Wyrejestrowanie samochodu – jak wyrejestrować pojazd w 2024 r.?

Kradzież czy złomowanie to przykłady dwóch sytuacji, gdy właściciel traci dostęp do samochodu. Jednak formalnie auto wciąż figuruje w bazie wydziału komunikacji i firmy ubezpieczeniowej. I właśnie dlatego niezbędne jest wyrejestrowanie samochodu.

Procedura wyrejestrowania samochodu budzi wśród kierowców wątpliwości. Powód? Wielu z nich nigdy nie składało wniosku o wyrejestrowanie samochodu – dużo łatwiej jest sprzedać auto. I to właśnie z tej możliwości korzystają właściciele, również uszkodzonych pojazdów. Jeżeli samochód należy wyrejestrować, z poniższego poradnika dowiesz się, jak to zrobić.

Czym jest wyrejestrowanie samochodu?

Wyrejestrowanie samochodu to procedura administracyjna, której celem jest uporządkowanie spraw związanych z pojazdem. Efektem wyrejestrowania auta jest wykreślenie go z bazy pojazdów zarejestrowanych. Uzyskanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu pozwala uwolnić się od obowiązków spoczywających na właścicielu – choćby w zakresie konieczności zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego (OC).

Od wyrejestrowania samochodu należy wyraźnie odróżnić czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, z którego właściciele uszkodzonych aut mogą skorzystać na okres od 3 do 12 miesięcy.

Kto i kiedy może wyrejestrować samochód w 2024 roku?

O wyrejestrowanie samochodu występuje jego właściciel (właściciele). Jeżeli właścicieli jest co najmniej dwóch, to wszyscy oni powinni stawić się w urzędzie. Ale ponieważ osiągnięcie porozumienia co do terminu takiego spotkania bywa trudne, warto wiedzieć, że wniosek o wyrejestrowanie samochodu może też złożyć jeden ze współwłaścicieli – pozostali muszą mu tylko udzielić pełnomocnictwa. Sprawę można załatwić również przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przesłanki uzasadniające wyrejestrowanie samochodu zostały wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 79). Zainicjowanie przez właściciela procedury wyrejestrowania auta jest możliwe w 7 sytuacjach – są to:

 1. Przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów – na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu
 2. Przekazanie niekompletnego pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów
 3. Kradzież pojazdu
 4. Wywóz pojazdu z kraju – jeżeli samochód został sprzedany za granicę lub już jest tam zarejestrowany
 5. Zniszczenie (kasacja) auta za granicą
 6. Trwała i zupełna utrata pojazdu – bez zmiany w zakresie prawa własności, np. gdy auto spłonęło w pożarze
 7. Wycofanie auta z obrotu

Jak wyrejestrować auto w 2024 roku krok po kroku?

Wyrejestrowanie samochodu nie jest skomplikowane – wystarczy złożyć wymagane dokumenty i poczekać na decyzję wydziału komunikacji. Krok po kroku wyrejestrowanie samochodu przebiega następująco:

 1. Wypełnienie wniosku o wyrejestrowanie samochodu
 2. Przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku – lista załączników zależy od powodu, dla którego samochód ma zostać wyrejestrowany
 3. Wniesienie opłaty w wysokości 10 zł – potwierdzenie również należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie samochodu
 4. Złożenie wniosku w wydziale komunikacji
 5. Odbiór decyzji o wyrejestrowaniu samochodu i unieważnionego dowodu rejestracyjnego – dowód jest wydawany wyłącznie wówczas, gdy auto ma zostać wywiezione do innego kraju Unii Europejskiej

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu w 2024 roku? Wzór wniosku

Jak już wiesz, aby wyrejestrować samochód, jego właściciel musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku pobierzesz ze strony Urzędu. To, jak powinien on wyglądać i jakie zawierać informacje, reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

>>>Pobierz aktualny wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu .pdf <<<

Załączniki można podzielić na dwie grupy – uniwersalne (takie, które należy dołączyć do wniosku bez względu na powód wyrejestrowania auta) i wymagane jedynie ze względu na powód wyrejestrowania. Lista tych pierwszych jest krótka, bo obejmuje dokument tożsamości i potwierdzenie wniesienia opłaty za wyrejestrowanie.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie samochodu?

Przyczyna wyrejestrowania samochoduDokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie samochodu
Przekazanie auta (również niekompletnego) do stacji demontażu pojazdów lub punktu zbierania pojazdówJeden z następujących dokumentów: ✓Zaświadczenie o demontażu pojazdu ✓Zaświadczenie ze stacji demontażu o przyjęciu niekompletnego pojazdu ✓Dokument równoważny do wskazanych wyżej wydany za granicą
Kradzież pojazdu✓Samodzielnie napisane oświadczenie o kradzieży auta zawierające informacje o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań ✓Dowód rejestracyjny pojazdu
Wywóz pojazdu z kraju✓Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą – najczęściej będzie to umowa sprzedaży ✓Dokument potwierdzający zarejestrowanie auta za granicą
Zniszczenie (kasacja) auta za granicą✓Dokument potwierdzający kasację auta ✓Dowód rejestracyjny pojazdu ✓Tablice rejestracyjne
Trwała i zupełna utrata pojazdu✓Dokument potwierdzający, że utrata auta jest trwała ✓Dowód rejestracyjny ✓Tablice rejestracyjne ✓Dowód wpłaty na rzecz gminy
Wycofanie auta z obrotu✓Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu

Do wniosku o wyrejestrowanie auta chcesz dołączyć dokumenty wydane za granicą? Jeżeli są one w języku obcym, konieczne będzie ich przetłumaczenie. To dodatkowy koszt, ponieważ przekład musi zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Zarówno rejestracja, jak i wyrejestrowanie pojazdu to odpłatne procedury administracyjne. Na jaki wydatek trzeba się przygotować? Podstawowa opłata za wyrejestrowanie samochodu wynosi 10 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy urzędu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy. To kwota, jaką musi zapłacić każda osoba składająca wniosek. Jednak wystąpić mogą też dodatkowe opłaty – są to:

 • opłata za udzielenie pełnomocnictwa – wynosi 17 zł, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie występuje ona m.in. wówczas, gdy jeden małżonek upoważnia drugiego;
 • opłata na rzecz gminy, gdy samochód ma zostać wyrejestrowany z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu – jest ustalana indywidualnie.

Gdzie wyrejestrować samochód w 2024 roku?

To często zadawane pytanie, zwłaszcza przez kierowców, którzy od czasu zarejestrowania samochodu zdążyli raz lub kilka razy zmienić miejsce zamieszkania. Gdzie złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu? Właściwy do rozpatrzenia sprawy jest ten wydział komunikacji, w którym auto zostało zarejestrowane.

Nie możesz stawić się w urzędzie? Pamiętaj, że wyrejestrowanie samochodu możesz załatwić przez pełnomocnika. Wówczas jednak komplet dokumentów musi zawierać pełnomocnictwo.

Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe również online, ale tylko w niektórych urzędach. Jeżeli chcesz wyrejestrować pojazd przez internet, przejdź na stronę https://www.esp.pwpw.pl i sprawdź, czy urząd ma Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Jakie wyrejestrowane pojazdy można ponownie zarejestrować?

Z przepisów wynika, że po wyrejestrowaniu samochodu jego ponowne zarejestrowanie jest niemożliwe. Od tej zasady zostały jednak przewidziane wyjątki – istnieje możliwość ponownego zarejestrowania następujących pojazdów:

 • samochód odzyskany po kradzieży;
 • auto zabytkowe;
 • ciągnik i przyczepa rolnicza;
 • samochód wywieziony za granicę;
 • auto, które ma co najmniej 25 lat i zostało uznane na unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla historii motoryzacji – musi to stwierdzić rzeczoznawca.

Przykład: Pan Marek przez kilka lat na stałe mieszkał za granicą. Na ten czas wyrejestrował samochód w polskim wydziale komunikacji. Kilka miesięcy temu wrócił jednak do kraju. Wciąż też korzysta z tego samego auta. Mężczyzna nie będzie mieć problemu z jego rejestracją.

Co z ubezpieczeniem OC po wyrejestrowaniu samochodu? Pobierz wzór pisma do ubezpieczyciela

Wyrejestrowanie pojazdu oznacza koniec obowiązku zakupu ubezpieczenia OC. Jednak rzadko kiedy dzieje się tak, że auto zostaje skradzione czy przekazane do stacji demontażu pojazdów w ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia. A wówczas pojawia się kwestia zwrotu niewykorzystanej części składki OC. Warto o tym pamiętać – firma ubezpieczeniowa ma obowiązek rozliczyć się ze składki, ale robi to dopiero po zgłoszeniu przez klienta zbycia pojazdu.

>>>Pobierz gotowy wzór zawiadomienia o wyrejestrowaniu pojazdu<<<

W jakim terminie ubezpieczyciel zwraca niewykorzystaną część składki z powodu wyrejestrowania pojazdu?

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Środki są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

Przykład: Samochód należący do pani Marii został skradziony równo na 3 miesiące przed końcem polisy OC. Kobieta za ochronę ubezpieczeniową zapłaciła 330 zł. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa będzie musiał zwrócić jej 82,50 zł (27,50 zł x 3 miesiące).

Podsumowanie – jak wyrejestrować samochód

 • Wyrejestrowanie samochodu to procedura administracyjna, którą inicjuje właściciel pojazdu, składając wniosek wraz z załącznikami.
 • Potwierdzeniem wyrejestrowania auta jest decyzja wydawana przez pracownika wydziału komunikacji.
 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu powinien wpłynąć do tego urzędu, który jako ostatni go zarejestrował.
 • Za wyrejestrowanie samochodu trzeba zapłacić co najmniej 10 zł – to podstawowa opłata, a dowód jej wniesienia należy dołączyć do wniosku.
 • Dodatkowe koszty związane z wyrejestrowaniem samochodu to opłata za udzielenie pełnomocnictwa i opłata na rzecz gminy.

FAQ - najważniejsze informacje o wyrejestrowaniu auta

 1. Ile wynosi opłata na rzecz gminy, gdy samochód ma zostać wyrejestrowany z uwagi na trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu?

  Wysokość opłaty nie jest stała, ponieważ jest ona każdorazowo wyliczana indywidualnie. Aby ją poznać, należy zadzwonić do właściwego urzędu. Niektóre urzędy na swoich stronach internetowych (np. Gmina Głubczyce) publikuje wzór wniosku o ustalenie opłaty na rzecz gminy.
 2. Gdzie wpisać współwłaściciela na wniosku o wyrejestrowanie pojazdu?

  Wzór wniosku zamieszczony na stronie internetowej gov.pl rzeczywiście przewiduje miejsce jedynie na dane właściciela pojazdu. Jednak to nie problem – informacje o współwłaścicielu można dodać poniżej lub po prostu dołączyć do wniosku dodatkową kartkę z jego danymi.
 3. Nie mam tablic rejestracyjnych auta, a powinny one zostać oddane do wydziału komunikacji. Co robić?

  Jeżeli tablice rejestracyjne zostały np. zniszczone, pozostaje tylko napisać oświadczenie – należy w nim wskazać powód, dla którego tablice nie zostały dołączone do wniosku. Wzoru takiego oświadczenia nie ma, a zatem wystarczy tylko kilka zdań.
 4. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie samochodu w 2024 roku?

  Obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku przepisy wymagają, aby właściciel auta zarejestrował je w ciągu 30 dni. Termin wyrejestrowania samochodu nie został sprecyzowany. Można przyjąć jednak, że w tym przypadku działa zasada im szybciej, tym lepiej – z uwagi na obowiązek zakupu ubezpieczenia OC.
Stefania Stuglik
[Głosów: 45 Średnia: 3.9]