Ilona Walczak

Ilona Walczak | 14 lipca 2022

Czy ubezpieczenie OC z datą wsteczną jest możliwe?

scrolldown OC samochodu z datą wsteczną

Każdy może o czymś zapomnieć. Jednak jeśli jest to przedłużenie umowy OC, konsekwencje będą wyjątkowo poważne. Dowiedz się, czy będziesz mógł zakupić ubezpieczenie OC z datą wsteczną.

Co warto wiedzieć? – Ubezpieczenie OC samochodu z datą wsteczną

 1. Nie można kupić OC z datą wsteczną. Polisa zawsze obowiązuje od dnia zakupu lub dnia wskazanego w umowie, ale ta data nie może być wcześniejsza niż dzień jej zawarcia.
 2. Kierowcy nie mogą zakupić nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych z datą wsteczną. Do takich polis zaliczają się assistance, NNW i AC.
 3. Mechanizmem, który chroni kierowców przed przerwą w OC, jest tzw. automatyczne przedłużenie polisy. Nie zadziała on m.in. po zakupie używanego pojazdu.
 4. Przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC oznacza dla kierowcy wysoką karę finansową z UFG. Sprawca bez OC będzie też musiał zapłacić za wyrządzone szkody z własnej kieszeni.

Polskie prawo precyzuje, że obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC spoczywa na każdym właścicielu pojazdu. Nie ma tutaj znaczenia, czy samochód jest czynnie użytkowany i jeździ, czy też nie odpala i stoi w garażu przez cały czas. Tak długo, jak długo auto jest zarejestrowane na Ciebie, musisz opłacać składkę OC, a każda przerwa może Cię słono kosztować.

Czy można kupić ubezpieczenie OC z datą wsteczną?

Na dobrą sprawę na to pytanie, które nie od dziś frapuje kierowców, można odpowiedzieć bardzo prosto: nie, nie można kupić OC ze wsteczną datą. To samo dotyczy zresztą ubezpieczenia AC, NNW, assistance i każdego innego. Mimo wszystko mit dotyczący takiego sprytnego sposobu na uniknięcie przerwy w ubezpieczeniu zakorzenił się w zbiorowej świadomości i co jakiś czas powraca.

Skąd to przekonanie o tym, że można kupić ubezpieczenie obowiązujące z datą wsteczną? Taki proceder był możliwy do wykonania jeszcze kilkanaście lat temu, gdy polisy były spisywane ręcznie, a agent obliczał wysokość składek korzystając z kalkulatora i tabeli bonus-malus. Wypełniona umowa docierała do towarzystwa z lekkim opóźnieniem potrzebnym na transport dokumentów do centrali. W rezultacie zdarzały się sytuacje, w których agent – skuszony kopertą wypełnioną banknotami – decydował się na takie działanie na niekorzyść ubezpieczyciela. On wynosił z tego dodatkowe pieniądze, a osoba ubezpieczająca odszkodowanie – tracił jednak ubezpieczyciel.

To właśnie m.in. z tego powodu w 2010 roku dokonano cyfryzacji segmentu ubezpieczeń i uszczelniono system, żeby uniknąć takich sytuacji. W związku z tym w przypadku zakupu OC z datą wsteczną nie ma znaczenia to, czy kontaktujesz się z bezpośrednio ze znajomym agentem ubezpieczeniowym, czy też samodzielnie szukasz polisy online. Dzisiejsze systemy, na których pracują wszyscy agenci ubezpieczeniowi, nie dają możliwości zrealizowania takiej umowy. Znajomości czy wręcz próba przekupstwa nie mają zatem żadnego sensu – i tak nie jest to wykonalne.

Warto mieć na uwadze to, że takie oszustwo ubezpieczeniowe jest obecnie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat. Regulują to art. 298 Kodeksu karnego o oszustwie ubezpieczeniowym oraz rozdział XXXIV Kodeksu karnego. Umowa zawarta w ten sposób byłaby też nieważna, zatem nie przyniosłaby kierowcy żadnego pożytku.

Choć nie da się kupić polisy OC “do tyłu”, to jednak można zawrzeć umowę w drugą stronę. W takiej  sytuacji ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy, lecz od daty ustalonej w tym dokumencie – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Ubezpieczenie OC z datą wsteczną – dlaczego zakup nie jest możliwy?

Brak możliwości zakupu polisy ze wsteczną datą wiąże się z tym, że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na kierowcę obowiązek posiadania ważnego OC przez cały czas – a nie dopiero wtedy, gdy jest ono potrzebne. Decydując się na zakup OC z datą wsteczną, łamiesz zatem prawo, gdyż dopuszczasz do przerwy pomiędzy kolejnymi polisami, co nie powinno mieć miejsca.

Wciąż nie możesz zrozumieć, dlaczego zakup OC ze  wsteczną datą to taki problem? Postaw się w roli towarzystwa ubezpieczeniowego, które jest przedsiębiorstwem. Choć jego rolą jest zapewnianie Ci poczucia bezpieczeństwa, to jednak głównym celem jest zarobienie pieniędzy – na utrzymanie firmy i pracowników. Jeśli zakup OC byłby opcjonalny i możliwy do zrealizowania po wystąpieniu szkody, większość kierowców dokonywałaby go właśnie w tym momencie. A to oznacza, że sprzedaż ubezpieczeń przestałaby mieć jakikolwiek sens i byłaby całkowicie nieopłacalna. To z kolei mogłoby równać się kryzysowi ubezpieczeniowemu i spadkowi wysokości odszkodowań lub wręcz upadkowi całej branży.

Jakie konsekwencje grożą za przerwę w ubezpieczeniu OC?

Między ubezpieczeniami OC i AC istnieje duża różnica – OC jest obowiązkowe, z kolei AC jest polisą dobrowolną. W efekcie konsekwencje za przerwę w tych dwóch ubezpieczeniach są różne.

Konsekwencje braku OC

Jeżeli dla samochodu nie zostanie zakupione ubezpieczenie OC, to jego właściciel może spodziewać się takich skutków, jak:

1. Kara finansowa z UFG

Ponieważ OC jest obowiązkowe i musi je posiadać każdy właściciel pojazdu, to za brak polisy grozi kara finansowa. Do nakładania na kierowców kar za brak OC uprawniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wysokość opłat karnych rośnie co roku, a w 2022 roku wynosi:

Czas przerwySamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusyPozostałe pojazdy (w tym m.in. motocykle)
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

Jeżeli dopuścisz do wystąpienia chociaż jednego dnia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej OC, to możesz spodziewać się wezwania do zapłaty. Pracownicy UFG dysponują narzędziami (to tzw. wirtualny policjant), za pomocą których mogą łatwo ujawnić nieubezpieczone pojazdy i ich właścicieli.

Przykład: Pani Anna przyczyniła się do kolizji i dopiero w trakcie spisywania wspólnego oświadczenia zorientowała się, że jej polisa OC wygasła. W związku z tym na miejsce zdarzenia została wezwana policja – pani Anna nie tylko zapłaciła mandat, ale musi też pokryć koszt spowodowanych szkód. Ponieważ funkcjonariusze policji przekażą do UFG informację, że w momencie zdarzenia kobieta poruszała się nieubezpieczonym autem, otrzyma ona też wezwanie do zapłaty kary za brak OC. Nieuwaga będzie panią Annę kosztować kilka tysięcy złotych.

2. Obowiązek naprawienia szkody

Poważniejsze konsekwencje czekają na kierowcę, który nieubezpieczonym pojazdem spowoduje kolizję lub wypadek drogowy. Skoro nie można nabyć OC z datą wsteczną, to taki kierowca będzie musiał zlikwidować szkody (wypłacić odszkodowanie) z własnej kieszeni.

Gdy dochodzi do zwykłej kolizji drogowej, szkody z reguły nie są duże – często to tylko wgnieciony błotnik, urwane lusterko czy porysowana karoseria. Zarówno ubezpieczeni, jak i nieubezpieczeni kierowcy często próbują się porozumieć z poszkodowanym. W ten sposób pierwsza grupa kierowców chroni swoje zniżki, a druga unika negatywnych konsekwencji braku posiadania polisy OC.

Nieubezpieczonego kierowcę czekają jednak poważne reperkusje, jeżeli z jego winy dojdzie do wypadku. Ponieważ nie kupi OC z datą wsteczną, jeśli w zdarzeniu drogowym ranne zostaną inne osoby, to w ramach odszkodowania z własnych środków będzie musiał wyłożyć nawet setki tysięcy złotych.

Co zrobić, gdy zauważysz przerwę w OC?

Jeśli chcesz ograniczyć negatywne skutki posiadania samochodu bez ważnego OC, nie zwlekaj. Każdy dzień opóźnienia zwiększa wysokość kary od UFG i pogarsza Twoją sytuację. Kup polisę od razu, gdy spostrzeżesz się, że została przerwana ciągłość ubezpieczeniowa, aby ograniczyć straty. Następnie ureguluj karę za brak OC – jeśli nie zdążysz zrobić tego w terminie, zostaną do niej naliczone odsetki, a to jedynie pogłębi Twój problem.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Sprawdzanie ważności OC kojarzy się najczęściej z kontrolą drogową i rzeczywiście w tej sytuacji zdarza się to najczęściej. Warto jednak wiedzieć, że prawo do tego mają również inne organy, a mianowicie:

 • Urząd Celny,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • wydział komunikacji, np. podczas rejestrowania samochodu.

Każda z powyższych instytucji ma też regulowany prawnie obowiązek zgłoszenia braku OC do UFG. Nie unikniesz więc przykrych konsekwencji braku ważnej polisy.

Czy automatyczne przedłużenie OC zawsze chroni przed przerwą w OC?

Konsekwencje braku OC mogą poważnie nadszarpnąć budżet kierowcy. Z tego powodu wdrożono mechanizm automatycznego odnawiania tej polisy, który ma chronić przed tym tych najbardziej zapominalskich. Co więcej, ubezpieczyciel ma też obowiązek poinformować klienta o tym, że kończy się okres obowiązywania umowy na 14 dni przed jej wygaśnięciem.

Mimo wszystko warto trzymać rękę na pulsie i pilnować tego terminu, bo automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczeniowej czasem zawodzi. Nie dojdzie do tego m.in. w następujących sytuacjach:

 • zakup samochodu – jeśli zdecydujesz się na zachowanie polisy poprzedniego właściciela, straci ona na ważności z ostatnim dniem umowy,
 • spadek lub darowizna – działa to analogicznie jak powyżej, czyli umowa obowiązuje do ostatniego dnia i nie odnawia się samoczynnie,
 • krótkoterminowe ubezpieczenie OCobowiązuje przez określony w umowie czas, czyli zazwyczaj 30 dni. Następnie należy wykupić kolejne ubezpieczenie,
 • nieopłacenie wszystkich rat za polisę OC jeśli opłacisz tylko pierwszą składkę, ale kolejnych już nie, polisa nie może zostać automatycznie przedłużona,
 • wypowiedzenie umowy – jeśli zrezygnujesz z polisy u obecnego ubezpieczyciela, musisz samodzielnie zadbać o zachowanie ciągłości OC.

Jak najszybciej kupić OC?

Jeśli zależy Ci na czasie, najlepszym rozwiązaniem może się okazać zakup polisy OC przez internet. Nie musisz wychodzić w tym celu z domu i tracić czasu na dojazd, a przy tym możesz zawrzeć umowę natychmiast, niezależnie od pory doby.

Jak w takiej sytuacji znaleźć najlepszą ofertę? Wystarczy skorzystać z internetowej porównywarki OC Najtaniej u Agenta. Jeśli podasz w niej podstawowe informacje dotyczące samochodu i kierowcy, otrzymasz listę spersonalizowanych ofert, które możesz łatwo porównać, bo są umieszczone w czytelnej tabeli. Zobacz, jak to wygląda na poniższym przykładzie.

Przykład:

46-letni pan Krzysztof z Ostródy postanowił poszukać ubezpieczenia dla swojego Opla Zafiry z 2014 roku. W kalkulatorze OC/AC zobaczył następujące oferty.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 46-latka z Ostródy?
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
373,00 zł* rata od 0 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
400,00 zł* rata od 0 zł
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
421,00 zł* rata od 0 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
442,00 zł* rata od 0 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
519,00 zł* rata od 0 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
654,00 zł* rata od 0 zł
Ile kosztuje OC dla 46-latka z Ostródy?
Balcia Insurance
373,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
400,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
421,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
442,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
519,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
654,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 13.07.2022 r., Opel Zafira z 2014 r.

Pamiętaj o tym, że nawet przy zakupie ubezpieczenia online możesz skonsultować się z agentem, który odpowie na Twoje pytania. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku do 21:00 i w soboty do 17:30. Zadzwoń i poproś o pomoc w wyborze najlepszej polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC z datą wsteczną

 1. Za jaki okres może zostać naliczona kara od UFG?

  Jeśli UFG wykryło brak OC dopiero teraz, chociaż polisa nie była opłacana od kilku lat, dostaniesz karę tylko za aktualny rok. UFG nie ma prawa naliczyć kary wstecz za wcześniejszy okres.
 2. Czy umowa OC zawsze przedłuża się automatycznie?

  Nie, z tego powodu najlepiej pilnować tego faktu i sprawdzić, czy polisa rzeczywiście uległa samoczynnemu odnowieniu na kolejny rok.
 3. Czy zapłacisz karę za brak OC, jeśli przyjmiesz w spadku samochód bez ważnego OC?

  Nie, kara od UFG nie podlega dziedziczeniu. Jeśli tylko wykupisz polisę od razu po przyjęciu spadku, nie spotkasz się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
Ilona Walczak
[Głosów: 2 Średnia: 5]