Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 28 maja 2021

Kupiłem auto i co dalej? Krok po kroku.

scrolldown nowy samochód

Zastanawiasz się, jakie formalności czekają na Ciebie po zakupie samochodu? Co dalej? Zakup samochodu to dopiero pierwsza z kilku formalności, które musisz dopełnić. Jeśli dobrze się do nich przygotujesz, staniesz się pełnoprawnym użytkownikiem pojazdu, nawet w ciągu jednego dnia.

Kupiłem pojazd i co dalej? Podsumowanie:

 • Wniosek o rejestrację samochodu musimy złożyć do 30 dni od daty jego zakupu.
 • Po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów, otrzymamy dowód czasowy, który ważny jest do 30 dni. W tym czasie powinniśmy dostać już dowód rejestracyjny.
 • Na złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym (w przypadku samochodów kupionych w Polsce) oraz urzędzie celnym (dotyczy pojazdów nabytych za granicą) mamy 14 dni. Podatek należy opłacić w ciągu 14 dni, akcyzę w ciągu 30.
 • Dobrowolne ubezpieczenie (AC, Assistance itp.) sprzedanego samochodu wygasa w dniu transakcji, za to w przypadku OC kupujący może kontynuować polisę (musi jednak liczyć się z tzw. rekalkulacją) lub w dowolny momencie z niej zrezygnować. Należy jednak pamiętać, by OC w nowym towarzystwie wykupić najpóźniej w dniu wygaśnięcia starej polisy.

Samochód zapłacony, dowód zakupu masz w ręce, więc teraz czas na urzędy i kilka decyzji. W skrócie – musisz załatwić sprawy z: wydziałem komunikacji, towarzystwem ubezpieczeniowym oraz urzędem skarbowym (jeśli pojazd był kupiony w Polsce) lub urzędem celnym (gdy został nabyty za granicą).

Wydział komunikacji – skompletuj dokumenty

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym masz 30 dni od momentu zawarcia umowy kupna/sprzedaży, aby pojazd zarejestrować. W tym celu powinieneś udać się do wydziału komunikacji w swoim powiecie, mieście na prawach powiatu lub dzielnicy.

W przypadku zakupu samochodu używanego z Polski, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek właściciela o rejestrację (do pobrania z internetu lub w urzędzie);
 • dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży samochodu itp.);
 • dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym badaniem technicznym;
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód tożsamości oraz polisę OC (do wglądu);
 • potwierdzenie dokonania wszystkich opłat (za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, naklejkę kontrolną, naklejkę legalizacyjną oraz wydanie nowych tablic rejestracyjnych, jeśli będą zmieniane).

W sytuacji, gdy kupiłeś używany samochód z zagranicy, dodatkowo musisz przedstawić:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Często urzędnicy wymagają również aktualnych badań technicznych pojazdu wykonanych w Polsce.

Jeśli rejestrację samochodu załatwia za Ciebie ktoś inny lub jeśli współwłaścicieli będzie dwóch, ale jeden z nich nie może stawić się w wydziale komunikacji, wówczas należy mieć ze sobą także pełnomocnictwo osoby, w imieniu której występujesz.

Po złożeniu wszystkich dokumentów zostanie wydany czasowy dowód rejestracyjny (tzw. miękki), który ważny jest do 30 dni oraz tablice rejestracyjne i nalepka kontrolna, co pozwoli Ci swobodnie poruszać się po drogach. W tym czasie przygotowany zostanie dla Ciebie dowód stały, po który ponownie będzie trzeba udać się do wydziału komunikacji.

Gdyby jednak okazało się, że dowód stały nie jest gotowy po 30 dniach, wówczas powinieneś wystąpić o przedłużenie pozwolenia czasowego.

Urząd skarbowy lub celny – wyliczenie opłaty

Po zakupie samochodu w Polsce od osoby prywatnej (!) kupujący ma 14 dni na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 (lub PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch) na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 procent wartości auta (chyba, że pojazd wart jest mniej niż tysiąc zł, to wówczas nie zapłaci nic). Tego podatku nie musi za to płacić osoba, która kupiła auto od firmy, czyli na fakturę VAT.

Deklarację możesz złożyć osobiście, drogą pocztową lub mailem. Placówką, do której powinna trafić, jest urząd skarbowy, właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Wyliczoną kwotę podatku (wpisuje się ją do deklaracji) trzeba przelać na konto bankowe wskazane przez urząd skarbowy. Jeśli fiskus będzie miał zastrzeżenia co do jej wysokości, wówczas wezwie Cię do poprawienia deklaracji i poda „skorygowaną” kwotę, od której można się odwołać.

Z kolei w przypadku samochodu kupionego poza Polską należy opłacić akcyzę. Na złożenie deklaracji AKC-U w urzędzie celnym masz 14 dni od zakupu, a na opłacenie akcyzy – 30 dni. Stawki akcyzowe to 3,1 proc. wartości pojazdu w przypadku samochodu z silnikiem poniżej 2000 ccm oraz 18,6 proc. dla auta z silnikiem większym.

Co zrobić z OC? Decyzja należy do Ciebie

Kolejny krokiem jest załatwienie spraw związanych z polisami. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń (AC, Assistance itp.) sprawa jest prosta, bo jeśli samochód posiadał taką polisę, to wystarczy, że sprzedający powiadomi towarzystwo ubezpieczeniowe o transakcji i wówczas polisa automatycznie wygaśnie, a sprzedający pojazd otrzyma zwrot niewykorzystanej składki OC.

Bardziej skomplikowana jest kwestia OC. Sprzedający ma 14 dni, by powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu (tym samym podaje dane nabywcy auta).

Za to kupujący ma dwie możliwości:

 • kontynuować OC, które pojazd już posiada
  LUB
 • rozwiązać umowę (może to zrobić w każdej chwili) i ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie.

W tej sytuacji należy się zastanowić, które rozwiązane będzie dla Ciebie bardziej korzystne. Na przykład młodemu kierowcy może zależeć na drugim rozwiązaniu, ponieważ jak najwcześniej chce rozpocząć tworzenie własnej historii ubezpieczeniowej, dzięki czemu szybciej zaczną mu się naliczać zniżki.

Jest jednak także druga strona medalu, tzw. rekalkulacja. Co to oznacza?

Przedstawimy to na przykładzie:

Właścicielem samochodu był 50-letni mężczyzna, który jeździł bezwypadkowo i mieszkał w niewielkim miasteczku na Podlasiu, ale auto sprzedał 19-letniemu chłopakowi z Warszawy, dla którego jest to pierwszy pojazd. W tej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać właśnie rekalkulacji, czyli podnieść składkę dla nowego właściciela ze względu na jego wiek, mniejsze doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz miejsce zamieszkania. Taka rekalkulacja będzie wiązała się z dopłatą.

Istnieje również rekalkulacja działającą w drugą stronę, czyli gdy kupującym jest osoba z większym doświadczeniem i zniżkami niż sprzedający – wówczas nabywca może liczyć na niższą składkę.

Tak czy inaczej, warto zastanowić się nad zakupem nowej (być może tańszej) polisy, która – co ważne – powinna zaczynać się w dniu wygaśnięcia starej, ponieważ auto bez OC nie powinno pozostać nawet jeden dzień.

Z kolei jeśli chodzi o pojazd sprowadzany z zagranicy, to jeśli nie posiada on polisy OC honorowanej w Polsce, to na czas korzystania z czasowego dowodu rejestracyjnego, należy wykupić krótkoterminową polisę OC, która obowiązuje przez 30 dni i kosztuje ok. 150 zł.

Dzień załatwiania, chwila zastanowienia

Procedura od momentu zakupu pojazdu do jego pełnego zarejestrowania może wydawać się długa i żmudna, ale w rzeczywistości jesteś w stanie załatwić wszystko w jeden dzień, choć wiele zależy oczywiście od kolejek. Najważniejsze, aby dokładnie rozplanować działanie i nie zapomnieć żadnego z obowiązkowych dokumentów. Inaczej zostaniesz odesłany od okienka z kwitkiem, co będzie wiązało się z odstaniem kolejnych minut, a czasem nawet godzin w kolejce.

O ile w wydziale komunikacji i urzędzie skarbowym (lub urzędzie celnym) musisz wykonać wszystkie narzucone Ci z góry formalności, to warto chwilę zastanowić się nad kwestią ubezpieczenia, by wybrać opcję, która będzie Ci się najbardziej opłacała.

Stefania Stuglik
[Głosów: 23 Średnia: 3.9]