Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 19 maja 2021

BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód – kiedy możesz z niej skorzystać?

scrolldown BLS likwidacja szkody z OC

Usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) upraszcza procedury związane z naprawą auta z polisy OC. Jednak nie każdy kierowca będzie mógł z niej skorzystać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby nasz ubezpieczyciel zgodził się na takie rozwiązanie, jakim jest BLS?

BLS – Podsumowanie:

  1. BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód) umożliwia naprawę pojazdu z OC sprawcy kolizji za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela (towarzystwa, w którym kupiłeś polisę OC lub AC).
  2. Na chwilę obecną nie wszystkie firmy proponują taką usługę. Część towarzystw, które posiadają BLS w swojej ofercie, przystąpiła do systemu opracowanego przez PIU i stosuje wspólne zasady likwidacji szkody. Inne oferują BLS jako własny produkt.
  3. BLS nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Pamiętaj również, że warunki korzystania z oferty mogą się różnić w zależności od wybranego towarzystwa.

W Europie Zachodniej BLS działa sprawnie już od kilkudziesięciu lat. W Polsce, pionierem w świadczeniu tej usługi jest towarzystwo PZU i UNIQA (od 2014 roku). W 2015 roku wprowadzono ujednolicony system, opracowany przez PIU (Polską Izbę Ubezpieczeń). Na chwilę obecną stosuje go większość polskich ubezpieczycieli. Jednak usługa nie jest dostępna dla każdego klienta. Nawet, jeśli ubezpieczyciel posiada ją w swojej ofercie.

BLS – na czym polega usługa?

Jeżeli Twój samochód zostanie uszkodzony z winy innego kierowcy, likwidacją szkody zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiłeś polisę OC. Oczywiście Twój ubezpieczyciel nic na tym nie straci, bo ostatecznie odzyska poniesione koszty od towarzystwa sprawcy.

W założeniu, dzięki BLS proces naprawy szkody ma być znacznie krótszy i przede wszystkim – bardziej przyjazny dla poszkodowanego. Nie musi on szukać i zwracać się do nieznanego sobie ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Może też liczyć na to, że firma której jest klientem dołoży wszelkich starań, aby był zadowolony z jakości obsługi.

Co w BLS poza naprawą pojazdu?

Poszkodowani którzy chcą skorzystać z BLS nie muszą obawiać się, że likwidacja szkody ograniczy ich prawa, np. do pojazdu zastępczego czy bezpłatnego holowania. Tutaj obowiązują te same zasady co po zgłoszeniu szkody do towarzystwa sprawcy. Oprócz wspomnianych usług ubezpieczyciel gwarantuje zwrot kosztów, np. za dodatkowe badania techniczne czy też parkowanie uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym.

Kiedy możesz skorzystać z usługi Bezpośredniej Likwidacji Szkody?

Przede wszystkim wtedy, gdy Twoje towarzystwo oferuje taką usługę. Niestety, w tym zakresie nadal występują pewne rozbieżności.

  • Większość firm stosuje model PIU (Polskiej Izby Ubezpieczeń), m.in.: Ergo Hestia (także MTU i You Can Drive), PZU, Warta (także HDI), Concordia Ubezpieczenia, Aviva, Gothaer, AXA Ubezpieczenia, Uniqa. Aby skorzystać z usługi wystarczy posiadać aktualną, wykupioną w tym towarzystwie polisę OC. Ale uwaga – ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia również musi oferować usługę BLS opracowaną w tym modelu.
  • Niektóre towarzystwa (np. PZU i Warta) nie tylko przystąpiły do programu BLS opracowanego przez PIU, ale przygotowały również własną ofertę. Dzięki temu, skorzystanie z bezpośredniej likwidacji szkód nie jest zależne od towarzystwa sprawcy kolizji.
  • Zdarza się również tak, że ubezpieczyciel proponuje BLS swoim klientom tylko wtedy, gdy korzystają z ochrony autocasco (np. Allianz).

Uwaga! W każdym przypadku szkoda może być zgłoszona tylko do jednego ubezpieczyciela.

Warto również pamiętać, że Bezpośrednia Likwidacja Szkód nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Podstawowymi włączeniami, które stosują towarzystwa zrzeszone w systemie PIU są szkody:

  • osobowe,
  • powstałe poza granicami Polski,
  • w których biorą udział więcej niż dwa pojazdy,
  • majątkowe, o wartości powyżej 30 tys. złotych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi również likwidacji szkody w ramach BLS, jeśli pojazd sprawcy kolizji jest zarejestrowany za granicą.

Ubezpieczyciele, którzy wypracowali własny model usługi BLS, mogą stosować inne ograniczenia lub – i tak bywa częściej – są bardziej tolerancyjni. Przykładowo, Warta zajmie się likwidacją szkody do wartości 500 tys. złotych oraz zapewnia dodatkowo ochronę bagażu kierowcy i pasażerów.

Bezpośrednia likwidacja szkód – rozwiązanie (nie)idealne?

W rok po wprowadzeniu BLS Rzecznik Finansowy informował, że niektórzy kierowcy czują się zagubieni i mają wątpliwości co do sposobu likwidacji szkody. Przede wszystkim z powodu ograniczenia usługi tylko do szkód rzeczowych i wprowadzenia limitu kwotowego. Klienci towarzystw, które oferowały BLS, skarżyli się wówczas, że nie wiedzą gdzie zgłosić szkodę, gdy oprócz uszkodzenia samochodu dojdzie do urazu (np. złamania ręki) i w jaki sposób mają oszacować jej wartość.

Na dzień dzisiejszy większość wątpliwości nadal dotyczy tego samego problemu. Tymczasem, najczęściej wynikają one z niedoinformowania.

Pamiętaj, że w każdej sytuacji szkodę możesz zgłosić do swojego towarzystwa. Jeżeli nie będzie ona podlegać naprawie w ramach BLS, zostaniesz o tym poinformowany, a sprawa zostanie przekazana do towarzystwa sprawcy zdarzenia. Nie musisz się także obawiać (i przede wszystkim samodzielnie wyceniać), że wartość odszkodowania przekroczy dopuszczalne 30 tys. złotych. Ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia oszacuje wszystkie koszty i zdecyduje, kto powinien zająć się likwidacją szkody.

Stefania Stuglik
[Głosów: 9 Średnia: 4.4]