Wniosek o rejestrację auta – jak go poprawnie przygotować?

Zarejestrowanie pojazdu w Polsce nie jest bardzo skomplikowane, ale lista formalności do najkrótszych nie należy. A wydłuża się jeszcze bardziej, gdy kupujesz auto sprowadzone z zagranicy. Przez całą procedurę poprowadzimy Cię krok po kroku.

Jedynie zarejestrowane pojazdy mogą uczestniczyć w ruchu drogowym. Rejestracja pojazdu jest więc wymogiem koniecznym. Jeżeli kupiłeś samochód używany w Polsce, który ma ważny dowód rejestracyjny, badanie techniczne i ubezpieczenie OC, to możesz poruszać się nim swobodnie po drodze przez 30 lub 90 dni (drugi termin dotyczy tylko przedsiębiorców – przeczytasz o tym poniżej). Pamiętaj jednak, że choć w 2024 r. nadal możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, to do urzędu i tak będziesz musiał się udać.

Od 1 stycznia br. zniesiono możliwość zgłoszenia wyłącznie nabycia pojazdu i każdy nowy właściciel auta ma obowiązek przerejestrowania go na siebie w ustawowym terminie.

Jak przebiega rejestracja samochodu w 2024 r.?

W 2024 roku, na zarejestrowanie pojazdu masz 30 dni, bez względu na to czy został on kupiony w Polsce, czy też za granicą. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się obrotem pojazdami w Polsce, z rejestracją możesz poczekać nieco dłużej, bo do 90 dni.

Rejestracja pojazdu – kiedy będzie potrzebne pełnomocnictwo?

Do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami jest upoważniony jego właściciel. Może się jednak zdarzyć, że:

 • samochód jest współwłasnością – wówczas podczas rejestracji powinien być obecny każdy współwłaściciel,
 • pojazd jest własnością firmy – wtedy w urzędzie stawić powinna się osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu,
 • pojazd został powierzony przez zagraniczną firmę np. jej przedstawicielowi – w tej sytuacji rejestracji dokonuje przedstawiciel firmy.

Może się również okazać, że właściciel z pewnych przyczyn nie może stawić się w urzędzie, na przykład wyjechał lub zachorował. Wtedy również można skorzystać z pomocy pełnomocnika.

W pierwszej sytuacji stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli w urzędzie jest niezbyt wygodne. Właśnie dlatego warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest załatwienie sprawy przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do przeprowadzenia formalności związanych z zarejestrowaniem pojazdu można udzielić:

 • najbliższemu członkowi rodziny (np. małżonkowi, rodzicowi, dziecku) – wówczas pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
 • innemu pełnomocnikowi – takie pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Nie ma zatem ograniczeń co do wyboru swojego przedstawiciela. To może być nawet osoba obca – sąsiad, kolega czy współpracownik. Aby pełnomocnik mógł dokonać rejestracji pojazdu, zawsze jednak należy wręczyć mu pisemne upoważnienie.

Gdzie należy zarejestrować samochód?

Z wnioskiem o rejestrację pojazdu udaj się do urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Dokument złóż w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie miasta, jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy, jeśli mieszkasz w Warszawie.

Wiele urzędów oferuje internetową rezerwację wizyt dla petentów, którzy chcą dokonać rejestracji samochodu. Warto z tego skorzystać, aby nie narazić się na długie oczekiwanie w kolejce.

Uwaga! Zanim złożysz wszystkie dokumenty w wydziale komunikacji, czeka Cię jeszcze wizyta w kasie w celu uregulowania płatności za rejestrację auta. Opłatę możesz także wnieść wcześniej przelewem, na konto urzędu.

Ile kosztuje rejestracja auta w 2024 r.?

Standardowo, na koszt rejestracji samochodu składa się opłata za: dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i pozwolenie czasowe. Łączny koszt rejestracji pojazdu wynosi wówczas 160 zł (gdy nie wnioskujesz o tablice indywidualne).

Jeśli kupiłeś auto zarejestrowane w Polsce, które posiada ważne i zgodne z przepisami tablice rejestracyjne, to na jego rejestracji możesz zaoszczędzić prawie 100 zł, o ile zdecydujesz się na pozostawienie obecnych numerów rejestracyjnych i nie będzie konieczne pozwolenie czasowe. W poniższej tabeli prezentujemy koszty przerejestrowania pojazdu kupionego w Polsce, za granicą oraz zabytkowego.

Koszty rejestracji samochodu w 2024 r.

OpłataSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł-
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł--
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł-
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł--

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania samochodu?

Potwierdzenia wniesienia opłaty za rejestrację auta to tylko jeden z kilku dokumentów, które należy przedstawić urzędnikowi. Do wydziału komunikacji zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (można go pobrać z zaufanej strony internetowej lub otrzymać w urzędzie),
 • dokument potwierdzający własność auta (np. umowę kupna – sprzedaży samochodu, umowa darowizny, faktura VAT);
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli są) – nawet jeżeli zamierzasz zachować obecne numery rejestracyjne,
 • świadectwo zgodności WE – w przypadku nowego samochodu kupionego w polskim salonie lub za granicą – jest to dokument wystawiony przez producenta pojazdu. Otrzymasz go od sprzedawcy auta;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokument potwierdzający brak tego obowiązku – jeśli kupiłeś auto za granicą oraz tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego wydanego w UE, jeśli zawiera oznaczenia kodów zgodne z kodami określonymi w aktualnym wzorze krajowego dowodu rejestracyjnego);
 • potwierdzenie dokonania wszystkich opłat,
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

UWAGA! Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o ważnym badaniu technicznym pojazdu. Jeśli badanie techniczne auta nie jest ważne, to wówczas trzeba udać się do stacji kontroli pojazdów, sprawdzić samochód i złożyć w urzędzie zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Podczas pierwszej wizyty Twój samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. Po tym czasie powinieneś otrzymać już zwykły dowód rejestracyjny, a jeśli tak się nie stanie, to należy udać się do urzędu o wydłużenie czasowej rejestracji.

Niektóre urzędy umożliwiają rejestrację auta przez Internet – sprawdź czy Twój wydział komunikacji oferuje taką usługę.

Przerejestrowanie pojazdu – co się zmieniło w opłatach?

Od 2022 r. obowiązują nowe stawki za rejestrację samochodu. To wynik nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i wchodzących w życie (w różnych terminach) przepisów. Zdecydowanie, są one bardziej przyjazne dla kieszeni kierowców.

Od 31 stycznia 2022 r.

 • Można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (dotyczy to aut na polskich tablicach rejestracyjnych, zgodnych z normami unijnymi), nawet jeśli pojazd był zarejestrowany w innym mieście, powiecie, a nawet województwie;
 • Jest dostępna możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

Od 4 września 2022 r.

Nie ma już obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na przednią szybę. Rejestracja pojazdu nie wymaga obecnie:

 • dołączania do wniosku o rejestrację karty pojazdu,
 • umieszczania nalepki kontrolnej na przedniej szybie nowo zakupionego pojazdu,
 • wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej.

Od 1 lipca 2023 roku podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu, nie trzeba wnosić opłaty ewidencyjnej (0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją).

Jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu?

Podstawowym dokumentem, który pozwala przejść procedurę, jest wniosek o rejestrację pojazdu. Bez względu na to, z jakiej strony go pobierzesz, jego wypełnienie nie jest trudne ani skomplikowane i z pewnością każdy bez trudu poradzi sobie z tym zadaniem. Wystarczy, że podasz swoje dane osobowe, wskażesz pojazd, który chcesz zarejestrować oraz opiszesz wszystkie załączniki, które składasz wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Jakie dokładnie informacje muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację samochodu?

Podstawowymi danymi umożliwiającymi rejestrację pojazdu są poniższe informacje.

 • Miejscowość i data,
 • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela oraz adres właściciela

Jeśli wniosek o rejestrację pojazdu składa przedsiębiorstwo wielozakładowe lub gdy samochód został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, potrzebne są dane podmiotu oraz właściciela pojazdu.

 • PESEL lub REGON/data urodzenia

Numer REGON trzeba podać, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, natomiast datę urodzenia wpisują jedynie cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

 • Nazwa organu rejestrującego i miejscowość jego funkcjonowania
 • Dane pojazdu
 1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie
 2. marka, typ, model
 3. rok produkcji numer VIN/nr nadwozia, podwozia lub ramy
 4. dotychczasowy numer rejestracyjny.

Dodatkowo – jeśli jest to wymagane – można podać poniższe informacje.

 • Dzień sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE – gdy auto jest używane oraz zostało sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dotyczy to samochodów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce, a datą ich sprowadzenia jest termin po 31 grudnia 2019 r.
 • Data nabycia pojazdu sprowadzonego z UE
 • Lista załączników
 • Oświadczenie, że podane we wniosku dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
 • Podpis

Jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o indywidualne tablice rejestracyjne lub zmniejszone blachy zamiast standardowych, powinien zaznaczyć to w odpowiednim polu.

Pozwolenie stałe i pozwolenie czasowe – czym się różnią?

Na formalności urzędowe w wydziale komunikacji składa się rejestracja czasowa i rejestracja właściwa.

W przypadku rejestracji czasowej dokumenty i tablice rejestracyjne są ważne przez 30 dni. Jeżeli w ciągu tego okresu urzędnicy nie zdążą zarejestrować pojazdu na stałe, to może ona zostać wydłużona o kolejne 14 dni. Rejestracja czasowa pozwala urzędnikom na dokładne sprawdzenie pojazdu oraz zlecenie przygotowania stałego dowodu rejestracyjnego.

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem decyzji urzędu. Wówczas pojazd zostaje zarejestrowany na stałe, a kierowca otrzymuje dowód rejestracyjny. Z reguły urzędy informują kierowców o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru, za pomocą powiadomienia SMS-em. Status wniosku możesz również sprawdzić przez Internet, korzystając z serwisu InfoCar.

Jakie ubezpieczenie dla pojazdu kupionego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy?

Jeśli pojazd jeszcze nie był rejestrowany w Polsce, wówczas można go ubezpieczyć na 30 dni po to, by dopełnić formalności przed rejestracją. Należy jednak pamiętać, że ta polisa nie przedłuży się automatycznie. Przed jej wygaśnięciem trzeba kupić już polisę roczną.

Inaczej wygląda kwestia OC auta używanego zarejestrowanego i kupionego w Polsce. W takim przypadku, poprzedni właściciel powinien przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC. Nowy posiadacz auta może z niego korzystać do końca wyznaczonego w umowie okresu ochrony lub wypowiedzieć OC i zakupić polisę w innej firmie. Czasami zdarza się, że auto nie jest objęte ubezpieczeniem OC. Wówczas jego nabywca powinien wykupić OC w dniu podpisania umowy kupna / sprzedaży.

Pamiętaj, że brak OC wiąże się z dużymi karami za brak ubezpieczenia. Dlatego lepiej od razu sprawdzić czy pojazd, który zamierzasz kupić posiada aktualną i opłaconą polisę.

Wniosek o rejestrację – co warto wiedzieć?

 • Na złożenie wniosku o rejestrację w 2024 r. nowy właściciel auta ma 30 dni lub 90 dni – jeśli jest przedsiębiorcą zajmującym się handlem pojazdami.
 • Rejestracja pojazdu wiąże się z opłatami, których potwierdzenie uiszczenia należy dołączyć do dokumentów.
 • Niezbędne dokumenty (spis znajduje się powyżej) należy złożyć we właściwym wydziale komunikacji.
 • Należy pamiętać, że zarejestrowany pojazd nie może pozostać nawet jeden dzień bez ubezpieczenia OC.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o wniosek o rejestrację pojazdu:

 1. Gdzie zarejestrować samochód?

  Należy zgłosić się do wydziału komunikacji odpowiedniego do miejsca Twojego zamieszkania (niekoniecznie zameldowania). Jest to urząd starostwa powiatowego, urząd gminy lub urząd dzielnicy (w przypadku Warszawy).
 2. Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

  Obecnie za takie zaniechanie grozi kara w wysokości 500 zł (przekroczenie ustawowego terminu 30 dni) lub 1000 zł (jeżeli wniosku o rejestrację w ustawowym terminie 90 dni nie złoży przedsiębiorca zajmujący się handlem pojazdami w Polsce).
 3. Czy samochód nieużywany też musi mieć OC?

  Tak, każdy zarejestrowany pojazd musi być objęty ochroną (za wyjątkiem aut zabytkowych). Nie ma znaczenia, czy jest używany czy nie, ani czy jest w dobrym stanie technicznym, czy wymaga generalnego remontu. Ważny dowód rejestracyjny zawsze równa się obowiązkowi wykupienia polisy OC. Nie może być ani jednego dnia przerwy w jej ważności.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 2 Średnia: 5]