 31 grudnia 2019 r.

datę nabycia pojazdu sprowadzonego z UE

 • Lista załączników
 • Oświadczenie, że podane we wniosku dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
 • Podpis

Jeżeli właściciel pojazdu chce mieć indywidualne tablice rejestracyjne lub zmniejszone blachy zamiast standardowych, powinien zaznaczyć to w odpowiednim polu.

Formalności związane z rejestracją samochodu

Trzeba mieć świadomość, że obecnie jedynie zarejestrowane pojazdy mogą uczestniczyć w ruchu drogowym. Jeśli nie mają tablic rejestracyjnych ani dokumentów, nie mogą wyjeżdżać na drogę publiczną. Rejestracja pojazdu jest więc wymogiem koniecznym.

Jeżeli kupiłeś samochód używany, który ma ważny dowód rejestracyjny, ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC (np. jest już zarejestrowany w Polsce lub ma tablice wjazdowe), możesz poruszać się nim swobodnie po drodze. Obecnie jest możliwe zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, więc nie musisz od razu udawać się do urzędu.

Pamiętaj jednak, aby nie przekroczyć ustalonego terminu na zgłoszenie nabycia samochodu. Najlepiej od razu przerejestrować auto, aby mieć pewność, że wszystkie formalności są pod kontrolą.

W jakim terminie trzeba zarejestrować samochód?

O nabyciu samochodu musisz poinformować urząd nie później niż 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna, wystawienia faktury VAT czy spisania umowy darowizny.

Późniejsze zgłoszenie również będzie możliwe, jednak brak zawiadomienia (lub rejestracji) w ustawowym terminie może narazić Cię na karę. Jej wysokość wynosi od 200 do 1000 zł, a każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Gdzie należy zarejestrować samochód?

Wszystkie formalności obejmujące rejestrację pojazdu przeprowadza się w lokalnym wydziale komunikacji. Co ważne, nie musi być to urząd zgodny z Twoim adresem zameldowania. Możesz złożyć wniosek o rejestrację samochodu, tam, gdzie obecnie mieszkasz.

Dokument składa się w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie miasta, jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Wiele urzędów oferuje internetową rezerwację wizyt dla petentów, którzy chcą dokonać rejestracji samochodu. Warto z tego skorzystać, aby nie narazić się na długie oczekiwanie w kolejce.

Pozwolenie stałe i pozwolenie czasowe – czym się różnią?

Na formalności urzędowe w wydziale komunikacji składa się rejestracja czasowa i rejestracja właściwa. Różnica polega na terminie ważności dokumentów wydanych właścicielowi samochodu. Zobacz, czym różni się pozwolenie czasowe od stałego.

W przypadku rejestracji czasowej dokumenty i tablice rejestracyjne są ważne tylko przez 30 dni. Na ich podstawie możesz użytkować auto przez ten czas. Jeżeli w ciągu tego okresu urzędnicy nie zdążą zarejestrować pojazdu na stałe, to rejestracja czasowa może zostać wydłużona o kolejne 14 dni.

Rejestracja czasowa pozwala urzędnikom na dokładne sprawdzenie pojazdu oraz zlecenie przygotowania stałego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli po przedłużeniu rejestracji czasowej na kolejne 14 właściwe dokumenty nadal nie są gotowe, to nie możesz korzystać z pojazdu.

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem decyzji urzędu. Może być pozytywna (tak jest zazwyczaj) – wówczas pojazd zostanie zarejestrowany na stałe, a kierowca otrzyma komplet niezbędnych dokumentów. Jeżeli jednak złożysz nieprawidłowy lub niekompletny wniosek o rejestracje pojazdu, to urzędnicy go odrzucą, a Ty możesz odwołać się od ich decyzji.

Z reguły urzędy informują kierowców o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru, za pomocą powiadomienia SMS-em. Status wniosku można również sprawdzić przez internet, korzystając z serwisu InfoCar.

Rejestracja pojazdu – kiedy będzie potrzebne pełnomocnictwo?

Do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami jest upoważniony jego właściciel. Może się jednak zdarzyć, że:

 • samochód jest współwłasnością – wówczas podczas rejestracji powinien być obecny każdy współwłaściciel,
 • pojazd jest własnością firmy – wtedy w urzędzie stawić powinna się osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu,
 • pojazd został powierzony przez zagraniczną firmę np. jej przedstawicielowi – w tej sytuacji rejestracji dokonuje przedstawiciel firmy.

Może się również okazać, że właściciel z pewnych przyczyn nie może stawić się w urzędzie, na przykład wyjechał lub zachorował. Wtedy również można skorzystać z pomocy pełnomocnika.

W pierwszej sytuacji stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli w urzędzie jest niezbyt wygodne. Właśnie dlatego warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest załatwienie sprawy przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do przeprowadzenia formalności związanych z zarejestrowaniem pojazdu można udzielić:

 • najbliższemu członkowi rodziny (np. małżonkowi, rodzicowi, dziecku) – wówczas pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
 • innemu pełnomocnikowi – takie pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Nie ma zatem ograniczeń co do wyboru swojego przedstawiciela. To może być nawet osoba obca – sąsiad, kolega czy współpracownik. Aby pełnomocnik mógł dokonać rejestracji pojazdu, zawsze jednak należy wręczyć mu pisemne upoważnienie.

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy

Tłumaczenie, akcyza, ew. recykling

Trochę więcej zachodu czeka Cię w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej. Przede wszystkim wszystkie potrzebne dokumenty trzeba przetłumaczyć na język polski (przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, z państwa z którego pojazd został sprowadzony), a to wiąże się zarówno z czasem, jak i opłatami (średnio płaci się ok. 80-120 zł za stronę).

Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (spoza Unii Europejskiej) – lista:

Sprowadziłeś pojazd spoza Unii Europejskiej? Do wniosku o jego rejestrację trzeba dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny lub faktura,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu – jeżeli pojazd nie ma tablic, musisz złożyć stosowne oświadczenie,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu, np. zaświadczenie od uprawnionego diagnosty,
 • dowód odprawy celnej – dokument pobierzesz z urzędu celnego.

Jeżeli część dokumentów została sporządzona w języku obcym, wymagane jest załączenie we wniosku ich tłumaczenia. Przekład musi zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (z Unii Europejskiej) – lista:

Jeżeli chcesz zarejestrować samochód kupiony w jednym z krajów UE, do wniosku musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu,
 • dokumenty odnoszące się do akcyzy – dokument potwierdzający uiszczenie jej za pojazd w Polsce, dokument potwierdzający brak takiego obowiązku albo oświadczenie salonu sprzedaży, że ma on dokument potwierdzający uiszczenia akcyzy w Polsce.

Formalności w tym przypadku również nie są szczególnie skomplikowane.

Akcyza za samochód

Podczas rejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy, będziesz również musiał przedstawić dokumenty dotyczące akcyzy. Może to być:

 • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
 • dokument, który potwierdzi brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten ma oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce.

Opłata akcyzowa na pewno będzie na Tobie ciążyła, gdy sprowadzasz pojazd na własną rękę. Jaki jest jej koszt? 3,1 proc. wartości samochodu (jeżeli pojemność silnika wynosi do 2000 cm3) lub 18,6% (jeżeli pojemność silnika wynosi powyżej 2000 cm3).

Opłata recyklingowa za auto

Może się również okazać, że musisz uiścić opłatę recyklingową. Kiedy należy to zrobić? Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. Jeśli zakupione przez nas auto spełnia te kryteria, wówczas przed wizytą w urzędzie należy wnieść „opłatę recyklingową” w kwocie 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr konta: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014).

Opłata recyklingowa dotyczy samochodów osobowych (do 9 osób), samochodów ciężarowych do 3,5 tony i motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e. Wnosi ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:

 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy i która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna, która kupiła auto za granicą.

Sprowadzenie auta bez tablic rejestracyjnych

Może się również okazać, że sprowadzony pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych i przyjechał do Polski na lawecie. Wówczas w urzędzie trzeba wystąpić o tablice tymczasowe, a do wniosku dołączyć przetłumaczony dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.

Z kolei w przypadku sprowadzania pojazdu spoza Unii Europejskiej trzeba również przedstawić dowód odprawy celnej, który należy wziąć z urzędu celnego.

Ubezpieczenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jeśli pojazd jeszcze nie był rejestrowany w Polsce, wówczas można go ubezpieczyć na 30 dni po to, by dopełnić formalności z rejestracją. Należy jednak pamiętać, że ta polisa nie przedłuży się automatycznie, więc po jej wygaśnięciu trzeba kupić już polisę roczną, by ani jeden dzień nie pozostać bez OC, ponieważ wiąże się to z dużymi karami za brak ubezpieczenia.

Bibliografia:

 • Rejestracja pojazdów – https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001847
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy – https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o wniosek o rejestrację pojazdu:

 1. Gdzie zarejestrować samochód?

  Należy zgłosić się do wydziału komunikacji odpowiedniego do miejsca Twojego zamieszkania (niekoniecznie zameldowania). Zwykle jest to urząd starostwa powiatowego, urząd gminy lub urząd dzielnicy (w przypadku Warszawy).
 2. Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

  Obecnie za takie zaniechanie nie są przewidziane żadne kary. Trzeba jednak zgłosić nabycie samochodu do wyżej wymienionych urzędów. Masz na to 30 dni od dnia nabycia auta. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać obciążony opłatą karną.
 3. Czy samochód nieużywany też musi mieć OC?

  Tak, każdy zarejestrowany pojazd musi być objęty polisą. Nie ma znaczenia, czy jest używany czy nie, ani czy jest w dobrym stanie technicznym, czy wymaga generalnego remontu. Ważny dowód rejestracyjny zawsze równa się obowiązkowi wykupienia polisy OC. Nie może być ani jednego dnia przerwy w jej ważności.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 1 Średnia: 5]