Ilona Walczak

Ilona Walczak | 28 lutego 2019

Assistance w PZU – jaki ma zakres i cenę?

scrolldown pomoc assistance

Obawiasz się problemów z samochodem podczas podróży? Na taką okoliczność możesz wykupić ubezpieczenie assistance. Sprawdzamy, jaki zakres ochrony może zaproponować Ci towarzystwo PZU.

Assistance w PZU – najważniejsze informacje

 

 • W PZU możesz ubezpieczyć samochód w ramach assistance Komfort lub Super (PWD).
 • Ubezpieczenie PWD Komfort otrzymasz bezpłatnie, wraz z polisą OC lub AC.
 • Różnica w zakresie ochrony ASS Komfort i Super dotyczy zarówno ilości zdarzeń objętych ubezpieczeniem,  jak również limitów przysługujących na wybraną usługę.
 • Ubezpieczenie ASS w PZU kosztuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych (w zależności od zakresu ochrony).
 • Szczegółowe warunki ubezpieczenia assistance w PZU znajdziesz w OWU towarzystwa.

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia kierowcy pomoc na drodze w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. Jeżeli zdecydujesz się na zakup polisy w PZU (Pomoc w drodze (PWD)), będziesz mógł zdecydować, jaki wariant ochrony najbardziej Ci odpowiada (Komfort czy Super).

Assistance Komfort PZU do OC

Wariant Komfort otrzymasz od PZU bezpłatnie wraz z polisą OC lub podczas zakupu pakietu OC/AC. Zakres PWD Komfort różni się w zależności od tego czy jest dodatkiem do OC, czy też AC.

Jeżeli ubezpieczenie ASS otrzymałeś wraz z polisą OC, masz możliwość skorzystania z naprawy na miejscu po unieruchomieniu pojazdu po kolizji lub wypadku. Gdy naprawa na miejscu jest niemożliwa, pojazd zostanie odholowany do warsztatu, na odległość maksymalnie 150 km. W zakres ASS wchodzą także usługi informacyjne – konsultant na infolinii udzieli Ci informacji o postępowaniu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Assistance Komfort PZU do AC

Zakup polisy AC zapewni Ci nieco szerszy zakres ochrony PWD Komfort – ubezpieczenie będzie działać również po awarii auta.

Towarzystwo PZU gwarantuje m.in. pojazd zastępczy, w przypadku unieruchomienia samochodu wskutek wypadku lub po kradzieży (do 3 dni). W ramach ubezpieczenia możliwy jest także nocleg w hotelu na koszt PZU (3 doby) i przewóz ubezpieczonych, jeżeli do wypadku dojdzie ponad 50 km od miejsca zamieszkania. Transport kierowcy i pasażerów odbywa się do warsztatu, w którym naprawiany będzie pojazd bądź do miejsca zamieszkania.

W przypadku śmierci kierowcy, PZU zapewnia transport zwłok do miejsca pochówku w RP oraz zmiennika kierowcy, aby zawiózł pasażerów pojazdu do miejsca zamieszkania. Po wypadku, gdy kierowca bądź pasażer będzie hospitalizowany, PZU poniesie koszty jednorazowego przejazdu jednej osoby środkiem transportu uzgodnionym z PZU.

Wariant PWD Super PZU

PWD w wariancie Super obejmuje znacznie więcej zdarzeń. PZU rozszerza lub znosi w nim także niektóre limity.

 • Towarzystwo PZU zapewnia bezpłatny wynajem pojazdu zastępczego – po wypadku i kradzieży (do 10 dni) oraz awarii do 5 dni. Usługa obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego osobowego, niezależnie od rodzaju pojazdu, którego dotyczy PWD. Pojazd musi być jednak zaklasyfikowany w takim samym segmencie rynkowym jak ten, którym aktualnie nie możemy się poruszać;
 • PZU weźmie także odpowiedzialność za: wyczerpanie paliwa, zatrzaśnięcie wewnątrz kluczyków lub sterowników, zniszczenie lub zagubienie kluczyków bądź sterowników czy awarię ogumienia;
 • W ramach ubezpieczenia PWD Super towarzystwo PZU świadczy także drobne usługi, związane np. z wymianą żarówki czy ładowaniem akumulatora.

Uwaga! Warto pamiętać, że PZU nie pokrywa kosztów materiałów użytych do wymiany ogumienia lub żarówki oraz dowiezionego paliwa.

 • PZU odholuje także przyczepę o ładowności do 2 t. ciągniętą przez uszkodzony lub zepsuty pojazd;
 • W zakres ubezpieczenia wchodzi także przewóz osób do 18 r. ż. do miejsca wybranego przez opiekuna prawnego w przypadku doznania przez ubezpieczonego uszczerbku na zdrowiu po wypadku;
 • PZU pomoże przewieźć zwierzęta podróżujące ubezpieczonym pojazdem do najbliższego hotelu dla zwierząt lub lecznicy, jeżeli stan zwierzęcia tego wymaga.

W Wariancie Super można znieść limit holowania (bez zniesienia wynosi on 150 km) na całą Polskę, a w wariancie PL+EU zwiększyć go do 1200 km. Właściciel pojazdu ma także możliwość zniesienia limitu odległości od domu (standardowo obowiązuje franszyza 20 km).

Uwaga! W przypadku pojazdów ciężarowych oraz pojazdów, których liczba miejsc przekracza 7, zwiększenie limitu holowania na Europę nie jest możliwe.

Ile trzeba wydać na assistance Super w PZU?

Zakup polisy PWD Super wiąże się z wyższą ceną za ubezpieczenie. Składka jest uzależniona od rodzaju i okresu eksploatacji pojazdu.

Przykładowo*:

 • właściciel Volkswagena Passata z 2002 r. (poj. silnika 1,8) za samo OC (wraz z bezpłatnym ASS Komfort) zapłaci 1462 zł;
 • dopłata do wariantu Super (ochrona na terenie Polski) wynosi 139 zł, przy czym zniesienie franszyzy kilometrowej to dodatkowy koszt 112 złotych;
 • objęcie ochroną ASS pojazdu w Polsce i Europie jest jeszcze droższe: 298 zł dopłaty bez zniesienia limitu odległości od domu lub 337 zł po jego zniesieniu.

Cena polisy będzie jeszcze wyższa, jeżeli klient PZU zdecyduje się na zwiększenie limitu holowania (powyżej 150 km). Na przykład – w najdroższej wersji, czyli wariancie Super PL+EU dopłata wynosi sporo, bo 713 złotych.

Nowość – PZU GO

Na etapie testowym jest nowa usługa PZU GO. Już teraz niektórzy kierowcy mogą korzystać z aplikacji, dzięki której, po wypadku zostanie zawiadomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest to niezwykle przydatna opcja, jeżeli kierowca i pasażerowie nie będą w stanie sami wezwać pomocy i nie będzie nikogo w pobliżu miejsca wypadku. Dodatkowo, po takim zdarzeniu ubezpieczonemu przysługuje umówienie jednej konsultacji lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologa oraz dostarczenie leków.

Wyłączenia odpowiedzialności ASS w PZU

Assistance w PZU nie obejmuje np. szkód powstałych w wyniku eksploatacji, umyślnego spowodowania zdarzenia lub pod wpływem środków odurzających oraz przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem.

PZU nie pokryje także kosztów usług assistance, o których nie zostało wcześniej powiadomione. Wyjątkiem jest pomoc specjalnych służb drogowych na autostradzie lub sytuacja, w której powiadomienie PZU nie było możliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Karencje, limity zdarzeń w PZU

Ochrona ubezpieczeniowa ASS w PZU rozpoczyna się 7 dni od zawarcia umowy.

Opisane powyżej warianty ubezpieczenia dotyczą zawarcia umowy na okres jednego roku. Istnieje również możliwość dokupienia PWD w trakcie trwania polisy OC, AC w PZU.

Warto pamiętać, że na niektóre zdarzenia PZU nakłada dodatkowe limity, np. zapewnia pomoc tylko dwukrotnie, jeżeli doszło do uszkodzeniu ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora.

*oferta wyliczona 28.02.2019 r. w internetowym kalkulatorze PZU

Ilona Walczak
[Głosów: 1 Średnia: 5]