Nie żyje właściciel pojazdu. Co z polisą OC?

Śmierć właściciela pojazdu nie oznacza zakończenia obowiązku ubezpieczenia pojazdu. Kto, kiedy i w jaki sposób powinien zadbać o obowiązkową polisę OC?

Śmierć bliskiej osoby oznacza nie tylko wielki żal, ale też szereg obowiązków, z którymi w końcu trzeba będzie się zmierzyć. Jednym z nich jest zadbanie o formalności związane z samochodem zmarłej osoby. Kto i jak powinien zająć się ubezpieczeniem OC?

Na początku dwie podstawowe informacje:

1. Ubezpieczenie nie wygasa po śmierci właściciela, tylko trwa do dnia, do którego dana polisa została zawarta.

2. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie zawarte przez osobę, która zmarła, nie przedłuży się automatycznie, więc trzeba zadbać o jego prolongowanie. Kto powinien to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Co zrobić, gdy zmarły wskazał osobę, która dziedziczy samochód?

Należy pamiętać, że ubezpieczenie nie jest przypisane do człowieka, ale do samochodu. To oznacza, że w dniu śmierci właściciela OC trwa nadal i staje się własnością osoby, która dziedziczy pojazd lub otrzymała go w akcie darowizny. Ta osoba musi jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie (jak dzieje się w większości przypadków), tylko spadkobierca pojazdu będzie musiał wykupić nową tak, by w ciągłości ubezpieczenia nie było ani jednego dnia przerwy!

Przykład: Pani Janina wykupiła polisę do 1 stycznia. Kilka dni temu jednak zmarła, a samochód w testamencie przepisała swojemu synowi – Michałowi.

Pan Michał o śmierci mamy musi powiadomić ubezpieczyciela (jak to zrobić piszemy poniżej) i do 1 stycznia może korzystać z polisy, ale musi pamiętać, by od 2 stycznia mieć już wykupioną nową. Pan Michał może zdecydować się także na drugi wariant – po śmierci pani Janiny wypowiedzieć polisę i ubezpieczyć pojazd w innym towarzystwie.

Co zrobić, gdy dziedziczący pojazd nie został ustalony?

W tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ zmarły nie zostawił testamentu, czyli nie wskazał osoby, która dziedziczy samochód, a wraz z nim ubezpieczenia OC.

W takiej sytuacji ustalenie kręgu spadkobierców jest dość czasochłonne i na ogół trwa znacznie dłużej niż ważność polisy OC, którą samochód bez względu na wszystko musi posiadać (nawet, jeśli do czasu określenia spadkobierców będzie tylko stał w garażu). W takiej sytuacji odpowiedzialność za wykupienie polisy spoczywa na wszystkich potencjalnych spadkobiercach.

Przykład: Pan Michał ubezpieczył samochód do 1 lipca, ale zmarł 1 lutego. Do 1 lipca nie udało się jednak rozstrzygnąć do kogo będzie należał pojazd, więc w tej sytuacji koszty zawarcia nowej polisy w równej mierze powinni wziąć na siebie wszyscy potencjalni spadkobiercy, czyli – mówiąc potocznie – powinni złożyć się na nowe OC.

Jeśli polisa nie zostanie wykupiona, wówczas finansowo odpowiedzą za to również wszyscy potencjalni spadkobiercy.

Uwaga! Ubezpieczającym pojazd po śmierci jego właściciela może być tylko jeden ze spadkobierców, np. ten, który obecnie korzysta z samochodu.

Sprawa byłaby zdecydowanie prostsza, gdyby przed 1 lipca udało się ustalić, komu należy się pojazd. Wówczas to ta osoba miałaby obowiązek wykupić polisę od 2 lipca.

Co, gdy umiera współwłaściciel?

W takiej sytuacji polisa OC cały czas trwa, a po wygaśnięciu może zostać automatycznie przedłużona. Współwłaściciel auta powinien zgłosić do towarzystwa, że drugi właściciel zmarł. Z reguły, do dnia przeprowadzenia podziału majątku po osobie zmarłej, za zapłatę składki odpowiada tylko on.

Co zrobić po śmierci właściciela pojazdu?

Bez względu na to, czy właściciel sporządził testament, czy nie, to o jego śmierci powinniśmy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarta jest polisa OC. Taką informację można przekazać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W piśmie należy zawrzeć numer polisy, kopię aktu zgonu, a także wskazać spadkobiercę (kopia testamentu lub aktu darowizny) lub poinformować o tym, że trwa postępowanie spadkowe.

Śmierć właściciela pojazdu a ubezpieczenie – to warto wiedzieć:

  • Po śmierci właściciela samochodu polisa OC nie wygasa i trwa do końca umowy.
  • Po zakończeniu okresu obowiązywania taka polisa nie przedłuży się automatycznie.
  • Spadkobierca pojazdu ma obowiązek poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o śmierci właściciela pojazdu.
  • Spadkobierca może wypowiedzieć obowiązującą polisę lub korzystać z niej aż do wygaśnięcia, a następnie zawrzeć nową.
  • Jeśli spadkobierca nie został wskazany, wówczas obowiązek zawarcia nowej polisy spoczywa na wszystkich potencjalnych spadkobiercach.
Piotr Nowik
[Głosów: 2 Średnia: 4]