Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 16 listopada 2018

Wypowiedzenie umowy OC w PZU

scrolldown wypowiedzenie oc pzu

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu w PZU to zazwyczaj kwestia sporządzenia jednego pisma. Kiedy możemy wysłać wypowiedzenie OC? Jak powinno wyglądać? Co musi zawierać takie wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy OC w PZU – co warto wiedzieć?

 • Umowa OC pojazdu odnawia się automatycznie (nie dotyczy polis zbywcy i krótkoterminowych), więc jeśli chcemy z niej zrezygnować, musimy ją wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem obowiązywania.
 • Umowę OC zawartą z PZU możemy wypowiedzieć także w przypadku: nabycia auta z polisą OC PZU, posiadania automatycznie wznowionej umowy OC lub 30 dni od daty zakupu polisy, jeśli została zawarta na odległość, np. telefonicznie lub przez internet.
 • PZU nie posiada wzorów wniosków wypowiedzenia, ale można znaleźć je w internecie.
 • Wnioski można składać za pomocą tradycyjnej poczty, przez internet lub w placówce PZU.

Wkrótce kończy Ci się polisa w PZU? W innym towarzystwie otrzymałeś lepsze warunki? A może jest jakiś inny powód, dla którego chcesz się rozstać z tym towarzystwem? Podpowiadamy, jak zrobić to szybko i skutecznie.

Kiedy możesz wypowiedzieć polisę OC w PZU?

Umowę OC zawartą z towarzystwem PZU możesz wypowiedzieć, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • nie chcesz, by polisa została automatycznie przedłużona – wypowiedzenie musisz wysłać najpóźniej dzień przed wygaśnięciem umowy;
 • masz tzw. podwójne ubezpieczenie, czyli polisę przedłużoną automatycznie oraz nową polisę – możesz wypowiedzieć tą pierwszą, ale musisz liczyć się z obowiązkiem zapłacenia składki za okres korzystania z niej (za każdy dzień trwania umowy);
 • kupiłeś używany samochód z ubezpieczeniem OC PZU lub otrzymałeś go w spadku, darowiźnie itp. Wówczas przejmujesz go z polisą OC, z której możesz zrezygnować i zawrzeć umowę z innym towarzystwem;
 • umowa została zawarta na odległość, tj. telefonicznie – możesz z niej zrezygnować w ciągu 30 dni od daty zawarcia.

Ponadto umowa OC PZU ulegnie wygaśnięciu, jeżeli zarejestrowałeś samochód za granicą, przedstawisz ubezpieczycielowi zaświadczenie o demontażu pojazdu lub udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu (np. doszczętne spalenie).

Jak napisać wypowiedzenie OC PZU

PZU nie posiada oficjalnych formularzy wypowiedzenia OC, ale można skorzystać z  druków wypowiedzenia dostępnych w Internecie. Wniosek można np. przygotować dzięki stronie wypowiadamoc, na której znajduje się generator wypowiedzenia.

Gotowy, wypełniony druk wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do towarzystwa. Jeżeli korzystamy z poczty e-mail, należy pamiętać, że do PZU powinien trafić dokument z własnoręcznym podpisem właściciela (i współwłaściciela/współwłaścicieli – jeśli tacy są), czyli zdjęcie lub scan podpisanego wniosku. Dokument można również przygotować samodzielnie.

Co musi zawierać wypowiedzenie OC PZU?

 • dane właściciela oraz współwłaściciela pojazdu (o ile występuje), czyli: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • markę i typ pojazdu,
 • numer rejestracyjny,
 • numer polisy OC,
 • datę przygotowania pisma,
 • własnoręczny (!) podpis właściciela i współwłaściciela (jeśli występuje).

Po wpisaniu tych danych, należy podać przepis, na który powołujemy się podczas wypowiadania umowy.

W przypadku:

 • wypowiedzenia polisy OC przed końcem okresu jej obowiązywania należy zamieścić adnotację: „Proszę o rozwiązanie umowy zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.), wraz z końcem okresu ubezpieczenia”;
 • wypowiedzenia automatycznie wznowionego ubezpieczenia OC: „Proszę o rozwiązanie umowy zgodnie z Art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)”;
 • wypowiedzenia ubezpieczenia OC nabytego wraz z pojazdem: „Proszę o rozwiązanie umowy zgodnie z Art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)”. Do tego pisma można dołączyć jeszcze kopię umowy kupna-sprzedaży auta bądź umowę darowizny pojazdu;
 • wypowiedzenia ubezpieczenia OC zawartego na odległość: „Proszę o rozwiązanie umowy zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827 tom 1).

Gdzie złożyć wypowiedzenie OC PZU?

Dokument można złożyć na trzy sposoby:

 • w placówce PZU,
 • pocztą, wysyłając dokument na adres: Centrum Dokumentacji PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa,
 • mailem, wysyłając zdjęcie lub skan wniosku na adres: kontakt@pzu.pl

Uwaga! Każdy wniosek musi zawierać własnoręczny podpis właściciela oraz współwłaściciela (jeśli występuje).

Pamiętaj! Umowy przedłużają się automatycznie!

Jeśli posiadasz polisę całoroczną (nie dotyczy to polisy zbywcy pojazdu) w towarzystwie PZU i jest ona ważna np. do 31 grudnia, to 1 stycznia zostanie przedłużona automatycznie (takie polisy OC nie wygasają, tylko należy je wypowiedzieć). Jeśli więc od 1 stycznia zawarłeś umowę z innym towarzystwem, to od tego dnia będziesz musiał płacić za dwie polisy.

Na szczęście temu problemowi można łatwo zaradzić, a mianowicie wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie (nowo zawartej wypowiedzieć się nie da), powołując się na art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm).

Stefania Stuglik
[Głosów: 5 Średnia: 3.6]