BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód – kiedy możesz z niej skorzystać?

BLS – usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkód upraszcza procedury związane z naprawą auta z polisy OC. Jednak nie każdy kierowca będzie mógł z niej skorzystać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby nasz ubezpieczyciel zgodził się na takie rozwiązanie, jakim jest BLS?

Co to jest BLS?

Bezpośrednia likwidacja szkody (w skrócie: BLS) to możliwość naprawy szkody z OC przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę ma poszkodowany, a nie jak w tradycyjnym modelu – sprawca.

Oficjalnie system bezpośredniej likwidacji szkód funkcjonuje w Polsce od 1. kwietnia 2015 r., kiedy to Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) stworzyła jego podstawy prawne. Opierają się one na porozumieniu o charakterze cywilnoprawnym, zawartym pomiędzy towarzystwami działającymi na terytorium kraju. Wcześniej, w 2014 r. jako własną ofertę bazującą na BLS wprowadziło PZU oraz UNIQA (wtedy działająca jeszcze pod nazwą AXA). W 2015 r. umowy o BLS popisało pierwotnie 8 firm ubezpieczeniowych.

Wg zapisów umowy BLS (w modelu stworzonym przez PIU), bezpośredniej likwidacji szkód mogą domagać się kierowcy pokrzywdzeni w kolizjach lub w wypadkach:

 • na terenie Polski,
 • w których brały udział 2 samochody,
 • w których nie było osób rannych i ani ofiar śmiertelnych,
 • w których wartość szkody nie przekroczyła 30 tys. zł.

Jeśli jesteś poszkodowanym, chcesz skorzystać z metody bezpośredniej likwidacji szkody, ale obawiasz się, że koszt naprawy przekroczy limit 30 tys. zł i tak możesz zgłosić szkodę do swojego towarzystwa. Jeśli okaże się, że naprawa faktycznie będzie droższa niż wspomniana kwota, sprawa bez żadnych konsekwencji zostanie przeniesiona do towarzystwa sprawcy i rozwiązana w tradycyjny sposób – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Czym różni się BLS od standardowej likwidacji szkody z OC?

Likwidacja szkody standardową metodą polega na zgłoszeniu się do ubezpieczyciela sprawcy. Ten wysyła swojego rzeczoznawcę, który dokonuje oględzin pojazdu i dokumentuje szkody. Na tej podstawie firma sprawcy kalkuluje wysokość zniszczeń i wypłaca polisę.

W przypadku bezpośredniej likwidacji szkody procedura jest uproszczona: poszkodowany kontaktuje się z własnym ubezpieczycielem i (najczęściej) wysyła mu zdjęcia uszkodzeń, które stanowią podstawę do oszacowania szkody i wyliczenia odszkodowania.

Czas na wypłatę odszkodowania przy obu metodach likwidacji jest taki sam (30 dni), jednak w praktyce kierowcy korzystający z BLS dostają pieniądze szybciej. Nie muszą się oni także obawiać, że rzeczoznawca z obcej firmy celowo zaniży wartość szkody, aby wypłacić mniejsze odszkodowanie.

Z czyjej polisy wypłacana jest rekompensata? Oczywiście z OC sprawcy. Choć technicznie wygląda to tak, że środki przychodzą na konto z rachunku bankowego firmy, w której OC ma poszkodowany. Później oba towarzystwa ubezpieczeniowe przesyłają między sobą dokumenty i rozliczają się bez angażowania w to pokrzywdzonego.

Jakie korzyści płyną z BLS?

Uczestnictwo w wypadku w roli poszkodowanego to podwójny stres. Najpierw kierowca obawia się skutków zdrowotnych zdarzenia, a gdy okazuje się, że obyło się bez poważnych uszkodzeń ciała, zaczyna się martwić uszkodzeniami samochodu i wizją „przeprawy” z obcym ubezpieczycielem. Wprowadzenie systemu BLS poprawiło tę drugą kwestię.

Pokrzywdzony:

 • nie musi w ogóle kontaktować się z firmą, w której OC ma sprawca wypadku – zaoszczędza mu to stresu,
 • ma poczucie, że jego sprawa zostanie załatwiona rzetelniej, gdyż firmie będzie zależało na utrzymaniu go jako klienta,
 • otrzyma szybciej pieniądze, ze względu na przyspieszone formalności.

Te plusy przekonują kierowców, którzy na ogół uważają, że warto bezpośrednio likwidować szkody, jeśli ubezpieczyciel daje taką możliwość.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Ogólne warunki do likwidacji szkody w ramach BLS opisaliśmy w pierwszym akapicie. Chodzi o to, że bezpośrednio można zlikwidować szkodę do 30 tys. zł, w zdarzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 samochody i nie mogą ucierpieć żadne osoby.

Więc jeśli brałeś udział w karambolu w Polsce, kolizji za granicą lub gdziekolwiek w wypadku z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi – zlikwidujesz szkodę tylko w tradycyjny sposób.

Jednak nadrzędne jest, ze względu na to, że system BLS jest dobrowolny, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego miało podpisaną umowę o BLS. Zatem jeśli jesteś kierowcą, który chce w przyszłości skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody, upewnij się, czy Twój ubezpieczyciel podpisał umowę.

Poniżej znajduje się lista towarzystw, które uwzględniają bezpośrednią likwidację szkód w 2022 r. W większości z nich obowiązują typowe warunki BLS, ale jeśli jakaś firma ma swoje dodatkowe wyłączenia lub inne zasady – uwzględniliśmy to w tabeli.

UbezpieczycielCzy należy do BLSDodatkowe warunki/wyłączenia
Allianztakw sieci można znaleźć nieaktualną informację, że trzeba mieć jednocześnie wykupione autocasco – TU zniosło ten wymóg
Beesafetaklimit szkody to 25 tys. zł
Benefianie-
Ergo Hestiatak-
Generalinie-
Link4tak-
mtu24.pltak-
Proamanie-
PZUtak-
TUZ Ubezpieczenianie-
Uniqa
tak-
Wienertak-
Warta i HDItaknie ma limitu szkody
You Can Drivetak-

Jeżeli Twój ubezpieczyciel nie jest w systemie BLS, i tak warto, abyś skontaktował się z nim przed zgłoszeniem szkody do firmy sprawcy. Niektóre towarzystwa proponują swoim klientom własne rozwiązania, których mechanizm przypomina BLS.

Czy firma ubezpieczeniowa sprawcy i moje towarzystwo muszą należeć do programu BLS?

Odpowiedź na pytanie postawione w akapicie brzmi: to zależy. Standardowe zasady systemu BLS przewidują, że tak być powinno – tzn. zarówno poszkodowany, jak i sprawca muszą mieć wykupione OC w firmach należących do systemu BLS. Od tej zasady odeszły PZU i Warta – klienci tych towarzystw mogą zlikwidować szkodę bezpośrednio, nawet kiedy winowajca ma OC w firmie spoza systemu BLS.

Przykład:

Markowi, który ma OC w PZU, samochód uszkodził sprawca posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w Proama, która nie należy do systemu BLS. Marek mimo to może bezpośrednio zlikwidować szkodę, ponieważ pozwala na to wewnętrzna oferta PZU. Gdyby Marek miał OC np. w Link4, nie miałby wyboru i musiał rozpocząć standardową ścieżkę otrzymania polisy.

Co obejmuje BLS?

Bezpośrednia likwidacja szkód obejmuje wyłącznie szkody na mieniu, czyli w ramach tej ścieżki można otrzymać odszkodowanie tylko za uszkodzony samochód. Jeśli w wypadku poniosłeś dodatkowo szkodę zdrowotną, np. złamałeś nogę, musisz wystąpić o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy.

Nie można „podzielić” polisy na dwie części i szkody na pojeździe likwidować bezpośrednio w swoim towarzystwie, a po odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zgłosić do firmy winowajcy. Krótko mówiąc – gdy w zdarzeniu ktoś został ranny lub poniósł śmierć, BLS nie ma zastosowania.

Na co jeszcze można liczyć, poza naprawą pojazdu?

Skorzystanie z BLS nie ogranicza żadnych innych praw, które przysługiwałaby poszkodowanemu, gdyby zgłosił się z roszczeniem do towarzystwa sprawcy. Jeżeli pokrzywdzonemu należy się holowanie, parkowanie, dodatkowe badania techniczne lub wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy to je otrzyma.

Jednocześnie towarzystwa oferujące BLS nie stosują żadnych specjalnych bonusów dla klientów, którzy zdecydują się na metodę bezpośredniego rozliczenia szkód. Już samo przejęcie formalności przez towarzystwo poszkodowanego jest ukłonem w jego stronę.

Jak dochodzić swoich praw w wypadku skorzystania z BLS?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierowca chce bezpośrednio rozliczyć szkodę, ale wysokość zaproponowanego odszkodowania jest wg niego za mała. Czy musi się na nie zgodzić? W żadnym wypadku. Procedura BLS nie jest nadrzędna nad przepisami dotyczącymi ubezpieczeń obowiązkowych.

Dlatego niezadowolony kierowca może zastosować klasyczną metodę, czyli zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli i w tym przypadku wysokość rekompensaty będzie w jego oczach zaniżona, powinien zwrócić się w pierwszej kolejności do Rzecznika Finansowego, a w drugiej – do sądu.

BLS – co warto wiedzieć?

 1. Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS) to możliwość zlikwidowania szkody z polisy sprawcy, ale za pośrednictwem firmy poszkodowanego.
 2. BLS obejmuje szkody do 30 tys. zł, powstałe w wyniku wypadku (kolizji) na terenie Polski, w którym brały udział 2 samochody. Z BLS nie można skorzystać, jeśli w zdarzeniu poniesiono szkody osobowe.
 3. W systemie BLS są obecnie: Allianz, Beesafe, Ergo Hestia, Link4, MTU, PZU, Uniqa, Wiener, Warta i HDI oraz You Can Drive.
 4. Jeśli poszkodowany ma wykupione OC w PZU lub w Warcie, może skorzystać z BLS bez względu na to, czy towarzystwo sprawcy należy do systemu czy nie. W przypadku innych firm istnieje zasada, że zarówno poszkodowany, jak i winowajca muszą mieć podpisane umowy o BLS.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o system BLS

 1. Czy opcja BLS jest dodatkowo płatna przy kupnie OC?

  Nie. Obecnie wszyscy ubezpieczyciele, którzy przystąpili do systemu BLS, umożliwiają bezpośrednie rozliczenie szkody w cenie OC. Inaczej mówiąc – kupując OC w firmie należącej do BLS, automatycznie zyskuje się możliwość bezpośredniej likwidacji szkody.
 2. Czy skorzystanie z BLS ma wpływ na zniżki poszkodowanego?

  Nie. Poszkodowany nie traci swoich zniżek.
 3. Czy firma, która należy do BLS, może odmówić bezpośredniej likwidacji, jeśli zdarzenie spełnia warunki BLS?

  Nie. Towarzystwo, które należy do systemu BLS, musi przeprowadzić bezpośrednią likwidację na żądanie kierowcy (jeśli zdarzenie nie podlega pod wyłączenia).
Piotr Nowik
[Głosów: 10 Średnia: 4.4]