Ubezpieczenie samochodu od pożaru – z jakiej polisy uzyskać odszkodowanie?

Płonące samochody to tylko w filmach? Nie do końca. Co roku w Polsce odnotowuje się tysiące pożarów pojazdów, a wielu kierowców zostaje tylko z wrakiem. Jak zabezpieczyć się przed stratą samochodu? Już wyjaśniamy.

Czym jest pożar samochodu?

Każdy ubezpieczyciel może na własny sposób definiować pojęcie pożaru, dlatego dla pewności zawsze warto zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku posiadania polisy AC możesz być jednak niemal pewny, że chroni Cię ona przed pożarem, który na ogół ujęty jest w definicji wypadku.

Pożar przeważnie kojarzy się z wielkimi płomieniami i doszczętnie spalonym wrakiem. I bardzo często tak jest, ale należy również pamiętać, że większość ubezpieczycieli w przypadku polisy AC odpowiada również za szkody, które powstały po osmaleniu lub nagłym działaniu czynnika termicznego, który pochodził z zewnątrz pojazdu.

Sprawa rozstrzygnięcia kwestii pożaru może być trochę bardziej skomplikowana w przypadku AC mini. Aby dowiedzieć się jak dane towarzystwo go określa, należy zajrzeć do OWU.

Czy samochód może sam się zapalić?

Niestety jest to możliwe, a przyczyn samozapłonu jest wiele. Najczęściej pożar jest wywołany przez usterki lub wady fabryczne układu paliwowego i instalacji elektrycznej. Zdarza się to także w nowych modelach. Ostatnio coraz więcej słyszy się o samoistnym zapaleniu się aut elektrycznych. Takie pojazdy bardzo trudno ugasić, więc szkody są poważne. Samozapłon może nastąpić w wyniku wycieku oleju. Może być związany także z nieszczelną instalacją LPG.

Czy szkodę po pożarze można zlikwidować z polisy OC?

Samochód może zapłonąć z wielu przyczyn: może dojść do zwarcia instalacji, podpalenia, działania czynnika zewnętrznego itd. I to właśnie przyczyna pożaru decyduje, czy można ją zlikwidować z polisy OC. Takie rozwiązanie będzie możliwe, gdy Twój samochód zapalił się od innego pojazdu. Wówczas możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC właściciela samochodu, który spowodował pożar Twojego auta.

Tak samo jest z podpaleniem – jeśli uda się ustalić sprawcę, wówczas to od niego można domagać się pokrycia strat.

Sprawa – pod kątem OC – jest jednak przegrana, gdy w pojeździe dojdzie do samozapłonu, bo OC chroni tylko od szkód wyrządzonym osobom trzecim. W takiej sytuacji pomocne będzie tylko AC lub AC mini.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC po pożarze auta?

Ta procedura jest ściśle określona i bardzo podobna niemal w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Po stwierdzeniu pożaru czy osmolenia pojazdu należy:

Zgłosić szkodę. Najlepiej zrobić to od razu, choć niektóre towarzystwa dają na to nawet kilka dni. W tej kwestii nie ma jednak co zwlekać i najlepiej bezzwłocznie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować:

 • dokumenty potwierdzające przebieg zdarzenia, np. oświadczenie świadków, notatkę policyjną, zdjęcia z miejsca zdarzenia, protokół lub zaświadczenie o interwencji straży pożarnej,
 • numer polisy AC,
 • dokumenty określające zakres szkody: np. zdjęcia samochodu z protokołem oględzin, analizę ekspercką (o ile taką posiadasz).

Jak wygląda wycena po pożarze pojazdu?

Jeśli szkoda będzie niewielka, wówczas ubezpieczyciel może poprosić tylko o wysłanie zdjęć i określenie kosztów naprawy. W większość przypadków pożar jest jednak poważną szkodą, więc towarzystwa przysyłają na miejsce rzeczoznawcę. Podczas zgłaszania szkody będzie trzeba więc podać miejsce, gdzie znajduje się pojazd.

Należy również pamiętać, żeby bez zgody ubezpieczyciela nie naprawiać samochodu na własną rękę, a nawet nie oddawać go do warsztatu. Pojazd ma bowiem czekać na przyjazd rzeczoznawcy. Jeśli jednak nikt z towarzystwa nie skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni (zazwyczaj ma na to tydzień) w sprawie oględzin, wówczas można samodzielnie zacząć naprawę.

W OWU jest dokładnie opisane, jakie obowiązki po zgłoszeniu szkody ma towarzystwo ubezpieczeniowe. Na ogół jest to:

 • potwierdzenie zarejestrowania szkody w określonym terminie (np. 7 dni),
 • poinformowanie na piśmie lub w inny ustalony z Tobą sposób, jakie dokumenty będą wymagane do ustalenia odszkodowania,
 • przeprowadzenie oględzin (o ile będą konieczne) w Twojej obecności lub osoby przez Ciebie upoważnionej,
 • ustalenia okoliczności zdarzenia na podstawie zgromadzonych dokumentów,
 • ustalenia i poinformowania Cię o wysokości odszkodowania lub sposobie likwidacji szkody częściowej.

Wysokość odszkodowania będzie zależna od wielu czynników, m.in. od tego, czy zostanie orzeczona szkoda całkowita, czy częściowa. W przypadku tej drugiej, rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami Twojej umowy AC, czyli według jednej z poniższych możliwości:

 • kosztorysu – gotówka do ręki;
 • bezgotówkowo – ubezpieczyciel rozliczy się z warsztatem;
 • na podstawie przedstawionych przez Ciebie faktur.

Wysokość odszkodowania zależna jest także od tego, jakie części zostaną użyte (oryginały lub zamienniki – określa to umowa) oraz od ich amortyzacji.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel na ogół ma 30 dni od dnia zgłoszenia (określa to OWU). Ten czas może się wydłużyć (w razie problemów z ustaleniem okoliczności lub wysokości odszkodowania), ale wówczas ubezpieczony musi zostać o tym pisemnie poinformowany.

Czy można zlikwidować szkodę z własnego AC, jeśli winę za pożar ponosi inna osoba?

Zdarzają się sytuacje, gdy do pożaru dochodzi z winy osoby trzeciej, a mimo to winowajca nie chce przyznać się do spowodowania pożaru. Wówczas posiadacz AC jest w dużo lepszej sytuacji, ponieważ może szybko naprawić swój pojazd z Autocasco, a wyegzekwowaniem pieniędzy od osoby, która spowodowała pożar, zajmuje się już towarzystwo, w którym masz AC.

Przykład: Pani Jolanta miała problemy z zapłonem w samochodzie, więc postanowiła oddać pojazd do warsztatu pana Marka. Po dwóch dniach odebrała od niego telefon, że samochód zapalił się i do wymiany jest znaczna część tapicerki. W tej sytuacji pani Jolanta chciała uzyskać odszkodowanie z OC pana Marka, ale on nie przyznawał się do winy. Dowodził, że w momencie samozapłonu pracował przy innym samochodzie, więc wina nie leży po jego stronie.

W tej sytuacji, gdyby pani Jolanta nie miała ubezpieczenia AC, to musiałaby pokryć szkody z własnej kieszeni i ewentualnie dochodzić zwrotu pieniędzy od pana Marka w sądzie. Pani Jolanta miała jednak Autocasco, więc szkodę pokryło jej towarzystwo ubezpieczeniowe (ma na to na ogół 30 dni). Ubezpieczyciel pani Jolanty nie zamierzał jednak odpuścić panu Markowi, ponieważ też uważał, że zapłon nastąpił z jego winy. Jeśli więc ubezpieczyciel udowodni to w sądzie, wówczas pan Marek będzie musiał oddać pieniądze ubezpieczycielowi (tzw. regres), a pani Jolancie nie przepadną zniżki za skorzystanie z AC.

Na co zwrócić uwagę kupując AC od pożaru auta?

AC jest ubezpieczeniem dowolnym, więc towarzystwa ubezpieczeniowe mają sporą swobodę w ustalaniu warunków zawierania takich polis. Z tego właśnie powodu oferty poszczególnych towarzystw mogą się różnić. Na co więc zwrócić uwagę?

1. Jeśli zależy ci na ochronie od pożaru, to sprawdź, czy na pewno taki zakres znajduje się w oferowanej polisie.

2. Zwróć uwagę, jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (znajdziesz je w OWU).

3. Sprawdź, czy ubezpieczenie od pożaru nie obejmuje tylko szkody całkowitej. Co to oznacza? Szkoda całkowita występuje, gdy wartość naprawy przekracza na ogół 70 proc. wartości pojazdu. Jeśli więc zdecydujesz się na taką polisę, wówczas ubezpieczyciel będzie odpowiadał tylko w przypadku bardzo dużych zniszczeń (przekraczających właśnie 70 proc. wartości), ale nie w przypadku mniejszych uszkodzeń spowodowanych pożarem. Jeśli zależy ci na pokryciu strat bez względu na ich wysokość, to nie decyduj się na ubezpieczenie obejmujące tylko szkodę całkowitą.

4. Dowiedz się, w jaki sposób wyliczana będzie kwota odszkodowania. Wpływ na to ma:

 • suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką może wypłacić towarzystwo za szkodę. Na tym zapisie powinno zależeć posiadaczom nowych i drogich samochodów. Dobrze, by mieli oni wpisaną w umowę stałą sumę ubezpieczenia, inaczej z każdym miesiącem ich pojazd będzie tracił na wartości i w razie szkody całkowitej otrzymają niższe odszkodowanie;
 • udział własny, czyli kwota (lub procent), o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie. Dzięki udziałowi własnemu ubezpieczenie będzie tańsze, ale w razie szkody również otrzymamy niższe odszkodowanie (pomniejszone o ustaloną kwotę lub procent);
 • możliwość przejęcia przez towarzystwo wraku pojazdu – szczególnie po pożarze trudno może być sprzedać wrak pojazdu, ponieważ na niewiele może się on przydać. W tej sytuacji warto zorientować się, czy w przypadku Twojej polisy firma przejmuje wrak (i oczywiście za niego płaci), czy jednak sam będziesz musiał szukać chętnego na pozostałości po spalonym samochodzie.

Może się jednak okazać, że mimo pożaru samochód da się jeszcze naprawić. Przed zakupem polisy powinieneś więc zastanowić się, które z poniższych rozwiązań Cię interesuje:

 • sposób likwidacji szkody (na kosztorys lub w warsztacie)
 • rodzaj części użytych do wymiany (oryginalne lub zamienniki)
 • amortyzacja części (pomniejszenie odszkodowania za zużycie elementów pojazdu o określony procent, z powodu ich wieku),
 • udział własny.

Czy można kupić AC tylko od pożaru auta?

Część osób chciałaby się zabezpieczyć na wypadek działania żywiołów (w tym ognia), ale zakup AC jest dla nich zbyt dużym wydatkiem. W takiej sytuacji jest jednak rozwiązanie, które nazywa się AC mini. Jest to dużo tańsza polisa, ale często obejmuje właśnie ubezpieczenie od pożaru oraz innych żywiołów, ale np. nie pokrywa szkód własnych, gdy to jej posiadacz spowoduje kolizję. Dzięki temu AC mini jest jednak znacznie tańsze.

Uwaga! Przed zakupem AC Mini należy upewnić się, że polisa obejmuje ochronę, na której nam zależy.

Ile kosztuje ubezpieczenie od pożaru auta?

Od pożaru można ubezpieczyć się na dwa sposoby – dzięki pełnemu ubezpieczeniu AC lub dzięki AC Mini. Jak to przedstawia się kosztowo? Sprawdź na przykładzie:

40-letni pan Michał (prawo jazdy od 20 lat, pełna ilość zniżek) właśnie kupił nowego Opla Astrę i zastanawia się, w jaki sposób zabezpieczyć swoje auto. Najtańszą polisę obowiązkową OC może mieć już za 496 zł. Poprzedni samochód pana Michała jednak spłonął, więc tym razem chce on zabezpieczyć się przed takim zdarzeniem. Opcje ma dwie – zdecydować się na OC z AC Mini, które będzie chroniło go właśnie przed żywiołami (najtańszy pakiet OC+AC Mini to koszt 1083 zł) lub OC z pełnym AC za 2480 zł.

W powyższym przypadku mowa jednak o nowym samochodzie. Gdyby jednak Opel pana Michała miał 6 lat (więc byłby warty znacznie mniej), wówczas najtańsze OC kosztowałoby 450 zł, ale w pakiecie z AC Mini obejmującym kradzież i żywioły – 628 zł. Z kolei pakiet OC + AC to 804 zł.

Warto wiedzieć, że Składkę OC i AC dla nowego samochodu podnosi jego duża wartość. Takie pojazdy są bezpieczniejsze, mają również systemu chroniące przed kradzieżą. Jednak w przypadku pożaru nie mają one znaczenia. Likwidacja szkody na nowym pojeździe, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru to spore koszty dla ubezpieczyciela.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania po pożarze auta?

W przypadku dobrze wybranej polisy możesz być niemal pewny wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru, jednak każde towarzystwo ubezpieczeniowe w umowie zawiera wyłączenia od odpowiedzialności. Na ogół wyglądają one podobnie i dotyczą sytuacji, gdy do zdarzenia (w tym przypadku pożaru) dochodzi z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, jak np. palenie papierosa w trakcie tankowania samochodu.

Towarzystwo może również odmówić wypłaty odszkodowania, gdy:

 • pojazd nie ma ważnego badania technicznego (jeśli stan techniczny pojazdu miał wpływ na wystąpienie pożaru);
 • pożar jest skutkiem prowadzenia działań wojennych, aktów terroryzmu, zamieszek, akcji protestacyjnych, blokady dróg itp.,
 • wykryto niezgodności pomiędzy informacjami podanymi przez właściciela auta a stanem faktycznym – jeżeli ich ujawnienie mogło mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody,
 • wprowadzono istotne modyfikacje pojazdu, np. przebudowa, rozbudowa, o których nie został poinformowany ubezpieczyciel,
 • wykryto wady fabryczne pojazdu,
 • pożar jest skutkiem niewłaściwej naprawy, modernizacji lub konserwacji pojazdu,
 • nieprawidłowo zamontowano instalację gazową lub ją nieprawidłowo eksploatowano.

Wyłączenia mogą dotyczyć także sytuacji, w których pożar wynikał z rażącego niedbalstwa właściciela oraz pochodził z wnętrza (na przykład z niedopałka papierosa, ale nie tylko).

Czy warto kupić AC od pożaru auta?

Ubezpieczenie od pożaru auta, szczególnie w wersji AC mini, nie kosztuje wiele, a daje nam gwarancję odzyskania sporych pieniędzy, jeśli dojdzie do szkody. Warto bowiem brać po uwagę, że zdecydowana większość pojazdów po pożarze nadaje się tylko do kasacji.

Mając samą polisę OC, musisz przejść długą drogę, aby uzyskać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia. Jeśli nie zostanie on ustalony, możesz zostać bez samochodu i pieniędzy na zakup nowego. Z kolei, gdy masz AC lub AC mini, szkodę wystarczy zgłosić do swojego ubezpieczyciela.

Oczywiście, ostateczną decyzję czy kupić ubezpieczenie od pożaru, pozostawiamy każdemu właścicielowi pojazdu. Jeśli interesuje Cię zakup takiej polisy, skorzystaj z naszego kalkulatora OC i AC. W ten sposób porównasz oferty kilkunastu firm i będziesz mógł wybrać produkt dopasowany do Twoich potrzeb.

Bibliografia:

• Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – OC, AC, NNW, ASSISTANCE – jak wybrać najlepszy produkt? (https://mu.rf.gov.pl/56/art-11.html)
• USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241151/U/D20031151Lj.pdf)
• Pożar i jego rozwój (https://www.gov.pl/attachment/dce442bf-7980-4b1b-9a2a-76d3ee4aaaf8)

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu od pożaru samochodu?

1. Pełną ochronę od pożaru samochodu daje dobrze wybrana polisa AC lub AC Mini.
2. Przed zakupem ubezpieczenia należy dokładnie przeczytać OWU, gdzie podany będzie zakres polisy.
3. O pokrycie strat w wyniku pożaru można również ubiegać się w przypadku, gdy pożar został wywołany przez osoby trzecie. Wówczas straty mogą być pokryte z OC osoby, której pojazd wywołał pożar.
4. AC Mini jest znacznie tańsze od AC, a w przypadku pożaru może chronić pojazd w takim samym zakresie.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie auta od pożaru:

 1. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów samochodów?

  Samochód może zapalić się samoistnie, na przykład w wyniku usterki czy wady fabrycznej. Zapłon może także wynikać z wycieku oleju lub rozszczelnienia się instalacji LPG. Kolejną przyczyną może być podpalenie lub przeniesienie ognia z innego źródła – na przykład samochodu zaparkowanego obok.
 2. Czy OC chroni przed szkodami w wyniku zapalenia auta?

  Niestety nie, samo OC to za mało, by uzyskać odszkodowanie. Taka polisa obejmuje wyłącznie odpowiedzialność cywilną właściciela samochodu. Można jedynie ubiegać się o odszkodowanie z OC innego kierowcy, jeśli to jego auto stało się przyczyną pożaru.
 3. Jak ubezpieczyć auto przed pożarem?

  W tym celu trzeba wykupić standardowe AC lub AC mini (minicasco). Zawsze jednak należy dokładnie zapoznać się z warunkami polisy, ponieważ zakres ochrony każdej z nich może być inny. Zwróć szczególną uwagę na wyłączenia w OWU.
Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]