Patrycja Purzycka

Patrycja Purzycka | 29 marca 2023

Jak przerejestrować samochód?

scrolldown Jak przerejestrować auto

Jeśli kupiłeś używany samochód w Polsce lub sprowadziłeś z zagranicy, należy przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Sprawdzimy, jakie dokumenty trzeba przygotować oraz w jakim czasie musisz udać się do urzędu.

Przerejestrowanie samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Na zgłoszenie nabycia lub zbycia samochodu masz 30 dni od sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
 2. W przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy czas na rejestrację to aktualnie 60 dni.
 3. Koszt rejestracji samochodu to 161,5 zł razem z tablicami rejestracyjnymi.
 4. OC przechodzi na nowego właściciela i nie wznawia się automatycznie.

Czy przerejestrowanie używanego samochodu po jego zakupie jest konieczne?

Własność samochodu przechodzi ze sprzedawcy na kupującego w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży i przekazania opłaty. Kupujący może tytułować się właścicielem pojazdu, mimo że – do chwili przerejestrowania samochodu – w dokumentach jako właściciel widnieje osoba, która sprzedała samochód.

W myśl „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych” dowód własności samochodu potwierdza umowa kupna-sprzedaży, darowizny czy faktura. Nie ma przepisu, który mówiłby, że o własności pojazdu przesądzałyby dane osoby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Obowiązkiem zarówno zbywcy, jak i nabywcy samochodu jest poinformowanie o tym fakcie starostę. Wynika to z ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Art. 78, ust. 2 mówi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Należy podkreślić, że poinformowanie o nabyciu pojazdu to nie jest to samo co przerejestrowanie samochodu. Przepisy mówią zatem, że w ciągu 30 dni trzeba zawiadomić starostę, że kupiło się samochód. Auto należy też przerejestrować na własne dane, ale nie istnieje przepis, który regulowałby termin wykonania tej czynności.

Uwaga – od tej zasady występuje wyjątek, który dotyczy aut sprowadzonych z zagranicy. Przepisy nakazują przerejestrować sprowadzony samochód w ciągu 30 dni. Obecnie – ze względu na pandemię koronawirusa – ten termin wydłużono do 60 dni. Tak więc podsumowując:

 • Samochód używany kupiony w Polsce – trzeba w ciągu 30 dni zgłosić fakt nabycia pojazdu, auto trzeba też przerejestrować (dane w dowodzie rejestracyjnym muszą zgadzać się z danymi faktycznymi), ale żaden przepis nie precyzuje, w jakim terminie należy to zrobić.
 • Samochód używany kupiony za granicą – należy w ciągu 60 dni zarejestrować auto (60 dni to termin wyjątkowo wydłużony, standardowy czas wynosi 30 dni, więc warto śledzić komunikaty rządowe, aby nie przegapić powrotu do starych zasad).

Co grozi kierowcy, który nie zgłosi zakupu auta w urzędzie?

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, za niezgłoszenie do starosty w terminie 30 dni faktu zakupu (lub sprzedaży) samochodu grozi kara od 200 do 1 000 zł.

Nowe prawo zaczęło obowiązywać na krótko przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ogólnopolska izolacja i utrudniony dostęp do urzędów sprawiły, że Ministerstwo Infrastruktury odrębnymi regulacjami wydłużało termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia samochodu.

Jak zgłosić nabycie samochodu w urzędzie?

Kupno pojazdu zgłasza się w tym samym urzędzie, co przerejestrowuje samochód, czyli w wydziale komunikacji. Obowiązku poinformowania o nabyciu lub zbyciu można dopełnić:

 • poprzez osobistą wizytę w urzędzie,
 • wysyłając wniosek listownie,
 • na platformie ePUAP dostępnej poprzez stronę https://www.gov.pl/.

Ten trzeci sposób jest najszybszy i najwygodniejszy, dlatego poniżej opisaliśmy, jak krok po kroku zrobić zgłoszenie nabycia samochodu przez ePUAP. 

 1. Aby móc dokonać takiego zgłoszenia należy mieć aktywny Profil Zaufany (do profilu można się zalogować za pomocą danych do logowania do konta bankowego).
 2. Należy wejść na stronę https://www.gov.pl/, po lewej stronie wybrać sekcję Usługi dla obywatela, następnie rozwinąć część Kierowcy i pojazdy i wybrać link Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).
 3. Następnie trzeba nacisnąć okno Start. Pojawi się pytanie, czy chcemy zgłosić Zbycie, czy Nabycie. Należy zaznaczyć Nabycie, następnie kliknąć Dalej i Wyślij Zgłoszenie przez Internet.
  System przekieruje do logowania do Profili Zaufanego, który potwierdza tożsamość zgłaszającego.
 4. Następnie trzeba odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących samochodu i okoliczności nabycia go. Na końcu należy załączyć załączniki i wysłać zgłoszenie.

Zgłoszenie nabycia samochodu (zarówno zrobione przez internet, jak i osobiście w urzędzie) jest bezpłatne.

Gdzie znaleźć i jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie samochodu?

Możliwość zgłoszenia faktu nabycia samochodu jest dostępna dla wszystkich Polaków przez internet. Niestety, jeśli chodzi o przerejestrowanie samochodu, to nie w każdym urzędzie można to zrobić online.

Podstawowy dokument, który jest potrzebny do przerejestrowania samochodu na dane nowego właściciela to wypełniony wniosek. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej większości urzędów lub otrzymać druczek na miejscu. We wniosku należy wpisać podstawowe dane nowego właściciela i samochodu.

Podczas wizyty w urzędzie należy mieć ze sobą, oprócz wypełnionego wniosku:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający własność samochodu (umowa kupna-sprzedaży, faktura itp.),
 • dowód rejestracyjny, badania techniczne, kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • ubezpieczenie OC samochodu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie auta.

Wniosek o przerejestrowanie samochodu to typowy druk, z jakim można spotkać się w każdym urzędzie. We wniosku trzeba podać:

 • dane właściciela (imię i nazwisko, adres, nr PESEL),
 • dane przerejestrowanego pojazdu (marka, model, rocznik, nr silnika, nr VIN i numer rejestracyjny, rodzaj pojazdu: osobowy, ciężarowy itd.).
 • wyróżnik tablic rejestracyjnych, czyli napis na indywidualnych tablicach rejestracyjnych, jeżeli właściciel samochodu sobie takie życzy (jeśli kierowca chce otrzymać tablice standardowe, to powinien zostawić to pole puste).

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie auta niestety kosztuje, ale nie jest to duża kwota, biorąc pod uwagę, że wydaje się ją tylko raz. Cena za przerejestrowanie zależy od kilku czynników, ale można przyjąć, że większość właścicieli samochodów wydaje na tę formalność 161,50 zł. Co składa się na tę kwotę:

 • tablice rejestracyjne: 80 zł.
 • dowód rejestracyjny: 54 zł.
 • znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • pozwolenie czasowe (na 30 dni poruszania się po drogach): 13,50 zł
 • opłata ewidencyjna: 1,50 zł.

Od 31.01.2022 r. wprowadzono brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. Kiedyś możliwe to było tylko, gdy pojazd został kupiony w tym samym powiecie. Z kosztu odpada także nalepka kontrolna na szybie. Od września 2022 roku nie są już one wydawane przez urzędy. Koszt tablic należy doliczyć w przypadku rejestracji pojazdu z zagranicy lub, gdy aktualne tablice są uszkodzone.

Z drugiej strony, jeżeli właściciel chce mieć indywidualne tablice rejestracyjne, musi dopłacić za wybór tej możliwości. Koszt własnych tablic to 1 000 zł (a nie 80 zł), co daje łączny koszt przerejestrowania w wysokości trochę ponad 1 100 zł.

Zdarza się, że kierowca nie może przyjść osobiście do wydziału komunikacji i wysyła w swoim imieniu pełnomocnika. Cena za upoważnienie innej osoby do rejestracji samochodu to 17 zł (z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny właściciela).

Ponadto, wyższe koszty ponoszą kierowcy rejestrujący samochody zabytkowe (tablice do takich pojazdów kosztują 100, a nie 80 zł).

Jak wyglądają procedury przerejestrowania samochodu z zagranicy?

Nad formalnościami związanymi z przerejestrowaniem samochodu sprowadzonego z zagranicy, trzeba myśleć, jeszcze przebywając za granicą. Otóż w niektórych krajach (np. w Niemczech, Austrii i państwach skandynawskich) obowiązują dwuczęściowe dowody rejestracyjne. Żeby nie mieć problemów z zarejestrowaniem w Polsce auta sprowadzonego z jednego z tych państw, trzeba przypilnować, aby dostać obie części dowodu.

Druga istotna sprawa to ubezpieczenie OCJeśli samochód nie ma ważnej polisy, należy wykupić mu OC krótkoterminowe, które obowiązuje przez 30 dni i jest tańsze od standardowych ubezpieczeń. Po przyjeździe do kraju należy przetłumaczyć dokumenty u tłumacza przysięgłego na język polski i opłacić akcyzę. Przetłumaczone dokumenty samochodu i potwierdzenie opłacenia akcyzy są potrzebne do przerejestrowania auta, więc nie ma po udawać się do urzędu, zanim nie dopełni się tych formalności.

Jeżeli sprowadzasz samochód z kraju Unii Europejskiej, nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego. Jednak warto skonsultować to z Wydziałem Komunikacji, ponieważ czasem jest ono wymagane np. ze względu na dodatkowe zapisy w dokumencie.

Sama procedura przerejestrowania samochodu z zagranicy jest niemal taka sama jak polskiego. Wypełnia się taki sam wniosek, załącza przetłumaczone dokumenty i potwierdzenie opłacenia akcyzy. Kiedyś do rejestracji pojazdu należało doliczyć koszt wydania karty pojazdu. Od września 2022 r. karty pojazdy nie są już wydawane.

Co z OC w momencie przerejestrowania samochodu?

W chwili przerejestrowania samochodu musi on posiadać ważną polisę OC. Urzędnik nie przyjmie wniosku, jeżeli auto będzie nieubezpieczone. W kwestii OC, nowy właściciel pojazdu ma dwie drogi do wyboru, które zależą od okoliczności.

 • jeżeli, auto ma ważne OC, które wykupił poprzedni właściciel, nabywca może pozostać przy tym OC do końca trwania umowy (umowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres) lub może wypowiedzieć polisę zbywcy i zawrzeć nową umowę z innym ubezpieczycielem,
 • jeżeli, samochód nie posiada ważnej polisy OC, to nowy właściciel musi ją wykupić w dniu zakupu auta w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy w dniu rejestracji w Polsce.

Najtańszą polisę OC można szybko znaleźć w kalkulatorze OC i AC najtaniejuagenta.pl. Przy okazji warto porównać ceny i dokupić w pakiecie inne ubezpieczenia (AC, NNW, Assistance) i uzyskać jeszcze korzystniejszą cenę.

Przykład:

Pan Jacek, który ma 42 lata i ponad 10-letnią bezszkodową historię ubezpieczenia kupił Forda Focusa z 2015 roku, benzyna 1.5. Sprawdził składki na ten pojazd, wpisując dane do porównywarki. W kilka minut poznał kilka ofert i wybrał dla siebie najkorzystniejszą.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 42-latka z Kielc?
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
325,00 zł* rata od 0 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
388,00 zł* rata od 0 zł
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
389,00 zł* rata od 0 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
426,00 zł* rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
445,00 zł* rata od 0 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
446,00 zł* rata od 0 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
552,00 zł* rata od 0 zł
Ile kosztuje OC dla 42-latka z Kielc?
Uniqa
325,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
388,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
389,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
426,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
445,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
446,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
552,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 28.03.2023 r., Ford Focus z 2015 r., poj. silnika 1,5 l

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

 1. Czy można zrezygnować z polisy OC po poprzednim właścicielu?

  Tak, nowy właściciel może w każdej chwili wypowiedzieć polisę po zbywcy. W wypowiedzeniu należy powołać się na artykuł 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli polisa po zbywcy jest podzielona na raty lub towarzystwo dokona rekalkulacji, można wypowiedzieć tę polisę i zawrzeć nową.
 2. Czy ubezpieczenie po zbywcy przedłuża się automatycznie?

  Nie. Należy o tym pamiętać, korzystając z polisy zbywcy. Na koniec okresu trzeba zawrzeć nową umowę, aby nie narazić się na kary z UFG za brak polisy.
 3. Czy sprzedawca samochodu musi informować ubezpieczyciela o zmianie właściciela?

  Tak. Właściciel samochodu musi zgłosić zmianę do ubezpieczyciela. Robi to także w swoim interesie, ponieważ, gdy nowy właściciel spowoduje szkodę zakupionym autem, może zostać ona zapisana na koncie zbywcy. Dlatego warto niezwłocznie wysłać umowę kupna-sprzedaży do ubezpieczyciela.
 4. Czy, jeśli chcę zarejestrować auto ze współwłaścicielem, musimy być oboje wpisani w umowie kupna-sprzedaży?

  Tak. Wymagana jest umowa kupna-sprzedaży samochodu, w której będą wpisani wszyscy właściciele nowego pojazdu.
 5. Czy można się odwołać od nałożonej kary za brak zgłoszenia nabycia (zbycia) pojazdu?

  Tak. Pierwszą instytucją, do której należy przesłać odwołanie, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Patrycja Purzycka
[Głosów: 1 Średnia: 5]