Raty OC i AC po terminie – co Ci grozi?

Zapomniałeś o zapłacie kolejnej raty OC lub AC w terminie? Taki błąd można naprawić. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić i jakie grożą Ci konsekwencje.

Przegapić termin opłacenia składki OC czy AC może każdy. Jeżeli zdarzyło się to Tobie, nie powinieneś zwlekać, ale jak najszybciej uiścić należność. Terminowość jest szczególnie istotna w przypadku ubezpieczenia autocasco. Jeżeli nie będziesz opłacał składek w ustalonych terminach i zignorujesz wezwania do zapłaty, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia.

Nie zapłaciłem raty OC – co mi grozi?

Warunki ubezpieczenia OC są regulowane ustawowo. Dzięki nim jesteś objęty ubezpieczeniem również wtedy, gdy zalegasz z zapłatą kolejnej raty ubezpieczenia OC. Gdyby w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej doszło do kolizji lub wypadku z Twojej winy, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może uchylić się od finansowej odpowiedzialności za szkodę. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciel zrekompensuje poszkodowanemu spowodowane przez Ciebie szkody.

Przykład: Pan Tadeusz zakupił polisę OC, a płatność za składkę OC podzielił na 4 raty. Płatność trzeciej raty przypadła na 12 lipca 2022 r. Cztery dni później mężczyzna spowodował kolizję drogową. Wówczas też zorientował się, że nie zapłacił trzeciej raty OC. Mimo braku terminowej płatności nie musiał on pokryć szkód z własnych środków – odszkodowanie za niego wypłacił ubezpieczyciel.

Co się stanie, jeżeli do końca umowy OC nie zapłacisz zaległej raty? Pamiętaj, że umowa nie odnowi się na kolejny rok. W tym momencie staniesz się dłużnikiem nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowego, ale również UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu i za każdy dzień bez ustawowej ochrony grozi ci kara za brak OC, nakładana przez Fundusz (w 2022 roku nawet 6020 zł za samochód osobowy!).

Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku?

Czas przerwySamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusyPozostałe pojazdy (w tym m.in. motocykle)
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

– Możesz być pewny, że bez względu na to, czy w czasie trwania umowy OC doszło do kolizji lub wypadku z Twojej winy, czy też nie, ubezpieczyciel nie podaruje Ci długu. Im dłuższa zwłoka, tym wyższe będą za nią naliczone odsetki. W najgorszym wypadku, brak reakcji na wezwania do zapłaty spowoduje oddanie sprawy do sądu i poddanie długu egzekucji komorniczej – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejugenta.pl.

Nie zapłaciłem raty za polisę  AC (autocasco) – jakie są tego konsekwencje?

Ponieważ autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, każde towarzystwo może wyznaczyć własne zasady egzekwowania zaległości. Precyzyjnych informacji powinieneś szukać w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) Twojego ubezpieczyciela.

Najczęściej spotkasz się z podobnym zapisem, jaki zamieszcza w swoich OWU PZU:

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Towarzystwo LINK4 jest bardziej konsekwentne w tej kwestii:

Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną zapłacone w terminie, Link4 może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Procedura egzekwowania należności w AC wygląda podobnie: najpierw otrzymasz wezwanie do zapłaty, a w nim ostateczny termin uregulowania zaległości. Brak Twojej reakcji będzie stanowił podstawę do wypowiedzenia umowy AC. Za czas korzystania z umowy pomimo braku opłaty, zostaniesz obciążony odsetkami.

Przykład:

Pani Anna dokupiła do obowiązkowego ubezpieczenia polisę AC. Kobieta wybrała płatność ratalną. Po uiszczeniu drugiej raty stwierdziła, że dalsza ochrona nie jest jej potrzebna. Gdy minął termin płatności trzeciej raty, a środki nie wpłynęły na konto ubezpieczyciela, pani Anna otrzymała wezwanie do zapłaty. Zignorowała je, wobec czego ubezpieczyciel wypowiedział umowę i wezwał do zapłaty za kilka dni, przez który obejmował auto ochroną ubezpieczeniową.

Jak wygląda sprzedaż samochodu z ubezpieczeniem OC lub AC na raty?

Zakup ubezpieczenia OC na raty nie jest to przeszkodą w sprzedaży auta. Musisz jednak pamiętać o formalnościach, aby nie otrzymać wezwania do zapłaty od firmy ubezpieczeniowej. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy sprzedajesz samochód po opłaceniu np. pierwszej raty OC, a do zapłaty są kolejne.

Co się stanie, jeżeli nie poinformujesz firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni, a nowy właściciel auta nie opłaci składki? Otrzymasz wezwanie do zapłaty. Będziesz miał wówczas trzy możliwości – możesz:

 • spróbować porozumieć się z ubezpieczycielem – jest jednak małe prawdopodobieństwo, że firma ubezpieczeniowa wycofa swoje roszczenia,
 • przypomnieć o opłaceniu składki nowemu właścicielowi – mógł on zapomnieć o płatności,
 • opłacić składkę – jeżeli zdecydujesz się na to rozwiązanie, masz prawo żądać od nabywcy pojazdu zwrotu połowy składki ubezpieczeniowej.

Przykład:

Pani Hanna skorzystała z rozwiązania w postaci ubezpieczenia OC na raty – wybrała dwie raty. Drugą ratę miała zapłacić 2 listopada. Przed tą datą sprzedała jednak samochód i rzetelnie poinformowała nabywcę o konieczności uregulowania drugiej raty. Niestety, pani Hanna zapomniała napisać do ubezpieczyciela. Gdy otrzymała wezwanie, zapłaciła składkę, żądając jednocześnie od nowego właściciela pojazdu połowy uiszczonej kwoty.

W Twoim interesie jest ustalenie, czy nowy właściciel pojazdu będzie korzystał z przejętej polisy OC. Jeżeli nie, zgłoś się do ubezpieczyciela – bardzo możliwe, że otrzymasz pieniądze za czas, gdy nie korzystałeś z ochrony ubezpieczeniowej.

Prościej jest w przypadku ubezpieczenia AC – ta polisa nie przechodzi wraz z pojazdem na kupującego. Jeżeli zatem sprzedałeś samochód, wystarczy poinformować o tym ubezpieczyciela. W zależności od tego, na kiedy przypada płatność kolejnej raty, możesz otrzymać nawet zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej.

Kupno pojazdu z nieopłaconą ratą OC lub AC – jak postępować?

Chcesz zakupić pojazd, ale masz wątpliwości, bo dotychczasowy właściciel zdecydował się opłacać składkę ubezpieczenia OC w ratach? Niesłusznie – możesz bez obaw nabyć taki pojazd. Pamiętaj jednak, że masz wybór. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami możesz:

 • kontynuować przejęte ubezpieczenie – wówczas powinieneś opłacić kolejną (kolejne) ratę ubezpieczenia OC (analogiczne jak zrobiłby to poprzedni właściciel pojazdu),
 • wypowiedzieć umowę OC i znaleźć nowe ubezpieczenie – to rozwiązanie może okazać się dla Ciebie szczególnie korzystne, jeżeli masz duże zniżki i w związku z tym zapłacisz mniej za ubezpieczenie całoroczne niż za jedną czy dwie raty. W prosty sposób możesz kupić tanie OC w kalkulatorze OC/AC w najtaniejuagenta.pl.

Nawet przed zakupem samochodu możesz poprosić dotychczasowego właściciela o zaświadczenie od firmy ubezpieczeniowej o tym, że nie zalega on z płatnościami kolejnych rat. W ten sposób sprawdzisz prawdomówność potencjalnego kontrahenta.

Przykład:

Pani Dagmara zdecydowała się zakupić Volkswagena Tiguana z drugiej ręki. Sprzedawca poinformował ją, że opłaca składkę OC w ratach – zdecydował się na 4 raty, z czego opłacił tylko jedną. Do zapłaty pozostało 1650 zł. Pani Dagmara skorzystała z kalkulatora OC zamieszczonego na naszej stronie i znalazła polisę OC za 780 zł na cały rok. W związku z tym nie zdecydowała się kontynuować ubezpieczenia zakupionego przez poprzedniego właściciela auta.

Kupujesz samochód, a właściciel poinformował Cię, że korzysta z ochrony ubezpieczeniowej AC, a składkę opłaca w ratach? Nie musisz się obawiać, że będziesz musiał kontynuować to ubezpieczenie. Większość ubezpieczycieli nie przewiduje, aby polisa AC mogła przejść na nowego właściciela. Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkową ochroną ubezpieczeniową, skorzystaj z naszego kalkulatora AC – w ten sposób najszybciej znajdziesz tanie ubezpieczenie AC w pakiecie z OC.

Czy trzeba płacić ratę OC po kradzieży lub złomowaniu auta?

Twój samochód został skradziony lub oddałeś pojazd do stacji demontażu pojazdów? W tej sytuacji nie będziesz musiał opłacać kolejnych rat ubezpieczenia OC. Musisz jednak dopełnić formalności, czyli wyrejestrować pojazd, a następnie poinformować o tym ubezpieczyciela – do pisma powinieneś dołączyć zaświadczenie otrzymane z wydziału komunikacji.

Przykład:

Przy zakupie składki OC pan Wiesław zdecydował się na płatność w ratach – wybrał dwie raty. Trzy dni po opłaceniu pierwszej z nich pojazd skradziono. Pan Wiesław wyrejestrował samochód, a następnie poinformował ubezpieczyciela o zdarzeniu. Ten z kolei oddał mu część niewykorzystanej składki. W efekcie pan Wiesław zapłacił tylko za 3 dni ochrony ubezpieczeniowej.

Co zrobić w przypadku chwilowych trudności finansowych?

Pamiętasz o płatności kolejnej raty składki OC lub AC, ale nie masz odpowiednich środków na swoim rachunku bankowym? Niezwłocznie skontaktuj się z przedstawicielami ubezpieczyciela i zapytaj o możliwość rozłożenia zaległości na dogodniejsze raty. W niektórych przypadkach będzie to możliwe, np. gdy rozłożyłeś płatność składki na dwie raty, ale ubezpieczyciel ma też w ofercie płatność składki w czterech ratach.

Kontakt z ubezpieczycielem może uchronić Cię przed wypowiedzeniem umowy AC lub skierowaniem sprawy do firmy windykacyjnej. Drugie rozwiązanie najczęściej oznacza dodatkowe koszty, które będziesz musiał ponieść. To kolejny powód, dla którego nie warto lekceważyć ubezpieczyciela, ale poinformować go o chwilowych trudnościach finansowych.

Niezapłacenie raty OC w terminie – to warto wiedzieć:

 • Nieopłacenie kolejnej raty OC nie powoduje przerwania ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj jednak, że polisa nieopłacona w całości nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.
 • Jeżeli zalegasz z opłatą za AC, sprawdź w OWU, jakie grożą Ci konsekwencje. Najczęściej brak reakcji na wezwanie do zapłaty powoduje zerwanie umowy.
 • W żadnym przypadku ubezpieczyciel nie podaruje Ci Twojego długu. Im dłużej będziesz zwlekał z płatnością raty, tym wyższe grożą Ci odsetki i opłaty karne.
 • Transakcja kupna lub sprzedaży samochodu ze składką OC opłacaną ratalnie jest możliwa, ale strony muszą pamiętać, by poinformować ubezpieczyciela o zmianach w kwestii własności.
 • Kolejnych rat ubezpieczenia OC nie trzeba płacić po kradzieży czy zezłomowaniu pojazdu. Wówczas wystarczy tylko przedstawić dowód wyrejestrowania auta.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zapłatę raty OC i AC po terminie

 1. Czy można wypowiedzieć OC przed drugą ratą?

  To zależy. Jeśli kupiłeś używane auto i kontynuujesz polisę zbywcy pojazdu, to zgodnie z ustawą możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym momencie. Jeżeli pisemne wypowiedzenie trafi do ubezpieczyciela przed terminem płatności drugiej raty, to nie będziesz musiał płacić składki za okres po złożeniu dokumentu.
 2. Co grozi za brak zapłaty ubezpieczenia OC w terminie?

  Jeżeli opóźnienie dotyczy drugiej lub kolejnej raty, to ubezpieczenie OC nadal obowiązuje. Jednocześnie towarzystwo może naliczyć ustawowe odsetki za nieuregulowanie składki w terminie. W przypadku dalszej zwłoki z Twojej strony sprawa może trafić do sądu.
 3. Co grozi za brak opłaty pierwszej raty OC w terminie?

  Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia pojazdu z firmą ubezpieczeniową i nie wpłaciłeś pierwszej raty, to UFG może nałożyć na Ciebie karę za brak OC.
 4. Czy za brak przedłużenia ważności OC po zakupie używanego auta grozi kara?

  Tak. Jeśli kontynuujesz polisę zbywcy pojazdu, która nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres, to Twoim obowiązkiem jest zadbanie o ciągłość ubezpieczenia pojazdu. Jeśli nie wykupisz OC przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy grożą Ci wysokie kart ze strony UFG.
Ilona Walczak
[Głosów: 169 Średnia: 4]