aviva-logo
[Głosów:3    Średnia:5/5]

Początek towarzystwa Aviva można przypisać na rok 2002 kiedy to z połączenia firm Commercial Union, Norwich Union i General Accident powstaje powstaje jedna z największych grup ubezpieczeniowych. W Polsce z kolei pojawia się w roku 2009 i z roku na rok zyskuje coraz więcej klientów.

Początki TU Aviva sięgają roku 1696, kiedy to powstaje jedno w z pierwszych w Europie towarzystw Hand-in-Hand, które w późniejszym czasie, zostanie włączone w skład Commercial Union i stanie się jedną firm tworzących grupę Aviva.

Firma posiada swoje oddział na całym świecie, m.in. w Indiach, Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii i nadal się rozwija. W roku 2015 Aviva połączyła się z bryjską grupą Friends Life i tym samym uzyskała status lidera na brytyjskim rynku ubezpieczeń na życie.

Towarzystwo Aviva zdobyło do tej pory wiele nagród wyróżnień, m.in. Firma Przyjazna Klientowi w 2015 r. oraz w 2016 r., Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, Solidny Pracodawca 2014, Firma Przyjazna Rodzicom, czy też Trusted Brand Kryształ 2013 jako marka godna zaufania.

Ubezpieczenie OC w towarzystwie Aviva

Towarzystwo Aviva, jak i każde inne towarzystwo ubezpieczeniowe, zobowiązana jest oferować polisę odpowiedzialności cywilnej, której zakres będzie zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku młodych kierowców warto przed obliczeniem składki sprawdzić co zrobić, aby nie cena była możliwie jak najniższa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://najtaniejuagenta.pl/5-trikow-mlodego-kierowcy-na-tanie-oc/.

Ubezpieczenie AC

polisa, która obejmuje ochrona dany pojazd, który nie jest starszy niż 15 lat, wraz z zamontowanym w nim na stałe wyposażeniem dodatkowym oraz maksymalnie dwoma fotelikami dla dzieci. Ubezpieczenie będzie działać w przypadku:

 • kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą oraz z osobami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • aktów wandalizmu,
 • pożaru lub wybuchu,
 • huraganu, opadu atmosferycznego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania ziemi, lawiny, trąby powietrznej, upadku meteoru,
 • zalania i zatopienia, oprócz sytuacji zassania wody przez silnik,
 • kradzieży auta.

Szkoda rozliczona może być w dwóch wariantach: serwisowym (pojazd oddawany jest do warsztatu) lub kosztorysowym (zostanie przygotowany kosztorys na podstawie którego będzie wypłacana konkretna suma odszkodowania). Jeżeli poszkodowany kierowca zdecyduje się na naprawę w trybie serwisowy i wybierze jeden z warsztatów współpracujących z Avivą otrzymuje samochód zastępczy na 14 dni.

Towarzystwo Aviva posiada również specjalną ofertę dla właścicieli samochodów, które zostały zakupione w Polsce, nie były uszkodzone i mają mniej niż rok. W przypadku takich kierowców, odszkodowanie po kradzieży pojazdu pozwoli na zakup takiego samego modelu w salonie dealera.

NNW – Aviva

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ubezpieczenie NNW w towarzystwie Aviva posiada dwa warianty:

 • podstawowy, który obejmuje jedynie szkody związane z ruchem pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. zł;
 • rozszerzonym, który obejmuje z kolei również wypadki w życiu codziennym. Suma ubezpieczenia wynosi .

Aby móc skorzystać zakresu rozszerzonego konieczny jest w pierwszej kolejności zakup polisy podstawowej. Towarzystwo Aviva w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia podaje również szczegółowe informacje na temat wartości ewentualnego odszkodowania w zależności od doznanego urazu.

ASS w Avivie

Polisa assistace zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów pomocy, jakiej towarzystwo udzieli właścicielowi pojazdu w razie unieruchomienia jego pojazdu na drodze w określonych sytuacjach, informacji o warsztatach naprawczych, pojazdu zastępczego, medycznej pomocy informatycznej, wizyty lekarskiej w razie nagłego zachorowania, czy też pomocy dodatkowej jeszcze przed podrożą.

Ubezpieczenie ASS w Aviva posiada 3 warianty:

 • podstawowy
 • rozszerzony
 • maksymalny

Pomoc będzie udzielana zgodnie z zakresem wybranej polisy.

Wypowiedzenie umowy

Wzór wypowiedzenia umowy OC dostępny jest na stronie towarzystwa Aviva pod adresem http://www.aviva.pl/direct/_files/Wzor_wypowiedzenia_OC.pdf. Aby wypowiedzieć umowę polik należy pobrać, wydrukować, wypełnić oraz podpisać następnie:

 • wysłać pocztą na adres korespondencyjny

lub

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  • kontakt@aviva.pl – jeśli polisa została zakupiona przez Internet lub telefon
  • bok@aviva.pl – jeśli polisa została kupiona u agenta lub w placówc

lub

 • pozostawić u agenta ubezpieczeniowego, pamiętając o zabraniu potwierdzenia złożenia wypowiedzenia, z datą i podpisem przedstawiciela towarzystwach

Porównaj OC w 19 TU w 6 minut!

O kalkulatorze

Kalkulator towarzystwa zawiera 36 pytań, dzięki którym ubezpieczyciel może obliczyć wysokość składki ubezpieczenia zarówno polisy obowiązkowej, jak i dodatkowych. Pytanie odnoszą się zarówno do pojazdu, który ma być objęty ochroną, jego właściciela i współwłaścicieli oraz kierowców dodatkowych. Ważna będzie również historia ubezpieczenia wszystkich właścicieli.

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Aviva

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

Adres mailowy:

bok@aviva.pl – dla polis kupionych u agenta lub w placówce

kontakt@aviva.pl – dla polis kupionych przez Internet lub telefon
Telefon: 22 563 28 28

Stefania Stuglik

Oblicz składki przez internet lub zadzwoń do mnie!

(22) 270 00 00