Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 20 października 2015

Zmiana ubezpieczyciela OC

scrolldown ubezpieczenie - samochodu

Zmiana ubezpieczyciela w przypadku samochodu nie ma miejsca jedynie wtedy, gdy chce się rozwiązać całoroczne OC. Można się z tym spotkać np. wtedy, gdy kupi się nowe auto z nadal trwającą ochroną obowiązkową. Kiedy jeszcze można zmienić towarzystwo?

Zmiana ubezpieczyciela OC – Podsumowanie 

  • Ubezpieczenie możesz wypowiedzieć, kiedy kończy się całoroczna ochrona, kupiłeś samochód z polisą OC lub gdy  posiadasz dwie umowy na jeden pojazd.
  • Na wypowiedzeniu umieszczasz najważniejsze dane osobowe właściciela, dane pojazdu, nazwę towarzystwa oraz podstawę prawną rezygnacji z polisy OC.
  • W przypadku, gdy posiadasz 2 umowy OC, wypowiedzieć możesz tą, która została automatycznie przedłużona na kolejny rok.
  • Polisę po poprzednim właścicielu możesz przepisać na siebie lub z niej zrezygnować i zakupić nowe OC.

Ubezpieczenie całoroczna

W przypadku standardowych polis OC, które obowiązują przez cały rok, zmiana ubezpieczyciela może nastąpić jedynie w przypadku zakończenia takiej polisy. Kiedy zbliża się koniec okresu, na jaki została ona zawarta, warto sprawdzić propozycje ubezpieczenia na kolejny rok. Jeśli któraś z nich wyda się dużo korzystniejsza, obecnie obowiązującą trzeba wypowiedzieć z zachowaniem odpowiednich terminów. Na tego rodzaju dokumencie należy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko właściciela auta,
  • nazwa towarzystwa i numer polisy,
  • dane pojazdu, takie jak marka, model, nr rejestracyjny i nr VIN
  • opis, że jest to wypowiedzenie polisy całorocznej na podstawie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych
    własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

Wypowiedzenie należy wysłać nie dalej niż na 1 dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta polisa (jeśli OC kończy się 12 września, to dokument trzeba wysłać najpóźniej 11 września). Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej (załączając zdjęcie lub skan wypowiedzenia), poczty tradycyjnej (liczyć będzie się data stempla pocztowego) lub też poprzez stacjonarnego agenta ubezpieczyciela.

Dwie polisy

Czasem zdarza się tak, że obecnie obowiązujące ubezpieczenie, z różnych powodów, nie zostanie wypowiedziane, ale wykupi się kolejną polisę. Nie należy się tym zbytnio przejmować, ponieważ z OC, które zostało przedłużone automatycznie na kolejny rok, można zrezygnować. Należy przesłać do towarzystwa odpowiednie pismo (powołując się tym razem na art. 28a tej samej ustawy). Konieczne może też okazać się przedstawienie dowodu posiadania innej polisy, jednak najczęściej wystarczające jest przesłanie skanu lub zdjęcia mailem na skrzynkę towarzystwa.

Kupno auta z ważnym OC

Trzecią sytuacją, kiedy możliwa jest zmiana towarzystwa, będzie zakup pojazdu z ważną polisą. W takiej sytuacji ma się 2 rozwiązania.

Pierwsze: polisy się nie wypowie i będzie się ją kontynuować do końca okresu na jaki została zawarta. Koniecznie trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo dokonać przeliczenia składki w oparciu o dane nowego właściciela i żądać dopłaty, jeśli cena się podniesie. Taka polisa nie przedłuża się również automatycznie na kolejny rok i wygasa bez koniczności jej wypowiadania.

Drugie: polisę można wypowiedzieć w dowolnym momencie (powołując się na art. 31 ustawy) i zawrzeć nową w wybranym przez siebie towarzystwie.

Przed wyborem ubezpieczyciela – Porównaj oferty OC/AC

Stefania Stuglik
[Głosów: 55 Średnia: 3.8]