Czy można dokupić ubezpieczenie AC do OC?

Wielu kierowców zastanawia się, czy możliwe jest dokupienie ubezpieczenia AC do polisy OC. Wg wyników raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2020 r. kierowcy mieli aktywnych prawie 7 mln 460 tys. umów autocasco. W tym samym roku z prawie co 10-tego ubezpieczenia AC zlikwidowano szkodę o średniej wartości 6 800 zł.

Z uwagi na to, że kwota ta jest niewspółmiernie wysoka względem ceny składki, coraz więcej kierowców dopytuje, czy mogą dokupić AC do ważnego OC. W artykule zgłębimy ten temat.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie AC?

Większość kierowców zdaje sobie sprawę, czym jest OC. To ubezpieczenie obowiązkowe rekompensuje szkody wyrządzone osobom trzecim. Ale co ma zrobić kierowca-sprawca wypadku, który rozbił swoje auto? Czy musi je naprawić z własnej kieszeni? Nie, o ile ma wykupione AC.  

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje pokrycie szkody w sytuacji, kiedy:

 • ubezpieczony jest sprawcą wypadku (z AC wypłacane jest odszkodowanie za szkody wyrządzone na własnym pojeździe),
 • sprawca szkody jest nieznany,
 • szkodę wyrządziły zwierzęta,
 • szkoda powstała na skutek działania warunków atmosferycznych lub żywiołów (pożarów, powodzi),
 • mówimy o kradzieży, czyli szkodzie całkowitej.

Ubezpieczenie autocasco to jedyna forma rekompensaty, na którą może liczyć kierowca, który sam uszkodził swój pojazd lub niemożliwe jest wyegzekwowanie odszkodowania od sprawcy (bo jest nieznany lub szkoda powstała np. w wyniku gradobicia).

Przykład: 

Julia po powrocie na parking zastała swój samochód z rozbitym zderzakiem i porysowaną karoserią. Zgłosiła sprawę na policję, ale nie wykryto sprawcy kolizji, ponieważ nie było świadków zdarzenia, ani parking nie miał monitoringu. Julia musiała pokryć naprawę z własnej kieszeni. Gdyby miała wykupione AC, zakład ubezpieczeń wziąłby koszty na siebie.

Zakres ubezpieczenia AC ustalają firmy. Może on obejmować szkody po wypadku/kolizji, po kradzieży lub będące wynikiem działania żywiołów. Polisę można zazwyczaj poszerzyć o dodatkową ochronę: szyb, opon czy bagażu. W praktyce większość firm ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie kilka wariantów AC, tak aby spełnić oczekiwania każdego kierowcy. W zależności od umowy, kierowca otrzyma odszkodowanie w gotówce lub bezgotówkowo (w formie naprawy samochodu).

Czy możliwe jest dokupienie AC do OC?

Kierowcy są coraz bardziej świadomi, że pełną ochronę zapewnia pakiet ubezpieczeń OC + AC, dlatego do obowiązkowego OC chcą dokupić autocasco. Czy to jest możliwe? Tak, firmy nie robią żadnych problemów. AC można kupić zarówno razem z OC (podpisując jedną umowę na dwie polisy), jak i dokupić je później (warto upewnić się, czy firma nie wprowadziła żadnych ograniczeń czasowych dopuszczających dokupienie AC np. w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy o OC).

Jedynie kierowcy, którzy poszukują samej polisy AC (bo np. w firmie gdzie mają OC, warunki Autocasco nie odpowiadają ich potrzebom) mogą mieć kłopot. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie sprzedają AC osobom, które nie mają wykupionego u nich OC.

Czy można kupić ubezpieczenie AC bez OC?

Zgodnie z przepisami, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Każdy właściciel samochodu musi je posiadać, a za jego brak grożą poważne konsekwencje finansowe. Natomiast AC jest dobrowolne. Biorąc pod uwagę fakt, że OC i tak trzeba kupić, warto sprawdzić czy dokupienie do niego AC będzie po prostu tańsze.

Samo AC trudno jest kupić, a jeśli się już znajdzie ubezpieczyciela, który sprzeda tę polisę jako jedyną danemu kierowcy, często okazuje się, że jej koszt jest dużo większy niż w pakiecie z OC.

Przykład: 

Pawłowi kończy się umowa o OC i postanowił ją przedłużyć z dotychczasowym towarzystwem X. Jednocześnie zdecydował się na zakupienie autocasco, ale w firmie Y, ponieważ polecił mu ją kolega z pracy. Zakład Y był gotowy sprzedać samo AC, ale zażądał za nie 500 zł. Paweł sprowadził, ile będzie go kosztował pakiet OC+AC w firmie, w której ma OC i okazało się, że koszt składki za dwie polisy to 600 zł. Pawłowi zatem bardziej opłaca kupić pakiet polis w firmie, gdzie i tak ma umowę o OC niż zawierać dwie oddzielne umowy w różnych towarzystwach.

Czy można dokupić ubezpieczenie AC do aktualnego OC z takim samym okresem ochrony?

Podpisanie umowy o AC z taką datą, aby kończyła się wraz z OC, jest wygodnym rozwiązaniem, ponieważ nie trzeba pamiętać o różnych datach końca umowy. Niestety, możliwości takiego zakupu są ograniczone. 

Właściwie, żeby mieć pewność, że umowa o autocasco zakończy się tego samego dnia co OC, trzeba kupić te polisy w pakiecie. Ta metoda ma też taką zaletę, że pakiet polis jest po prostu tańszy. Drugie rozwiązanie to kupno krótkoterminowego AC, ale ten sposób ma taką wadę, że trzeba policzyć dni i podpisać umowę w taki sposób, żeby kończyła się wraz z OC.

Nie można natomiast kupić autocasco na dowolnie wybraną liczbę dni lub w takiej opcji, żeby umowa skończyła się wraz z OC. Żadne towarzystwo się na to nie zgodzi. Firmy sprzedają AC tylko w dwóch formatach:

 • na 12 miesięcy,
 • krótkoterminowo (na 7, 14 lub 30 dni w zależności od firmy, ale kierowca nie modyfikować czasu ubezpieczenia).

Co to jest AC krótkoterminowe?

Autocasco krótkoterminowe to polisa ubezpieczeniowa AC, która obowiązuje przez krótki okres. np. przez miesiąc. Najczęściej poszukują jej kierowcy, którzy wyjeżdżają za granicę na wakacje i chcą się czuć pewnie w razie wypadku czy innej niespodziewanej sytuacji.

Koszt AC krótkoterminowego jest niższy niż całorocznego, ale różnica w cenie nie jest duża, biorąc pod uwagę okres ochrony.  Trzeba się nastawić, że za miesięczny okres ochronny firmy policzą około 50% tego, co za cały rok. Z tego względu niewielu właścicieli pojazdów się nie decyduje na krótkoterminowe AC. Nawet jeśli wstępnie są zainteresowani jego kupnem to po informacji o wysokości składki, zmieniają zdanie i decydują się na autocasco na rok.

Tylko kilka firm ma swojej ofercie krótkoterminowe autocasco. Wśród nich są Allianz, PZU i Compensa.

Krótkoterminowego AC nie należy mylić z AC Mini (zwanym też AC Smart lub Smartcasco). Umowa o polisę krótkoterminową zawierana jest na krótszy czas, ale zakres ochrony jest taki sam jak w przypadku standardowego AC. Natomiast AC Mini to ubezpieczenie na rok, ale obejmuje tylko podstawowe ryzyka i zapewnia okrojony katalog świadczeń. AC Smart ubezpieczyciele czasem dodają jako gratis do zakupu innej polisy – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Dokupienie AC do OC – na co uważać?

Zakres OC regulują przepisy i jest on taki sam we wszystkich towarzystwach. Firmy nie mogą go ani poszerzać, ani zawężać. Jeśli kierowca raz zapozna się z warunkami ochrony, które daje OC może być pewny, że są one takie same we wszystkich zakładach. Z autocasco jest inaczej. Towarzystwa mogą dowolnie modyfikować warunki obowiązywania polisy, dlatego różnią się one w każdej firmie. 

Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na:

 • Sumę ubezpieczenia – to kwota wypłacana w razie wystąpienia szkody całkowitej (np. kradzieży samochodu).
 • Zakres terytorialny ochrony – czy polisą objęte są zdarzenia wyłącznie w Polsce, czy na terenie całej Europy.
 • Zakres ryzyk – polisa może obejmować wyłącznie jedno z ryzyk: awaria/wypadek, żywioły, kradzież lub różne ich kombinacje. Istnieją też AC w formule all risk, czyli gwarantujące rekompensatę od wszystkich ryzyk, poza wymienionymi w OWU.
 • Wysokość udziału własnego – to wartość, którą kierowca będzie musiał wyłożyć z własnej kieszeni na naprawę samochodu.
 • Wysokość franszyzy integralnej – to minimalna wartość szkody objęta ochroną. Jeśli franszyza wynosi 1 000 zł, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania za uszkodzenia, których wartość jest mniejsza niż 1 000 zł.
 • Sposób likwidacji szkody – nowe i droższe auta najlepiej naprawiać w ASO, a tańsze w warsztacie partnerskim lub na podstawie kosztorysu
 • Części używane  do naprawy i stosowanie amortyzacji – w ASO wykorzystuje się części oryginalne, a w warsztatach partnerskich zamienniki. Amortyzacja obniża wartość części zamiennych wraz z ich wiekiem, przez co pomniejsza się odszkodowanie.

Każdy kierowca, który podpisze umowę o AC, powinien też sprawdzić w OWU, jakie są zasady zgłaszania szkody. To znaczy: w jaki sposób poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu i w jakim czasie. Czas zazwyczaj jest dość krótki: do 24 lub 72 godzin od wystąpienia szkody. Jeżeli kierowca się spóźni, towarzystwo może odmówić wypłaty polisy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w podróży wakacyjnej, kiedy wiele spraw odkłada się na potem.

Czym różni się assistance krótkoterminowe od AC?

Assistance i AC to zupełnie inne polisy komunikacyjne, choć czasem ich zakres się zazębia. Assistance to dobrowolne ubezpieczenie w ramach którego gwarantowana jest pomoc:

 • techniczna,
 • medyczna,
 • informacyjna,
 • prawna. 

Kierowca może liczyć na wsparcie w razie wystąpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji na drodze, które niekoniecznie mają coś wspólnego z awarią czy wypadkiem. Np. w ramach assistance towarzystwa zapewniają dowiezienie paliwa, jeśli niespodziewanie skończy się w trasie czy wymianę koła. W tej kwestii assistance przypomina trochę usługi pomocy drogowej. 

Jeśli chodzi zaś o części wspólne, które łączą go z autocasco, to np. w obie polisy gwarantują pojazd zastępczy po wypadku lub kolizji. Assistance krótkoterminowe jest znacznie łatwiej kupić niż AC krótkoterminowe, więc może być ono dobrą alternatywą. 

Cena assistance krótkoterminowego jest też niższa niż AC w analogicznej wersji. Dla przykładu Uniqa oferuje je trzech opcjach czasu obowiązywania i każdą z nich można zakupić w wersji tylko na Polskę lub na całą Europę. W wariancie Standard (holowanie do 250 km, hotel dla podróżnych na 3 doby i samochód zastępczy na 2 doby) kosztuje ono:

 • 7 dni – 64 zł w Polsce / 109 zł w Polsce i na terenie reszty Europy,
 • 15 dni – 85 zł / 135 zł,
 • 30 dni – 119 zł / 189 zł.

Dokupienie AC do OC – co warto wiedzieć?

 • AC to polisa, która gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy ubezpieczony jest sprawcą wypadku i uszkodził swój własny pojazd, gdy sprawca jest nieznany lub doszło do kradzieży samochodu. 
 • AC można kupić w pakiecie z OC lub dokupić w tej samej firmie, w której kierowca ma zawartą umowę o OC. Trudno jest znaleźć towarzystwo, które sprzeda Autocasco jako jedyny produkt.
 • AC można kupić w wersji krótkoterminowej (na 7, 15 lub 30 dni). AC krótkoterminowego nie należy pomylić z AC Mini. AC Mini to podstawowa wersja zwykłego Autocasco, która kosztuje najtaniej lub ubezpieczyciele dodają ją za darmo wraz z OC.
 • Przy zakupie Autocasco warto zwrócić uwagę na: sumę ubezpieczenia, zakres polisy, wysokość udziału własnego i franszyzy integralnej, sposób likwidacji szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokupienie AC do OC

 1. Czy Autocasco można kupić z datą wsteczną?

  Nie, jak każdą polisę tak i AC można kupić z datą podpisania umowy lub późniejszą. Dlatego nie warto czekać z zakupem, ponieważ gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku, będzie już za późno.
 2. Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży auto?

  Zasadniczo AC nie przechodzi, ale niektóre towarzystwa dają możliwość kontynuowania ubezpieczenia po sprzedaży. Szczegółów należy się dowiadywać w firmie, gdzie samochód ma wykupione autocasco.
 3. Czy w pakiecie z OC można wykupić AC dla samochodu bez względu na jego wiek?

  Większość firm nie sprzedaje Autocasco dla aut starszych niż 15 lat, chyba że jest to kolejna umowa w tym samym towarzystwie (kierowca podpisał pierwszą, gdy samochód miał 14,5 roku, a więc zakończyła się gdy auto było ponad 15-letnie, wtedy ta sama firma zgodzi na się kontynuację ubezpieczenia w ramach kolejnej umowy).
Ilona Walczak
[Głosów: 2 Średnia: 5]