Zmiana ubezpieczyciela OC auta – czyli o czym warto wiedzieć?

Zmiana ubezpieczyciela OC w przypadku samochodu nie ma miejsca jedynie wtedy, gdy chce się rozwiązać całoroczne OC. Można się z tym spotkać np. wtedy, gdy kupi się używane auto z nadal ważną polisą OC zbywcy pojazdu. Kiedy jeszcze można zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe?

Standardowo umowy ubezpieczeń komunikacyjnych są zawierane na okres 12 miesięcy. Nie zawsze jednak będziesz musiał czekać do końca umowy – w wielu sytuacjach możliwa jest zmiana ubezpieczyciela. Dotyczy to wszystkich polis komunikacyjnych: zarówno OC, jak i ubezpieczeń dodatkowych, np. AC. Co można znaleźć na ten temat w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych? Czy wypowiedzenie OC zawsze jest możliwe?

Czy warto zmienić ubezpieczyciela samochodu?

Na rynku funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt firm ubezpieczających samochody. Czym różnią się ich oferty? W przypadku polisy OC odpowiedź brzmi: niczym. Zasady obowiązywania ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Znajdują się tam zapisy określające odpowiedzialność towarzystwa i żadna firma nie ma prawa ani ich poszerzyć, ani zawęzić. 

Krótko mówiąc: ubezpieczenie OC w każdym towarzystwie chroni w ten sam sposób, choć ceny polis się różnią. Zatem zmiana ubezpieczyciela opłaca się wtedy, kiedy znajdziesz tańszą ofertę. Nie musisz obawiać się, że niższa cena oznacza węższy zakres ubezpieczeń czy mniejszą sumę ubezpieczenia. Ta ostatnia zapisana jest w ustawie i wynosi równowartość

 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu.

Jeśli masz ważną polisę OC (bez względu na to, w jakiej firmie) ubezpieczalnia pokryje szkody do tej wartości.

Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli mówimy o Autocasco lub innym ubezpieczeniu komunikacyjnym. Firmy ubezpieczeniowe mają dużą dowolność w kształtowaniu ofert i w praktyce jest tak, że zakres ochrony tej samej polisy różni się w zależności od TU. A nawet w obrębie jednej firmy można znaleźć kilka wariantów tego samego ubezpieczenia. Np. AC w PZU można wykupić w trzech opcjach:

 • serwisowej,
 • optymalnej,
 • partnerskiej.

W zależności od wybranego wariantu, szkoda zostanie zlikwidowana w inny sposób. 

Oprócz niezadowalającego zakresu ubezpieczenia (dla polisy AC) i zbyt wysokiej ceny (dla OC), kierowcy wypowiadają ubezpieczenia także z innych powodów. Są np. rozgoryczeni słabą obsługą posprzedażową: kiepskim kontaktem, długim czasem naprawy szkody.

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczyciela OC?

To kwestia indywidualna – to od Ciebie zależy, czy zmiana ubezpieczyciela będzie opłacalna. Osoby mające samochody i zastanawiające się nad inną firmą ubezpieczeniową zazwyczaj biorą pod uwagę kilka poniższych kwestii.

 • Aspekty finansowe: ubezpieczenia OC i AC mogą być kosztowne. Być może wybrałeś obecne ubezpieczenie w pośpiechu, a teraz zauważyłeś, że można uzyskać równie dobrą ochronę w bardziej przystępnej cenie?

 • Zakres ochrony: jeśli chodzi o ubezpieczenie AC, możesz rozważyć poszerzenie lub ograniczenie zakresu ochrony i jesteś skłonny kupić inną polisę.

 • Jakość obsługi posprzedażowej: temat zmiany ubezpieczyciela często pojawia się w kontekście długotrwałej i skomplikowanej likwidacji szkody lub próby obniżenia wysokości odszkodowania przez obecną firmę ubezpieczeniową.

Niezależnie od powodu, dla którego chcesz zmienić ubezpieczyciela OC/AC, warto wiedzieć, że jest to możliwe – chociaż nie zawsze. W niektórych przypadkach konieczne będzie poczekanie do zakończenia obecnej umowy przed dokonaniem zmiany.

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela samochodu w OC?

W przypadku polis OC możesz zmienić towarzystwo i wypowiedzieć umowę OC w sytuacjach, gdy:

 • kupisz samochód z ważnym OC,
 • umowa się kończy,

Samochód używany + ważne ubezpieczenie OC

Pierwsza sytuacja dotyczy kierowców, którzy kupili używane auto. Polisa OC jest przypisana do pojazdu, a nie jego właściciela, więc jeśli kupujesz ubezpieczone auto, wraz z nim przechodzi polisa. Poprzedni właściciel powinien przekazać Ci ją wraz z innymi dokumentami od samochodu. Możesz ją zachować, ale musisz liczyć się z rekalkulacją składki, czyli przeliczeniem jej na podstawie Twoich danych. Jeśli poprzedni właściciel miał większe zniżki na OC, będziesz musiał dopłacić – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtanieuagenta.pl.

Polisę zbywcy (tak mówi się na OC kupione przez poprzedniego właściciela) możesz też wypowiedzieć i zawrzeć nową w innym towarzystwie. Nie obowiązują Cię żadne terminy, możesz złożyć wypowiedzenie OC w każdej chwili trwania umowy – zarówno zaraz po zakupie, jak i np. pół roku później. Pamiętaj, że towarzystwo rekalkuje składkę, więc im dłużej będziesz zwlekał, tym kwota do dopłaty może być wyższa.

Mimo że często opłacalne jest kontynuowanie obecnej polisy po przejęciu pojazdu, istnieje także możliwość zmiany ubezpieczyciela. Jest to korzystne, gdy:

 1. Masz obawy, że zapomnisz o terminie zakupu nowej polisy, ponieważ przejęte ubezpieczenie nie odnawia się automatycznie.

 2. Spodziewasz się, że firma ubezpieczeniowa przeprowadzi rekalkulację składki, co może skutkować koniecznością dopłaty znacznej kwoty.

Aby zmienić ubezpieczyciela po zakupie samochodu, wystarczy powiadomić obecną firmę ubezpieczeniową o nabyciu pojazdu. W tym samym piśmie zawrzyj informację, że nie planujesz korzystać z przejętej polisy. Możesz to zrobić w dowolnym momencie przed zakończeniem umowy, zarówno tuż po zakupie pojazdu, jak i np. miesiąc później.

Przykład:

Pan Roman 10 stycznia kupił używane auto i korzystał w polisy zbywcy. 26 marca wypowiedział umowę i tego samego dnia zawarł nową, z innym TU. Firma, z którą podpisał umowę poprzedni właściciel samochodu rekalkulowała składkę na podstawie danych Romana i wyliczyła, że ma do dopłaty 280 zł, za okres korzystania z ochrony, czyli od 10 stycznia do 25 marca. Gdyby Roman wcześniej wypowiedział umowę, dopłata byłaby proporcjonalnie niższa.

Jeśli zdecydujesz się zatrzymać polisę zbywcy, musisz wiedzieć, że nie przedłuży się ona samoistnie, dlatego przed końcem umowy powinieneś podpisać nową. Nowa umowa będzie trwała 12 miesięcy i odnowi się automatycznie na kolejny rok.

Ma to związek z drugą możliwością wypowiedzenia umowy OC bez konsekwencji, czyli w sytuacji zbliżającego się końca umowy. Jeśli nie chcesz, aby umowa przedłużyła się na kolejny rok, musisz ją wypowiedzieć najpóźniej 1 dzień przed końcem. Jednocześnie powinieneś zawrzeć umowę z innym towarzystwem, aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

Co się stanie, jeśli zapomnisz wypowiedzieć umowę, odnowi się ona, a Ty ubezpieczysz samochód w nowej firmie? Będziesz miał dwie polisy OC dla tego samego auta, czyli dojdzie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia. Powinieneś wtedy, najszybciej jak to możliwe, złożyć wypowiedzenie starej umowy. Ubezpieczyciel ma obowiązek ją przyjąć. Niektóre towarzystwa żądają dołączenia do rezygnacji dokumentów potwierdzających posiadanie podwójnego OC, a w innych wystarczy tylko oświadczenie, że ubezpieczyło się auto w innej firmie.

Zmiana ubezpieczyciela, gdy umowa OC dobiega końca

Kupiłeś polisę OC na rok i właśnie dostałeś pismo od ubezpieczyciela informujące o planowanym przedłużeniu ubezpieczenia na kolejny okres? To standardowa procedura, którą firma ubezpieczeniowa musi przeprowadzić nie później niż 14 dni przed zakończeniem obecnej umowy. Niemniej jednak, nie jesteś zobowiązany akceptować tej propozycji – masz możliwość zmiany firmy ubezpieczeniowej.

Aby dokonać zmiany ubezpieczyciela OC, musisz poinformować obecnego o rezygnacji z ochrony nie później niż jeden dzień przed zakończeniem umowy. W przeciwnym razie zostanie ona automatycznie odnowiona, a Ty otrzymasz wezwanie do opłacenia składki na kolejny rok. Innymi słowy: bez wypowiedzenia umowy nie jest możliwa zmiana ubezpieczyciela OC.

Zmiana ubezpieczyciela auta a dwie polisy OC

Być może właśnie zdałeś sobie sprawę, że masz dwie ważne polisy OC – jedną automatycznie odnowioną przez dotychczasowego ubezpieczyciela oraz nową, którą np. zakupiłeś online. (Takie sytuacje wbrew pozorom nie należą do rzadkości). Co zrobić, gdy masz podwójne ubezpieczenie OC?

Procedurę określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W przypadku dwóch polis OC wystarczy wypowiedzieć pierwszą umowę w dowolnym momencie.

Uwaga! Wypowiedzenie automatycznie odnowionej polisy OC jest możliwe tylko wtedy, gdy masz drugą umowę ubezpieczenia dokładnie na ten sam okres. Niemożliwe jest zatem zakupienie innej polisy po rozpoczęciu ochrony i jednoczesne zrezygnowanie z kontynuacji poprzedniej umowy.

Trzeba mieć również świadomość, że ubezpieczyciel ma prawo żądania zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w którym obowiązywała polisa.

Przykład 1: Pan Maciej otrzymuje ofertę odnowienia umowy OC na kolejny rok od swojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Uznaje ją za korzystną cenowo i opłaca polisę. Trzy dni po rozpoczęciu nowej umowy zauważa reklamę innego towarzystwa. Postanawia sprawdzić propozycję i okazuje się, że przepłacił za OC kilkaset złotych. Pan Maciej nie ma jednak możliwości wypowiedzenia odnowionego OC i wykupienia tańszej polisy, ponieważ umowy byłyby zawarte z inną datą obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Przykład 2: Pan Karol dostaje ofertę odnowienia umowy OC na kolejny rok od swojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Ignoruje ją i kupuje tańsze OC w innym towarzystwie. Nie wypowiada jednak dotychczasowej umowy, przez co poprzednie OC automatycznie się odnawia. Obecnie kierowca ma dwie polisy zawarte z tym samym okresem ubezpieczenia. Może jednak wypowiedzieć jedną z nich (odnowioną na kolejny rok) w dowolnym momencie. W najgorszym przypadku zapłaci dodatkową składkę za czas, w którym korzystał z ochrony, czyli od momentu rozpoczęcia polisy do dnia złożenia wypowiedzenia.

Zmiana ubezpieczyciela a zakup OC na odległość

Kolejna sytuacja jest związana z tym, że nabyłeś ubezpieczenie OC w trakcie rozmowy telefonicznej z agentem ubezpieczeniowym lub na stronie www. Potem, np. korzystając z kalkulatora OC, znalazłeś lepszą (tańszą) ofertę. Zastanawiasz się, czy jest możliwe zmienienie ubezpieczyciela na tym etapie?

Oczywiście – ta opcja jest dostępna dzięki ustawie o prawach konsumenta. Możesz zrezygnować z usług pierwszej firmy i pozostać jedynie przy polisie kupionej później.

Jeśli zakupiłeś polisę OC na odległość, czy to przez telefon, czy przez internet, masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Masz na to 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli złożysz (lub wyślesz) oświadczenie przed upływem tego okresu. Bez względu na to, czy korzystałeś z ochrony przez jeden dzień czy kilkanaście, będziesz zobowiązany zapłacić za ten okres. Aby zmienić ubezpieczyciela, wystarczy Ci numer polisy ubezpieczeniowej oraz pismo skierowane do towarzystwa, z którego usług chcesz zrezygnować.

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela samochodu w AC?

Inne zasady składania wypowiedzeń obowiązują przy ubezpieczeniach AC, Assistance czy NNW. Jak wygląda zmiana ubezpieczyciela AC? Zgodnie z art. 812 ust. 4 kodeksu cywilnego, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, możesz z niej zrezygnować w ciągu:

 • 30 dni,
 • 7 dni, jeśli zawarłeś umowę jako przedsiębiorca.

Firmy mają prawo określić dodatkowe (korzystniejsze dla kierowcy) warunki, kiedy można zerwać umowę o ubezpieczenie, ale w praktyce zdarza się to niezmiernie rzadko. 

Standardowa umowa o Autocasco zawierana jest na 12 miesięcy, ale zostanie ona rozwiązana wcześniej, jeśli dojdzie do określonych sytuacji. Wśród nich OWU firm ubezpieczeniowych wymieniają najczęściej:

 • wyrejestrowanie samochodu przez właściciela (trzeba wówczas wysłać do TU potwierdzenie wyrejestrowania auta z Wydziału Komunikacji),
 • wyczerpania się suma ubezpieczenia (polisa AC obejmuje szkody do określonej umową kwoty, jeśli wypłacone odszkodowania wyczerpią tę sumę – umowa rozwiązuje się),
 • brak płatności raty składki,
 • sprzedaż samochodu.

Niezależnie od zapisów w OWU, klient, który zawarł umowę na odległość (poza siedzibą przedsiębiorstwa), ma prawo odstąpić od niej w ciągu 30 dni. Dlatego zawierając umowę o AC przez internet, masz 30 dni na rezygnację z niej.

Autocasco, jak i pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne (z wyjątkiem OC) nie odnawiają się automatycznie. Gdy chcesz zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, musisz podpisywać co rok nowe umowy. Nie musisz notować w kalendarzu terminu zakończenia polis, gdyż firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z Tobą odpowiednio wcześniej.

Czy trzeba zgłaszać zmianę ubezpieczyciela w OC lub AC?

Wiele osób, które kupuje samochód, zastanawia się, czy po kupnie trzeba przepisać OC lub AC. Zależy to od tego, jakie plany związane z ubezpieczeniem ma nowy właściciel auta. Jeśli kupiłeś pojazd z ważną polisę OC i chcesz ją zachować, nie musisz sam zawiadamiać o tym towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ sprzedający musi poinformować je o zbyciu auta w ciągu 14 dni. Stąd TU dowie się, że auto zmieniło właściciela i skontaktuje się z Tobą w sprawie rekalkulacji składki. Z kolei, jeśli masz zamiar wypowiedzieć polisę zbywcy, musisz powiadomić o tym ubezpieczalnie. Wypowiedzenie polisy OC powinno zawierać:

 • Twoje dane jako nowego właściciela samochodu (imię i nazwisko, adres, nr i seria dowody osobistego oraz nr PESEL),
 • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji nr rejestracyjny i nr VIN),
 • podstawa rezygnacji (w tym przypadku: wypowiedzenie polisy kupionej przez poprzedniego właściciela, natomiast jeśli rezygnujesz z polisy całorocznej, powołaj się na art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Niezależnie od powodu wypowiedzenia, pismo musisz odręcznie podpisać. To bardzo ważne – bez odręcznego podpisu wypowiedzenie nie będzie przyjęte. Rezygnację możesz przesłać tradycyjnym listem lub zrobić skan (zdjęcie) i załączyć do maila.

Z polisą AC po kupnie samochodu sprawa ma się inaczej, ponieważ zasady jej kontynuacji regulują zapisy OWU. W niemal każdej firmie ubezpieczeniowej jest odwrotnie niż z OC: tzn. aby zachować umowę, będziesz musiał przepisać ją na siebie. Jeśli wraz z kupnem samochodu, nie wykonasz żadnego ruchu (nie podpiszesz umowy), umowa o AC rozwiąże się automatycznie.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

 3. UOKIK, Prawa Konsumenta, odstąpienie od umowy: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/odstapienie-od-umowy/

Przed wyborem ubezpieczyciela – Oblicz oferty OC/AC

 

Zmiana ubezpieczyciela OC – co warto wiedzieć?

 • Ubezpieczenie możesz wypowiedzieć, kiedy kończy się całoroczna ochrona, kupiłeś samochód z polisą OC lub gdy posiadasz dwie umowy na jeden pojazd.
 • Na wypowiedzeniu umieszczasz najważniejsze dane osobowe właściciela, dane pojazdu, nazwę towarzystwa oraz podstawę prawną rezygnacji z polisy OC.
 • W przypadku, gdy posiadasz 2 umowy OC, wypowiedzieć możesz tą, która została automatycznie przedłużona na kolejny rok.
 • Polisę po poprzednim właścicielu możesz przepisać na siebie lub z niej zrezygnować i zakupić nowe OC.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zmianę ubezpieczyciela OC:

 1. Ile wynoszą kary za brak ważnego OC?

  Od 1 stycznia 2022 r. mandaty za nieposiadanie OC zdrożały i wynoszą: 1 200 zł (za brak od 1 do 3 dni), 3 010 zł (za brak od 4 do 14 dni), 6 020 zł (za brak powyżej 14 dni).
 2. Na czym polega opcja „ochrona zniżek”, którą można dokupić do niektórych polis?

  Ochrona zniżek jest gwarancją, że przy podpisywaniu kolejnej umowy kierowca będzie potraktowany, jakby nie miał żadnej szkody na koncie w sytuacji, kiedy spowoduje on kraksę lub wypadek. Ochrona zniżek działa w obrębie jednego towarzystwa – jeśli wykupisz tę opcję np. w Link4, spowodujesz kolizję to, żeby być potraktowany jako bezszkodowy kierowca, musisz kolejną polisę wykupić także w Link4.
 3. Czy po sprzedaży auta otrzymam zwrot nadpłaconej składki OC?

  Zwrot otrzymasz, jeśli nabywca zrezygnuje z polisy OC, którą wykupiłeś.
 4. Jak zmienić ubezpieczyciela OC?

  Aby dokonać zmiany ubezpieczyciela OC, konieczne jest złożenie wypowiedzenia na koniec okresu ochrony. Przesłanie tego dokumentu uniemożliwi ubezpieczycielowi automatyczne przedłużenie Twojej umowy OC. Pamiętaj jednak, żeby równocześnie zadbać o nowe ubezpieczenie samochodu w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W przeciwnym razie grozi Ci wysoka kara.
 5. Czy można zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy?

  W ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia masz prawo do jej odstąpienia. Po tym okresie konieczne jest odczekanie do zakończenia umowy. Jedynym sposobem na zakończenie umowy OC przed jej terminem jest pozbycie się pojazdu.
 6. Czy konieczne jest składanie wypowiedzenia OC przy zmianie ubezpieczyciela?

  Tak, jest ono wymagane. Kiedy umowa OC zbliża się do końca, musisz złożyć deklarację u ubezpieczyciela, informując, że nie zamierzasz przedłużać umowy. Jeśli tego nie zrobisz, ale zdecydujesz się na zmianę ubezpieczyciela, Twoja obecna firma ubezpieczeniowa automatycznie wznowi OC. Będziesz musiał zapłacić za ochronę, do momentu, aż jej nie wypowiesz.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 56 Średnia: 3.9]