Jakie dokumenty i dane są potrzebne do zakupu polisy OC?

Zależy Ci na precyzyjnej wycenie składki ubezpieczenia OC? Pamiętaj, że otrzymasz ją tylko po udzieleniu dokładnych informacji o pojeździe i jego właścicielu. Podpowiadamy, jakie dane mają wpływ na cenę polisy OC i w jakich dokumentach należy ich szukać.

W zdecydowanej większości przypadków, winę za zmianę pierwotnej oferty OC ponosi właściciel auta. Pamiętaj, że nawet drobna modyfikacja wniosku polisowego może wpłynąć na wysokość składki.

Zanim przekroczysz próg biura agenta ubezpieczeniowego lub skorzystasz z internetowej porównywarki OC, przygotuj odpowiednie dokumenty, które nie tylko przyspieszą proces kalkulacji, ale również zapewnią Ci poznanie ostatecznej ceny OC.

Co jest potrzebne do ubezpieczenia samochodu? Sprawdź poniższe punkty.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie samochodu OC (odpowiedzialności cywilnej) jest rodzajem polisy, która chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich w przypadku spowodowania szkody lub wypadku drogowego. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które muszą mieć wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych w Polsce zarejestrowanych na drogach publicznych.

Oto główne cechy ubezpieczenia OC.

 1. Zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich – ubezpieczenie OC pokrywa koszty szkód spowodowanych przez właściciela pojazdu lub osobę korzystającą z pojazdu, na osobach trzecich lub ich mieniu. To mogą być koszty związane z leczeniem ran, naprawą uszkodzonych pojazdów lub innymi stratami wynikłymi z wypadku.
 2. Jest obowiązkowe – w Polsce wykupienie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, co oznacza, że każdy pojazd zarejestrowany na drogach publicznych musi posiadać tę polisę.
 3. Zakres ubezpieczenia OC jest ściśle określony prawem – obejmuje minimalne wymagane kwoty odszkodowań w przypadku wypadku. Wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia jest ustawowo regulowana i określona na odpowiednim poziomie.
 4. Nie obejmuje szkód własnych – ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów naprawy lub odszkodowania za własny pojazd. W tym celu konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie, takie jak ubezpieczenie autocasco (AC).
 5. Przebieg ubezpieczeń OC i wyrządzonych szkód wpływa na cenę polisy.

W skrócie, ubezpieczenie OC ma na celu zapewnić ochronę finansową właściciela pojazdu w przypadku spowodowania szkody innym osobom lub ich mieniu w wyniku wypadku drogowego. Jest to podstawowe ubezpieczenie, które pomaga w zabezpieczeniu przed potencjalnymi kosztami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej. Jego wykupienie jest obowiązkowe a polisa OC musi mieć ciągłość.

Za brak OC grożą surowe kary. W przypadku samochodu osobowego od 1 lipca 2023 wynoszą:

 • 1440 zł za brak OC do 3 dni,
 • 3600 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 7200 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Warto o tym pamiętać i dbać o to, by polisa OC zachowała ciągłość.

Jak działa ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC (autocasco) to rodzaj ubezpieczenia samochodu, które zapewnia ochronę dla pojazdu własnego w przypadku różnych rodzajów szkód, w tym wypadków drogowych, kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez nieznanych sprawców, zdarzeń naturalnych i innych. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, co oznacza, że nie jest wymagane przez prawo, ale jest powszechnie wybierane przez właścicieli pojazdów, aby zabezpieczyć swoje inwestycje i zminimalizować ryzyko finansowe związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu.

Poznaj najważniejsze mechanizmy rządzące polisą AC.

 1. Ochrona pojazdu własnego – ubezpieczenie AC chroni pojazd własny, w tym samochód, motocykl, czy inny pojazd mechaniczny, przed różnymi rodzajami ryzyka i szkód.
 2. Zakres ochrony – zakres ochrony ubezpieczenia AC może być różny w zależności od polisy. Standardowe pokrycie obejmuje wypadki drogowe, kolizje, kradzieże, pożary, uszkodzenia spowodowane przez nieznanych sprawców oraz zdarzenia naturalne, takie jak grad, powódź czy trąba powietrzna.
 3. Składka ubezpieczeniowa – wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników, takich jak wartość pojazdu, jego marka i model, lokalizacja, historia kierowcy i wiele innych. Im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składka.
 4. Wysokość udziału własnego – w umowie ubezpieczenia AC można wybrać udział własny, co oznacza, że w przypadku szkody właściciel pojazdu pokrywa określoną kwotę kosztów naprawy lub odszkodowania, a resztę pokrywa ubezpieczyciel.
 5. Rabaty i zniżki – kierowcy, którzy mają bezszkodową historię jazdy, mogą korzystać z zniżek na ubezpieczenie AC, co pozwala obniżyć koszty polisy.
 6. Procedura zgłaszania szkody – w przypadku szkody, właściciel pojazdu zgłasza ją swojemu ubezpieczycielowi. Następnie przeprowadzana jest procedura weryfikacji i naprawy pojazdu lub wypłaty odszkodowania, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
 7. Limit świadczenia – ubezpieczyciele określają limit świadczenia w polisie AC, co oznacza, że w przypadku poważnych szkód, suma wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć określonej wartości.

Ubezpieczenie AC ma na celu zminimalizowanie ryzyka finansowego związanego z uszkodzeniem lub utratą pojazdu własnego. Wykupując takie ubezpieczenie, właściciel pojazdu zyskuje pewność, że w przypadku szkody lub utraty pojazdu, nie zostanie obciążony kosztami naprawy lub zakupu nowego pojazdu.

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne. Za jego brak nie grożą żadne konsekwencje. Zobacz, co jest potrzebne do ubezpieczenia samochodu.

Dokumenty potrzebne do ubezpieczenia samochodu

Przygotowanie dokumentów przed zakupem ubezpieczenia samochodu jest niezbędne. Warto zadbać o pełen zestaw niezbędnych dokumentów, który obejmuje:

Brak tych dokumentów może skutkować odmową sprzedaży polisy przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podczas procesu zakupu samochodu należy zwrócić szczególną uwagę na treść umowy. Ważne jest, aby  znalazł się w niej dokładny opis przedmiot transakcji, czyli konkretnego pojazdu. Trzeba podać takie szczegóły jak:

 • marka,
 • model,
 • numery nadwozia i silnika,
 • numery rejestracyjne,
 • aktualny przebieg samochodu.

Sprecyzowanie tych informacji łączy umowę z określonym pojazdem, co ma duże znaczenie w przypadku ewentualnych reklamacji lub podejrzeń, że pojazd mógł być wcześniej kradziony. Dlatego staranna dokumentacja i opis pojazdu są kluczowe dla udanej transakcji i ubezpieczenia samochodu.

1. Prawo jazdy

Twój potencjalny ubezpieczyciel będzie chciał wiedzieć, jakie masz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Na tej podstawie oceni ryzyko spowodowania przez Ciebie kolizji lub wypadku i odpowiednio wyceni składkę.

Część towarzystw pyta o rok otrzymania uprawnień do kierowania samochodem, innych interesuje dokładna data wydania dokumentu. Warto więc mieć pod ręką swoje prawo jazdy (oraz współwłaściciela, jeżeli auto nie jest wyłącznie Twoją własnością).

2. Dowód rejestracyjny

Znajdziesz w nim dokładne informacje dotyczące Twojego samochodu, m.in.:

 • roku produkcji pojazdu (na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego),
 • marki i modelu auta (pierwsza strona dowodu rejestracyjnego, pole D.1. i D.3.),
 • pojemności i mocy silnika (odpowiednio: pole P.1. i P.2.).

3. Obecna polisa (jeśli ją masz) lub zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Powinieneś zabrać ze sobą aktualną umowę ubezpieczenia samochodu, jeśli ją masz. Jednym z głównych czynników, które mają wpływ na cenę polisy, jest Twoja historia w OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe interesuje przede wszystkim:

 • od ilu lat kupujesz polisy dla swoich pojazdów,
 • czy (i kiedy) spowodowałeś kolizję lub wypadek (czy z Twojego ubezpieczenia OC były wypłacane odszkodowania),
 • ilość zniżek przyznanych podczas zakupu ostatniej polisy.

Informację o wysokości zniżek OC znajdziesz na aktualnej polisie ubezpieczeniowej. Jeżeli na dokumencie nie ma takiego zapisu (nie jest to regułą), możesz skontaktować się z towarzystwem, z którym zawarłeś umowę lub obliczyć zniżki samodzielnie, na podstawie przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia.

Nie pamiętasz od ilu lat ubezpieczasz swoje samochody? Możesz poprosić obecnego ubezpieczyciela o tzw. ZOPUK lub złożyć wniosek w UFG o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

Uwaga! Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem auta, pamiętaj również o przygotowaniu informacji na temat przebiegu ubezpieczenia każdego współwłaściciela.

Zdecydowałeś się na zakup polisy? Przyda Ci się również dowód osobisty, a dokładnie numer PESEL – Twój oraz współwłaścicieli (i/lub głównego użytkownika). Zostaniesz również poproszony o podanie danych adresowych wszystkich właścicieli samochodu, numeru rejestracyjnego pojazdu (o ile nie zostałeś o niego zapytany wcześniej) oraz numeru VIN.

Pamiętaj, że wszystkie dane muszą zostać podane zgodnie z prawdą. Na ich podstawie ubezpieczyciel wylicza składkę oraz udziela dodatkowych zniżek (np. marketingowych). Towarzystwo ubezpieczeniowe może zweryfikować uzyskane od Ciebie informacje (np. w bazie UFG) na etapie zawierania umowy lub podczas trwania ochrony. Jeśli okażą się one nieprawdziwe, będziesz zobligowany do dopłaty, na podstawie rekalkulacji składki.

Zakup ubezpieczenie przez pełnomocnika

Jeśli z pewnych przyczyn nie możesz samodzielnie ubezpieczyć swojego samochodu, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który zrobi to za Ciebie. Podczas ubezpieczania pojazdu w czyimś imieniu, zgodnie z prawem ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

W takim dokumencie Ubezpieczony zostaje oznaczony z imienia i nazwiska, a także wskazany zostaje wyraźnie pojazd, który został objęty polisą

Przykład: Pan Mieczysław wyjechał do Brazylii i nie mógł stawić się w siedzibie agenta, by ubezpieczyć swoje auto. Zakup ubezpieczenia powierzył córce Beacie. W tej sytuacji pani Beata jest Ubezpieczającym, a pan Mieczysław Ubezpieczonym.

Aby zlecić innej osobie ubezpieczenie pojazdu, należy napisać pełnomocnictwo.

W sieci dostępne są liczne wzory upoważnienia. Można też samodzielnie sporządzić taki dokument, nawet własnoręcznie. Warto pamiętać, że upoważnienie musi zawierać pewne kluczowe elementy. Znajdziesz je poniżej.

 1. Data i miejsce sporządzenia upoważnienia.
 2. Dane Upoważniającego i Upoważnionego, w tym:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer i seria dowodu osobistego,
  • numer PESEL.
 3. Informacje określające zakres upoważnienia. Powinny zostać podane konkretne dane pojazdu, takie jak:
  • marka,
  • model,
  • numer rejestracyjny,
  • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
 4. Czytelne podpisy obu stron. Zarówno Upoważniający, jak i Upoważniony powinni podpisać upoważnienie, aby potwierdzić swoją zgodę do podpisania umowy ubezpieczenia.

Dokładne i czytelne sporządzenie upoważnienia jest ważne, ponieważ służy jako dowód na udzielenie pełnomocnictwa w określonych sprawach. Niezbędne dane i podpisy pomagają uniknąć nieporozumień i potwierdzają zgodność obu stron co do zakresu i celu pełnomocnictwa. Przy sporządzaniu własnoręcznego upoważnienia zawsze trzeba kierować się obowiązującymi przepisami prawnymi, aby zapewnić jego legalność.

Dlaczego warto porównać oferty ubezpieczenia samochodu?

Jeżeli chcesz zapewnić sobie dodatkową ochronę (na przykład dokupić AC, NNW czy Assistance), warto poszukać atrakcyjnych ofert wśród dostępnych propozycji firm ubezpieczeniowych. Następnie pamiętaj o odnawianiu umowy.

Korzystając z kalkulatora OC i AC możesz upewnić się, że dotychczasowy ubezpieczyciel rzeczywiście przygotować dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę. Niestety, często zdarza się, że promocje są przewidziane tylko dla nowych klientów i to oni mogą liczyć na najatrakcyjniejsze ceny ubezpieczenia samochodu.

Pamiętaj, że Twój samochód musi być przez cały czas objęty polisą OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Pozostałe polisy są natomiast dobrowolne.

Porównaj 55 ofert OC w 7 minut!

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • Art. 23. – [Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych] – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ubezpieczenia-obowiazkowe-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-i-17041156/art-23

Dokumenty potrzebne do zakupu OC – Co warto wiedzieć?:

 • Zanim zapytasz o cenę OC, przygotuj: prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz aktualną polisę lub zaświadczenie o przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia.
 • Podanie dokładnych informacji we wniosku ubezpieczeniowym umożliwia precyzyjną wycenę składki.
 • Pamiętaj, że nawet niewielka korekta danych może wpłynąć na zmianę pierwotnej oferty OC.
 • Zakup polisy wiąże się z podaniem dodatkowych informacji, m.in.: danych adresowych, numeru rejestracyjnego oraz nr VIN pojazdu.
 • Jeżeli nie jesteś jedynym posiadaczem samochodu, potrzebne będą dane wszystkich współwłaścicieli.
 • Ubezpieczyciel może zapytać również o PESEL głównego użytkownika auta (jeśli nie jest nim właściciel lub współwłaściciel).

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne do zakupu polisy OC:

 1. Czy trzeba wozić ze sobą polisę OC?

  Od pewnego czasu nie ma już takiego obowiązku. Nie musisz mieć ze sobą żadnego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu. W razie kontroli służby sprawdza jego ważność w systemie komputerowym. Samochód musi jednak być cały czas ubezpieczony.
 2. Czy aby kupić ubezpieczenie, trzeba udać się do siedziby ubezpieczyciela?

  Nie ma takiej konieczności. Obecnie możesz zakupić polisę ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i inną) przez Internet.  Do ubezpieczenia auta online również będziesz potrzebował dokumentów pojazdu.
 3. Jak ustalić, ile kilometrów przejedzie samochód w ciągu kolejnych 12 miesięcy?

  Sugeruj się dotychczasowym przebiegiem. Jeżeli rozbieżność między szacowaną i rzeczywistą liczbą przejechanych kilometrów nie będzie duża, firma ubezpieczeniowa nie będzie oczekiwała dopłaty do składki OC czy AC.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 15 Średnia: 4.3]