Ubezpieczenie GAP – skuteczna ochrona przed utratą wartości auta

Jeśli kupujesz samochód na raty lub bierzesz w leasing, warto wykupić ubezpieczenie straty finansowej GAP, które chroni przed utratą wartości auta. To ważne, ponieważ w razie kradzieży bądź gdy wystąpi szkoda całkowita, pieniądze otrzymane z ubezpieczenia AC mogą nie wystarczyć na pokrycie pozostałych do spłaty rat.

Kalkuluje się, że nowy samochód po roku traci na wartości ok. 25 proc., po dwóch latach – 35 proc., a po trzech nawet 50 proc. Istnieje jednak możliwość zabezpieczenia straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie, a taką możliwość daje właśnie ubezpieczenie GAP.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP to ubezpieczenie skierowane dla osób kupujących pojazd w leasingu lub na kredyt, które oprócz wykupienia obowiązkowej polisy OC, muszą również nabyć AC.

Przykład zastosowania ubezpieczenia GAP:

Wyobraźmy sobie, że wzięliśmy w leasing samochód warty 100 tys. zł. Po dwóch latach został on skradziony lub orzeczona została szkoda całkowita. Co wówczas? W ramach AC odszkodowanie oczywiście zostanie wypłacone, ale będzie to tylko ok. 65 tys. zł, ponieważ wartość samochodu zostanie pomniejszona o ok. 35 proc. Tymczasem łączna suma rat do spłacenia wynosi jeszcze 80 tys. zł. Zostajemy więc bez samochodu i ze stratą 15 tys. zł.

Byłoby inaczej, gdybyśmy posiadali ubezpieczenie GAP. Wypłacane jest ono w dwóch przypadkach: kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej i to nawet w przypadku, gdy to posiadacz GAP był sprawcą wypadku.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia GAP. Czy się różnią? Już wyjaśniamy:

 • Fakturowy – pokrywa różnicę między wartością samochodu z dnia zakupu (fakturową) a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC.

Przykład:

Pan Janusz kupił na raty pojazd warty 150 tys. zł, którym po dwóch latach miał poważny wypadek. Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą i wypłacił panu Januszowi 90 tys. zł, ale dzięki GAP fakturowemu pan Janusz otrzymał dodatkowe 60 tys. zł.

 • Indeksowy (zwany też procentowym) – dzięki temu rodzajowi GAP wypłacany jest dodatkowy procent (np. 20 proc.) od wysokości ubezpieczenia wypłacanego z AC.

Przykład:

Pani Janina jeździła ekskluzywnym autem, które jej skradziono. Ubezpieczyciel w ramach AC wypłacił 100 tys. zł, ale dzięki ubezpieczeniu GAP indeksowemu (ustalonemu na 20 proc.) pani Janina otrzymała dodatkowe 20 tys.

 • Finansowy – tutaj GAP pokrywa różnicę między kwotą wypłaconą z AC a sumą rat, które zostały do spłacenia.

Przykład:

Pan Michał w ratach miał do spłacenia jeszcze 60 tys. zł. W drodze do pracy spowodował jednak wypadek, wskutek którego ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą i z tytułu AC wypłacił 45 tys. Dzięki GAP finansowemu pan Michał otrzymał jednak brakujące 15 tys. i mógł spłacić wszystkie raty.

 • Kupujący samochód na raty lub w leasingu może też zdecydować się na GAP Casco. To ubezpieczenie pokrywa różnicę między wypłaconym odszkodowaniem z OC lub AC a sumą ubezpieczenia z polisy AC, która została wpisana do niej w dniu zawierania umowy.

Przykład:

Wartość pojazdu/ suma ubezpieczenia na polisie AC pana Jakuba wynosiła 100 tys., ale po kilku miesiącach użytkowania auto skradziono, a samochód wyceniono na 85 tys. zł. Dzięki GAP Casco pan Jakub otrzymał jednak jeszcze 15 tys. zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Cena ubezpieczenia GAP jest zależna od jego rodzaju i waha się rocznie od 0,4 proc. do 1,2 proc. wartości pojazdu. Najtańszy jest GAP finansowy, za który musimy zapłacić 0,4-0,5 proc. wartości auta. Więcej będziemy musieli wyłożyć za GAP indeksowy (0,7-0,8 proc.), a najgłębiej do kieszeni sięgniemy w przypadku GAP fakturowego (0,7 – 1,2 proc.).

Gdybyśmy więc chcieli ubezpieczyć pojazd warty 100 tys. zł, to w przypadku GAP finansowego zapłacilibyśmy ok. 400 – 500 zł rocznie, w przypadku indeksowego 700-800 zł rocznie, a GAP fakturowego ok. 700 – 1200 zł rocznie.

Ile wynosi suma ubezpieczenia GAP i na jak długo można zawrzeć umowę?

Sumy ubezpieczenia i okres obowiązywania mogą się różnić w poszczególnych firmach. Maksymalny okres, na jaki można wykupić GAP to 10 lat, a najkrótszy to rok. Natomiast sumy ubezpieczenia wahają się od 45 000 zł do 250 000 zł.

W ubezpieczeniu GAP są możliwe ograniczenia. Jeśli np. w pierwszym roku obowiązywania umowy wystąpi szkoda całkowita i towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie z AC w kwocie z faktury, to GAP mógłby przekroczyć wartość początkową auta. Z tego względu ubezpieczyciel może wypłacić niższą kwotę w z polisy GAP. Zawsze warto sprawdzić dokładnie warunki umowy – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Czy warto kupić ubezpieczenie GAP?

Takie pytanie zadajemy sobie przed zakupem każdej polisy i za każdym razem odpowiedź jest podobna – jeśli dojdzie do wypadku lub kradzieży, to taka polisa jest na wagę złota. Jeśli jednak nic się nie stanie, to pieniądze można uznać za stracone.

Dlatego zawsze warto wziąć pod uwagę skalę ryzyka oraz kwotę, jaką ryzykujemy. A w przypadku nowych samochodów jest ona znaczna, ponieważ te auta bardzo szybko tracą na wartości. Gdybyśmy mówili o wysłużonych pojazdach, których wartość z roku na rok zmienia się nieznacznie, to GAP pewnie nie byłby nawet warty analizy. Jednak w przypadku, gdy co roku auto traci na wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych, to ubezpieczenie się od takiej straty warto już rozważyć.

Szczególnie, że często nie decydujemy tutaj o pieniądzach, które mamy w kieszeni, ale o środkach pochodzących z kredytu lub leasingu.

Gdzie kupić ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP oferowane jest przez wiele firm. Na przykład:

 • w PZU można je kupić za pośrednictwem Alior Leasing. Dostępne są oczywiście wszystkie trzy warianty, a GAP indeksowy wynosi 20 proc.
 • Taką polisę oferuje również Ergo Hestia. Tu możemy ubezpieczyć auto nie starsze niż 8 lat, z kolei wypłata z tytułu GAP fakturowego nie może przekroczyć 200 tys. zł, a GAP index również wynosi 20 proc.
 • Allianz oferuje GAP właścicielom samochodów, które mają co najwyżej 6 lat, a ich wartość nie przekracza 500 tys. zł. W tym towarzystwie ubezpieczeniowym z GAP nie mogą skorzystać właściciele aut, które będą używane do „nauki jazdy, w wyścigach, rajdach, konkursach, jazdach testowych i szkoleniowych, terenowych, treningach do takich jazd, bądź będą przeznaczone do odpłatnego przewozu osób lub krótkoterminowego wynajmu rent a car (okres wynajmu do 6 miesięcy)”. Co ciekawe, oferta Allianz nie obejmuje także kilku ekskluzywnych marek jak np.: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Maybach, McLaren, Porsche, czy Rolls Royce.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem ubezpieczenia GAP?

Przed zakupem GAP należy oczywiście zapoznać się w Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności, to są one bardzo podobne jak np. w przypadku OC i AC. To oznacza, że odszkodowania z GAP nie otrzymamy m.in., jeśli do wypadku dojdzie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; gdy prowadzący nie miał odpowiednich uprawnień; lub szkoda została wyrządzona świadomie albo wskutek rażącego niedbalstwa.

Należy pamiętać, że polisę GAP możemy wykupić zazwyczaj przy zawieraniu umowy leasingu lub kredytu. Później może nie być takiej możliwości. Wyjątkiem jest GAP Casco, gdzie umowę można zawrzeć za pomocą odpowiedniego aneksu do AC. Podczas kupowania GAP trzeba też zwrócić uwagę na maksymalną wysokość odszkodowania, a także zakres ubezpieczenia.

Czym różni się polisa AC od ubezpieczenia GAP?

Zarówno jedno i drugie ubezpieczenie mają ochronić kierowcę przed skutkami zniszczenia samochodu. Jednak polisa AC jest zawierana wyłącznie na rok i obowiązuje na niej sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy. Natomiast GAP może być zawierany na kilka lat i utrzymuje sumę ubezpieczenia z faktury zakupu samochodu i nie ma potrąceń za spadek wartości auta, który następuje z czasem.

Czy wszystkie samochody można objąć ochroną ubezpieczenia GAP?

Każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala warunki umowy ubezpieczenia, a także jakie pojazdy przyjmie do ubezpieczenia. Najczęściej w GAP są ubezpieczane nowe pojazdy. Jednak używane także mogą być objęte GAP. Niektóre towarzystwa oferują GAP nawet dla pojazdów zabytkowych, pojazdów specjalnych, pojazdów uprzywilejowanych, motocykli, quadów, pojazdów ciężarowych i rolniczych.

Jakie są warunki zakupu ubezpieczenia GAP?

Warunki są określane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawdźmy na przykładzie Benefii, jakie samochody obejmie ochroną GAP:

samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t, które nie są użytkowane dłużej niż 36 miesięcy, wartość z faktury nie przekracza 260 000 zł, samochód ma AC. Od dnia zakupu pojazdu nie może minąć 30 dni.

Jak otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia GAP?

Przy szkodach z AC czy GAP trzeba działać niezwłocznie. Warto sprawdzić warunki swojego ubezpieczyciela. Np. w PZU masz 30 dni od wypłaty AC, aby zgłosić szkodę z GAP. Aby proces zgłoszenia był sprawniejszy, trzeba przygotować następujące dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody, a także wysokość wypłaty odszkodowania z OC lub AC,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • faktura zakupu auta,
 • rozliczenie umowy finansowania auta,
 • decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży auta,
 • zdjęcia zniszczonego auta, jeśli będzie to szkoda całkowita, którą orzeknie rzeczoznawca powołany przez ubezpieczyciela,
 • warunki ubezpieczenia OC lub AC, z którego wypłacono odszkodowanie.

Na rozpatrzenie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni.

Ubezpieczenie GAP – co warto wiedzieć?

 • Ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób kupujących auto na kredyt lub w leasingu.
 • GAP zabezpiecza przed stratą finansową, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie.
 • GAP wypłacany jest w dwóch przypadkach: kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej (także wtedy, gdy właściciel polisy GAP był sprawcą wypadku).
 • Istnieją różne rodzaje GAP: indeksowy, fakturowy, finansowy, a także GAP Casco.
 • GAP – w zależności od rodzaju – rocznie kosztuje od 0,4 do 1,2 proc. wartości pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie GAP

 1. Czy można wypowiedzieć GAP?

  Umowę GAP możesz wypowiedzieć tak jak każdą inną umowę w ciągu 30 dni od zawarcia, chyba że jesteś przedsiębiorcą, to wówczas czas skraca się do 7 dni. Za okres, w którym pojazd był objęty ochroną GAP, będziesz musiał zapłacić.
 2. Czy GAP jest obowiązkowy?

  GAP to dobrowolne ubezpieczenie. Jednak często w przypadku kredytów czy leasingów jest ono po prostu konieczne. Dzięki niemu po szkodzie nie trzeba będzie spłacać rat z własnej kieszeni.
 3. Które towarzystwa oferują ubezpieczenie GAP?

  Na rynku jest wiele firm, w których można wykupić GAP. Są to m.in. PZU, Compensa, Benefia, Allianz. Każde z nich może zaproponować inne warunki umowy ubezpieczenia GAP.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 2 Średnia: 5]