Justyna Czerwińska

Justyna Czerwińska | 29 maja 2023

Wyrejestrowanie samochodu 2023 – jak wyrejestrować pojazd w 2023 roku?

scrolldown wyrejestrowanie auta

Po kradzieży lub złomowaniu należy wyrejestrować samochód pod karą grzywny od 200 do 1 000 zł. Ponadto niewyrejestrowany samochód wciąż podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, więc trzeba ponosić opłaty za składki. Jeśli oddałeś pojazd do kasacji albo Ci go skradziono, dowiedz się co zrobić, jak go wyrejestrować.

Wyrejestrowanie pojazdu – co warto wiedzieć?

 1. Samochód należy wyrejestrować po zezłomowaniu, kradzieży, całkowitej utracie (np. spłonięciu w pożarze), sprzedaży lub kasacji za granicą.
 2. Czas na wyrejestrowanie to 30 dni. Za niewywiązanie się z obowiązku starosta może nałożyć grzywnę w wysokości od 200 do 1 000 zł.
 3. Wyrejestrowanie każdego samochodu kosztuje 10 zł. Dodatkową opłatę na rzecz gminy poniosą właściciele pojazdów utraconych trwale. Wysokość tej opłaty zależy od gminy.
 4. Wyrejestrowania dokonuje się w Wydziale Komunikacji (tam, gdzie samochód był ostatnio zarejestrowany). W urzędzie musi być obecny właściciel, wszyscy współwłaściciele lub mogą też wydelegować pełnomocnika.
 5. Po wyrejestrowaniu auta należy się zwrot nadpłaconej składki od firmy, w której było wykupione ubezpieczenie OC.

Kto i kiedy może wyrejestrować samochód?

Samochód może wyrejestrować tylko jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele. Sytuacje, kiedy można (a nawet trzeba) wyrejestrować auto reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 79 ust.1). 

Zgodnie z przepisem samochód należy wyrejestrować w razie:

 • gdy zostanie przekazany (nawet niekompletny) do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu,
 • gdy zostanie skradziony (wraz z innymi dokumentami należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
 • wywozu z kraju, jeśli został tam zarejestrowany lub sprzedany,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • zniszczenia (kasacji) za granicą.

Po sprzedaży samochodu na terytorium Polski sprzedawca nie powinien go wyrejestrowywać. Jego obowiązkiem jest tylko zgłoszenie zbycia pojazdu. Natomiast nowy właściciel musi go zarejestrować na siebie, czyli potocznie mówiąc – przerejestrować.

Czy można dostać karę za niewyrejestrowanie samochodu w terminie?

Od 2022 r. niewyrejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni (od kiedy podlega wyrejestrowaniu) zagrożone jest mandatem od 200 do 1 000 zł.

Wyrejestrowanie leży w interesie właściciela. Do chwili wyrejestrowania samochód podlega obowiązkowi opłacania ubezpieczenia OC. Jeśli właściciel przestanie płacić składki, UFG może nałożyć na niego grzywnę i nie uwolni go od niego fakt, że samochód fizycznie już nie istnieje.

Jak wyrejestrować pojazd w 2023 roku? – (Pobierz wzór)

Samochód należy wyrejestrować osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W dalszych akapitach opiszemy krok po kroku, jak przeprowadzić tę formalność.

Pokrótce wyrejestrowanie polega na:

 1. Wypełnieniu wniosku o wyrejestrowanie samochodu.
 2. Przygotowaniu stosownych dokumentów (są one różne, w zależności od tego, jaka jest przyczyna wyrejestrowania).
 3. Złożeniu wniosku o wyrejestrowanie auta wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów i wniesieniu opłaty.
 4. W ciągu 30 dni właściciel samochodu otrzyma decyzję o wyrejestrowaniu (w szczególnych przypadkach ten termin może się wydłużyć do 60 dni).
 5. Poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej, że samochód został wyrejestrowany. Wraz z informacją warto złożyć wniosek o zwrot składki za okres od wyrejestrowania.

Wniosek o wyrejestrowanie można otrzymać w urzędzie, ale łatwiej pobrać gotowy wzór ze strony, wydrukować i wypełnić na spokojnie w domu.

>>>Pobierz gotowy wzór wyrejestrowania pojazdu<<<

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu w 2023 roku?

Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu zależą od przyczyny wyrejestrowania. W każdym przypadku oczywiście należy posiadać:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wyrejestrowanie.

W zależności od tego, dlaczego składamy wniosek o wyrejestrowanie, należy zabrać dodatkowo:

Wyrejestrowanie z powodu kradzieży: oświadczenie, że samochód został skradziony, pismo z policji potwierdzające kradzież albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli została wydana).

Wyrejestrowanie z powodu przekazania do stacji demontażu pojazdów: zaświadczenie o przyjęciu samochodu, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie z powodu trwałej utraty (to rzadki przypadek, który ma miejsce, gdy np. samochód spłonął): dokument potwierdzający trwałą utratę, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i karta pojazdu (lub oświadczenie, że zostały utracone wraz z samochodem), dowód wniesienia opłaty.

Wyrejestrowanie z powodu sprzedaży za granicę: dokument potwierdzający zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny), oświadczenie właściciela, że sprzedał samochód, dokument potwierdzający rejestrację samochodu za granicą.

Wyrejestrowanie z powodu kasacji za granicą: dokument potwierdzający złomowanie, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i karta pojazdu (o ile była wydana).

Gdzie wyrejestrować samochód w 2023 roku?

Samochód należy wyrejestrować w Wydziale Komunikacji (w tym, w którym został zarejestrowany). Właściciel samochodu musi stawić się w urzędzie osobiście lub wydelegować pełnomocnika. Jeśli auto było zarejestrowane ze współwłaścicielem, obaj powinni być obecni w Wydziale Komunikacji. Może też wybrać się tylko jeden, pod warunkiem, że drugi wypisze mu pełnomocnictwo.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu w 2023 roku?

Standardowa opłata za wyrejestrowanie samochodu to 10 zł. Wnoszą ją wszyscy kierowcy. Dodatkową opłatę poniosą właściciele aut wyrejestrowanych z powodu trwałej utraty. Nie istnieje stały taryfikator jej wysokości, gdyż zależy ona od gminy i liczy się ją m.in. w oparciu o masę samochodu.

Ponadto, obowiązuje opłata za działanie przez pełnomocnika. Wynosi 17 zł, ale zwolnieni są z niej członkowie najbliższej rodziny właściciela samochodu.

Czy wyrejestrowany pojazd można ponownie zarejestrować?

Co do zasady raz wyrejestrowanego samochodu w Polsce nie można zarejestrować ponownie. Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, gdy taką możliwość istnieje. Wyjątki to:

 • ciągniki i przyczepy rolnicze,
 • samochody, które mają co najmniej 25 lat i zostały uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe bądź o szczególnej wartości historycznej,
 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą,
 • samochody odzyskane po kradzieży.

Przykład: 

Karolina wyrejestrowała samochód, który jej skradziono. Po 6 miesiącach dostała telefon z policji, że auto znaleziono. Karolina otrzymała stosowne dokumenty z policji potwierdzające ten fakt i na ich podstawie ponownie zarejestrowała pojazd.

Czy po wyrejestrowaniu samochodu należy się zwrot OC?

Po wyrejestrowaniu pojazdu ubezpieczyciel powinien oddać nadpłaconą składkę. Wraz z zawiadomieniem o wyrejestrowaniu warto dopisać prośbę o zwrot składki i podać nr konta. Firma ma 14 dni na przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy –  wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Gdy wyrejestrujesz samochód, musisz to zgłosić ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni. Należy ci się zwrot składki OC, ponieważ ubezpieczyciel nie będzie już świadczył ochrony. Jeżeli miałeś wykupione dodatkowe ryzyka tj. AC, NNW czy assistance także należy ci się zwrot.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyrejestrowanie pojazdu 2023

 1. Jakie pojazdy można czasowo wyrejestrować z ruchu?

  Oprócz samochodów osobowych, które są poważnie uszkodzone, można wyrejestrować czasowo także: samochody ciężarowe, przyczepy, których waga przekracza 3,5 t, autobusy, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne.
 2. Czy pojazd wyrejestrowany czasowo musi mieć ważne OC?

  Tak. Jednak po otrzymaniu decyzji o czasowym wyrejestrowaniu trzeba przesłać ją do ubezpieczyciela. Wtedy składka za OC zostanie obniżona o co najmniej 95%.
 3. Czy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu składki z OC po wyrejestrowaniu?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić ci składkę za czas, w którym nie będzie już świadczyć ochrony. Polisa się rozwiązuje i nawet za kilka dni należy ci się zwrot. Jeżeli składka roczna wynosiła 600 zł, a ty wyrejestrujesz samochód na miesiąc przed końcem polisy, to należy ci się 50 zł zwrotu.
 4. Czy można wyrejestrować samochód ponieważ nie będzie używany przez najbliższy czas?

  Nie. Polskie prawo nie przewiduje możliwości wyrejestrowania samochodu z dowolnego powodu (ponieważ np. właściciel wyjeżdża za granicę). Wyrejestrować go można (a nawet należy) tylko w ścisłych przypadkach określonych przepisami.
 5. Czy można dostać karę za brak OC, jeśli samochód został zezłomowany, ale nie wyrejestrowany?

  Tak. Przepisy mówią, że ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny. Dlatego warto, dla własnych interesów, szybko wyrejestrować auto, gdy zajdzie zdarzenie podlegające wyrejestrowaniu.
 6. Czy można wyrejestrować samochód przez internet?

  W Polsce tylko niektóre Wydziały Komunikacji rejestrują i wyrejestrowują samochody online. To, czy nasz urząd należy do tej nielicznej grupy można sprawdzić na stronie: https://www.esp.pwpw.pl Niestety, najpierw trzeba się na niej zarejestrować a następnie zalogować.
Justyna Czerwińska
[Głosów: 44 Średnia: 3.9]