Kiedy jest konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego auta?

Kiedyś dowód rejestracyjny pojazdu miał określoną żywotność, ale dzięki zmianie w przepisach nie trzeba się go już pozbywać, gdy skończą się miejsca na pieczątki z przeglądów. Istnieją jednak sytuacje, gdy wymiana dokumentu, jakim jest dowód rejestracyjny samochodu jest nieunikniona.

Sporo ostatnio dzieje się w kwestii dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Pod koniec 2019 r. wprowadzono przepis, dzięki któremu polscy kierowcy na terenie kraju nie muszą już wozić ze sobą tego dokumentu. Z kolei od grudnia 2020 r. nie ma już obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się w nim miejsce na pieczątki.

Kiedy więc i po co będziemy musieli wymienić nasz stary dowód rejestracyjny na nowy? Wyjaśniamy poniżej.

Do czego służy dowód rejestracyjny pojazdu?

Przede wszystkim jest to potwierdzenie faktu, że nasz samochód jest zarejestrowany, a to z kolei jest warunek niezbędny do tego, by dany pojazd mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. W dowodzie rejestracyjnym znajduje się również szereg bardzo ważnych i przydatnych informacji.

Poza tym należy pamiętać, że bez dowodu rejestracyjnego sprzedaż samochodu będzie bardzo trudna.

Jakie informacje zawiera dowód rejestracyjny samochodu?

Jak wygląda dowód rejestracyjny, każdy widzi. Czy jednak każdy potrafi go odczytać? To nic skomplikowanego, ale czasem warto przyjrzeć się, jakie dane zawierają poszczególne rubryki:

A – numer rejestracyjny pojazdu,

B – data pierwszej rejestracji pojazdu,

C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, takie jak:

C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego[a],

C.1.2 – numer PESEL lub REGON,

C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 – numer PESEL lub REGON,

C.2.3 – adres właściciela pojazdu,

D – dane dotyczące pojazdu, takie jak:

D.1 – marka pojazdu,

D.2 – typ pojazdu (wariant oraz wersja),

D.3 – model pojazdu,

E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu w kilogramach (nie dotyczy motocykli i motorowerów)

F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G – masa własna pojazdu w kg (w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające),

H – okres ważności dowodu (jeśli dotyczy),

I – data wydania dowodu rejestracyjnego,

J – kategoria pojazdu,

K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli dotyczy),

L – liczba osi,

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 – pojemność silnika (w cm³),

P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 – rodzaj paliwa,

Q – stosunek mocy do masy własnej w kW/kg (dotyczy motocykli i motorowerów),

S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występuje).

Dowód zawiera również informacje dotyczące rodzaju pojazdu, jego przeznaczenia, roku produkcji, dopuszczalnej ładowności, największego dopuszczalnego nacisku osi oraz numer karty pojazdu.

Z kolei po drugiej stronie dokumentu znajduje się miejsce na daty oraz pieczątki otrzymywane po przejściu przez pojazd badań technicznych, a także adnotacje urzędowe (np. dane dotyczące współwłaściciela pojazdu czy pierwszej rejestracji w kraju).

Kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny auta?

Ten obowiązek zachodzi w kilku przypadkach:

 • gdy zmienią się dane osobowe właściciela auta (np. zmiana adresu zamieszkania lub nazwiska);
 • gdy dokument został zniszczony lub jest nieczytelny;
 • gdy w samochodzie przeprowadzono poważne zmiany konstrukcyjne;
 • gdy zamontowano instalację LPG.

Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny pojazdu, gdy brak w nim już miejsca na pieczątki?

Odpowiedź jest krótka – nie. W grudniu 2020 r. weszła bowiem w życie zmiana, która zniosła ten obowiązek. A to oznacza, że jeśli w dowodzie nie ma już miejsca na pieczątki, to z takim dokumentem również można udać się do stacji diagnostycznej.

Po pozytywnym przejściu badania, diagnosta tę informację wprowadzi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a nam wyda zaświadczenie o ważności badania technicznego. Ten dokument warto zachować, bo może przydać się przy sprzedaży pojazdu, a także podczas zagranicznej kontroli drogowej (policjanci poza Polską nie mają wglądu do CEPiK-u).

Jeżeli jednak chcesz, by aktualne pieczątki znalazły się w dowodzie, to nie masz wyboru – musisz pofatygować się do wydziału komunikacji, aby wyrobić nowy dokument.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu?

Samo wydanie dowodu rejestracyjnego (jeśli następuje z powodu zmiany adresu czy nazwiska) kosztuje 54,50 zł wraz z opłatą ewidencyjną. Jeśli natomiast chcesz ustanowić pełnomocnika, który będzie mógł za nas załatwić tę sprawę, wówczas musisz sięgnąć do kieszeni po kolejne 17 zł (pełnomocnictwo wymagane jest również, jeśli dowód wymienia jeden ze współwłaścicieli pojazdu).

Jak wymienić dowód rejestracyjny na nowy?

Wymiana dowodu rejestracyjnego uwzględnia kryterium miejsca zamieszkania właściciela pojazdu i jest realizowana w jednym z poniższych urzędów:

 • Urząd Starostwa Powiatowego,
 • Urząd Miasta (dotyczy miast na prawach powiatu),
 • Urząd Dzielnicy (jeśli to Warszawa).

Wymianę dowodu rejestracyjnego przeprowadza się w aktualnym miejscu zamieszkania (niekoniecznie zameldowania).

Pan Wojciech zmienił adres zamieszkania bo przeprowadził się do innego miasta. Zmieniła się więc w jego przypadku właściwość miejscowa wydziału komunikacji. Dowód rejestracyjny powinien więc wyrobić w nowym miejscu zamieszkania.

Aby otrzymać nowy dowód rejestracyjny pojazdu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wypełnij wniosek. Możesz pobrać go ze strony internetowej odpowiedniego urzędu lub odebrać osobiście w placówce.

2. Przygotuj następujące dokumenty:

• aktualny dowód rejestracyjny pojazdu,

• dokument tożsamości (np. dowód osobisty),

• odpis KRS i zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne,

• kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

• pełnomocnictwo, gdy właściciel pojazdu nie załatwia formalności osobiście. Wówczas należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (są z niej zwolnieni członkowie najbliższej rodziny),

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

• potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC,

• potwierdzenie ważności badania technicznego pojazdu.

3. Jeśli przyczyną wymiany dowodu jest zgubienie lub kradzież, dołącz oświadczenie o utracie dokumentu lub potwierdzenie złożenia zawiadomienia w policji.

Ile trzeba czekać na nowy dowód rejestracyjny?

Czas oczekiwania na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni. W międzyczasie pojazd może być używany. Pozwala na to wydanie pozwolenia czasowego ważnego przez 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.

Informacje o przygotowanym do odbioru dokumencie można uzyskać we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej: https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego.

Pamiętaj! Jeśli powodem wymiany dowodu rejestracyjnego jest dokonanie w aucie zmian konstrukcyjnych, to konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych pojazdu. Następnie zaświadczenie o ich wyniku należy dołączyć do pozostałych dokumentów składanych w urzędzie rejestracji pojazdu.

Czy jest możliwość wymiany dotychczasowego dowodu rejestracyjnego przez Internet?

Czy wydanie nowego dowodu rejestracyjnego bez wizyty w urzędzie jest możliwe? Odpowiedź zależy od tego, czy właściwy wydział komunikacji dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu oferuje taką usługę. Jeśli tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o nowy dowód rejestracyjny przez platformę epuap.gov.pl. W celu skorzystania z tej opcji, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybierz „Motoryzację i transport” na platformie epuap.gov.pl.
 2. Następnie wybierz „Wydanie wtórnika” i kolejno „Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego”.
 3. Wpisz miejscowość, w której znajduje się odpowiedni urząd lub znajdź go na liście. Jeśli wydział nie jest dostępny online, konieczna będzie osobista wizyta.
 4. Jeśli wydział jest dostępny online, zaloguj się przy użyciu Profilu Zaufanego. Następnie wypełnij formularz i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pamiętaj, że dowód i tak zawsze odbierasz w urzędzie.

Zakup samochodu zza granicy a wymiana dowodu rejestracyjnego

W celu zarejestrowania auta zza granicy trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela. Zabierz ze sobą:

 • przetłumaczone dokumenty pojazdu, w tym dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie ważności badania technicznego,
 • dowód wniesienia wszystkich opłat.

Następnie złóż wniosek o rejestrację auta i poczekaj na wydanie dowodu rejestracyjnego.

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy do Polski to proces, który obejmuje kilka koniecznych kroków. Oto krok po kroku, co trzeba zrobić:

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy do Polski pierwszym krokiem jest przetłumaczenie dokumentów pojazdu na język polski. Tłumaczenie to musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Zazwyczaj konieczne jest tłumaczenie następujących dokumentów.

 • Dowodu własności pojazdu, takich jak umowa kupna-sprzedaży, faktura lub rachunek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument ten jest dostępny w dwóch wersjach językowych.
 • Karty pojazdu, jeśli istnieje.
 • Innych dokumentów związanych z pojazdem, na przykład potwierdzenia przeprowadzonego badania technicznego.

Warto zaznaczyć, że tłumaczenie dowodu rejestracyjnego jest najbardziej skomplikowane. Jeśli samochód został sprowadzony z kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tłumaczenie dowodu rejestracyjnego na język polski nie zawsze jest konieczne.

Jest tak, gdy dowód rejestracyjny zawiera ujednolicone kody, które obowiązują na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Aby ustalić, czy konieczne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim wydziałem komunikacji, który obsługuje miejsce zamieszkania kierowcy. Urzędnik wyjaśni, czy dane tłumaczenie jest wymagane.

Czy jest obowiązek wożenia dowodu rejestracyjnego w pojeździe?

Od 1 października 2018 roku w Polsce, kierowcy nie są zobligowani do okazywania fizycznego dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Służby mogą weryfikować jego ważność w formie elektronicznej. Przed tą datą, brak dokumentu podczas zatrzymania przez policję wiązał się z potencjalnym mandatem.

Niemniej jednak, choć nie ma obowiązku wożenia dowodu rejestracyjnego w pojeździe, zaleca się mieć go przy sobie. Jest to korzystne dla kierowców w przypadku potencjalnych nieporozumień. Może się zdarzyć, że policyjny system podczas kontroli wskaże błędnie, że pojazd nie ma aktualnego badania technicznego. To rzadkie sytuacje, jednak warto się przed nimi zabezpieczyć.

Mając w ręku fizyczny dowód rejestracyjny, można szybko wyjaśnić sytuację i uniknąć komplikacji.

Papierowy dokument rejestracyjny może także okazać się użyteczny w przypadku kolizji drogowej, ułatwiając sporządzenie oświadczenia przez sprawcę wypadku. W przeciwnym razie, gdy sprawca nie ma dokumentu przy sobie, poszkodowany może obawiać się oszustwa i domagać się wezwania policji. To wydłuży proces rozwiązania sytuacji i generuje dodatkowe koszty.

Czy jest konieczne wożenie ubezpieczenia OC w samochodzie?

Podobnie jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, kierowcy nie są zobowiązani do przewożenia polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) w samochodzie. Podczas kontroli drogowej policja ma możliwość weryfikacji ważności obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Internetu.

Warto jednak zaznaczyć, że bezwzględnie trzeba zapewnić ciągłą ważność ubezpieczenia OC przez cały rok. Właścicielom samochodów osobowych w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku za brak wymaganego ubezpieczenia grożą wysokie kary.

Jakie są kary za spóźnienie z zakupem OC?

Kara za brak OC w przypadku samochodu osobowego od 1 lipca 2023 roku wynosi:

 • 1440 zł za brak OC do 3 dni,
 • 3600 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 7200 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Koszty „spóźnialstwa” są zatem naprawdę spore.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • Rejestracja pojazdów – https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002355/O/D20172355.pdf

Wymiana dowodu rejestracyjnego – Co warto wiedzieć?

 • Polscy kierowcy w naszym kraju nie muszą ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny należy wymienić, jeśli: zmienią się dane właściciela auta (np. nazwisko lub adres), w samochodzie przeprowadzone zostaną poważne zmiany konstrukcyjne, zostanie zainstalowana instalacja LPG lub gdy dowód jest nieczytelny.
 • Nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, jeśli brakuje w nim już miejsca na pieczątki z badania okresowego.
 • Wymiany dowodu dokonuje się w wydziale komunikacji gminy właściwej dla miejsca zamieszkania właściciela auta.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wymianę dowodu rejestracyjnego:

 1. Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

  Złóż go w swoim obecnym miejscu zamieszkania. Nie musi być ono zgodne z Twoim adresem zameldowania. Dane wydziału komunikacji znajdziesz w Internecie. Zwykle mieści się on w urzędzie starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy (dla Warszawy).
 2. Czy trzeba wozić ze sobą dowód?

  Nie ma takiego obowiązku. Podczas kontroli drogowej policja i inne uprawnione służby mogą sprawdzić dane zawarte w dokumentach kierowcy oraz samochodu zdalnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Podobnie jest z polisą OC.
 3. Czym jest wtórnik dowodu rejestracyjnego?

  Jest to jego kopia, czyli nowa wersja dokumentu. Wydaje się ją, jeśli obecny dowód rejestracyjny został zgubiony lub zniszczony. Wtórnik dokumentu jest wydawany na wniosek właściciela pojazdu. Wydaje go organ rejestrujący, w którym aktualnie samochód jest zarejestrowany.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 1 Średnia: 5]