Samochód uszkodzony przez czynnik zewnętrzny: gradu, pioruna. Kto zapłaci za odszkodowanie?

Najlepszym zabezpieczeniem przed zniszczeniem pojazdu przez czynnik zewnętrzny jest ubezpieczenie AC, ale często odszkodowania możemy domagać się również od innego kierowcy, zarządcy drogi, a nawet spółdzielni mieszkaniowej. Zobacz, jak postępować w razie uszkodzenia pojazdu.

Działań żywiołów może być bardzo wiele. Jeżeli „zaatakowały” one nasz pojazd bezpośrednio (np. auto zostało zniszczone wskutek uderzeń kul lodu podczas gradu lub poprzez uderzenie pioruna), wówczas możemy ratować się tylko polisą AC lub AC Mini (o ile obejmuje ona takie zdarzenia). Trudno będzie bowiem wskazać winnego spadania z nieba lodowych kulek czy wyładowań atmosferycznych. Zdarzają się jednak przypadki, gdy wcale nie stoimy na straconej pozycji i możemy walczyć o odszkodowania z czyjegoś OC.

Uszkodzenie pojazdu przez czynniki zewnętrzne – gdzie ubiegać się o odszkodowanie

Uszkodzenia pojazdu, które powstały w wyniku działania czynników zewnętrznych, mogą byc poważne. Co za tym idzie, za naprawę pojazdu we własnym zakresie możesz być zmuszony słono zapłacić. Zanim udasz się do mechanika, upewnij się, czy nie należy Ci się odszkodowanie. Przede wszystkim sprawdź zakres ubezpieczenia AC u swojego ubezpieczyciela.

Jesli nie masz takiej polisy, zobacz, czy możesz ubiegać sie o rekompensatę od właściciela posesji, drogi, bądź z OC innego kierowcy.

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC

Jeżeli nie masz takiej polisy, możesz od razu przejść do kolejnego punktu.

Jeśli jesteś ubezpieczony w ramach AC, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od swojego ubezpieczyciela. Polisa działa między innymi w przypadku szkód spowodowanych przez spadające gałęzie, grad oraz inne zdarzenia wynikające z nagłego działania sił przyrody.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy Twoje ubezpieczenie AC obejmuje tego rodzaju zdarzenia. Następnie niezwłocznie zgłoś szkodę z zachowaniem ustalonego w umowie terminu. Informacja o zdarzeniu powinna trafić do ubezpieczyciela niezwłocznie. Zwykle oznacza to, że nie można zgłosić jej później niż w ciągu 1-7 dni (w zależności od warunków polisy) od momentu jej zauważenia. Aby uniknąć zarzutów o zwiększenie rozmiaru szkody, zaleca się jak najszybszy kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Warto sporządzić pełną dokumentację na miejscu zdarzenia, wykonując zdjęcia i wzywając policję lub straż miejską do stworzenia odpowiedniego raportu. Zabezpiecz również pojazd przed ewentualnymi kolejnymi uszkodzeniami. Na przykład, jeśli spadające drzewo uszkodziło szybę, zaklej ją, aby uniknąć zalania wnętrza samochodu .

Pamiętaj również, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli nie podejmiesz odpowiednich środków ostrożności, na przykład zaparkujesz pojazd w miejscu oznaczonym znakiem zakazu postoju.

Rekompensata z OC sprawcy

Kierowcy czasami bagatelizują możliwość uzyskania odszkodowania od sprawcy zdarzenia, jeśli jego tożsamości nie da się od razu ustalić. Choć określenie, kto jest winny szkody, może wydawać się trudne, zazwyczaj okazuje się, że można to zrobić bez większych komplikacji.

Wystarczy na przykład odnaleźć właściciela posesji, na której rosło drzewo uszkadzające samochód. W przypadku poszkodowanego działa tu zabezpieczenie art. 415 Kodeksu Cywilnego, który nakłada obowiązek naprawienia szkody na osobę, która z własnej winy ją spowodowała.

Odpowiedzialność za szkodę może więc ciążyć na właścicielu terenu, gdzie rosło drzewo, lub na zarządcy drogi, na której doszło do uszkodzenia auta po wjechaniu w dziurę.

Obowiązek dostarczenia dowodów zawsze jednak spoczywa na kierowcy, czyli osobie ubiegającej się o odszkodowanie. To poszkodowany musi udowodnić, że do zdarzenia doszło z powodu zaniedbań ze strony właściciela posesji. Na przykład drzewo było w złym stanie i kwalifikowało się do wycinki. Trzeba też jak najszybciej zgłosić szkodę.

Sprawca może natomiast się bronić, powołując się na działanie siły wyższej, takiej jak na przykład silna wichura. Na szczęście, nawet taka argumentacja nie wyklucza możliwości uzyskania odszkodowania. W sytuacji, gdy właściciel posesji miał świadomość złego stanu drzewa, a mimo to nie podjął odpowiednich środków zabezpieczających, nie unika odpowiedzialności.

Kiedy winnym może być właściciel lub zarządca nieruchomości?

Sprawa z odszkodowaniem ma się zupełnie inaczej, gdy żywioł zadziała na obiekt, który następnie uszkodzi nasze auto. Wówczas możemy próbować domagać się pokrycia strat z polisy OC zarządcy terenu, na którym ten obiekt się znajdował.

Przykład: Pan Jan zaparkował samochód pod kamienicą. W pewnym momencie na maskę auta pana Jana osunęła się spora czapa zmrożonego śniegu. W tej sytuacji pierwsze kroki po odszkodowanie powinien on skierować do zarządcy kamienicy, z której dachu spadła lodowa bryła.

Przykład: Pani Władysława zaparkowała auto na parkingu restauracji. Podczas pobytu w lokalu zerwał się wiatr, który otworzył bramę. Ta z kolei uderzyła w pojazd. W tej sytuacji pani Władysława również może ubiegać się o odszkodowanie z OC restauracji.

Przykład: Pani Małgorzata zostawiła samochód na osiedlowym parkingu. W tym czasie rozpętała się ulewa. Z powodu niedrożności studzienek i podtopienia doszło do uszkodzenia instalacji elektrycznej w samochodzie. W tym przypadku straty pani Małgorzaty również mają szansę zostać pokryte z polisy OC spółdzielni mieszkaniowej.

Czy za spadający kamień może odpowiadać inny kierowca?

Nasz samochód na niespodziewaną szkodę narażony jest nie tylko podczas załamania pogody czy działania innych żywiołów, ale niemal cały czas. Nigdy bowiem nie wiadomo, co może np. spaść z naczepy jadącego przed nami pojazdu lub wypaść spod jego koła. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność?

Przykład: Pan Krzysztof jechał za ciężarówką, która przewoziła gruz. W pewnym momencie z przyczepy spadł kamień, który odbił się od drogi i uderzył w maskę auta pana Krzysztofa. W tej sytuacji wątpliwości nie ma – winę ponosi kierowca ciężarówki i to z jego ubezpieczenia OC powinna zostać pokryta szkoda.

Jest jednak pewne „ale” – pan Krzysztof musi zapamiętać numer rejestracyjny ciężarówki, a także liczyć się z tym, że będzie musiał udowodnić, że to właśnie kamień, który spadł z ciężarówki uszkodził jego auto. W tej sytuacji jako dowód najlepsze jest nagranie z wideorejestratora, ale bardzo pomocna będzie też relacja świadków.

Przykład: Pani Maria jechała za panem Adamem, gdy nagle spod kół jego samochodu wyleciał kamień, który uderzył w szybę pani Marii i spowodował pęknięcie. Pan Adam bronił się, że nie miał na to wpływu i że nie najechał na kamień specjalnie, ale w takiej sytuacji te tłumaczenia na niewiele się zdają, a rozwiązanie jest raczej jednoznaczne – szkodę powinno pokryć OC pana Adama.

Wszystko dlatego, że kierowcy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co oznacza, iż są odpowiedzialni za skutki korzystania z pojazdu niezależnie od tego, czy są winni, czy nie. A to skutkuje tym, że wystarczy tylko wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między odbiciem kamienia przez auto pana Adama a szkodą pani Marii.

Przykład: W czasie podróży na samochód pani Wiktorii spadła tafla lodu z naczepy jadącego przed nią samochodu ciężarowego. Poszkodowana kobieta może liczyć na odszkodowanie od właściciela ciężarówki – do zdarzenia doszło z powodu niedbalstwa kierowcy.

Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowców obowiązek utrzymania pojazdu w stanie, który nie zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego (art. 66 ust. 1 pkt 1). W tym przypadku kierowca nie usunął śniegu i lodu przed wyruszeniem w trasę, zatem ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Kiedy za dziurę w drodze odpowie zarządca?

Zdarza się jednak, że winnym uszkodzenia pojazdu jest zarządca drogi. Dochodzi do tego, gdy np. droga jest niewystarczająco oświetlona, źle zaprojektowana, źle oznakowana, nie posiada odpowiednich znaków drogowych, nie posiada ograniczeń prędkości, jest dziurawa lub źle utrzymana itp.

Kto poniesie koszty naprawy samochodu w takiej sytuacji?

 1. Polisa Autocasco – właściciel pojazdu ma możliwość uzyskania odszkodowania z polisy AC, podobnie jak w powyższych przypadkach. Ważne jest to, czy nie przyczynił się do powstania szkody, na przykład poprzez przekroczenie dozwolonej prędkości. W takim przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 2. OC zarządcy drogi – zgodnie z ustawą o drogach publicznych odpowiedzialność za stan drogi spoczywa na jej zarządcy. Ma on obowiązek dbać o należyte utrzymanie nawierzchni i o przeprowadzanie prac remontowych. Jeśli poszkodowany udowodni zaniedbania zarządcy w tych obszarach, może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zastosowanie znajdą także przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przykład: Pani Joanna jechała po jezdni, która wydawała się być równa i bez uszkodzeń. Po drodze nie minęła żadnych znaków ostrzegawczych. Nagle usłyszała odgłos uderzenia felgą o asfalt. Okazało się, że wjechała w dziurę i uszkodziła oponę. Winny? Najprawdopodobniej zarządca drogi.

Przykład: Pan Michał jechał z dozwoloną prędkością 90 km/h, gdy nagle usłyszał uderzenie. Okazało się, że zerwany został kawałek asfaltu, o czym nie informował żaden znak. Efekt? Złamana felga w aucie pana Michała. Winny? Najprawdopodobniej zarządca drogi.

Na koniec przykład z życia wzięty – motocyklista przekroczył prędkość, minął znak „niebezpieczny zakręt” i za moment wypadł z drogi. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał jednak, że mimo złamania przepisów przez motocyklistę, winny wypadku jest zarządca drogi, ponieważ była ona niedostatecznie oświetlona, brakowało urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (świecące „kocie oczka”, barierki), a informacje o niebezpiecznym miejscu były niewystarczające. A do tego łuk był nieodpowiednio wyprofilowany.

Należy jednak pamiętać, że pod nazwą zarządca drogi kryje się wiele różnych instytucji. Jakich? Oto zestawienie:

 • drogi krajowe – odpowiedzialny generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad;
 • drogi wojewódzkie – odpowiedzialny zarząd województwa;
 • drogi powiatowe – odpowiedzialny zarząd powiatu;
 • drogi gminne – odpowiedzialny wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 • autostrady płatne – jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej – odpowiedzialny podmiot będący koncesjonariuszem;
 • drogi wewnętrzne – odpowiedzialny podmiot zarządzający nieruchomością – może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba (firma) będąca właścicielem danego terenu.

Ta wiedza będzie niezbędna, gdy zdecydujemy się wystąpić o odszkodowanie, ponieważ musimy wiedzieć do kogo w tej kwestii się zwrócić.

Plama oleju na drodze – do kogo po odszkodowanie?

Kiedy plama oleju na drodze prowadzi do uszkodzenia pojazdu, proces ustalania odpowiedzialności może przybrać różne formy. Kto w takiej sytuacji odpowiada za wypłatę odszkodowania?

Właściciel uszkodzonego auta może zwrócić się o nie do zarządcy drogi, własnego ubezpieczyciela w ramach polisy AC, a także do kierowcy, którego pojazd przyczynił się do powstania plamy oleju.

 • Ubezpieczenie autocasco – procedura dochodzenia odszkodowania pozostaje zgodna z wcześniejszymi sytuacjami. Konieczne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w określonym terminie.
 • OC zarządcy drogi – w przypadku, gdy szkoda wynika ze złego stanu drogi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (Art. 417. § 1), odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. Poszkodowany ma prawo żądać odszkodowania, jeżeli informował o problemie, a zarządca nie podjął działań naprawczych. Warto jednak pamiętać, że zarząd drogi powinien sprawnie reagować na sygnały zagrożenia. Brak takich działań może ułatwić uzyskanie rekompensaty.
 • OC winnego zdarzenia – jeśli można ustalić właściciela pojazdu, z którego wyciekł olej, roszczenie o odszkodowanie należy kierować do jego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy przyczyną problemu jest np. piasek z ciężarówek wyjeżdżających z budowy, odszkodowanie powinno być wypłacone przez towarzystwo ubezpieczające te pojazdy.

Uszkodzenie pojazdu musi zostać udokumentowane. Bez tego wypłata odszkodowania nie będzie możliwa – szczególnie jeśli chodzi o roszczenia związane z zarządcą drogi lub innym kierowcą.

Jak uzyskać odszkodowanie?

By nasze roszczenie przyniosło skutek, musimy je dokładnie udokumentować. Im precyzyjniej, tym szansa na otrzymanie odszkodowania będzie większa. Jakie dokumenty należy więc skompletować?

Przydadzą się:

 • Zeznania świadków (bezpośredni uczestnicy czy obserwatorzy zdarzenia, a także ludzie, którzy może nie widzieli samego zdarzenia, ale np. potwierdzą, że droga od dłuższego czasu miała ubytek). Należy pamiętać, by od świadków wziąć dane personalne i kontaktowe;
 • Notatka (protokół) policji lub straży miejskiej, które w trakcie tego zdarzenia interweniowały;
 • Zapis wideo z wideorejestratora;
 • Dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia (pokazująca zarówno miejsce zdarzenia, jak i rozmiar szkody);
 • Notatki lekarzy lub medyków, a także dokładna dokumentacja leczenia, rehabilitacji oraz ich kosztów, jeśli w zdarzeniu są osoby poszkodowane;
 • Wszystkie rachunki związane zarówno z naprawą pojazdu, jak i leczeniem.

Następnie należy ustalić od kogo mamy domagać się odszkodowania. W przypadku zawalenia się drzewa na osiedlu, będzie to spółdzielnia mieszkaniowa, w przypadku lodu spadającego z dachu kamienicy – jej zarządca, w przypadku drogi wojewódzkiej – zarząd województwa, a drogi powiatowej – zarząd powiatu itp.

Jeżeli z ich strony (lub strony ich ubezpieczyciela) spotkamy się z odmową, pozostaje nam skierowanie sprawy do sądu.

Źródła:

 1. 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
 3. SN: Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu to nie tylko wydatki na jego naprawę: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8511534,sn-odszkodowanie-za-uszkodzenie-pojazdu-to-nie-tylko-wydatki-na-jego-naprawe.html
 4. Dziura w drodze – możliwe odszkodowanie za uszkodzenia auta, ale potrzebne dowody: https://www.prawo.pl/biznes/odszkodowanie-za-uszkodzone-auto-na-dziurze-w-drodze,512696.html
 5. Wyrwa w drodze, uszczerbek w aucie, a kto zapłaci: https://www.prawo.pl/samorzad/zarzadca-drogi-odpowiada-za-szkode-w-aucie,521044.html

To warto wiedzieć:

 • W przypadku bezpośredniego działania żywiołu (np. uderzenie pioruna, kul gradu) straty może pokryć tylko polisa AC lub AC Mini.
 • Gdy żywioł zadziała na obiekt, który zniszczy nasz samochód (np. wiatr przewracający drzewo), wówczas odszkodowania możemy domagać się od właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 • Pojazd może zostać uszkodzony również przez obiekt, który spadnie z jadącego samochodu lub wypadnie spod jego kół. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że straty pokryje właściciel pojazdu, który zgubił przewożony obiekt lub najechał na kamień.
 • Zdarza się, że samochód zostaje uszkodzony z powodu dziury w drodze, nieodpowiedniego utrzymania nawierzchni, złego oznakowania itd. W tej sytuacji o odszkodowanie możemy wystąpić do zarządcy drogi.
 • W przypadku starania się o odszkodowanie od zarządcy nieruchomości czy drogi, należy zebrać jak najwięcej dowodów jego winy (nagrania, zdjęcia, relacje świadków).

FAQ - najczęściej zadawane pytania o samochód uszkodzony przez czynnik zewnętrzny:

 1. Od kogo można otrzymać ubezpieczenie w razie szkody spowodowanej czynnikami zewnętrznymi?

  Można ubiegać sie o odszkodowanie z własnej polisy AC lub zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas szkoda może zostać zlikwidowana z jego OC.
 2. Kto odpowiada za drogę lub posesję, na których doszło do zdarzenia?

  Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za dany teren nie zawsze jest łatwe. Warto to sprawdzić na przykład w urzędzie miasta lub gminy. Właścicielem może być wspólnota mieszkaniowa, osoba prywatna, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub inne podmioty.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 2 Średnia: 4]