Uszkodzony silnik a odszkodowanie z ubezpieczenia AC – czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika?

Użytkujesz kilkuletni samochód i jesteś świadomym kierowcą, więc kupujesz ubezpieczenie AC. Z pewnością znasz też najpopularniejsze wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Możesz się jednak zastanawiać, czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika. Okazuje się, że nie zawsze – poznaj szczegóły.

Uszkodzony silnik to pojęcie mało precyzyjne – uszkodzenie jednostki napędowej może dotyczyć wielu różnych elementów i mieć różne przyczyny. To właśnie powód usterki jest kluczowy z perspektywy ubezpieczyciela. Nie każda awaria silnika będzie uzasadniać wypłatę odszkodowania. Tak będzie choćby w przypadku uszkodzenia wywołanego umyślnym działaniem kierowcy.

Czy AC obejmuje uszkodzenie silnika spowodowane zużyciem eksploatacyjnym?

Z każdym rokiem użytkowania samochodu zamontowane w nim elementy ulegają zużyciu. Nawet kierowcy regularnie odwiedzający serwis nie mogą być pewni, że pewnego dnia auto po prostu nie stanie, a powodem będzie „zmęczenie materiału”. Czy AC obejmuje uszkodzenie silnika spowodowane zużyciem eksploatacyjnym? Najczęściej nie – firmy ubezpieczeniowe chronią się przed odpowiedzialnością za takie szkody. 

Przykłady: 

 • PZU: AC nie są objęte szkody eksploatacyjne.
 • Generali: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody eksploatacyjne, w tym polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, zapleśnieniu, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych. 

Czy AC obejmuje uszkodzenie silnika spowodowane zalaniem?

Powódź czy lawina – bywa, że to właśnie żywioł jest odpowiedzialny za uszkodzenie pojazdu. Za szkody spowodowane zjawiskami pogodowymi ubezpieczyciele z reguły wypłacają odszkodowanie. Z reguły, bo może się zdarzyć, że w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) przewidziany został stosowny wyjątek – ma to miejsce zwłaszcza w przypadku AC mini.

Od uszkodzenia silnika spowodowanego zalaniem należy odróżnić uszkodzenie, które jest następstwem zassania cieczy przez układ dolotowy silnika. Do takiej sytuacji może dojść wówczas, gdy auto zostanie zalane wodą, a kierowca spróbuje je uruchomić. Gdy ciecz zostanie zassana do wnętrza silnika, odszkodowanie nie będzie przysługiwać. 

Przykłady: 

 • Allianz: Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu silnika w ubezpieczonym pojeździe wskutek zassania wody.
 • TUZ Ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jazdy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających zagrożenie zassania wody do silnika. 

To warto wiedzieć: Spory między właścicielami aut a ubezpieczycielami o odpowiedzialność tych drugich za zalanie auta i w konsekwencji uszkodzenie silnika często kończą się na sali sądowej. Przykładowo Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie zdecydował, że odszkodowanie należy się kierowcy, który zatrzymał się, gdy zauważył tunel wypełniony wodą, ale nie zdążył wyłączyć silnika – pojazd został zalany przez falę utworzoną przez innego kierowcę (sygn. akt III C 1024/11).

Czy AC obejmuje uszkodzenia silnika spowodowane przez zwierzęta?

Wyobraź sobie taką sytuację: parkujesz auto na swoim podwórku. W nocy gryzonie, które szukają schronienia, dostają się pod maskę i przegryzają przewody. W konsekwencji nie możesz uruchomić auta. Czy AC obejmuje takie uszkodzenia silnika? Odszkodowanie jest niemal pewne – rzadko kiedy ubezpieczyciel odmawia likwidacji szkód spowodowanych przez zwierzęta. 

Firma ubezpieczeniowa powinna – o ile przewiduje to umowa – wypłacić odszkodowanie lub zapewnić pokrycie kosztów naprawy silnika pojazdu również wówczas, gdy dojdzie do zderzenia ze zwierzęciem. Takie zdarzenia nie należą do rzadkości, a ich konsekwencje mogą być poważne – poza uszkodzeniem karoserii czy błotników, zniszczeniu może ulec też silnik.

Czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika spowodowane przez niewłaściwe paliwo?

Może się zdarzyć, że kierowca przez nieuwagę zatankuje niewłaściwe paliwo – przykładowo wleje benzynę do baku auta z silnikiem Diesla. Niestety, ale ubezpieczenie AC nie chroni przed takimi błędami – autocasco nie obejmuje awarii silnika spowodowanej przez użycie niewłaściwego paliwa. W tej sytuacji kierowca będzie musiał zapłacić za powstałe szkody z własnej kieszeni.

Przykłady:

 • mtu24.pl: Ubezpieczenie Auto Casco nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niewłaściwego doboru paliwa.
 • Trasti: Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń powstałych w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów lub materiałów eksploatacyjnych.

Czy AC obejmuje uszkodzenia silnika wywołane rażącym niedbalstwem?

Właściciel samochodu powinien wymieniać olej co roku lub co określoną liczbę przejechanych kilometrów. W zależności od wytycznych producenta należy też wymienić pasek rozrządu, np. co 90 tys. km. Nie każdy kierowca pilnuje jednak tych zaleceń. A to, jak pokazują OWU, może się źle skończyć – gdyby rzeczoznawca ustalił, że uszkodzenie silnika zostało wywołane rażącym niedbalstwem jego właściciela, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 

Przykłady: 

 • Benefia: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego (…) lub osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.
 • Uniqa: Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody (…) spowodowane umyślnie przez Ciebie lub Ubezpieczonego. 

Ubezpieczyciele często łączą rażące niedbalstwo z winą umyślną. Kiedy można mówić o winie umyślnej? Wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację: po kłótni zdenerwowana żona złośliwie uszkadza silnik w pojeździe należącym do jej męża. W tej sytuacji mąż – mimo że jest poszkodowany – nie może liczyć na odszkodowanie z AC.

Czy AC obejmuje uszkodzenia silnika, do którego doszło po wypadku?

Śnieg, oblodzona ulica, mgła czy intensywny deszcz – w takich warunkach nie jest trudno o wypadek. Czy kierowca, który kupił ubezpieczenie AC, może czuć się bezpiecznie? W razie gdyby spowodował wypadek lub np. zjechał do rowu, to może uzyskać odszkodowanie. Gdyby konsekwencją tego zdarzenia było uszkodzenie silnika, to firma ubezpieczeniowa również pokryje koszty szkody. 

Wypadek często oznacza poważne szkody materialne. Może się więc zdarzyć, że koszt naprawy pojazdu będzie przekraczać jego wartość. Wówczas firma ubezpieczeniowa orzeknie szkodę całkowitą – poszkodowany dostanie kwotę tytułem odszkodowania na wskazany rachunek bankowy.

Czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika spowodowane nieprawidłową naprawą?

Jeżeli w Twoim samochodzie dojdzie do usterki i oddasz go do pierwszego lepszego warsztatu samochodowego, brak rozeznania na rynku może sporo kosztować. Autocasco nie obejmuje uszkodzeń silnika, które zostały spowodowane nieprawidłową naprawą. To właśnie główny powód, dlaczego musisz sprawdzić, czy mechanik, u którego zostawiasz auto, naprawdę zna się na swojej pracy.

Przykłady: 

 • Wiener: Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wadą techniczną wykonania pojazdu lub jego naprawy.
 • Wefox: Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe wskutek wykonywania napraw lub konserwacji pojazdu. 

Czy AC obejmuje uszkodzenia silnika spowodowane tuningiem?

Bardziej dynamiczna jazda i poprawa przyspieszenia – to przykładowe rezultaty tuningu. Jeżeli rozważasz przeróbki swojego samochodu, musisz mieć świadomość, że ich rezultatem może być uszkodzony silnik, a dokładniej mówiąc przegrzanie silnika podczas jazdy. I tu pojawia się problem – niektórzy ubezpieczyciele uszkodzenia silnika spowodowanego przegrzaniem mogą nie obejmować ochroną AC.

Przykład: 

 • Allianz: Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje szkód polegających na przegrzaniu silnika w ubezpieczonym pojeździe. 

Kiedy jeszcze autocasco nie obejmuje uszkodzenia silnika?

Obawiasz się problemów z silnikiem i z tego względu przy najbliższej okazji chcesz kupić ubezpieczenie AC? Bardzo możliwe, że zastanawiasz się, czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika. Prosta odpowiedź brzmi: tak, ale – jak widzisz na powyższych przykładach – tych „ale” jest co najmniej kilka. Jeżeli nie chcesz, aby spotkała Cię przykra niespodzianka w postaci odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC, musisz wnikliwie zapoznać się z OWU.

Kiedy jeszcze – poza wymienionymi już sytuacjami – kierowca nie otrzyma odszkodowania z ubezpieczenia AC mimo uszkodzonego silnika? Gdy do uszkodzenia silnika dojdzie podczas:

 • przeprowadzania przeglądu samochodu;
 • jazd próbnych lub testowych;
 • użytkowania niesprawnego auta.

Uważać powinni też kierowcy, którzy planują przekazać samochód do sprzedaży komisowej – gdyby doszło do szkody w pojeździe oddanym do komisu, ubezpieczyciel odmówi jej likwidacji. Również wady produkcyjne i konstrukcyjne nie uprawniają do otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Podsumowanie:

 • Autocasco obejmuje uszkodzenia jednostki napędowej samochodu, ale w ograniczonym zakresie.
 • Z AC może zostać zlikwidowane uszkodzenie silnika, do którego doszło na skutek wypadku, działania zwierząt czy próby kradzieży pojazdu.
 • AC nie obejmuje uszkodzeń silnika, które są konsekwencją m.in. użycia niewłaściwego paliwa czy zużycia eksploatacyjnego.
 • Przed zakupem AC należy dokładnie zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela wymienionymi w OWU.

FAQ - czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC po awarii silnika?

 1. Czy można rozszerzyć zakres ochrony, aby autocasco obejmowało uszkodzenia silnika w wyniku zassania wody po uruchomieniu silnika?

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony czy usunięcia z wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zapisu o udziale własnym. Jeżeli bardzo zależy Ci na modyfikacji umowy, warto spróbować. Jednak, jeśli w ocenie towarzystwa naprawa silnika będzie kosztowna, ubezpieczyciel może odmówić.
 2. Czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika, do którego doszło podczas montażu instalacji gazowej?

  To kolejne często spotykane wyłączenie w OWU ubezpieczenia AC – taki zapis stosuje np. firma TUZ Ubezpieczenia. Jeżeli planujesz montaż instalacji gazowej, musisz mieć na uwadze, że ubezpieczenie autocasco nie zawsze zapewni ochronę na tę ewentualność. 
 3. Czy kupując AC przez internet, mogę sprawdzić, czy ubezpieczenie zapewnia naprawę silnika?

  Oczywiście, a my Ci w tym pomożemy. Korzystając z naszego kalkulatora OC/AC, otrzymasz też wgląd do OWU – możesz zapoznać się z treścią tego dokumentu jeszcze przed zakupem polisy. W razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z telefonicznie z naszym doradcą i dopytać, co obejmuje ubezpieczenie AC. 
Stefania Stuglik
[Głosów: 1 Średnia: 5]