wiener logo
[Głosów:1    Średnia:5/5]

Na początku 2019 roku towarzystwo Gothaer stało się częścią Vienna Insurance Group. Efektem zmian właścicielskich jest nowa nazwa i logo. Obecnie firma oferuje swoje produkty pod szyldem Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Gothaer) już prawie od 30 lat obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów indywidualnych oraz biznesowych, w każdym obszarze ubezpieczeń majątkowych. Obecnie ubezpiecza ponad 680 tys. osób prywatnych i niemal 60 tys. przedsiębiorstw. Oferta Wiener TU S.A. obejmuje: ubezpieczenia majątkowe (mieszkania i domu), komunikacyjne, osobowe, turystyczne, rolne oraz dla firm.

Co wyróżnia OC w Wiener?

Zakres ubezpieczenia OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym, w każdym towarzystwie otrzymamy taką samą ochronę. O wyborze zakładu ubezpieczeń mogą więc decydować inne czynniki, takie jak np.: cena polisy, dodatkowe produkty dodawane bezpłatnie do OC czy też atrakcyjne zniżki. Pod tym względem, towarzystwo Wiener ma znaczącą przewagę nad konkurencją.

Wiener oferuje ubezpieczenie OC wraz z pakietem bezpłatnych usług Assistance Podstawowy. Ochrona działa zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Europie). W ramach ochrony kierowca otrzyma pomoc po wypadku, polegającą na:

 • uruchomieniu samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowaniu do najbliższego warsztatu (jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa),
 • pomoc informacyjną,
 • pojazd zastępczy.

Klienci Wiener mogą także skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek, np. na ubezpieczenie kolejnego pojazdu, na zakup pakietu ubezpieczeń OC i AC oraz za bezszkodową jazdę. Łącznie można uzyskać nawet 80% zniżki.

Właściciel pojazdu może również dokupić do OC:

 • ubezpieczenie bagażu (tylko 3 zł za rok),
 • ubezpieczenie opon (7 zł),
 • ubezpieczenie szyb,
 • ochronę zniżek – w przypadku wystąpienia jednej szkody (bez względu na jej wartość), nie straci on zniżek za bezszkodową jazdę.

AC w Wiener – z formułą all risk i najszerszą ochroną pojazdu

Towarzystwo Wiener proponuje właścicielom pojazdów ubezpieczenie autocasco w formule all risk – umowa AC obejmuje praktycznie każde zdarzenie, nawet takie, którego nie dało się przewidzieć (oprócz sytuacji wymienionych w OWU, w wyłączeniach od odpowiedzialności). Ochroną mogą zostać objęte pojazdy nie starsze niż 15 lat, chyba że jest to kontynuacja umowy AC w Wiener.

W ramach AC towarzystwo Wiener naprawi uszkodzony pojazd lub wypłaci odszkodowanie, m.in. po:

 • zderzeniu z innym pojazdem,
 • działaniu sił przyrody (np. huragan, powódź, gradobicie, uderzenie pioruna),
 • wybuchu oraz działaniu czynnika chemicznego i/lub termicznego,
 • pożarze,
 • kradzieży,
 • uszkodzeniu przez osoby trzecie,

Oferta ubezpieczenia AC w Wiener jest bardzo atrakcyjna i wyróżnia się spośród propozycji innych towarzystw. Przykładowo:

 • przy sumie ubezpieczenia do 100 tys. zł towarzystwo nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
 • w ramach ubezpieczenia AC właściciel pojazdu otrzymuje zwrot poniesionych kosztów holowania, parkingu strzeżonego oraz dodatkowych badań technicznych,
 • klienci Wiener mogą skorzystać z różnych zniżek, np. za bezszkodową jazdę, za wiek, za kolejny pojazd ubezpieczony w Wiener, zakup pakietu OC+AC czy kontynuację umowy,
 • do ubezpieczenia AC towarzystwo Wiener dodaje Assistance Podstawowy. W ramach ochrony można uzyskać pomoc informacyjną oraz drogową, polegającą na uruchomieniu pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowaniu. Ubezpieczyciel zapewnia również pojazd zastępczy.

Zakres ubezpieczenia autocasco w Wiener można poszerzyć za niewielką dopłatą m.in. o:

 • opcję „utraty kluczyków” – towarzystwo pokrywa koszty wymiany zamków i/lub innych urządzeń służących do uruchomienia silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, bez względu na powód ich utraty,
 • opcję „gwarantowanej sumy ubezpieczenia” – wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy AC pozostaje taka sama przez cały okres ubezpieczenia.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące AC Wiener można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

NNW komunikacyjne – co proponuje Wiener?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewnia kierowcy oraz jego pasażerom ochronę przez cały rok, na wypadek zdarzeń drogowych, które mogą narazić ich na utratę życia lub zdrowia.

Właściciel pojazdu, który zdecyduje się na zakup polisy NNW w towarzystwie Wiener otrzyma m.in.:

 • odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku (1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 100% tej sumy),
 • świadczenie z tytułu śmierci w nieszczęśliwym wypadku (100% sumy ubezpieczenia),
 • pokrycie udokumentowanych kosztów zakupu środków pomocniczych oraz zwrot kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia),
 • zwrot kosztów pogrzebu – do 10% sumy ubezpieczenia.

Świadczenie na wypadek śmierci kierowcy może stanowić również, dwu-, trzy- albo czterokrotność wybranej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Wiener nie musi ograniczać się wyłącznie do zdarzeń związanych z ruchem pojazdu. Klient towarzystwa może poszerzyć umowę NNW o ubezpieczenie życia prywatnego kierowcy i jego współmałżonka (24 godziny na dobę). Ochroną będą wówczas objęte wszystkie następstwa nieszczęśliwego wypadku, np. powstałe podczas pracy, drogi do pracy czy nauki).

Czym wyróżnia się oferta Assistance w Wiener?

Ubezpieczenie ASS w Wiener gwarantuje kierowcy oraz jego pasażerom bezpłatną pomoc drogową i medyczną podczas podróży. Polisa działa (w zależności od wybranego wariantu ochrony) po kolizji, wypadku, awarii lub kradzieży samochodu.

Wiener – Auto Assistance Podstawowy

Każdy właściciel pojazdu, który wykupi polisę OC lub AC w towarzystwie Wiener, otrzyma dodatkowo ubezpieczenie ASS w wersji podstawowej. Zapewnia ono kierowcy pomoc na drodze, gdy dojdzie do uszkodzenia samochodu wskutek kolizji lub wypadku. Polisa gwarantuje :

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, a gdy jest to niemożliwe – holowanie do najbliższego warsztatu;
 • wynajem pojazdu zastępczego (na 24 godziny),
 • pomoc informacyjną,
 • bezpłatny transport zwierzęcia do kliniki weterynaryjnej.

Wiener – Auto Assistance Plus

Zakup ubezpieczenia w wariancie ASS Plus pozwala kierowcy na skorzystanie z pomocy drogowej nie tylko po wypadku czy kolizji, ale również po awarii i kradzieży pojazdu.

Właściciel auta może zdecydować się na zakup polisy w wersji Standard lub Lux – zakres ochrony różni się w nich przede wszystkim pod względem wysokości limitów, przysługujących na poszczególne zdarzenia.

Ubezpieczenie Assistance Plus w Wiener obejmuje m.in. pomoc:

 • informacyjną,
 • techniczną – np. naprawę samochodu, dostarczenie części zamiennych, paliwa, złomowanie auta;
 • prawną i finansową – np. pożyczkę, wpłacenie kaucji, opłacenie usług prawnika;
 • w podróży – m.in. umożliwienie kontynuacji podróży lub organizację powrotu do domu, opłacenie noclegu w hotelu, wynajem pojazdu zastępczego, pomoc informacyjną oraz administracyjną po utracie dokumentów poza granicami naszego kraju, dostarczenie i odbiór samochodu z warsztatu naprawczego,
 • medyczną – zwrot kosztów udzielenia pierwszej porady medycznej oraz pobytu w szpitalu, transport medyczny, organizację przyjazdu osoby bliskiej do szpitala, opłatę za dostarczenie leków, organizację kierowcy zastępczego, organizację przejazdu dzieci w wieku do 15 lat do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego lub do domu,
 • pomoc dla zwierząt – transport zwierzęcia do lecznicy, opłacenie kosztów leczenia lub opieki w hotelu dla zwierząt, dostarczenie zdrowego zwierzęcia do innego opiekuna.

Wiener Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Towarzystwo Wiener pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego (na 3, 7, 14 lub 21 dni). Ubezpieczyciel zorganizuje i dostarczy samochód do klienta oraz opłaci koszty tych usług.

Wiener Auto Assistance Opony

Oferta ASS Opony Wiener skierowana została do właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych zarejestrowanych w Polsce, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton.

W ramach ochrony, kierowca ubezpieczonego pojazdu otrzyma pomoc informacyjną, dotyczącą m.in. sklepów z oponami, punktów przechowywania opon oraz lokalizacji zakładów wulkanizacyjnych. Ubezpieczyciel zorganizuje również wymianę przebitej opony lub opłaci koszty holowania, jeśli wymiana uszkodzonego koła na miejscu nie będzie możliwa.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony Auto Assistance w towarzystwie Wiener dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy OC w Wiener

Właściciel pojazdu ubezpieczonego w Wiener może wypowiedzieć umowę OC:

 • przed końcem umowy

Wzór wypowiedzenia OC znajduje się na stronie internetowej towarzystwa Wiener (podstrona „Poradnik”, zakładka „Formularze i druki”). Wystarczy go wydrukować, wypełnić i podpisać.

Dokument można wysłać do ubezpieczyciela najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy OC (jeżeli wysyłamy go listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego), na adres

Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

02-675 Warszawa

ul. Wołoska 22 A

lub za pośrednictwem e-maila: kontakt@wiener.pl

Uwaga! E-mailem wysyłamy skan lub zdjęcie z własnoręcznym podpisem właściciela i współwłaścicieli (jeżeli tacy są).

 • w dowolnym momencie, jeżeli korzysta z OC zbywcy samochodu

Dokument można wysłać na wskazane powyżej adresy. Więcej porad prawnych oraz generator wypowiedzenia OC znajdziesz tutaj.

Kontakt w sprawie zgłoszenie szkody w Wiener

Szkody komunikacyjne w towarzystwie Wiener można zgłosić:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 469 69 69
 • online, korzystając z formularza dostępnego na stronie: https://www.wiener.pl/3053
 • listownie, wysyłając zgłoszenie i dokumenty (np.zdjęcia, oświadczenia) na adres:

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

 • Dane teleadresowe Wiener

Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

02-675 Warszawa

ul. Wołoska 22 A

tel.: (22) 469 60 00 – 01

fax: (22) 469 69 70

e-mail: kontakt@wiener.pl – formularze online: https://www.wiener.pl/pl-kontakt

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Oblicz składki przez internet lub zadzwoń do mnie!

(22) 270 00 00