ergo-hestia
[Głosów:29    Średnia:3.9/5]

Ergo Hestia to jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Towarzystwo powstało w Sopocie (pod nazwą Hestia). Swoją pierwszą polisę wystawiło w 1991 roku. Od 2000 roku Hestia stała się członkiem europejskiej grupy Ergo. Oferta Ergo Hestia obejmuje obecnie prawie każdy obszar ryzyka: samochód, dom, mieszkanie, życie i zdrowie, biznes, podróże. Ogólnopolska sieć działająca w naszym kraju zrzesza ponad 3 700 doradców, którzy pomagają w zakupie najlepszych pakietów ubezpieczeniowych.

OC w Ergo Hestia

Wypadek komunikacyjny może narazić nas na poważne konsekwencje finansowe. Dlatego nie tylko ustawowy obowiązek, ale także sama możliwość spowodowania kolizji lub wypadku powinna przekonać nas do zakupu polisy OC. Przypomnijmy: zakup ubezpieczenia OC zwalnia sprawcę wypadku z konieczności zapłaty za wyrządzone krzywdy osobowe i majątkowe, a odpowiedzialność finansową z tego tytułu przejmuje zakład ubezpieczeń. Podstawą prawną OC jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ergo Hestia dokłada wszelkich starań, aby potencjalny klient zainteresowany ubezpieczeniem samochodu, skorzystał właśnie z jej oferty. Dlatego zachęca go do zakupu polisy za pomocą atrakcyjnej ceny. Proponuje również pakiet OC z innymi ubezpieczeniami dobrowolnymi.

W Ergo Hestia sami decydujemy, jaki obszar ryzyka będziemy chronić.

Ubezpieczenie OC Hestia zakupimy jako oddzielny produkt lub w pakiecie:

 • Hestia 1 – najprostszy zestaw ubezpieczeń z ochroną: domu i mieszkania, samochodu (OC, AC, NNW), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), szkód wyrządzonych innym osobom w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym).

Z dostępnych produktów możemy wybrać tylko te, które nas interesują. Ergo Hestia zastrzega jednak, że objęcie ochroną Hestia 1 jest możliwe, gdy kupimy ubezpieczenia pozakomunikacyjne (mienia, NNW, OC w życiu prywatnym) za łączną składkę nie mniejszą niż 100 zł;

 • Hestia 7 – produkt finansowy nagrodzony Godłem Promocyjnym Teraz Polska, gwarantujący wszechstronne ubezpieczenie. Pakiet obejmuje ochronę:

– domu i mieszkania,

– małej architektury,

– oszkleń,

– mienia ruchomego,

– samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów),

– OC w życiu prywatnym,

– NNW,

– kosztów ochrony prawnej.

Podobnie jak w pakiecie Hestia 1, sami wybieramy zakres ochrony. Dodatkowo, zapłacimy mniej za większą liczbę produktów i otrzymamy 20% zniżkę na ubezpieczenie samochodu. Warunkiem skorzystania z oferty Ergo Hestia (Hestia 7) jest zakup ubezpieczenia pozakomunikacyjnego za łączną wartość 250 zł.

 • Ergo 7 – tutaj również wybieramy własny pakiet. Oprócz OC pojazdu możemy kupić autocasco i NNW kierowcy i pasażerów. Dodatkowo ubezpieczymy dom i mieszkanie (od zdarzeń losowych i kradzieży) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym (OC).

W Ergo 7 wybór każdego ubezpieczenia jest premiowany określoną liczbą gwiazdek. Po ich zebraniu otrzymamy:

 • dowolne ubezpieczenie dodatkowe (7 gwiazdek plus 1 zł dopłaty),
 • dowolne ubezpieczenie dodatkowe oraz kartę umożliwiającą zawarcie ubezpieczenia Hestia Podróże (12 gwiazdek plus 1 zł dopłaty).

Autocasco (AC) w Ergo Hestia

Podobnie jak OC pojazdu, autocasco Ergo Hestia można połączyć w pakiet z dowolnymi produktami i zakupić w ubezpieczeniu Ergo 7, Hestia 1 lub Hestia 7.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach AC Hestia podlega samochód i jego wyposażenie. Polisa obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia samochodu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • zderzenia pojazdów,
 • uszkodzenia auta przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • wybuchu, pożaru, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia AC Ergo Hestia można rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Umowę ubezpieczenia autocasco Ergo Hestia zawieramy w wariancie: Kosztorys, Sieć Partnerska lub ASO.

Polisa AC zakupiona w Ergo Hestia chroni od zdarzeń powstałych w Polsce i innych krajach Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Ergo Hestia z NNW kierowcy lub pasażera

Polisa NNW Ergo Hestia zapewnia finansową rekompensatę szkód powstałych nie tylko podczas jazdy, postoju, ale także bieżącej obsługi pojazdu. Ubezpieczyciel gwarantuje wsparcie po wypadku komunikacyjnym zarówno dla kierowcy jak i pasażerów.

Ergo Hestia w NNW daje możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia w granicach od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Deklarowana w umowie suma ubezpieczenia odnosi się do każdej ubezpieczonej osoby.

Towarzystwo wypłaci odpowiednie świadczenie w przypadku:

 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (gdy wystąpiła do dwóch lat od daty wypadku) – 100% sumy ubezpieczenia,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu: pełną sumę przy 100% uszczerbku, a w uszczerbku częściowym – odpowiedni procent sumy, liczony wg procentu trwałego uszczerbku,

Ubezpieczyciel gwarantuje także:

 • zasiłek dzienny – od 10 dnia po wypadku, przy udokumentowanej niezdolności do pracy lub nauki i od 1 dnia, jeżeli niezdolność do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie minimum 30 dni,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych.

Car Assistance od Ergo Hestia

Polisa ASS zakupiona w Ergo Hestia zapewnia niezbędną pomoc, gdy pojawi się problem z samochodem podczas podróży.

W ramach usług assistance Ergo Hestia gwarantuje m.in.:

 • holowanie pojazdu,
 • naprawę na miejscu,
 • dowóz paliwa,
 • transport przyczepy,
 • pojazd zastępczy,
 • zakwaterowanie,
 • kontynuację podróży,
 • opiekę psychologa.

Niestety, większość tych usług jest niedostępna w wariancie Mini, który działa tylko w Polsce, po zderzeniu się pojazdów i zapewnia wyłącznie holowanie i pomoc informacyjną.

Ubezpieczenie Hestia Car Assistance można wykupić w wariantach bardziej rozbudowanych: Standard, Premium i Prestiż. W zależności od wybranego produktu zmienne będą sumy ubezpieczenia, rodzaje usług oraz ich limity.

Należy pamiętać, że koszt każdej udzielonej usługi zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia. Po jej wyczerpaniu, umowa ulega rozwiązaniu.

Porównaj OC w 19 TU w 6 minut!

Kalkulator online Hestia

Ergo Hestia nie posiada obecnie na swojej stronie kalkulatora, który umożliwia zakup polisy przez internet. Po polisę musimy udać się do punktu obsługi klienta. Najbliższą palcówkę znajdziemy za pomocą wyszukiwarki, dostępnej na stronie https://www.ergohestia.pl/gdzie-chcesz-znalezc-agenta/

Wypowiedzenie OC w Hestia

Wypowiedzenie polisy OC zakupionej w Ergo Hestia należy złożyć w formie pisemnej, najpóźniej dzień przed końcem okresu ochrony (w przypadku polisy całorocznej) lub w dowolnym momencie trwania umowy (w przypadku polisy od zbywcy pojazdu lub podwójnego ubezpieczenia).

Dokument powinien zawierać: datę, numer polisy, dane ubezpieczonego i pojazdu (nr rejestracyjny). Można go dostarczyć do ubezpieczyciela pocztą na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

lub za pośrednictwem agenta.

Kontakt z Ergo Hestia

Praktycznie każdą sprawę załatwimy za pośrednictwem strony internetowej Hestii https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/

Bezpośrednio z niej przeniesiemy się do sekcji z:

 • ofertą ubezpieczenia,
 • obsługą polisy,
 • zgłoszeniem zakupu pojazdu,
 • zgłoszeniem sprzedaży pojazdu,
 • zgłoszeniem szkody,
 • obsługą szkody,
 • zgłoszeniem reklamacji
Stefania Stuglik

Oblicz składki przez internet lub zadzwoń do mnie!

(22) 270 00 00