Piotr Nowik

Piotr Nowik | 15 czerwca 2021

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego?

scrolldown Kalendarz leżący obok klawiatury

Im szybciej, tym lepiej – tej zasady należy się trzymać, choć nie zawsze to się udaje. W przypadku polisy OC mamy aż trzy lata na zgłoszenie szkody komunikacyjnej, ale znacznie szybciej musimy działać w przypadku ubezpieczenia AC. Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody? Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Terminy zgłoszenia szkody z OC i AC. To warto wiedzieć:

  • Na zgłoszenie szkody z polisy OC mamy trzy lata (za wyjątkiem szkód wynikłych ze zbrodni lub występku).
  • Termin zgłoszenia szkody z polisy AC ustala ubezpieczyciel i na ogół wynosi on od 24 godzin do 7 dni (dokładnie jest to określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
  • Czas na zgłoszenie szkody lub kradzieży liczony jest od momentu jej zauważenia.
  • Zgłoszenie szkody lub kradzieży po ustalonym czasie może sprawić, że odszkodowanie zostanie znacznie zmniejszone.

Na początku warto rozgraniczyć kluczową kwestię – inaczej procedura wygląda w przypadku ubezpieczenia OC, a zupełnie inaczej w przypadku polisy AC.

Właściciel pojazdu ma obowiązek zakupu tylko tej pierwszej polisy. OC musi posiadać niemal każdy zarejestrowany samochód (nawet, jeśli stoi w garażu lub w warsztacie), a każdy dzień bez ubezpieczenia może oznaczać bardzo wysokie kary.

Z kolei AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma za zadanie chronić finansowo jej posiadacza w przypadku, gdy to on będzie sprawcą szkody (szkody poszkodowanego pokrywane są z OC).

Oba ubezpieczenia znacznie różnią się nie tylko zakresem, ale również czasem na zgłoszenie szkody.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z polisy OC?

Jeśli chodzi o OC, to standardowo, w przypadku, gdy jesteśmy poszkodowanymi w kolizji lub wypadku, z polisy OC sprawcy możemy ubiegać się odszkodowania aż do trzech lat od czasu wystąpienia szkody lub dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niej.

Ostateczny termin zgłoszenia upływa dopiero po 10 latach. Wyjątkiem są szkody, które wynikły ze zbrodni lub występku. W takim przypadku, ze zgłoszeniem szkody możemy poczekać nawet 20 lat.

Oczywiście, im wcześniej zgłosimy stłuczkę czy wypadek, tym szybciej uda nam się sprawę załatwić, a także unikniemy pytań i wątpliwości związanych z faktem, że szkodę zgłosiliśmy np. dwa lata po jej wystąpieniu.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC?

Znacznie szybciej należy działać w przypadku odszkodowania z polisy AC. Bez względu na to, czy zarysowaliśmy swój samochód na parkingu, czy też spowodowaliśmy stłuczkę, to najlepiej towarzystwo ubezpieczeniowe (w którym posiadamy AC) powiadomić tego samego dnia, ew. nazajutrz.

Jeśli chodzi o odszkodowanie z AC, to każda firma według uznania określa czas, jaki posiadacz polisy ma na zgłoszenie szkody. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda to u poszczególnych ubezpieczycieli.

TowarzystwoMaksymalny termin zgłoszenia szkody*
Allianz Direct4 dni
Aviva3 dni
Benefia3 dni robocze
Compensa2-5 dni (w zależności od okoliczności)
Ergo Hestia3 dni
Generali7 dni
Wiener5 dni
HDI7 dni
Link47 dni
MTUniezwłocznie
Proama7 dni
PZU7 dni
Uniqa3-7 dni (w zależności od okoliczności)
Warta7 dni
You Can Driveniezwłocznie
* informacje na podstawie OWU autocasco poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, aktualnych na 26.05.2021 r.

Ile mamy czasu na zgłoszenie kradzieży w AC ubezpieczycielowi?

Tu towarzystwa ubezpieczeniowe są jeszcze bardziej rygorystyczne czasowo. Większość nie daje ubezpieczonym więcej niż 48 godzin, a tylko nieliczne na zgłoszenie czekają aż 7 dni.

Należy jednak pamiętać, że najpierw o kradzieży należy przede wszystkim powiadomić policję, bo każda minuta zwłoki zmniejsza szanse na odnalezienie pojazdu. Poza tym opieszałość w powiadomieniu policji może również mieć wpływ na wypłatę odszkodowania.

TowarzystwoMaksymalny termin zgłoszenia kradzieży*
Allianz Direct4 dni
Aviva3 dni
Benefia48 godzin
Compensa48 godzin
Ergo Hestia24 godziny
Generali7 dni
Wiener24 godziny
HDInastępny dzień roboczy
Link47 dni
MTUniezwłocznie
Proama3 dni
PZUniezwłocznie, ale nie później niż w najbliższym dniu roboczym
Uniqa48 godzin
Wartanastępny dzień roboczy
You Can Driveniezwłocznie
* informacje na podstawie OWU autocasco poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, aktualnych na 26.05.2021 r.

Od kiedy i jak liczony jest czas na zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej?

Tu dla właścicieli istnieje pewne ułatwienie, ponieważ czas na zgłoszenie szkody liczy się nie od momentu jej powstania, ale od momentu, gdy zauważy ją właściciel auta. Dlaczego to takie ważne? Jeśli dojdzie do wypadku, to na ogół nie ma to większego znaczenia, ponieważ szkody widoczne są na pierwszy rzut oka. Co innego jednak, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem parkingowym lub kradzieżą.

Oto przykład:

Pan Michał wrócił z pracy w środę, zaparkował samochód i rozpoczął długi weekend. Pogoda była piękna, więc chodził na spacery i jeździł na rowerze, a do samochodu wrócił w poniedziałek rano, by wyjechać do pracy. Dopiero wtedy zauważył, że jego auto ma wgniecenie na drzwiach i właśnie od tego momentu rozpoczyna się liczenie czasu na zgłoszenie szkody (choć mogła ona zostać wyrządzona np. w czwartek).

Inny przykład:

Pani Maria zostawiał samochód zaparkowany na chodniku pod blokiem i wyjechała na dwutygodniowe wakacje. Gdy wróciła, auta już nie było. Dla pani Marii czas na zgłoszenie kradzieży liczy się dopiero od momentu, gdy zauważyła brak auta, choć mógł on zostać skradziony nawet kilkanaście dni wcześniej.

Co, jeśli nie zgłosimy szkody lub kradzieży w terminie towarzystwu ubezpieczeniowemu?

Tu zaczynają się schody. Co prawda nie stoimy na straconej pozycji, ale sprawa zaczyna się komplikować. Np. Link4 w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pisze tak:

„Jeśli w tym [określonym – przyp. red.] czasie, umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa, nie powiadomisz nas o Szkodzie, mamy prawo odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. Możemy to zrobić, jeśli późniejsze zgłoszenie przyczyni się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwi nam wyjaśnienie okoliczności wystąpienia Szkody lub ustalenie jej skutków i rozmiaru. Nie zmniejszamy odszkodowania, jeśli w wyznaczonym terminie otrzymamy informacje o Szkodzie. W Twoim interesie leży jak najszybsze powiadomienie nas o Szkodzie. Szybki kontakt z nami usprawni proces likwidacji i pozwoli Ci szybciej otrzymać odszkodowanie. Zbyt późne zgłoszenie natomiast może utrudnić nam określenie rozmiarów Szkody albo – spowodować jej powiększenie. W takiej sytuacji mamy prawo zmniejszyć przysługujące Ci odszkodowanie”.

Słowem – jeśli zgłosimy szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu za późno, to odszkodowanie może być znacznie niższe od tego, jakie otrzymalibyśmy, gdyby została zgłoszona ona w terminie.

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]