Co grozi za opłatę OC po terminie?

Niezależne od tego, czy jest to wynikiem zapominalstwa czy celowym działaniem, nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jakie? Dowiedz się, czy nieterminowe uregulowanie należności może skutkować rozwiązaniem umowy z właścicielem samochodu.

Na pytanie, jak zachować się w przypadku spóźnienia w zapłacie za OC, można odpowiedzieć tylko w jeden sposób: jak najszybciej to naprawić. Zwlekanie działa na niekorzyść kierowcy, a im dłuższe opóźnienie, tym więcej może kosztować naprawienie tego błędu – zwłaszcza jeśli umowa skończy się przed uregulowaniem zaległości, a przez to nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Choć z pewnością nie wszystkim kierowcom się to podoba, każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach OC. Nie ma tu znaczenia, czy pojazd rzeczywiście porusza się po drogach, czy też jest niesprawny i nie wyjeżdża poza posesję. Obowiązek ten nakłada na właścicieli aut polskie prawo, a dokładnie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku.

Wbrew pozorom, ustawa ta została wprowadzona z troski o kierowców, którzy nie zawsze są świadomi konsekwencji, jakie niesie za sobą jazda bez ważnego OC. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność zlikwidowania szkody z własnej kieszeni. Na wysokość roszczeń osób trzecich składa się nie tylko koszt naprawy samochodu (który zresztą może być horrendalnie wysoki, jeśli przez przypadek uszkodzisz auto z segmentu premium), ale też inne świadczenia, m.in. na poczet hospitalizacji czy rehabilitacji poszkodowanych, zakupu niezbędnych lekarstw, a nawet wyrównania utraconych na skutek wypadku dochodów.

Podsumowując, odszkodowanie może sięgnąć kilkuset tysięcy złotych. Dla przeciętnego Polaka jest to kwota bardzo wysoka i niemożliwa do zdobycia „na już”. Spowodowanie jednego wypadku bez OC mogłoby więc skutkować powstaniem długów na całe życie. Jako że nawet najlepszy kierowca nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co może spotkać go na drodze, jazda bez obowiązku posiadania ważnej polisy mogłaby wiązać się z bardzo wysokim ryzykiem.

Do kiedy trzeba zapłacić składkę ubezpieczenia OC?

O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC jest taki sam u każdego ubezpieczyciela, o tyle kwestie formalne należą już od polityki własnej towarzystwa. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w umowie i warto sprawdzić je zawczasu, by uniknąć przykrych konsekwencji niedopełnienia warunków.

Zdecydowaną większość na rynku stanowią polisy z terminem płatności przypadającym na dzień rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej. Możesz jednak spotkać się z takimi, w przypadku których konieczne jest uregulowanie należności na dzień lub nawet tydzień wcześniej. Spóźnienie będzie oznaczało naliczenie ustawowych odsetek, a w dłuższej perspektywie także podjęcie innych działań.

Czy można opłacić OC po terminie?

Jak już wspomnieliśmy, towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą dość restrykcyjnie do przestrzegania warunków umowy. Opóźnienia w płatności nie są więc mile widziane i na pewno spotkają się z konsekwencjami.

Od tej zasady obowiązuje jednak wyjątek. Polisę możesz opłacić po terminie, jeśli rozłożysz płatność za OC na raty. Taką możliwość zapewnia wielu ubezpieczycieli na polskim rynku, jednak większość z nich ogranicza ją do podzielenia płatności na maksymalnie dwie raty.

Liczba rat OC w różnych firmach ubezpieczeniowych

UbezpieczycielLiczba rat w OC
Allianz2
Benefia2 lub 4
Euroins2
Beesafe2
Generali 2
Link42 lub 4
Ergo Hestia2
Proama2
Wiener2
You Can Drive2
Uniqa2 lub 4
mtu242
Warta2 lub 4
HDI2 lub 4
Wefox2

Nie da się ukryć, że podzielenie płatności na raty ułatwia wpasowanie tego wydatku w domowy budżet, który bywa napięty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ceny OC dla osób płacących jednorazowo i w ratach różnią się na niekorzyść tej drugiej grupy. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, zakup polisy będzie mniejszym obciążeniem dla portfela w tym konkretnym momencie, ale finalnie może się okazać, że wyniesie Cię to więcej – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce najtaniejuagenta.pl.

Co grozi za opłacenie OC po terminie?

Jeśli samodzielnie zauważysz, że zalegasz z opłaceniem składki OC, jak najszybciej ureguluj płatność. O ile zdążysz zanim ubezpieczyciel wykryje brak wpłaty, być może uda Ci się uniknąć jakichkolwiek konsekwencji tego przeoczenia, nawet odsetek za spóźnienie.

Sytuacja komplikuje się, gdy to towarzystwo upomni się o zapłatę zaległej składki. W tym przypadku są stosowane następujące działania mające na celu skłonienie kierowcy do uregulowania należności.

Monity z wezwaniem do zapłaty

To pierwszy krok, który ma na celu przypomnienie o tym, że zalegasz z opłatą za OC. W tym momencie najpewniej przyjdzie Ci zapłacić należną kwotę wraz z odsetkami, ale unikniesz poważniejszych konsekwencji.

Windykacja wewnętrzna

Brak odpowiedzi na łagodne ponaglenia doprowadzi do uruchomienia procesu windykacji prowadzonej wewnętrznie przez ubezpieczyciela. Będzie się to wiązać z jeszcze większą liczbą monitów, a także z telefonami. To wciąż dobry moment na to, by rozwiązać problem polubownie. Opłacenie składki i odsetek rozwiąże problem.

Windykacja sądowa

Jeśli windykacja wewnętrzna nie przyniesie oczekiwanego skutku, sprawa trafi do sądu. Tutaj konsekwencje będą już poważne, bo do składki i odsetek zostaną doliczone wszystkie koszty poniesione przez towarzystwo w celu odzyskania pieniędzy – m.in. opłaty za monity, komornika, a nawet postępowanie sądowe.

Czy zapłacenie raty OC po terminie oznacza rozwiązanie umowy?

W kontekście nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie warto zastanowić się jeszcze nad tym, w jaki sposób wpływa to na ważność zawartej umowy. Obowiązek zapłaty jest w końcu jednym z najistotniejszych ustaleń tego dokumentu, a jego niedopełnienie mogłoby skutkować rozwiązaniem umowy.

Może się tak stać, jeśli umowa dotyczy polisy nieobligatoryjnej, takiej jak np. AC, assistance czy NNW. Jeśli jednak jest to OC, ubezpieczyciel nie może odmówić Ci ochrony ubezpieczeniowej nawet wtedy, gdy nie uregulujesz płatności w terminie. Kierowca jest tutaj chroniony prawnie i nie musi obawiać się utraty ciągłości ubezpieczenia aż do końca okresu trwania umowy.

Kiedy OC wznowi się automatycznie na kolejny rok?

Zgodnie z polskim prawem każda polisa OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Jest to mechanizm gwarantowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, który ma na celu ochronę kierowców przed poważnymi konsekwencjami przerwy w OC. Rozwiązanie to znacznie zmniejszyło takie ryzyko dla zapominalskich, którym zdarza się nie pamiętać o tym, że kończy się polisa.

Co w sytuacji, jeśli zależy Ci na zmianie towarzystwa po zakończeniu obowiązywania obecnej umowy? Po prostu wypowiadasz ją w terminie wymaganym przez ubezpieczyciela (najczęściej na jeden dzień przed wygaśnięciem zobowiązania) i kupujesz nowe OC. O ile między jedną a drugą polisą nie będzie ani jednego dnia przerwy, wszystko będzie w porządku.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC wygaśnie?

Automatyczne odnawianie obowiązkowego ubezpieczenia może trochę rozleniwiać. W końcu po co martwić się na zapas kończącą się umową, skoro polisa samoczynnie przedłuży się na kolejny rok. Warto jednak mieć świadomość tego, że nie zawsze się tak dzieje. Ubezpieczenie wygaśnie bez automatycznego odnowienia, jeśli:

 • korzystasz z OC po poprzednim właścicielu samochodu,
 • jest to polisa krótkoterminowa obowiązująca przez 30 dni,
 • nie zapłacisz za ubezpieczenie – w całości albo jednej z rat.

Właśnie ta ostatnia kwestia może się okazać najdotkliwszą konsekwencją nieopłacenia składki OC. Chwila nieuwagi może doprowadzić bowiem do przerwania ochrony ubezpieczeniowej i konieczności uiszczenia wysokiej kary za brak OC nałożonej przez UFG.

Przykład 1:

Pan Tomasz kupił używany samochód wraz z polisą ważną przez jeszcze dwa miesiące. Jako że jej warunki były opłacalne i nie zakładały rekalkulacji składki, postanowił skorzystać z niej do końca trwania umowy. Niestety ta skończyła się akurat w okresie międzyświątecznym, kiedy miał dużo na głowie, i po prostu zapomniał o sprawdzeniu polisy online. Gdy przypomniało mu się o ubezpieczeniu, okazało się, że już od 3 dni jeździ nieubezpieczonym samochodem. Natychmiast wykupił nową polisę, jednak nie obyło się bez konsekwencji. Mimo wszystko i tak miał szczęście, bo przyszło mu zapłacić karę od UFG w najniższym możliwym wariancie.

Czy ochrona OC działa w razie opóźnienia płatności?

Obligatoryjny charakter tej polisy sprawia, że możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela pomimo nieopłacenia składki OC. Niedotrzymanie warunków umowy przez Ciebie nie zwalnia bowiem towarzystwa z konieczności spełnienia obowiązków, jakie nakłada na nie ten dokument. Masz więc pewność, że wszystkie roszczenia osób trzecich, które ucierpiały na skutek Twojego działania, zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Musisz jednak liczyć się z tym, że będzie on wymagał jak najszybszego uregulowania zaległości.

Czy można nie płacić składki OC, gdy auto jest niesprawne?

Choć przepisy są jasne, wielu kierowców wciąż próbuje usprawiedliwiać brak obowiązkowej polisy tym, że samochód jest niesprawny i nie jest w stanie spowodować żadnej szkody. Ustawa jednak bardzo dokładnie wskazuje, kto musi kupić ubezpieczenie OC – właściciel pojazdu, który jest zarejestrowany w Polsce. Powyższy argument nie wpływa zatem w żaden sposób na zniesienie tego obowiązku. Znika on dopiero po wyrejestrowaniu samochodu, a to możesz zrobić tylko w określonych sytuacjach, m.in. po jego sprzedaży, kradzieży, zezłomowaniu czy wywiezieniu za granicę w celu sprzedania. W pewnych przypadkach także właściciele samochodów historycznych nie muszą pilnować zachowania ciągłości ubezpieczenia.

Zresztą warto być świadomym tego, że nawet taki niesprawny pojazd, który nie odpala i nie opuszcza stałego miejsca parkingowego, może spowodować szkodę. Choć takie sytuacje nie zdarzają się często, to jednak słyszy się czasem o takich historiach. Auto może np. stoczyć się i uderzyć w ogrodzenie sąsiada. Możesz uderzyć jego drzwiczkami o inny pojazd, który zaparkował obok. Samochód może też zostać skradziony, a następnie uczestniczyć w wypadku drogowym.

We wszystkich tych sytuacjach obowiązek pokrycia szkód spadnie na właściciela, który nie ma OC. O ile w przypadku ogrodzenia sąsiada czy lekkiego wgniecenia karoserii być może obędzie się bez większych dramatów, o tyle zapłacenie za szkody spowodowane przez złodzieja może już okazać się dużym wydatkiem.

Czym różni się opłacenie OC po terminie od braku ubezpieczenia pojazdu?

Opóźnienie w opłaceniu składki OC a brak ubezpieczenia to dwie różne kwestie. W tym pierwszym przypadku przez cały czas jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową. To oznacza, że w razie wystąpienia zdarzenia wymagającego likwidacji szkody towarzystwo pokryje wszystkie koszty – po uregulowaniu zaległości, ale jednak nie musisz się tym martwić.

Jeśli w ogóle nie masz polisy, za wszystko zapłacisz z własnej kieszeni. Co więcej, czekają Cię znacznie zupełnie inne konsekwencje niż monity z ponagleniami od ubezpieczyciela czy konieczność zapłacenia odsetek.

Co grozi za brak OC w 2023 roku?

Skutki braku obowiązkowego ubezpieczenia są znacznie poważniejsze niż w przypadku nieopłacenia składki w terminie. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia kara od UFG, której wysokość jest zależna od płacy minimalnej brutto. W 2023 roku zostanie ona podwyższona dwukrotnie – 1. stycznia z 3010 zł na 3490 zł, a 1. lipca na 3600 zł.  W związku z tym także kary za brak OC wzrosną. O ile? Przedstawiamy ich wysokość w poniższych tabelach.

Kara za brak OC styczeń-czerwiec 2023

Brak OCSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1400 zł2090 zł230 zł
Od 4 do 14 dni3490 zł5240 zł580 zł
Powyżej 14 dni6980 zł10 470 zł1160 zł

Kara za brak OC lipiec-grudzień 2023

Brak OCSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy (np. motocykle)
Do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
Od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
Powyżej 14 dni7200 zł10 800 zł1200 zł

Do tego wszystkiego należy dodatkowo doliczyć ewentualny mandat wystawiony przez policję, a także konieczność pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód z własnej kieszeni na mocy regresu ubezpieczeniowego. Po podliczeniu wszystkich kosztów nasuwa się jeden wniosek: chęć zaoszczędzenia może słono kosztować. Co więcej, może to być zupełnie nieopłacalne, biorąc pod uwagę to, że średnia cena OC w 2022 roku wyniosła 505 zł i nic nie wskazuje na to, by na samym początku nowego roku miało dojść do drastycznych podwyżek. Sprawdźmy to zresztą na przykładzie.

Przykład 2:

Pan Artur (45 lat) z Rybnika szukał ubezpieczenia dla swojego samochodu – Mazdy CX-5 z 2015 roku (silnik 1998 cm3 ). W porównywarce Najtaniej u Agenta znalazł następujące oferty.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 45-latka z Rybnika?
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
429,00 zł*
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
487,00 zł*
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
531,00 zł*
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
539,00 zł*
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
581,00 zł*
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
593,00 zł*
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
598,00 zł*
Ile kosztuje OC dla 45-latka z Rybnika?
TUZ TUW
429,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
487,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
531,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
539,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
581,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
593,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
598,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 23.01.2023 r., Mazda CX-5 z 2015 roku (silnik 1998 cm3 ).

Jak widać, nawet zakup najdroższej opcji z tego zestawienia będzie kosztować mniej niż opłacenie najniższej kary za brak OC dla samochodu osobowego. Bardziej opłacalne może okazać się szukanie oszczędności poprzez zakup taniego ubezpieczenia znalezionego online niż ryzykowanie tak poważnymi konsekwencjami.

Opłata OC po terminie – co warto wiedzieć?

 • Opóźnienie w opłaceniu składki OC nie sprawia, że ubezpieczyciel nie chroni Cię zgodnie z zakresem umowy.
 • Ubezpieczenie może zostać opłacone po terminie bez żadnych konsekwencji, jeśli wybierzesz płatność ratalną.
 • Spóźnienie w uregulowaniu należności względem ubezpieczyciela może skutkować naliczeniem odsetek, rozpoczęciem postępowania windykacyjnego, a nawet skierowaniem sprawy do sądu.
 • Nieopłacenie składki OC w terminie nie jest tym samym, co brak ubezpieczenia.
 • W 2023 roku rekordowa kara za brak ubezpieczenia może wynieść nawet 6900 zł.

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o OC po terminie

 1. Zapomniałem zapłacić OC. Co robić?

  Jeżeli zapomniałeś zapłacić ratę za polisę OC, wystarczy jak najszybciej to zrobić i dopłacić ewentualne odsetki. Natomiast, jeżeli zapomniałeś zawrzeć nowej umowy, a poprzednia nie wznowiła się automatycznie, musisz wykupić niezwłocznie nowe OC. Warto zrobić to jak najszybciej, aby przerwa w ubezpieczeniu była jak najkrótsza.
 2. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli polisa nie jest opłacona?

  Zawarta polisa jest ważna, nawet jak jest nieopłacona. Ubezpieczyciel musi więc wypłacić odszkodowanie w przypadku obowiązkowego OC. Towarzystwo wezwie ubezpieczającego do uregulowania składki.
 3. Czy można płacić składkę za OC w ramach abonamentu?

  Tak. Od niedawna takie rozwiązanie wprowadziło PZU. Przy zawarciu umowy składka dzieli się na 12 rat i klient opłaca je tak, jak inne comiesięczne opłaty. Dodatkowo, jeżeli ma kilka pojazdów może je połączyć i płacić jedną składkę.
 4. Kto odpowiada za zakup ubezpieczenia OC w terminie?

  Obowiązek ten spoczywa na właścicielu samochodu, który jest wpisany do dowodu rejestracyjnego. Jeśli auto stanowi przedmiot współwłasności, wszyscy współwłaściciele odpowiadają za to solidarnie. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy pojazd jest na co dzień użytkowany przez inną osobę. Nie ma to żadnego znaczenia, bo ubezpieczyciel i tak upomni się o zapłatę do właściciela.
 5. Kiedy nie trzeba mieć OC?

  Zakup OC nie jest obowiązkowy dla samochodu, który został wyrejestrowany. Nie jest to jednak takie proste, bo można to zrobić tylko w ściśle określonych sytuacjach, przede wszystkim po kradzieży auta, jego całkowitym zniszczeniu skutkującym złomowaniem, sprzedaży za granicą czy też wycofaniu z obiegu na wniosek producenta.
 6. Czy karę za OC można naliczyć za kilka lat?

  Nie. Nawet jeśli kierowca nie ma ubezpieczenia od kilku lat, to UFG może go ukarać jedynie za ten rok, w którym została przeprowadzona kontrola.
 7. Co się dzieje ze składkami OC w ratach, jeśli w międzyczasie samochód zostanie sprzedany?

  Poprzedni właściciel odpowiada za ich opłacenie do dnia sprzedaży widniejącego na umowie. Od tego momentu obowiązek ten spada na nowego właściciela, zatem zbywca nie musi martwić się ponagleniami ze strony ubezpieczyciela. O ile zgłosi mu sprzedaż samochodu w stosownym terminie, nie jest to jego problemem.
Piotr Nowik
[Głosów: 2 Średnia: 5]