Piotr Nowik

Piotr Nowik | 25 listopada 2021

Jak przerejestrować samochód?

scrolldown Jak przerejestrować auto

Jeśli kupiłeś używany samochód w Polsce lub sprowadziłeś z zagranicy, należy przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Standardowo przerejestrowanie auta zakupionego w kraju kosztuje 180,50 zł, a z importu 256 zł.

Przerejestrowanie samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Fakt nabycia samochodu w Polsce należy zgłosić, wg przepisów, w ciągu 30 dni, ale obecnie (od 1.07.2021 r. do odwołania) ten termin wydłużono do 60 dni. Przepisy nie regulują, w jakim terminie trzeba przerejestrować samochód.
 2. Za niezgłoszenie faktu nabycia pojazdu grozi kara od 200 do 1 000 zł.
 3. Nie zgłasza się faktu nabycia auta kupionego za granicą, ale trzeba je w terminie 60 dni przerejestrować (60 dni to termin wyjątkowo wydłużony, standardowo jest 30 dni).
 4. Standardowa opłata za przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce to 180,50 zł, a kupionego w innym kraju – 256 zł.
 5. W momencie przerejestrowania pojazd musi mieć ważne OC.

Czy przerejestrowanie używanego samochodu po jego zakupie jest konieczne?

Własność samochodu przechodzi ze sprzedawcy na kupującego w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży i przekazania opłaty. Kupujący może tytułować się właścicielem pojazdu, mimo że – do chwili przerejestrowania samochodu – w dokumentach jako właściciel widnieje osoba, która sprzedała samochód.

W myśl „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych” dowód własności samochodu potwierdza umowa kupna-sprzedaży, darowizny czy faktura. Nie ma przepisu, który mówiłby, że o własności pojazdu przesądzałyby dane osoby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Obowiązkiem zarówno zbywcy, jak i nabywcy samochodu jest poinformowanie o tym fakcie starostę. Wynika to z ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Art. 78, ust. 2 mówi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Należy podkreślić, że poinformowanie o nabyciu pojazdu to nie jest to samo co przerejestrowanie samochodu. Przepisy mówią zatem, że w ciągu 30 dni trzeba zawiadomić starostę, że kupiło się samochód. Auto należy też przerejestrować na własne dane, ale nie istnieje przepis, który regulowałby termin wykonania tej czynności.

Uwaga – od tej zasady występuje wyjątek, który dotyczy aut sprowadzonych z zagranicy. Przepisy nakazują przerejestrować sprowadzony samochód w ciągu 30 dni. Obecnie – ze względu na pandemię koronawirusa – ten termin wydłużono do 60 dni. Tak więc podsumowując:

 • Samochód używany kupiony w Polsce – trzeba w ciągu 30 dni zgłosić fakt nabycia pojazdu, auto trzeba też przerejestrować (dane w dowodzie rejestracyjnym muszą zgadzać się z danymi faktycznymi), ale żaden przepis nie precyzuje, w jakim terminie należy to zrobić.
 • Samochód używany kupiony za granicą – należy w ciągu 60 dni przerejestrować auto (60 dni to termin wyjątkowo wydłużony, standardowy czas wynosi 30 dni, więc warto śledzić komunikaty rządowe, aby nie przegapić powrotu do starych zasad).

Co grozi kierowcy, który nie zgłosi zakupu auta w urzędzie?

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, za niezgłoszenie do starosty w terminie 30 dni faktu zakupu (lub sprzedaży) samochodu grozi kara od 200 do 1 000 zł.

Nowe prawo zaczęło obowiązywać na krótko przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ogólnopolska izolacja i utrudniony dostęp do urzędów sprawiły, że Ministerstwo Infrastruktury odrębnymi regulacjami wydłużało termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia samochodu.

 • Do 31 grudnia 2020 r. obowiązywał wydłużony termin 180 dni.
 • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. powrócono do przepisów i w tym okresie obowiązywał termin 30 dni.
 • Od 1 lipca 2021 r. ponownie wydłużono termin (do odwołania) – tym razem do 60 dni.

Jak zgłosić nabycie samochodu w urzędzie?

Kupno pojazdu zgłasza się w tym samym urzędzie, co przerejestrowuje samochód, czyli w wydziale komunikacji. Obowiązku poinformowania o nabyciu lub zbyciu można dopełnić:

 • poprzez osobistą wizytę w urzędzie,
 • wysyłając wniosek listownie,
 • na platformie ePUAP dostępnej poprzez stronę https://www.gov.pl/.

Ten trzeci sposób jest najszybszy i najwygodniejszy, dlatego poniżej opisaliśmy, jak krok po kroku zrobić zgłoszenie nabycia samochodu przez ePUAP.[JCz1] 

 • Aby móc dokonać takiego zgłoszenia należy mieć aktywny Profil Zaufany (do profilu można się zalogować za pomocą danych do logowania do konta bankowego).
 • Należy wejść na stronę https://www.gov.pl/, po lewej stronie wybrać sekcję Usługi dla obywatela, następnie rozwinąć część Kierowcy i pojazdy i wybrać link Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).
 • Następnie trzeba nacisnąć okno Start. Pojawi się pytanie, czy chcemy zgłosić Zbycie, czy Nabycie. Należy zaznaczyć Nabycie, następnie kliknąć Dalej i Wyślij Zgłoszenie przez Internet.
  System przekieruje do logowania do Profili Zaufanego, który potwierdza tożsamość zgłaszającego.
 • Następnie trzeba odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących samochodu i okoliczności nabycia go. Na końcu należy załączyć załączniki i wysłać zgłoszenie.

Zgłoszenie nabycia samochodu (zarówno zrobione przez internet, jak i osobiście w urzędzie) jest bezpłatne.

Gdzie znaleźć wniosek o przerejestrowanie samochodu?

Możliwość zgłoszenia faktu nabycia samochodu jest dostępna dla wszystkich Polaków przez internet. Niestety, jeśli chodzi o przerejestrowanie samochodu, to w 2021 r. można zrobić to online tylko w niektórych wydziałach komunikacji.

Podstawowy dokument, który jest potrzebny do przerejestrowania samochodu na dane nowego właściciela to wypełniony wniosek. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej większości urzędów lub otrzymać druczek na miejscu. We wniosku należy wpisać podstawowe dane nowego właściciela i samochodu.

Podczas wizyty w urzędzie należy mieć ze sobą, oprócz wypełnionego wniosku:

 • Dowód osobisty.
 • Dokument potwierdzający własność samochodu (umowa kupna-sprzedaży, faktura itp.).
 • Dowód rejestracyjny, badania techniczne, kartę pojazdu (jeśli została wydana).
 • Tablice rejestracyjne.
 • Ubezpieczenie OC samochodu.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie auta.

Jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie pojazdu?

Wniosek o przerejestrowanie samochodu to typowy druk, z jakim można spotkać się w każdym urzędzie. We wniosku trzeba podać:

 • Dane właściciela (imię i nazwisko, adres, nr PESEL),
 • Dane przerejestrowanego pojazdu (marka, model, rocznik, nr silnika, nr VIN i numer rejestracyjny, rodzaj pojazdu: osobowy, ciężarowy itd.).
 • Wyróżnik tablic rejestracyjnych, czyli napis na indywidualnych tablicach rejestracyjnych, jeżeli właściciel samochodu sobie takie życzy (jeśli kierowca chce otrzymać tablice standardowe, to powinien zostawić to pole puste).

We wniosku należy też określić załączniki, które wraz z formularzem potrzebne są do rejestracji:

 • Dowód własności.
 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli była wydana).
 • Polisa OC.
 • Tablice rejestracyjne.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie auta niestety kosztuje, ale nie jest to duża kwota, biorąc pod uwagę, że wydaje się ją tylko raz. Cena za przerejestrowanie zależy od kilku czynników, ale można przyjąć, że większość właścicieli samochodów wydaje na tę formalność 180,50 zł. Co składa się na tę kwotę:

 • Tablice rejestracyjne: 80 zł.
 • Dowód rejestracyjny: 54 zł.
 • Nalepka kontrolna: 18,50 zł.
 • Znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • Pozwolenie czasowe (na 30 dni poruszania się po drogach): 13,50 zł
 • Opłata ewidencyjna: 2 zł.

Można zaoszczędzić, jeśli samochód zarejestrowany był wcześniej w tym samym powiecie. Wtedy nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, a co za tym idzie i nalepki kontrolnej, a więc nie trzeba płacić za tę usługę. W rezultacie cena za przerejestrowanie samochodu spadnie o niemal 100 zł.

Z drugiej strony, jeżeli właściciel chce mieć indywidualne tablice rejestracyjne, musi dopłacić za wybór tej możliwości. Koszt własnych tablic to 1 000 zł (a nie 80 zł), co daje łączny koszt przerejestrowania w wysokości trochę ponad 1 100 zł.

Zdarza się, że kierowca nie może przyjść osobiście do wydziału komunikacji i wysyła w swoim imieniu pełnomocnika. Cena za upoważnienie innej osoby do rejestracji samochodu to 17 zł (z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny właściciela).

Ponadto, wyższe koszty ponoszą kierowcy rejestrujący samochody zabytkowe (tablice do takich pojazdów kosztują 100, a nie 80 zł) oraz sprowadzone z zagranicy (muszą dopłacić 75 zł za kartę pojazdu oraz, w niektórych przypadkach, 98 zł za dodatkowe badanie techniczne).

Jak wyglądają procedury przerejestrowania samochodu z zagranicy?

Nad formalnościami związanymi z przerejestrowaniem samochodu sprowadzonego z zagranicy, trzeba myśleć, jeszcze przebywając za granicą. Otóż w niektórych krajach (np. w Niemczech, Austrii i państwach skandynawskich) obowiązują dwuczęściowe dowody rejestracyjne. Żeby nie mieć problemów z zarejestrowaniem w Polsce auta sprowadzonego z jednego z tych państw, trzeba przypilnować, aby dostać obie części dowodu.

Druga istotna sprawa to ubezpieczenie OC. Jeśli samochód nie ma ważnej polisy, należy wykupić mu OC krótkoterminowe, które obowiązuje przez 30 dni i jest tańsze od standardowych ubezpieczeń. Po przyjeździe do kraju należy przetłumaczyć dokumenty u tłumacza przysięgłego na język polski i opłacić akcyzę. Przetłumaczone dokumenty samochodu i potwierdzenie opłacenia akcyzy są potrzebne do przerejestrowania auta, więc nie ma po udawać się do urzędu, zanim nie dopełni się tych formalności.

Sama procedura przerejestrowania samochodu z zagranicy jest niemal taka sama jak polskiego. Wypełnia się taki sam wniosek, załącza przetłumaczone dokumenty i potwierdzenie opłacenia akcyzy. W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy do kosztu przerejestrowania należy doliczyć jeszcze 75 zł za wydanie karty pojazdu, dlatego przerejestrowanie takiego pojazdu kosztuje łącznie 256 zł.

Co z OC w momencie przerejestrowania samochodu?

W chwili przerejestrowania samochodu musi on posiadać ważną polisę OC. Urzędnik nie przyjmie wniosku, jeżeli auto będzie nieubezpieczone. W kwestii OC, nowy właściciel pojazdu ma dwie drogi do wyboru, które zależą od okoliczności.

 • Jeżeli, auto ma ważne OC, które wykupił poprzedni właściciel, nabywca może pozostać przy tym OC do końca trwania umowy (umowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres) lub może wypowiedzieć polisę zbywcy i zawrzeć nową umowę z innym ubezpieczycielem.
 • Jeżeli, samochód nie posiada ważnej polisy OC, to nowy właściciel musi ją wykupić najpóźniej w dniu, w którym będzie przerejestrowywał samochód.

Najtańszą polisę OC można szybko znaleźć w kalkulatorze OC i AC najtaniejuagenta.pl. Przy okazji warto porównać ceny i dokupić w pakiecie inne ubezpieczenia (AC, NNW, Assistance) i uzyskać jeszcze korzystniejszą cenę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

Czy, jeśli chcę zarejestrować auto ze współwłaścicielem, musimy być oboje wpisani w umowie kupna-sprzedaży?

Tak. Wymagana jest umowa kupna-sprzedaży samochodu, w której będą wpisani wszyscy właściciele nowego pojazdu.

Ile wynosi akcyza od zakupu używanego samochodu?

Wysokość podatku akcyzowego zależy od pojemności silnika. W przypadku samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3 jest to 3,1%, powyżej 2000 cm3 – 18,6%.

Czy można się odwołać od nałożonej kary za brak zgłoszenia nabycia (zbycia) pojazdu?

Tak. Pierwszą instytucją, do której należy przesłać odwołanie, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]