Piotr Nowik

Piotr Nowik | 31 maja 2021

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny auta?

scrolldown Kobieta przyjmuje wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego

Kiedyś miał określoną żywotność, ale dzięki niedawnej zmianie w przepisach nie trzeba się go już pozbywać, gdy skończą się miejsca na pieczątki z przeglądów. Istnieją jednak sytuacje, gdy wymiana dowodu rejestracyjnego jest nieunikniona.

Wymiana dowodu rejestracyjnego – Podsumowanie

 • Polscy kierowcy w naszym kraju nie muszą ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny należy wymienić, jeśli: zmienią się dane właściciela auta (np. nazwisko lub adres), w samochodzie przeprowadzone zostaną poważne zmiany konstrukcyjne, zostanie zainstalowana instalacja LPG lub gdy dowód jest nieczytelny.
 • Nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, jeśli brakuje w nim już miejsca na pieczątki z badania okresowego.
 • Wymiany dowodu dokonuje się w wydziale komunikacji gminy właściwej dla miejsca zamieszkania właściciela auta.

Sporo ostatnio dzieje się w kwestii dowodów rejestracyjnych. Pod koniec 2019 r. wprowadzono przepis, dzięki któremu polscy kierowcy na terenie kraju nie muszą już wozić ze sobą tego dokumentu. Z kolei od grudnia 2020 r. nie ma już obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się w nim miejsce na pieczątki.

Kiedy więc i po co będziemy musieli wymienić nasz stary dowód rejestracyjny na nowy? Wyjaśniamy poniżej.

Do czego służy dowód rejestracyjny pojazdu?

Przede wszystkim jest to potwierdzenie faktu, że nasz samochód jest zarejestrowany, a to z kolei jest warunek niezbędny do tego, by pojazd mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. W dowodzie rejestracyjnym znajduje się również szereg bardzo ważnych i przydatnych informacji.

Poza tym należy pamiętać, że bez dowodu rejestracyjnego sprzedaż samochodu będzie bardzo trudna.

Jakie informacje zawiera dowód rejestracyjny samochodu?

Jak wygląda dowód rejestracyjny, każdy widzi. Czy jednak każdy potrafi go odczytać? To nic skomplikowanego, ale czasem warto przyjrzeć się, jakie dane zawierają poszczególne rubryki:

A – numer rejestracyjny pojazdu,

B – data pierwszej rejestracji pojazdu,

C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, takie jak:

C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego[a],

C.1.2 – numer PESEL lub REGON,

C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 – numer PESEL lub REGON,

C.2.3 – adres właściciela pojazdu,

D – dane dotyczące pojazdu, takie jak:

D.1 – marka pojazdu,

D.2 – typ pojazdu (wariant oraz wersja),

D.3 – model pojazdu,

E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu w kilogramach (nie dotyczy motocykli i motorowerów)

F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G – masa własna pojazdu w kg (w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające),

H – okres ważności dowodu (jeśli dotyczy),

I – data wydania dowodu rejestracyjnego,

J – kategoria pojazdu,

K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli dotyczy),

L – liczba osi,

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 – pojemność silnika (w cm³),

P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 – rodzaj paliwa,

Q – stosunek mocy do masy własnej w kW/kg (dotyczy motocykli i motorowerów),

S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występuje).

Dowód zawiera również informacje dotyczące rodzaju pojazdu, jego przeznaczenia, roku produkcji, dopuszczalnej ładowności, największego dopuszczalnego nacisku osi oraz numer karty pojazdu.

Z kolei po drugiej stronie dokumentu znajduje się miejsce na daty oraz pieczątki otrzymywane po przejściu przez pojazd badań technicznych, a także adnotacje urzędowe (np. dane dotyczące współwłaściciela pojazdu czy pierwszej rejestracji w kraju).

Kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny auta?

Ten obowiązek zachodzi w kilku przypadkach:

 • gdy zmienią się dane osobowe właściciela auta (np. zmiana adresu zamieszkania lub nazwiska);
 • gdy dokument został zniszczony lub jest nieczytelny;
 • gdy w samochodzie przeprowadzono poważne zmiany konstrukcyjne;
 • gdy zamontowano instalację LPG.

Czy trzeba wymieniać dowód pojazdu, gdy brak w nim już miejsca na pieczątki?

Odpowiedź jest krótka – nie. W grudniu 2020 r. weszła bowiem w życie zmiana, która zniosła ten obowiązek. A to oznacza, że jeśli w dowodzie nie ma już miejsca na pieczątki, to z takim dokumentem również można udać się do stacji diagnostycznej.

Po pozytywnym przejściu badania, diagnosta tę informację wprowadzi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a nam wyda zaświadczenie o ważności badania technicznego. Ten dokument warto zachować, bo może przydać się przy sprzedaży pojazdu, a także podczas zagranicznej kontroli drogowej (policjanci poza Polską nie mają wglądu do CEPiK-u).

Jeżeli jednak chcemy, by aktualne pieczątki znalazły się w dowodzie, to nie mamy wyboru – musimy pofatygować się do wydziału komunikacji, aby wyrobić nowy dokument.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu?

Samo wydanie dowodu (jeśli następuje z powodu zmiany adresu czy nazwiska) kosztuje 54,50 zł wraz z opłatą ewidencyjną. Jeśli natomiast chcemy ustanowić pełnomocnika, który będzie mógł za nas załatwić tę sprawę, wówczas musimy sięgnąć do kieszeni po kolejne 17 zł (pełnomocnictwo wymagane jest również, jeśli dowód wymienia jeden ze współwłaścicieli pojazdu).

Co trzeba mieć, aby wymienić dowód rejestracyjny auta?

Dowody rejestracyjne wymienia się w wydziale komunikacji gminy właściwej dla miejsca zamieszkania właściciela auta.

By wymienić dowód, należy zabrać ze sobą:

 • odpowiedni wniosek (do pobrania w Wydziale Komunikacji lub w internecie),
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana), – potwierdzenie zawarcia polisy OC,
 • zaświadczenie o ważnym przeglądzie technicznym,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • pełnomocnictwo współwłaściciela (jeśli samochód jest współwłasnością).

Po złożeniu wszystkich dokumentów, nowy dowód rejestracyjny zostanie zamówiony u producenta.

Informacje o przygotowanym do odbioru dokumencie można uzyskać we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej: https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]