Zniesienie współwłasności samochodu – jak to zrobić?

Zniesienie współwłasności samochodu wymaga spełnienia kilku formalności. Są sytuacje, w których współwłaściciele pojazdu nie chcą już go wspólnie posiadać. Wtedy trzeba sporządzić umowę kupna-sprzedaży lub darowizny i załatwić wszelkie formalności. Podpowiemy, jak to zrobić oraz w jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do przeniesienia części własności.

Gdy przenoszenie części własności następuje za obopólną zgodą, formalności są dość proste i często mało kosztowne. Jednak w sytuacji, gdy współwłaściciele nie mogą się porozumieć lub jeden z nich ma długi, sytuacja jest trudniejsza. Także po śmierci jednego ze współwłaścicieli często jedynym rozwiązaniem może być droga sądowa.

Co to jest zniesienie współwłasności samochodu?

Samochód nie zawsze ma jednego właściciela. Często ma współwłaściciela, a nawet może mieć niejednego. Najczęściej z współwłasności korzystają młodzi kierowcy, którzy dzięki dopisaniu do dowodu rejestracyjnego rodzica mogą liczyć na tańsze OC, dzięki jego zniżkom. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy młody kierowca spowoduje szkodę i rodzic straci zniżki. Wtedy współwłasność nie będzie korzystna i rodzic będzie mógł chcieć z niej zrezygnować. Najczęściej zrzeczenie się współwłasności samochodu następuje, gdy młody kierowca nabędzie już zniżki.

Przykład:

Pani Agata kupiła swój pierwszy samochód. Aby płacić niższe składki OC, jej mama została współwłaścicielem pojazdu. Pani Agata szczęśliwie jeździła kilka lat bez szkód. Po tym czasie sama nabyła zniżki. Wraz z mamą zrezygnowały ze współwłasności, aby w razie jakiejś szkody nie obciążać nią dwóch osób. Sporządziły umowę darowizny, wyszukały druk rezygnacja ze współwłasności, podpisały i zgłosiły do Wydziału Komunikacji.

Jak najprościej znieść współwłasność samochodu?

Gdy współwłaściciel samochodu zastanawia się jak zrezygnować ze współposiadania pojazdu wystarczy, aby powstała umowa zniesienia współwłasności samochodu. Umowa będzie poprawna, jeżeli znajdą się na niej te informacje:

 • dane wszystkich właścicieli samochodu – imię, nazwisko, PESEL, adres,
 • dane samochodu – marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • wysokość udziałów w procentach (z której rezygnuje współwłaściciel),
 • kwota wartości udziałów, które zbywa współwłaściciel.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu powinna być podpisana przez wszystkich właścicieli, sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Najczęściej, gdy zrzeczenie się współwłasności samochodu następuje w rodzinie sporządza się umowę darowizny. Wtedy nie trzeba uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Mogą z tego skorzystać: małżonkowie, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, macocha i ojczym. W przypadku, gdy część samochodu będzie zakupiona od obcej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności, trzeba zapłacić podatek w wysokości 2%.

Warto zapamiętać, że jeżeli kwota na umowie darowizny przekracza 9637 zł (czyli kwotę wolną od podatku) trzeba zgłosić to w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego i złożyć formularz SD-Z2. Nie jest pobierana żadna opłata. Jednak jeżeli ta formalność nie zostanie dopełniona, wtedy trzeba będzie zapłacić od tego podatek – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Jak zgłosić zniesienie współwłasności samochodu?

Gdy współwłaściciel samochodu zastanawia się jak zrezygnować ze współposiadania pojazdu i zgłosić to do odpowiednich jednostek, wystarczy po sporządzeniu umowy trzeba udać się w ciągu 30 dni do Wydziału Komunikacji właściwemu miejscu zamieszkania i zgłosić zniesienie współwłasności pojazdu. Wzór rezygnacja ze współwłasności samochodu można pobrać z Internetu. Należy zabrać ze sobą umowę, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz ubezpieczenie OC, a także dokument tożsamości.

Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny po zniesieniu współwłasności auta?

Nie zawsze zachodzi konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego. Gdy osoba, która przestaje być współwłaścicielem jest wpisana na drugim miejscu lub kolejnym w dowodzie, to wystarczy, że urzędnik ją wykreśli i nie będzie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, a co za tym idzie ponosić dodatkowych kosztów. Jednak jeżeli osoba zbywająca udziału jest wpisana jako pierwsza, będzie trzeba wymienić dowód rejestracyjny.

Jak znieść współwłasność samochodu, gdy współwłaściciel ma długi?

Sytuacja, w której współwłaściciel pojazdu ma długi nie jest komfortowa dla drugiej osoby współposiadającej samochód. Osoby te muszą porozumieć się w kwestii opłat OC, paliwa czy napraw pojazdu. Najlepiej odkupić część pojazdu i samemu utrzymywać auto. Jeżeli osoba, która ma długi się zgodzi, sprawa wygląda podobnie jak opisywane wcześniej sytuacje. Trudna sytuacja może pojawić się, gdy komornik sądowy wystawi udziały dłużnika na licytację. Niezadłużony współwłaściciel może odkupić udziały lub przekazać je na licytację. Po sprzedaży komornik zajmie kwotę, która pokryje długi, a część przekaże niezadłużonemu współwłaścicielowi.

Jak znieść współwłasność samochodu w razie konfliktu współwłaścicieli auta?

Konflikt nie służy żadnej sytuacji, także w przypadku współwłasności auta. Jeżeli posiadacze nie mogą się porozumieć, mogą wnieść sprawę do sądu. Może ona toczyć się bardzo długo, przysparzając dodatkowych kosztów. Sąd może zadecydować, który ze współwłaścicieli będzie miał prawo do całości pojazdu, ale trzeba pamiętać, że ta osoba musi spłacić zbywającego.

Jak znieść współwłasność samochodu po śmierci jednego ze współwłaścicieli?

Po śmierci współwłaściciela samochodu jego część przechodzi na spadkobierców. Jeżeli pozostawił testament, są to osoby w nim wskazane. W przypadku, gdy nie wiadomo jaka była wola zmarłego, to sąd ustanawia spadkobierców. Gdy kilka osób dziedziczy auto, najczęściej ustalają między sobą kto zostanie jego jedynym właścicielem i spłaca on resztę spadkobierców. Zniesienie współwłasności samochodu po śmierci współwłaściciela może więc potrwać nieco dłużej niż typowe zniesienie współwłasności. Wykreślenie zmarłego współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego może nastąpić tylko po sądowej sprawie spadkowej, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ile kosztuje zniesienie współwłasności samochodu?

Zrzeczenie się współwłasności samochodu w niektórych przypadkach może nawet nic nie kosztować. Jeżeli przeniesiesz współwłasność w rodzinie i osoba zbywająca prawa będzie wpisana jako druga w dowodzie rejestracyjnym, nie zapłacisz nic. Jednak są sytuacje, w jakich trzeba będzie opłacić:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – jeżeli kupujesz cześć samochodu od osoby fizycznej, musisz zapłacić 2% wartość kwoty zakupu,
 • rejestracja samochodu – gdy osoba, która zbywa własność jest wpisana pierwsza w dowodzie rejestracyjnym, trzeba wymienić dowód rejestracyjny. Łączy koszt w Wydziale Komunikacji wynosi 82 zł (pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, opłata ewidencyjna).

Czy trzeba zgłosić ubezpieczycielowi zmianę współwłasności auta?

Do ubezpieczyciela trzeba zgłosić każdą zmianę dotyczącą właściciela czy samochodu. Tak samo jest ze zniesieniem współwłasności z każdej przyczyny (także zniesienie współwłasności samochodu po śmierci współwłaściciela, zmiana współwłaściciela samochodu). Jest na to 14 dni od momentu podpisania umowy. Ubezpieczyciel wykreśli z polisy zbywającego prawa współwłaściciela. W związku z tym może zrekalkulować składkę, ponieważ zmienia się ryzyko wystąpienia szkody. Jeżeli wykreślany współwłaściciel miał dłuższą i bezszkodową historię ubezpieczenia, właściciel, który pozostał może dopłacić do OC.

Kto decyduje się  na współdzielenie samochodu?

Najczęściej współwłasność wykorzystują młodzi kierowcy. Składki na pierwszy samochód są wysokie. Wynika to z braku historii ubezpieczenia. Rozwiązaniem jest dopisanie na współwłaściciela jednego z rodziców. Wtedy ubezpieczyciel obniży składkę, ze względu na historię ubezpieczenia starszego właściciela. Wprawdzie i tak składka będzie wyższa, bo jednym z właścicieli będzie młody kierowca, ale będzie to zdecydowanie mniej niż miałby zapłacić sam.

Przykład:

Pan Rafał skończył 19 lat, zdał prawo jazdy i zakupił swój pierwszy pojazd – opla astrę z 2001 roku. Sprawdził, jaką składkę będzie musiał zapłacił. Było to 1357 zł. Poprosił swojego ojca, pana Waldemara, aby został współwłaścicielem jego samochodu. Pan Waldemar zgodził się. Wyszukali w porównywarce ofertę na 712 zł. Panu Rafałowi udało się zaoszczędzić prawie połowę.

Co warto wiedzieć? – Zniesienie współwłasności samochodu

 1. Umowa zniesienia współwłasności samochodu musi zostać zgłoszona w Wydziale Komunikacji oraz u ubezpieczyciela.
 2. Wśród najbliższej rodziny najprościej znieść współwłasność przez umowę darowizny.
 3. Wykreślenie zmarłego współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego może nastąpić tylko po sądowej sprawie spadkowej i przestawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia.
 4. Współwłasność pojazdu jest dobrym rozwiązaniem dla młodych kierowców, którzy mogą korzystać ze zniżek np. rodziców.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zniesienie współwłasności samochodu

 1. Kto musi opłacać OC po śmierci współwłaściciela?

  Jeżeli umrze współwłaściciel, to obowiązki automatycznie przechodzą na drugiego współwłaściciela. Musi on opłacać OC. Trzeba jednak pamiętać, że część pojazdu zmarłego otrzymają spadkobiercy i obowiązki posiadacza pojazdu będą także ich obowiązywać. Jednak stanie się to po postanowieniu sądu lub uznaniu testamentu.
 2. Czy OC po śmierci współwłaściciela wznawia się automatycznie?

  OC po śmierci jedynego właściciela samochodu nie wznawia się automatycznie w związku z przeniesieniem własności. Jeżeli OC wygasa w trakcie postępowania sądowego odnośnie dziedziczenia, samochód musi ubezpieczyć realny posiadacz auta lub osoba, która ma w tym interes prawny (np. jedyny spadkobierca).
 3. Czy możliwa jest sprzedaż samochodu po śmierci współwłaściciela?

  Sprzedaż samochodu po śmierci współwłaściciela jest możliwa tylko po otrzymaniu sądowego poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli współwłaściciel jest spadkobiercą, to staje się jedynym właścicielem i może rozporządzać pojazdem według swojego uznania, w tym także może go sprzedać.
 4. Czy trzeba przerejestrować samochód, jeżeli tylko wykreślam współwłaściciela?

  Nie trzeba przerejestrowywać samochodu, jeżeli wykreślany współwłaściciel jest wpisany na drugim miejscu w dowodzie rejestracyjnym. Jednak w przypadku, gdy to osoba wpisana jako druga zostanie jedynym właścicielem, trzeba wymienić dowód rejestracyjny. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy zniesienia współwłasności.
 5. Czy AC po zniesieniu współwłasności rozwiązuje się automatycznie?

  Zarówno OC, jak i AC jest aktywne do końca trwania polisy. Umowę zniesienia współwłasności trzeba dostarczyć do ubezpieczyciela. Składka może zostać przeliczona, ponieważ będzie już inne ryzyko ubezpieczeniowe. Zmiana współwłaściciela samochodu nie powoduje rozwiązania umów dodatkowych oraz OC.
Ilona Walczak
[Głosów: 0 Średnia: 0]