Ile czasu na zgłoszenie szkody z OC i AC?

Im szybciej, tym lepiej – tej zasady należy się trzymać, choć nie zawsze to się udaje. W przypadku polisy OC mamy aż trzy lata na zgłoszenie szkody komunikacyjnej, ale znacznie szybciej musimy działać w przypadku ubezpieczenia AC. Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody? Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Na początku warto rozgraniczyć kluczową kwestię – inaczej procedura wygląda w przypadku ubezpieczenia OC, a zupełnie inaczej w przypadku polisy AC.

Właściciel pojazdu ma obowiązek zakupu tylko tej pierwszej polisy. OC musi posiadać niemal każdy zarejestrowany samochód (nawet, jeśli stoi w garażu lub w warsztacie), a każdy dzień bez ubezpieczenia może oznaczać bardzo wysokie kary.

Z kolei AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma za zadanie chronić finansowo jej posiadacza w przypadku, gdy to on będzie sprawcą szkody (szkody poszkodowanego pokrywane są z OC).

Oba ubezpieczenia znacznie różnią się nie tylko zakresem, ale również czasem na zgłoszenie szkody.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z polisy OC?

Prawo do skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ma pewne ograniczenia czasowe. Chociaż osoba poszkodowana nie jest formalnie związana z towarzystwem ubezpieczeń umową, nie oznacza to braku określonych terminów na zgłoszenie szkody.

Przepisy prawne nakładają bowiem czasowe ramy, po przekroczeniu których Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania. Sąd również może uznać, że zgłoszenie roszczeń nastąpiło zbyt późno, prowadząc do przedawnienia roszczeń. Warto zatem zachować świadomość tych terminów i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby skutecznie chronić swoje prawa w przypadku ewentualnych szkód.

Jeśli chodzi o OC, to standardowo, w przypadku, gdy jesteśmy poszkodowanymi w kolizji lub wypadku, z polisy OC sprawcy możemy ubiegać się odszkodowania aż do trzech lat od czasu wystąpienia szkody lub dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niej.

Ostateczny termin zgłoszenia upływa dopiero po 10 latach. Wyjątkiem są szkody, które wynikły ze zbrodni lub występku. W takim przypadku, ze zgłoszeniem szkody możemy poczekać nawet 20 lat.

Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach? Zobacz, kiedy mija termin zgłoszenia szkody.>

 1. 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji kolizji drogowych, tak zwanych stłuczek, gdzie obrażenia ciała poszkodowanych są stosunkowo niewielkie, a sprawca został ukarany za popełnienie wykroczenia (np. otrzymał mandat karny).
 2. 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla szkód tym przestępstwem wyrządzonych. Ma zastosowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała lub zmarł.
 3. 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, na przykład o przyznanie renty. Każda rata renty jest liczona oddzielnie.
 4. W przypadku osoby małoletniej przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat 2 od uzyskania przez nią pełnoletności. Jeśli na przykład poszkodowany miał 10 lat w dniu wypadku, a sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym, poszkodowany będzie miał jeszcze 10 lat na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń (do chwili ukończenia 20 lat). Ważne jest zatem zrozumienie tych terminów, aby skutecznie chronić swoje prawa w przypadku ewentualnych szkód.

Towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę okoliczności zdarzenia.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC?

Kiedy zgłosić szkodę z AC? Znacznie szybciej należy działać w przypadku odszkodowania z polisy AC. Bez względu na to, czy zarysowaliśmy swój samochód na parkingu, czy też spowodowałeś stłuczkę, to najlepiej towarzystwo ubezpieczeniowe (w którym masz AC) powiadomić tego samego dnia, ew. nazajutrz.

Jeśli chodzi o odszkodowanie z AC, to każda firma według uznania określa czas, jaki posiadacz polisy ma na zgłoszenie szkody. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są kluczowym źródłem informacji na ten temat. W każdym z tych dokumentów, niezależnie od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, znajduje się klauzula informująca o tym, że zaniedbanie lub niestosowanie się do obowiązków kierowcy może skutkować obniżeniem wypłacanego odszkodowania. Jednym z fundamentalnych obowiązków jest natychmiastowe powiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie.

Niektóre firmy podają, że zgłoszenie powinno nastąpić „niezwłocznie”, inne udzielają okresu 24 lub 48 godzin, a maksymalny dopuszczalny termin wynosi 7 dni. W przypadku kradzieży ten okres może być jeszcze krótszy. W sytuacji takich zdarzeń zaleca się zatem natychmiastowe zgłoszenie szkody, eliminując ewentualne opóźnienia i przestrzegając warunków umowy ubezpieczeniowej.

Poniżej przedstawiamy, jak wygląda to u poszczególnych ubezpieczycieli.

 • Allianz – niezwłocznie, lecz nie później niż 24 godziny od zdarzenia lub uzyskania informacji o szkodzie, a w przypadku kradzieży, zagubienia kluczyków lub sterownika służącego do otwierania w ciągu 48 godzin (dotyczy pakietów z ubezpieczenia “Mój samochód”).
 • Benefia – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni od wykrycia uszkodzeń lub w ciągu 2 dni od stwierdzenia kradzieży.
 • Beesafe – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zauważenia szkody powstałej w Polsce lub od przekroczenia polskiej granicy (jeśli szkoda powstała w innym kraju) i w ciągu 2 dni roboczych w przypadku, gdy dokonano kradzieży.
 • Generali – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od powstania szkody lub od momentu, w którym poszkodowany się o niej dowiedział.

Wypłata odszkodowania może zostać wstrzymana, jeśli na przykład doszło do rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w polisie lub do szkody doszło z winy umyślnej ubezpieczonego. Dotyczy to między innymi sytuacji kradzieży pojazdu. Jeśli zostawiłeś go w miejscu zdarzenia z uruchomionym silnikiem i sie oddaliłeś, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty.

Jeśli natomiast Twoje działania przyczynią się do zwiększenia szkody albo uniemożliwią ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, może on odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie z AC.

Ile masz czasu na zgłoszenie kradzieży w AC ubezpieczycielowi?

Tu towarzystwa ubezpieczeniowe są jeszcze bardziej rygorystyczne czasowo. Większość nie daje ubezpieczonym więcej niż 48 godzin, a tylko nieliczne na zgłoszenie czekają aż 7 dni.

Należy jednak pamiętać, że najpierw o kradzieży należy przede wszystkim powiadomić policję, bo każda minuta zwłoki zmniejsza szanse na odnalezienie pojazdu. Poza tym opieszałość w powiadomieniu policji może również mieć wpływ na wypłatę odszkodowania.

Dwie szkody w AC – czy trzeba się „pożegnać” ze zniżkami?

Dwie szkody zgłoszone do ubezpieczenia AC w ciągu roku mogą nieuchronnie budzić obawy o utratę zniżek. W przeciwieństwie do OC, gdzie skutki kolizji czy wypadku są zazwyczaj zauważalne w podwyżkach składki, w przypadku AC wzrost ten nie jest zazwyczaj tak dotkliwy.

Mimo to, dla wielu kierowców to kwestia istotna. Jeśli obawiasz się, że konieczność zgłoszenia szkody zakończy się utratą korzystnych warunków, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby tego uniknąć.

 • Opcja ochrony zniżek: wykupienie polisy z opcją ochrony zniżek to skuteczny sposób na utrzymanie stabilności cen AC nawet po zgłoszeniu szkody.
 • Dodatkowe ubezpieczenia: rozważ wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie szyb czy opon. To pozwoli na naprawę konkretnych części pojazdu bez wpływu na zniżki.
 • Historia ubezpieczeniowa: jeżeli masz długotrwałą historię bezszkodową, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują utrzymanie zniżek, nawet po zaistnieniu szkody.
 • Oczekiwanie na ustalenie sprawcy: w przypadku szkód, które nie były spowodowane Twoją winą, warto poczekać na ustalenie sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel odzyska koszty odszkodowania, istnieje szansa na przywrócenie utraconych zniżek.

Warto zauważyć, że każda sytuacja jest indywidualna, a skutki dwóch szkód w ciągu roku mogą się różnić w zależności od warunków umowy i polityki konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Od kiedy i jak liczony jest czas na zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej?

Tu dla właścicieli istnieje pewne ułatwienie, ponieważ czas na zgłoszenie szkody liczy się nie od momentu jej powstania, ale od momentu, gdy zauważy ją właściciel auta. Dlaczego to takie ważne? Jeśli dojdzie do wypadku, to na ogół nie ma to większego znaczenia, ponieważ szkody widoczne są na pierwszy rzut oka. Co innego jednak, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem parkingowym lub kradzieżą.

Oto przykład:

Pan Michał wrócił z pracy w środę, zaparkował samochód i rozpoczął długi weekend. Pogoda była piękna, więc chodził na spacery i jeździł na rowerze, a do samochodu wrócił w poniedziałek rano, by wyjechać do pracy. Dopiero wtedy zauważył, że jego auto ma wgniecenie na drzwiach i właśnie od tego momentu rozpoczyna się liczenie czasu na zgłoszenie szkody (choć mogła ona zostać wyrządzona np. w czwartek).

Inny przykład:

Pani Maria zostawiał samochód zaparkowany na chodniku pod blokiem i wyjechała na dwutygodniowe wakacje. Gdy wróciła, auta już nie było. Dla pani Marii czas na zgłoszenie kradzieży liczy się dopiero od momentu, gdy zauważyła brak auta, choć mógł on zostać skradziony nawet kilkanaście dni wcześniej.

Ile czasu ma ubezpieczyciel od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania?

Harmonogram działań ubezpieczyciela po wystąpieniu szkody jest regulowany nie tylko wewnętrzną polityką firmy, lecz również polskim prawem. Zgodnie z nim towarzystwo musi podjąć niezbędne działania w ciągu maksymalnie:

 • 7 dni od zgłoszenia zdarzenia – poinformowanie osoby poszkodowanej o tym, że zarejestrowano szkodę,
 • 30 dni od zgłoszenia zdarzenia – wypłata odszkodowania poszkodowanym.

Jeśli 30 dni to za mało, by pozwolić ustalić wszystkie niezbędne kwestie związane z tym, kto ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, ubezpieczyciel może wydłużyć ten okres do maksymalnie 90 dni. Jeśli okoliczności te zostaną potwierdzone wcześniej, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, w którym ustalono ostateczny przebieg wydarzeń.

Co, jeśli nie zgłosimy szkody lub kradzieży w terminie towarzystwu ubezpieczeniowemu?

Tu zaczynają się schody. Co prawda nie stoimy na straconej pozycji, ale sprawa zaczyna się komplikować. Np. Link4 w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pisze tak:

„Jeśli w tym [określonym – przyp. red.] czasie, umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa, nie powiadomisz nas o Szkodzie, mamy prawo odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. Możemy to zrobić, jeśli późniejsze zgłoszenie przyczyni się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwi nam wyjaśnienie okoliczności wystąpienia Szkody lub ustalenie jej skutków i rozmiaru. Nie zmniejszamy odszkodowania, jeśli w wyznaczonym terminie otrzymamy informacje o Szkodzie. W Twoim interesie leży jak najszybsze powiadomienie nas o Szkodzie. Szybki kontakt z nami usprawni proces likwidacji i pozwoli Ci szybciej otrzymać odszkodowanie. Zbyt późne zgłoszenie natomiast może utrudnić nam określenie rozmiarów Szkody albo – spowodować jej powiększenie. W takiej sytuacji mamy prawo zmniejszyć przysługujące Ci odszkodowanie”.

Słowem – jeśli zgłosimy szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu za późno, to odszkodowanie może być znacznie niższe od tego, jakie otrzymalibyśmy, gdyby została zgłoszona ona w terminie.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
 3. Art. 363. Kodeksu Cywilnego, Sposoby naprawienia szkody: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-363
 4. Art. 442(1) Kodeksu Cywilnego, Przedawnienie roszczeń: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-442-1

Terminy zgłoszenia szkody z OC i AC. To warto wiedzieć:

 • Na zgłoszenie szkody z polisy OC mamy trzy lata (za wyjątkiem szkód wynikłych ze zbrodni lub występku).
 • Termin zgłoszenia szkody z polisy AC ustala ubezpieczyciel i na ogół wynosi on od 24 godzin do 7 dni (dokładnie jest to określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
 • Czas na zgłoszenie szkody lub kradzieży liczony jest od momentu jej zauważenia.
 • Zgłoszenie szkody lub kradzieży po ustalonym czasie może sprawić, że odszkodowanie zostanie znacznie zmniejszone.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o czasie na zgłoszenie szkody

 1. Kiedy zgłosić szkodę z AC?

  Trzeba to zrobić jak najszybciej. Co to dokładnie oznacza? Ubezpieczyciele określają termin, jaki masz na zgłoszenie szkody (czasem to 48 godzin, czasem 7 dni), więc jeśli go przekroczysz, możesz dostać mniejsze odszkodowanie. Czas liczony jest od momentu zauważenia szkody, ale im wcześniej poinformujesz o niej ubezpieczyciela mailowo lub telefonicznie, tym lepiej dla Ciebie.
 2. Czy bardziej opłaca się zlikwidować szkodę z własnego AC czy z OC sprawcy?

  To zależy od kilku czynników. Jeśli priorytetem jest szybka likwidacja szkody, skorzystanie z AC może być bardziej efektywne. Należy jednak pamiętać, że może to oznaczać utratę zniżek, chyba że ubezpieczyciel zdoła odzyskać koszty od sprawcy wypadku.

  Z kolei, jeśli zależy Ci na uzyskaniu wyższej kwoty odszkodowania i jesteś gotów poczekać, skorzystanie z OC sprawcy może być korzystniejsze, zwłaszcza jeśli poniesiesz obrażenia w wypadku. Warto jednak wziąć pod uwagę, że proces uzyskania odszkodowania z OC sprawcy może trwać dłużej.

  Ostateczny wybór powinien uwzględniać indywidualne okoliczności i priorytety. Jeśli zależy Ci na szybkiej naprawie pojazdu i gotów jesteś zaryzykować utratę zniżek, AC może być lepszym rozwiązaniem. Natomiast, jeśli liczy się dla Ciebie wyższa kwota odszkodowania i jesteś gotów na dłuższe oczekiwanie, OC sprawcy może być bardziej atrakcyjne.
 3. Kiedy szkoda się przedawnia?

  W sytuacji, gdy zostałeś poszkodowanym kolizji lub wypadku, masz prawo ubiegać się odszkodowania z polisy OC sprawcy standardowo przez okres aż do trzech lat od momentu zaistnienia szkody lub od dnia, się o niej dowiedziałeś. Ostateczny termin na zgłoszenie szkody przypada dopiero po upływie 10 lat. Jednak istnieje pewne wyjątki, zwłaszcza w przypadku szkód wynikłych ze zbrodni lub występku. W takiej sytuacji, zgłoszenie szkody można odłożyć nawet o 20 lat.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 1 Średnia: 5]