Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC – jak uniknąć problemów?

Przy sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC to ważna kwestia. Warto pamiętać o kilku formalnościach, aby nie narazić się na problemy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Jako sprzedający możesz również liczyć na zwrot składki za niewykorzystany okres objęcia auta ubezpieczeniem OC. Zobacz, co trzeba zrobić, gdy kupiłeś lub sprzedałeś samochód.

Gdzie sprawdzić, czy sprzedawca samochodu ma ważne OC?

Każdy samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Obowiązek zawarcia polisy dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Warto sprawdzić, jak na tę kwestię wpływa sprzedaż samochodu i co dzieje się z polisą w przypadku zmiany własności pojazdu mechanicznego.

Kiedy kupujesz używany samochód, poprzedni właściciel powinien przekazać Ci dokumenty dotyczące objęcia auta ubezpieczeniem OC. Zanim sprzedaż auta dojdzie do skutku, możesz sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony i w którym towarzystwie wykupiono polisę OC.

Wystarczy, że wejdziesz do bazy UFG na stronie https://www.ufg.pl i:

 1. klikniesz zakładkę Baza OC i AC, a następnie, w oknie Sprawdzenie ubezpieczenia OC, wybierzesz link Identyfikacja umowy OC na dzień,
 2. wpiszesz dane pojazdu, czyli nr rejestracyjny lub nr VIN samochodu oraz datę, w której system ma sprawdzić ważność OC,
 3. zaznaczysz okno Captcha i klikniesz Dalej.

Narzędzie wyświetli Ci dane o ubezpieczeniu dla wskazanego samochodu. Dowiesz się, w jakiej firmie samochód ma wykupione OC i jaki jest numer umowy ubezpieczenia OC.

Co istotne – w bazie UFG nie znajdziesz informacji, czy konkretna polisa została kupiona na raty i czy pozostały jeszcze jakieś do opłacenia. Dlatego podczas sprzedaży pojazdu zapoznaj się z papierowymi dokumentami od polisy, które otrzymasz od sprzedawcy. Jeżeli nie będzie w nich jasnej informacji, czy OC zostało w pełni zapłacone, skontaktuj się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową.

Sprawdzenie umowy ubezpieczenia OC jest niezwykle ważne. Pamiętaj, że od momentu sprzedaży auta, czyli podpisania umowy kupna-sprzedaży, to Ty odpowiadasz za polisę OC. Jeśli samochód pozostanie bez ochrony choćby przez jeden dzień, jest niemal pewne, że narazisz się na wysoką karę.

Co zrobić z polisą OC po sprzedaży samochodu?

Kiedy kupisz samochód z ważnym OC, masz dwa wyjścia. Możesz:

 • Zatrzymać polisę zbywcy – tzn. wykorzystać umowę o OC do końca jej trwania. Jeśli masz taki zamiar, nie musisz informować o tym firmy ubezpieczeniowej. Osoba, która sprzedała Ci auto, powinna w ciągu 14 dni powiadomić o transakcji swojego ubezpieczyciela i stąd on będzie wiedział, że auto kupiła inna osoba. Ubezpieczyciel może (lecz nie musi) się z Tobą skontaktować i ustalić warunki rekalkulacji składki.

Martwisz się ciszą ze strony TU i tym, co się stanie, gdy w międzyczasie spowodujesz stłuczkę lub wypadek? Nie poniesiesz żadnych konsekwencji. W przypadku ubezpieczenia OC Twoje auto jest chronione do czasu wygaśnięcia polisy albo do dnia, w którym złożysz wypowiedzenie. Ubezpieczenie OC jest przypisane do auta, a nie do właściciela, więc polisa działa bez względu na to, kto kieruje samochodem w trakcie wypadku lub stłuczki.

OC zbywcy po sprzedaży auta nie odnowi się automatycznie na kolejny okres, ale na 14 dni przed zakończeniem ochrony dostaniesz z ubezpieczalni pismo z przypomnieniem. Powinieneś wtedy podpisać nową umowę z tym samym towarzystwem albo z inną, wybraną przez siebie firmą. W przypadku kiedy nie zawrzesz kolejnej umowy o OC (z tą samym lub innym TU), wraz z wygaśnięciem polisy zbywcy zostaniesz bez ochrony i narazisz się na karę za brak OC.

 • Wypowiedzieć umowę – masz prawo zrezygnować z polisy zawartej przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie trwania umowy. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC powinieneś sporządzić w formie pisemnej, odręcznie podpisać i przesłać ubezpieczycielowi tradycyjną pocztą lub e-mailem/faksem. Dane do wysyłki znajdziesz na stronie internetowej TU albo w dokumentach umowy.

Ubezpieczenie OC po sprzedaży auta przechodzi wraz z nim do nowego właściciela. To, że przeniesiono prawo własności pojazdu, nie wpływa na OC. Nowy nabywca auta decyduje, co zrobi: utrzyma ubezpieczenie OC do końca umowy lub ją wypowie. Sprzedający nie ma prawa nakazać kupcowi wypowiedzenie OC, choć dla niego (sprzedawcy) byłoby to korzystne, ponieważ otrzymałby nadpłaconą składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Oczywiście, strony mogą między sobą uzgodnić, co się stanie z polisą po sprzedaży auta (sprzedawca może np. obniżyć cenę samochodu w zamian za późniejszą rezygnację z umowy ubezpieczenia OC), ale są to ich indywidualne ustalenia.

Przykład:

Piotr, 22-latek z Lublina kupił swój pierwszy samochód i zapłacił wysoką składkę, jak to w przypadku niedoświadczonych kierowców bywa – w wysokości 2 500 zł. Wkrótce po opłaceniu OC Piotr sprzedał auto. Nowy właściciel postanowił nie wypowiedzieć polisy OC zbywcy, więc Piotr nie ma szans na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, czyli odzyskanie choćby części z zapłaconych 2 500 zł.

Czy każde towarzystwo rekalkuluje składkę OC po sprzedaży samochodu?

Rekalkulacja składki, czyli przeliczenie jej według danych nowego właściciela to prawo, ale nie obowiązek firm ubezpieczeniowych. Niektóre tego dokonują, a inne nie. Może się także zdarzyć, że ta sama firma ubezpieczeniowa jednemu klientowi przeliczy składkę, a innemu nie. Firmy nie udostępniają informacji, czy i kiedy stosują rekalkulację składki ubezpieczenia OC i nie można od nich takich danych wymagać.

Do przeliczenia składki może dojść nie tylko przy sprzedaży auta, ale w każdej sytuacji, która wpływa na wysokość OC. Np. kiedy doświadczony kierowca nie zgłosi przy wyliczaniu składki, że autem będzie jeździł na co dzień jego syn – świeżo upieczony kierowca. Gdy syn spowoduje wypadek, ubezpieczyciel wypłaci polisę, ale może zażądać dopłacenia różnicy pomiędzy zapłaconą składką a składką, która wyszłaby, gdyby firma wiedziała, że z auta korzysta młody kierowca wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtanieuagenta.pl.

Kto opłaca raty za OC po sprzedaży auta?

Jak wygląda kwestia: sprzedaży samochodu a ubezpieczenie na raty? Jest ona ważna i dla sprzedawcy samochodu, i dla kupującego, ponieważ niesie dla nich skutki finansowe. Ale po kolei – zdarza się, że właściciel rozkłada OC na raty, płaci pierwszą transzę i sprzedaje samochód. Zgodnie z przepisami – kolejne raty powinien opłacić nabywca samochodu (za okres od dnia zakupu pojazdu do końca okresu ubezpieczenia), ale pod warunkiem, że poprzedni właściciel zgłosi ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności, że sprzedał auto. Firma wtedy upomni się o zapłatę do nowego właściciela. Ten będzie miał dwa wyjścia:

 • opłacić brakujące raty (sprawdź: rata OC po terminie),
 • wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jeżeli sprzedawca nie dopełni obowiązku i nie zgłosi, że zbył auto, ubezpieczyciel będzie jego wzywał do zapłaty kolejnych rat.

Przykład:

Marta wykupiła OC dla samochodu i skorzystała z możliwości płatności ratalnej. Pierwszą ratę opłaciła w terminie, sprzedała samochód, ale zapomniała o obowiązku poinformowania o tym ubezpieczyciela. Firma przysłała jej wezwanie z żądaniem zapłaty raty, której termin płatności przypadał na okres po sprzedaży auta.

Czy kontynuacja umowy OC sprzedawcy samochodu zawsze się opłaca?

Nabywca używanego auta, rozważając opłacalność zachowania polisy OC zbywcy, musi wziąć pod uwagę:

 • wysokość ewentualnej składki do dopłaty (jeśli TU ją rekalkuluje),
 • możliwość utraty zniżki za bezszkodową jazdę.

W przypadku, kiedy kierowca wykupi standardową, roczną polisę OC na siebie i nie spowoduje w okresie jego trwania żadnej szkody, firma ubezpieczeniowa przyzna mu zniżkę w wysokości 10 lub 20% na kolejną polisę. Natomiast przy zachowaniu polisy zbywcy TU najczęściej nie uwzględniają zniżki za bezszkodową jazdę.

Przykład:

Artur z Gdańska kupił używanego Fiata Punto i postanowił zachować OC zbywcy. Do końca trwania polisy Artur jeździł ostrożnie i nie spowodował żadnej szkody. Po wygaśnięciu OC Artur chciał podpisać umowę o kolejną polisę i dowiedział się, że firma przy wycenie składki nie uwzględni jego bezszkodowej jazdy. Gdyby Artur wypowiedział polisę zbywcy i podpisał nową umowę, to przy jej przedłużaniu otrzymałby 10 lub 20% zniżki za bezszkodową jazdę.

O czym trzeba pamiętać, gdy planujesz sprzedaż samochodu?

Powinieneś poinformować firmę ubezpieczeniową o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od daty transakcji. Leży to w Twoim własnym interesie – w razie gdy nowy właściciel zdecyduje się wypowiedzieć polisę OC, którą Ty zawarłeś, dostaniesz zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Jeżeli nie zgłosisz sprzedaży samochodu, TU nie będzie wiedziało, że jest on w innych rękach i nie skontaktuje się z kupcem, aby dokonać rekalkulacji składki nowego właściciela pojazdu.

Z kolei, dopóki nowy nabywca nie otrzyma pisma z towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o dopłatę, prawdopodobnie nie będzie chciał wypowiedzieć zawartej przez Ciebie polisy. Będzie liczył, że do końca trwania umowy o OC uda mu się korzystać z ochrony, którą Ty opłaciłeś.

Ponadto, nie zgłaszając faktu sprzedaży samochodu:

 • obie strony umowy kupna-sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za nieopłaconą składkę,
 • wypadki i kraksy spowodowane przez nabywcę samochodu mogą zostać przypisane na konto poprzedniego właściciela auta.

Obie sytuacje da się wyprostować, ale nie obejdzie się bez składania pism i wyjaśnień. Dlatego dla własnego poczucia spokoju nie należy ignorować obowiązku poinformowania firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu.

Przed wyborem ubezpieczyciela – Oblicz oferty OC/AC

Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC – co warto wiedzieć?

 • Po sprzedaży auta nowy właściciel może kontynuować umowę OC zawartą przez Ciebie lub z niej zrezygnować. Jako zbywca pojazdu nie masz wpływu na jego decyzję;
 • Tylko w przypadku rezygnacji nabywcy auta z aktualnej umowy OC otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki OC
 • Po sprzedaży auta masz obowiązek złożenia informacji do ubezpieczyciela o zmianie prawa własności pojazdu (w ciągu 14 dni od transakcji)
 • Brak spełnienia obowiązku informacyjnego może skutkować solidarną odpowiedzialnością z nabywcą auta wobec towarzystwa ubezpieczeniowego za nieopłaconą składkę na polisę OC. Może Cię także spotkać niesłuszne przypisanie szkody na Twoje konto.

FAQ – najważniejsze pytania o sprzedaż samochodu a OC

 1. Czy wszystkie firmy ubezpieczeniowe rozkładają OC na raty?

  Zdecydowana większość firm umożliwia opłacenie polisy nie tylko jednorazowo, ale i w 2 lub 4 ratach.
 2. Czy coś mi grozi, gdy obecny właściciel używanego samochodu go nie ubezpieczył?

  Za ważność polisy OC odpowiada właściciel, więc jeśli kupisz nieubezpieczone auto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy musisz zawrzeć umowę o OC. Ewentualną karę za brak polisy UFG nałoży na sprzedawcę, gdyż to on był właścicielem samochodu w okresie, gdy ten był nieubezpieczony.
 3. Czy muszę wozić ze sobą papierowy dokument potwierdzający, że mój samochód ma ważne OC?

  Nie. Od 2018 r. nie ma już takiego obowiązku. Drogówka i inne służby mogą sprawdzić przez internet, czy pojazd jest ubezpieczony.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 48 Średnia: 3.8]