Wypowiedzenie umowy OC w PZU

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu w PZU to zazwyczaj kwestia sporządzenia jednego pisma. Kiedy możemy wysłać wypowiedzenie OC? Jak powinno wyglądać? Co musi zawierać takie wypowiedzenie umowy OC?

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC w PZU?

Wypowiedzenie polisy OC w PZU powinno być pisemne. Na stronie internetowej ubezpieczyciela nie ma formalnego wzory wypowiedzenia, więc pismo można sporządzić swoimi słowami. Ważne, aby zawierało:

 • dane właściciela samochodu (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i telefon kontaktowy),
 • dane ubezpieczonego samochodu (marka, model, rok produkcji, nr rejestracyjny i nr VIN),
 • numer polisy,
 • podstawę prawną wypowiedzenia umowy (można powołać się na stosowny artykuł lub napisać własnymi słowami z jakiego powodu wypowiada się OC),
 • numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu składki,
 • datę sporządzenia pisma.

Wypowiedzenie OC należy odręcznie podpisać. To ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ bez podpisu (lub z podpisem komputerowym) pismo nie będzie przyjęte.

Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w PZU?

Wypowiedzenie można wysłać pocztą tradycyjna lub kurierem albo można zrobić skan i przesłać e-mailem. Pismo musi być podpisane przez właściciela/współwłaścicieli, jeśli jest ich więcej niż jeden.

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC w PZU? 

Adres do wysłania wypowiedzenia pocztą to: ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa lub e-mail: kontakt@pzu.pl. Jednakże szybsze i prostsze będzie skorzystanie z generatora  na stronie: wypowiadamoc. Aby wygenerować formularz wypowiedzenia, należy kliknąć banner Wypowiadam OC i wypełnić formularz podając:

 • dane właściciela pojazdu,
 • dane samochodu,
 • wybrać z listy powód wypowiedzenia polisy,
 • nr polisy,
 • datę zakończenia umowy o OC,
 • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego (w tym przypadku trzeba wybrać z listy: PZU)
 • adres e-mail, na który zostanie przesłane wygenerowane wypowiedzenie.

Trzeba także zaznaczyć oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na końcu należy kliknąć banner Generuj dokument. Wypowiedzenie OC zostanie przesłane na maila oraz będzie można je pobrać z poziomu przeglądarki internetowej (w tym celu należy kliknąć okno Pobierz dokument wypowiedzenia OC). Oprócz utworzenia dokumentu z wypowiedzeniem OC, generator umożliwia także obliczenie składki na OC i kupno polisy online. Aby zobaczyć propozycje cen od towarzystw ubezpieczeniowych, trzeba wejść w banner Oblicz ubezpieczenie OC/AC i wypełnić formularz.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC w PZU zawartą na 12 miesięcy?

Zdarza się, że kierowca podpisze umowę o OC na rok, a za kilka dni znajdzie tańszą ofertę w innej firmie i będzie chciał zerwać dotychczasową umowę. Niestety, to nie zawsze jest możliwe. To nie jest podyktowane wewnętrznym regulaminem czy złą wolą ubezpieczyciela, lecz przepisami. Warunki zawierania, obowiązywania i wypowiadania OC reguluje prawo i wszystkie firmy muszą się do niego stosować. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, umowę o OC zawartą na 12 miesięcy można wypowiedzieć tylko w poniższych sytuacjach:

 • na koniec okresu ubezpieczenia (tzn. wtedy, kiedy umowa już dobiega końca i kierowca nie chce, aby przedłużyła się automatycznie),
 • umowa odnowiła się samoistnie,
 • samochód został wyrejestrowany.

Umowa zawarta na 12 miesięcy (nie dotyczy polisy zbywcy) przedłuża się automatycznie, jeśli kierowca jej nie wypowie. Zdarza się, niedoświadczeni właściciele samochodów, którzy kupili OC po raz pierwszy, nie wiedzą o tym fakcie i zawierają nową umowę z innym ubezpieczycielem. Na taki przypadek mówi się potocznie „podwójne ubezpieczenie OC” czy „podwójna polisa”. Aby naprostować sytuację i nie płacić dwa razy za ubezpieczenie tego samego pojazdu, należy wypowiedzieć tę umowę, która odnowiła się samoistnie – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Przykład: 

Pani Marta zawarła umowę o OC na 12 miesięcy z datą zakończenia 30 września 2022 r. Pod koniec września znalazła tańszą ofertę w innej firmie i tam podpisała nową umowę obowiązującą od 1 października 2022 r. Pani Marta nie wiedziała, że poprzednia umowa przedłuży się sama i, żeby temu zapobiec, należy wypowiedzieć ją najpóźniej 30 września 2022 r. Pani Marta tego nie zrobiła i tym samym stała się właścicielką dwóch takich samych polis dla jednego samochodu. Aby zrezygnować z poprzedniej umowy Pani Marta musi wysłać jak najszybciej wypowiedzenie OC.

Jak odstąpić od umowy OC w PZU zawartej na odległość?

Umowy zawarte na odległość to określenie na umowy, które podpisane zostały poza siedzibą ubezpieczyciela. Mowa tu o umowach zawartych przede wszystkim przez Internet lub przez telefon. Ustawa o prawach konsumenta umożliwia odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. 

Samo odstąpienie od umowy składa się w takim sam sposób jak każde inne wypowiedzenie OC z tą różnicą, że należy powołać się na art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, który mówi, że „w przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy (…)”. Nie jest konieczne przytaczanie w piśmie wspomnianego numeru artykułu, wystarczy napisać, że odstępuje się od umowy zawartej na odległość. Jeśli termin 30 dni nie zostanie przekroczony, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek przyjąć odstąpienie od umowy i nie może wymagać od kierowcy żadnych dodatkowych uzasadnień. Odstąpienie od umowy należy wysłać pocztą tradycyjną lub emailem. Ubezpieczyciel zwróci opłaconą składkę na OC.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC w PZU po zakupie samochodu?

Kupując używany samochód, wraz z pojazdem nabywa się jego polisę. Potocznie na OC zakupione przez poprzedniego właściciela mówi się, że jest to polisa zbywcy. Taką polisę można wypowiedzieć w dowolnym momencie obowiązywania lub zachować ją. W przypadku zachowania umowy zbywcy należy wiedzieć, że polisa zbywcy nie przedłuży się automatycznie (tak jak w przypadku umowy zawarte na rok), lecz wygaśnie w dniu przewidzianym umową. Trzeba wtedy pamiętać, żeby odpowiednio wcześniej podpisać nową umowę o OC w tym samym lub innym towarzystwie. 

Zachowanie polisy zbywcy nie zawsze się opłaci, ponieważ towarzystwo ma prawo rekalkulować składkę, tzn. przeliczyć ją wg danych nowego właściciela samochodu. Jeśli poprzedni właściciel miał uzbierane wysokie zniżki lub był doświadczonym kierowcą (wieloletnim posiadaczem prawa jazdy), a nowy właściciel jest kierowcą od niedawna, to z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał dopłacić do OC. Dlatego po zakupie samochodu zawsze warto skorzystać z kalkulatora i sprawdzić cenę OC w innych firmach. Samo sprawdzenie ceny nic nie kosztuje, ani do niczego nie zobowiązuje, a często pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Jak zrezygnować z OC w PZU po sprzedaży samochodu?

Polisa OC jest przypisana do samochodu, nie do właściciela i nie ma możliwości zrezygnowania z OC po sprzedaży pojazdu. Nowy właściciel auta może wypowiedzieć polisę lub ją zachować, ale sprzedawca nie ma w tym temacie nic do powiedzenia. Obowiązkiem sprzedawcy jest przekazanie OC wraz z umową kupna sprzedaży auta i na tym kończą się jego prawa. To od woli kupca zależy, co zrobi z polisą. Jeśli zdecyduje się ją wypowiedzieć, towarzystwo zwróci poprzedniemu właścicielowi nadpłaconą składkę. Jeśli sprzedawca nie chce czuć się stratny w zawiązku z tym, że to on opłacił polisę, a z samochodu będzie od teraz korzystał ktoś inny, powinien cenę składki wkalkulować w cenę samochodu. Nie istnieją żadne prawne możliwości, aby przymusić kupca do zwrotu składki.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC w PZU ulega rozwiązaniu?

Rozwiązanie umowy o OC reguluje art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem polisa rozwiąże się samoistnie, gdy:

 • samochód zostanie wyrejestrowany – do pisma informującego towarzystwo o wyrejestrowaniu pojazdu należy załączyć zaświadczenie o oddaniu auta na złom ze stacji demontażu oraz potwierdzenie wyrejestrowania z Wydziału Komunikacji. Firma ubezpieczeniowa przeliczy składkę i zwróci nadpłatę od dnia wyrejestrowania.
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej – to rzadka sytuacja, lecz możliwa. Jeśli zakład ubezpieczeniowy ogłosi upadłość, umowa o OC po 3 rozwiąże się samoistnie po 3 miesiącach.
 • z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą – jeśli kierowca się wyprowadzi za granicę i zarejestruje samochód w innym kraju, polska umowa o OC zostanie rozwiązana. Należy oczywiście wyrejestrować samochód w Wydziale Komunikacji i załączyć potwierdzenie do pisma kierowanego do towarzystwa.

Przepisy przewidują jeszcze kilka przypadków, kiedy umowa o OC zostanie rozwiązana samoistnie, ale są to skrajne, niemal niespotykane sytuacje. Chodzi np. o przypadek, kiedy podmiotowi uprawnionemu do rejestracji pojazdów (czyli Wydziałowi Komunikacji) zostanie odebrane to prawo.

Czy trzeba wypowiedzieć OC w PZU po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej?

Szkoda całkowita lub kradzież to utrata pojazdu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji samochód należy wyrejestrować w wydziale komunikacji i przesłać potwierdzenie wyrejestrowania do ubezpieczyciela. Firma ubezpieczeniowa rozwiąże umowę i zwróci nadpłaconą składkę.

Wypowiedzenie OC w PZU – co warto wiedzieć?

 •  Wypowiedzenie umowy o OC w PZU musi zawierać dane pojazdu, dane właściciela i numer polisy. Pismo muszą odręcznie podpisać wszyscy współwłaściciele (jeśli jest ich kilku) oraz przesłać je tradycyjną pocztą lub emailem.
 • Umowę zawarta na 12 miesiący można wypowiedzieć tylko, kiedy: zbliża się termin zakończenia umowy, umowa przedłużyła się samoistnie lub samochód został wyrejestrowany.
 • Polisę zbywcy można zachować lub wypowiedzieć w dowolnym momencie trwania. OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie.
 • Sprzedawca ma obowiązek przekazać polisę OC kupcowi. Nie istnieją żadne prawne sposoby, aby przekonać kupca, żeby zrezygnował z polisy, czy też zwrócił za nią pieniądze. Jeśli sprzedawca chce odzyskać składkę, musi wliczyć ją w cenę auta.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie OC PZU

 1. Czy PZU może odmówić przyjęcia wypowiedzenia?

  eśli wypowiedzenie zostało złożone z powodów przewidzianych prawem oraz pismo zostało odręcznie podpisane przez właściciela, firma ubezpieczeniowa nie może odmówić przyjęcia wypowiedzenia.
 2. Czy PZU informuje UFG o złożonym wypowiedzeniu?

  Tak. Towarzystwa informują UFG zarówno o zawarciu, jak i o rozwiązaniu umowy o OC. Dzięki temu UFG wie, którzy kierowcy nie ubezpieczyli swoich samochodów.
 3. Czy PZU informuje UFG o innych ubezpieczeniach niż OC?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają obowiązku zawiadamiać UFG o zawarciu innej umowy niż na ubezpieczenie obowiązkowe.
Piotr Nowik
[Głosów: 5 Średnia: 3.6]